prethodna
naredna


821.162.3 ČEŠKA KNJIŽEVNOST


BHP 331
KUKAL, Petr
        Metamorfoze / Petr Kukal ; [prijevod sa češkog i bilješke Hasan Zahirović]. - Biografija: str. 266-267. - Sadrži: Crni most ; Vino iz Rakvica ; Sve je u redu ; Kafana Samsa ; Ljubavna pjesma ; Noa ; Preko noći (haiku) ; Debela linija ; Sud ; Tišina ; Hic Suntleones ; Rana ; Mrak ; Večernje pjesme ; Pola tri.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 261-267.

821.162.3-1

COBISS.BH-ID 25804038

BHP 332
MAXERA, Anna Marie
        Toliko / Anna Marie Maxera ; [prijevod sa češkog i bilješke Hasan Zahirović]. - Biografija: str. 44.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 17-44.

821.162.3-2

COBISS.BH-ID 25820934


821.163.3 MAKEDONSKA KNJIŽEVNOST


BHP 333
ANDONOVSKI, Petar
        Telo u kojem treba da se živi : odlomak iz romana / Petar Andonovski. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 227-229.

821.163.3-31

COBISS.BH-ID 26033414

BHP 334
ČEMERSKI, Gligor
        Iz ponoćnih razgovora s Filipom / Gligor Čemerski ; prijevod sa makedonskog Nenad Vujadinović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 447-452.

821.163.3-4:75
75

COBISS.BH-ID 26048006

BHP 335
DIMOVSKI, Petre
        Otkriće / Petre Dimovski ; [preveo s makedonskog Drago Joveski]. - Ćir. - Sadrži: Na motociklu.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 235.

821.163.3-32

COBISS.BH-ID 25910278

BHP 336
DIRJAN, Ljiljana
        Pesme / Ljiljana Dirjan ; prijevod sa makedonskog Nenad Vujadinović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Melancholia eterna ; Koža ; Mačke - pjesme ; Pada snijeg ; Pada kiša ; Jedan u srcu.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 203-210.

821.163.3-1

COBISS.BH-ID 26032134

BHP 337
LEJKOVSKI, Zoran
        Besmislena / Zoran Lejkovski ; [prevela sa makedonskog Zora Rusomarova-Tegovska]. - Ćir. - Sadrži: Kako? ; Jutarnja rosa.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 233-234.

821.163.3-1

COBISS.BH-ID 25910022

BHP 338
MARINKOVIK, Julijana
        Kad se ljubav pretvori u poeziju / Julijana Marinkovik ; [priredio i preveo s makedonskog na hrvatski Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 24.

821.163.3-1=163.42

COBISS.BH-ID 25288198

BHP 339
MARKOVSKI, Stefan
        In nomine / Stefan Markovski ; [preveo s makedonskog Žarko Milenić]. - Ćir. - Biografija: str. 240. - Sadrži: In nomine patri ; In nomine filii ; In nomine spiritus sancti.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 239-240.

821.163.3-1

COBISS.BH-ID 25911302

BHP 340
MLADENOSKI, Ranko
        Sumnjiva priča / Ranko Mladenoski ; [preveo sa makedonskog Žarko Milenić].

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 229-230.

821.163.3-32

COBISS.BH-ID 25909510

BHP 341
MUNDIŠEVSKA-Veljanovska, Vesna
        Besmisao / Vesna Mundiševska-Veljanovska ; [prevela sa makedonskog Zora Rusomarova-Tegovska]. - Ćir. - Sadrži: Ples sa lipom ; Igranje frizbi.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 231-232.

821.163.3-1

COBISS.BH-ID 25909766

BHP 342
PETRESKI, Hristo
        Musaka / Hristo Petreski ; [preveo s makedonskog Senahid Nezirović]. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 237-238.

821.163.3-32

COBISS.BH-ID 25910790

BHP 343
PRCULOVSKA Marinković, Julijana
        Poeziju neće nitko pisati / Julijana Prculovska Marinković ; [preveo s makedonskog Žarko Milenić]. - Biografija: str. 242. - Sadrži: Sjedim i gledam kako postojim ; Ubojstvo.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 241-242.

821.163.3-1

COBISS.BH-ID 25911558

BHP 344
PROKOPIEV, Aleksandar
        Lični priručnik fantastične politike / Aleksandar Prokopiev ; [s makedonskog jezika prevela Jelena Prokopiev]. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_4_1.htm.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 309-316.

