prethodna
naredna
BHP 481
KATUŠIĆ, Bernarda
        Govor tijela u Stankovićevu romanu Nečista krv / Bernarda Katušić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 187.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 173-187.

821.163.41.09 Stanković B.

COBISS.BH-ID 26016262

BHP 482
KELA, Radenko
        Pas(je) / Radenko Kela.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 27.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25292294

BHP 483
KONSTANTINOVIĆ, Radomir
        Gde je Tolstoj? / Radomir Konstantinović.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 303-314.

821.163.41-4

COBISS.BH-ID 25928966

BHP 484
KONSTANTINOVIĆ, Radomir
        O susretu Dostojevskog i Njekrasova / Radomir Konstantinović.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 315-317.

821.163.41-4

COBISS.BH-ID 25929222

BHP 485
KONSTANTINOVIĆ, Radomir
        Obična, oh, kokoška / Radomir Konstantinović. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 285-297.

821.163.41-2

COBISS.BH-ID 25920518

BHP 486
KONSTANTINOVIĆ, Radomir
        Vraćanje Sarajevu / Radomir Konstantinović. - "Uvodno izlaganje na sesiji Kruga 99 održanoj 23. septembra 2001."--> str. 301.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 299-301.

821.163.41-5

COBISS.BH-ID 25921286

BHP 487
LALIČIĆ, Peko
        Snagom volje do cilja / Peko Laličić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 503-505.

821.163.41.09 Pavlović G.

COBISS.BH-ID 25995782

BHP 488
MAKSIMOVIĆ, Jovan
        Moja poseta kod Tolstoja / Jovan Maksimović. - Ćir. - Biografija: str. 44. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 7-44.

821.163.41-32

COBISS.BH-ID 25633286

BHP 489
MARIĆ, Božo
        Živjeće, avaj, narod! / Božo Marić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 357-358.

821.163.41-84

COBISS.BH-ID 25938182

BHP 490
MIĆKOVIĆ, Saša
        Himna ženi / Saša Mićković. - Ćir. - Sadrži: Himna nerođenog deteta ; Pan siringa i frula (Pesma o nastanku frule) ; Epitaf Aleksi Šantiću ; Epitaf Jovanu Dučiću.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 395-400.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25940742

BHP 491
MIĆKOVIĆ, Saša
        Srpski manastiri / Saša Mićković. - Ćir. - Sadrži: Mileševa ; Sopoćani ; Pokajnica ; Gračanica ; Ravanica ; Studenica ; Žiča ; Đurđevi stupovi.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 244-248.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25802758

BHP 492
MIJAJLOVIĆ, Dušan Adski
        Dok budeš gazio basamake / Dušan Mijajlović Adski. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 379-381.

821.163.41-3

COBISS.BH-ID 25938950

BHP 493
MIJAJLOVIĆ, Dušan Adski
        Jutro biserne iskrenosti / Dušan Mijajlović Adski. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 471-473.

821.163.41(497.6).09 Drpa M.
821.163.4(497.6).09 Drpa M.

COBISS.BH-ID 25991430

BHP 494
MIJAJLOVIĆ, Dušan Adski
        Ljudi prolaze / Dušan Mijajlović Adski. - Ćir. - Biografija: str. 177.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 175-177.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25796870

BHP 495
MILATOVIĆ, Petar
        Dumanja gastarbajterskih skribomana / Petar Milatović Ostroški. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 205-218.

821.163.41-32

COBISS.BH-ID 25799430

BHP 496
NIKOLIĆ, Aleksandar
        Pjesnički komunizam Oskara Daviča / [pripredio Aleksandar Nikolić].

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 383-384.

821.163.41.09 Davičo O.

COBISS.BH-ID 25819398

BHP 497
NIKOLIĆ, Milica
        Dnevnik čitanja / Milica Nikolić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Mesto Gojka Tešića u srpskoj kulturi ; Identitet, rat, egzistencija / Iva Tešić ; Tri južnoslovenske pesnikinje ; O Ani Ristović, još jednom: Čistina ; Sopstvena soba / Virdžinija Vulf ; Čudan osećaj u meni / Orhan Pamuk ; Islednik / Dragan Velikić ; Cvetajeva na slovenačkom ; Mlada makedonska poezija ; Pesništvo Danice Vukičević.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 19-25.

821.163.41-94

COBISS.BH-ID 26003206

BHP 498
PAKOVIĆ, Zlatko
        Poslednji jugoslovenski pozorišni kritičar / Zlatko Paković.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 485-486.

821.163.41.09 Cvetković G.
792(497.6).09 Cvetković G.

COBISS.BH-ID 25992710

BHP 499
PEŠIKAN-Ljuštanović, Ljiljana
        Žensko telo kao prostor u usmenoj obrednoj lirici / Ljiljana Ž. Pešikan-Ljuštanović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 106-108.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 93-108.

821.163.41.09-14:398

COBISS.BH-ID 26011654

BHP 500
PETKOVIĆ, Rade
        Iz dnevnika budućeg ludaka / Rade Petković. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 349-350.

821.163.41-84

COBISS.BH-ID 25937158

BHP 501
RISTIĆ, Dragan J.
        Izbeglice / Dragan J. Ristić. - Ćir. - Biografija: str. 171.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 169-171.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25796102

BHP 502
ROSIĆ, Tatjana
        Telo-senka i telo barikada ili : zašto je telo važno? / Tatjana Rosić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 43-44.

821.163.41.09-4

COBISS.BH-ID 26004486

BHP 503
SIMONOVIĆ, Dejan
        Lelujavo / Dejan Simonović. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 227-230.

821.163.41-32

COBISS.BH-ID 25800454

BHP 504
STOJČINOVIĆ Nikolić, Jovanka
        Slojevitost nepreglednog polja duše / Jovanka Stojčinović Nikolić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 465-468.

821.163.41.09 Dorin L.

COBISS.BH-ID 25990662

BHP 505
TADIĆ-Adžamić, Ljiljana
        Saga o Jovanu / Ljiljana Tadić-Adžamić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 487-489.

821.163.41.09 Đapo M.

COBISS.BH-ID 25993222

BHP 506
TAKAHAŠI, Branka
        Pesme / Branka Takahaši. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Recite mu ; Tokijsko jutro, drugog maja 2014 ; Južni vetar ; Sreća ; Doživotna ; Umor ; Još jedan težak dan ; Proba ; Kuhinjski bluz ; Reci mi nešto lepo.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 243-256.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 26034694

BHP 507
TEŠEVIĆ, Drago
        Đavolja posla / Drago Tešević. - Ćir. - Biografija: str. 92.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 89-92.

821.163.41-1

COBISS.BH-ID 25782278

BHP 508
TURJAČANIN, Zorica
        Stvaralački portret Miljka Šindića / Zorica Turjačanin. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 299-302.

821.163.41.09 Šindić M.

COBISS.BH-ID 25810950

BHP 509
UGRINOV, Pavle
        Moj prijatelj, Radomir Konstantinović / Pavle Ugrinov. - Pravo ime autora: Vasilije Popović.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 319-323.

821.163.41.09 Konstantinović R.
929 Konstantinović R.

COBISS.BH-ID 25929478

BHP 510
VUJIĆ, Živko
        Promašaji / Živko Vujić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 335-342.

821.163.41-84

COBISS.BH-ID 25935622