• Dani Gospe Loretske (Zadar ; 2016) 81
 • Dani Hercegovačkog ustanka (Dračevo ; 2016) 221
 • Davičo, Oskar (1909-1989) - Književne kritike 496
 • Daytonski mirovni sporazum 1995 178
 • De Quincey, Thomas (1785-1859) - "Ispovijesti jednog uživaoca opijuma" - Književne studije 292
 • Debeljak, Aleš (1961-2016) - Život i djelo 612, 613, 615
 • Dedić, Hoda (1977-) - "Bosna i Hercegovina i Evropska unija: pretpostavke i dosezi integracije" - Prikazi i ocjene 143
 • Deleuze, Gilles (1925-1995) 56
 • Delić, Nurija (1974-) - "Dvori od biljura" - Prikazi i ocjene 426
 • Demokratija
 • Derviški redovi
 • Detela, Jure (1951-1992) - Prikazi i ocjene 577
 • The Digital Humanities and Islamic & Middle East Studies (zbornik radova) - Rhode Island - 2013 - Prikazi i ocjene 115
 • Digitalna humanistika 115
 • Digitalni repozitoriji
 • Dijalektika moći 603
 • Dimkovska, Lidija (1971-) - Prikazi i ocjene 497
 • disciplinska odgovornost 177
 • Diskriminacija žena 116
 • Diskriminativna analiza 66
 • Divanska književnost
 • Divković, Matija (1563-1631) - Život i djelo 386
 • Dobri Pastir vidi Udruženje katoličkih svećenika "Dobri Pastir"
 • Dodevski, Sande (1947-) - "Jačinska jutra" - Prikazi i ocjene 450
 • Doleček, Vlatko (1939-2016) - "Od đaka pješaka do akademika" - Prikazi i ocjene 602
 • Dorin, Lara (1977-) - "Kandelabri" - Prikazi i ocjene 504
 • Drama
 • Drežnica (Mostar) - Otpadne vode - Uticaj 233
 • Drpa, Milena (1950-) - "Jutro na kraju svijeta" - Prikazi i ocjene 493
 • Društvena fenomenologija - Muzika 259
 • Društvene mreže
 • Društvo zadarskih Arbanasa 81
 • Društvo
 • Državna uprava - Izvršna vlast - Bosna i Hercegovina 194
 • Dücker, Julia - "Reichsversammlungen im Spätmittelalter. Politische Willensbildung in Polen, Ungarn und Deutschland" - Prikazi i ocjene 641
 • duhovnost 535
 • Dulčić, Ivo (1916-1975) - Sakralna umjetnost - Bosna Srebrena - Srednji vijek 243
 • Duvno - Džamije 648