821.163.3-4

COBISS.BH-ID 26063110

BHP 345
ŠIPINKAROVSKI, Petko
        Odrina / Petko Šipinkarovski ; [prepjev s makedonskog Snežana Aleksić Stanojlović / Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 25.

821.163.3-1=163.42

COBISS.BH-ID 25290758

BHP 346
TOCINOVSKI, Vasil
        Nikad ne reci nikad više / Vasil Tocinovski ; [preveo sa makedonskog autor]. - Ćir. - Sadrži: Treptaj ; Gde su?.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 227-228.

821.163.3-1

COBISS.BH-ID 25909254

BHP 347
UROŠEVIĆ, Vlada
        Sloboda imaginacije, verovanje u čudo, pravo na igru / Vlada Urošević i Vladimir Jankovski ; s makedonskog preveo Duško Novaković. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 29-40.

821.163.3-83 Urošević V.

COBISS.BH-ID 26003718


821.163.4(497.6) BOSANSKOHERCEGOVAČKA KNJIŽEVNOST


BHP 348
ADŽIKIĆ, Salih
        Bezobrazno doba / Salih Adžikić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 529-532.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25998854

BHP 349
AJANOVIĆ Zornić, Alma
        Stari mlin / Alma Ajanović Zornić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 267-268.

821.163.4(497.6)-3

COBISS.BH-ID 26035462

BHP 350
AMIDŽIĆ, Jakov
        Dramske emocije i strasti narativa Isaka Samokovlije / Jakov Amidžić, Srdjan Vukadinović. - Sažetak ; Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 273-278.

821.163.4(497.6).09 Samokovlija I.
929 Samokovlija I.

COBISS.BH-ID 25810182

BHP 351
AMIDŽIĆ, Jakov
        Složenost dramskih struktura Derviša Sušića / Jakov Amidžić, Srdjan Vukadinović. - Sažetak ; Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 279-291.

821.163.4(497.6).09 Sušić D.
929 Sušić D.

Kreativni opus Derviša Sušića je veoma raznovrstan i odlikuju ga raznorodne forme i žanrovi. Izuzetnu značajnost njegovog stvaranja predstavljaju dramske strukture. Sa njima je ovaj autor ostavio neizbrisiv trag u dramskoj baštini i bosanskohercegovačkog, a i južnoslovenskog regiona. Djela Derviša Sušića su scenski postavljena u svim bosanskohercegovačkim teatrima, i to: NP Tuzla (13), NP odnosno BNP Zenica (7), NP Mostar (3), tuzlanskom Teatru Kabare (2) dok je po jedno djelo producirano u Narodnim pozorištima i Sarajevu i Banja Luci, kao i u Kamernom teatru 55 i Pozorištu Prijedor. Iako na prvi pogled svoju životnost i stvarnost većina Sušićevih djela ima u prošlosti i trajanju u vremenskom hodu tokom XVIII ili XIX vijeka, one se, ipak, dešavaju u modernom dobu turbulentnih društvenih i istorijskih gibanja. Fiktivni Sušićev svijet gdje se sve događa prije vijek ili dva je, zapravo, savremeni realni južnoslovenski prostor u kojem sve podsjeća na te davne situacije i vremena. Upravo kada se pokažu i prikažu Sušićeve dramske strukture, na scenskim prostorima, vidi se sva složenost društvenih i istorijskih preobražaja u trajanju od jedan ili dva vijeka. Sopstvenu sliku koja je na nultoj tački u odnosu na događanja u Sušićevom djelu čovjek trećeg milenijuma može vidjeti u gotovo svim djelima ovog velikog dramatičara.

Creative work Dervis Susich is very diverse and characterized by diverse forms and genres. The extraordinary significance of its creation are dramatic structure. With them is the author left a mark in nezbrisiv dramatic heritage and Bosnia and Herzegovina, and the South Slavic region. Acts Dervis Susich the stage set up in all the BiH theaters, including: Tuzla NP (13), NP and BNP Zenica (7), NP Mostar (3), the Tuzla Cabaret Theatre (2) while at a work produced at the National Theatre in Sarajevo and Banja Luka, as well as in the Chamber Theatre 55 and Prijedor Theatre. Although at first glance, its vitality and the reality of most Sucich work, has in the past and in the time duration of the journey during the XVIII and XIX century, they are, however, occur in the modern era of turbulent social and historical movement. Susich fictional world where everything happens before or two centuries, in fact, the modern South Slavic real space in which everything is reminiscent of that long-ago situation and time. Just as the show and the show Susich drama structure, the venues, he sees all the complexity and social and historical transformation for a period of one or two centuries. Own image, which is ground zero in relation to the events in Susich's work a man of the third millennium can be seen in almost all the works of this great playwright.

COBISS.BH-ID 25810438

BHP 352
ANDRIĆ, Ivo Mijo
        Biljezi vremena / Ivo Mijo Andrić. - Sadrži: Mariji na znanje ; Podstanar ; Zvjezdosjaji ; Podorašje ; Posljednja pjesma rijeci ; Tema 82.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 391-394.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25940486

BHP 353
ANDRIĆ, Ivo Mijo
        Izdajem se --- / Ivo Mijo Andrić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 361-365.

821.163.4(497.6)-3

COBISS.BH-ID 25938438

BHP 354
ANDRIĆ, Ivo Mijo
        Od danas do jučer / Ivo Mijo Andrić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 187-190.

821.163.4(497.6)-84

COBISS.BH-ID 25797894

BHP 355
ANDRIĆ, Ivo Mijo
        Žalba / Ivo Mijo Andrić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 199-203.

821.163.4(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25799174

BHP 356
ARSENIJEVIĆ, Damir
        Društveno tijelo - produkcija i realizacija javnog dobra / Damir Arsenijević, Jasmina Husanović i Vanessa Vasić Janeković. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 61-62.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 49-62.

821.163.4(497.6).09

COBISS.BH-ID 26005510

BHP 357
BABIĆ, Mile
        Oči konačne spoznaje Seada Mahmutefendića / Mile Babić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 137-139.

821.163.4(497.6).09 Mahmutefendić S.

COBISS.BH-ID 25788678

BHP 358
BABOVIĆ, Dželila
        Poetizacija islamske tradicije u kasidama Hasana Bošnjaka / Dželila Babović, Berin Bajrić. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Tekst lat. i arap. pismo. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 177-178. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 153-178.

821.163.4(497.6).09
821.411.21.09

Hasan Ibn Muşţafâ Bûsnawî al-Madanî (17. stoljeće) jedan je iz plejade bošnjačkih autora starije bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima. Iako je poznat kao učenjak u oblasti hadiskih znanosti, iza sebe je ostavio nezanemarljiv broj proznih zapisa i poezije na arapskom jeziku. U ovome radu predstavit ćemo kaside koje se nalaze u njegovom divanu i koje čine vrijedan prilog književnoj baštini starije bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima. Analizom ovih kasida kroz sinergiju nekoliko književno-teorijskih pristupa, uobzirujući estetske, književnohistorijske, etičke, moralno-didaktičke, religijske i druge kriterije na koje se odnosi unutarnji svijet kasida, nastojat ćemo dati doprinos valorizaciji poetskog stvaralaštva ovog autora u orijentalno-islamskoj književnosti kao velikom interliterarnom i intertekstualnom sistemu.

Hasan Ibn Muşţafâ Bûsnawî al-Madanî (17th century) is one of the prominent authors of older Bosniak literature in Oriental languages. Although known primarily as a scholar in the field of hadith studies, he also left behind a significant number of works of prose and poetry in Arabic. This paper presents the qasidas included in his diwan, which give an immense contribution to the literary heritage of older Bosnian literature in Oriental languages. An analysis of these qasidas using the synergy of several literary-theoretical approaches, including aesthetic, literary-historical, moral-didactic, religious and other criteria relevant for the inner world of the qasida, will try to provide a contribution to further valuation of the poetic output of this author in the Oriental-Islamic literature as a vast inter-literary and inter-textual system.

COBISS.BH-ID 513491151

BHP 359
BAJRAMOVIĆ, Muris
        Razobličavanje ideologije u romanima Zezanje Salke Pirije i Vjetar koji se pretvorio u mačku / Muris Bajramović. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 151.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 145-151.

821.163.4(497.6).09 Mahmutefendić S.

COBISS.BH-ID 25789958

BHP 360
BAŽDARIĆ, Andrijana
        Izgubljena slova / Andrijana Baždarić. - Uz mentorstvo knjižničarke Božene Ivankov.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 68.

821.163.4(497.6)-32-93

COBISS.BH-ID 25243654