prethodna
naredna
BHP 571
VUKOVIĆ, Mladen
        Biti, sudjelovati, pobijediti u životu / [Mladen Vuković].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 87-88.

821.163.42(497.6).09-31

COBISS.BH-ID 25308934

BHP 572
ZOKO, Božica
        Poema : Nikola Šimić Tonin: Srebrenički kodirani kadrovi smrti, poema : [prikaz knjige] / [Božica Zoko].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 105.

821.163.42(497.6).09

COBISS.BH-ID 25257478

BHP 573
ZOVKO, Goran
        Klara Grubarova iz Šenoina romana Zlatarovo zlato (1871.) / Goran Zovko. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_067_087.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 86. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 67-87.

821.163.42.09 Šenoa A.

Uz povijesnu sliku hrvatske prošlosti, roman Zlatarovo zlato prikazuje lik strastvene žene vođene podivljalim nagonima koja se služi svojim tijelom kao objektom manipulacije. Klara Grubarova je lik nagonske i privlačne žene koja preko strasnih avantura umiruje svoje mladenačke požude i neispunjene seksualne maštarije. Klarino božansko tijelo je uzrok duševne i tjelesne zaluđenosti muškaraca nadopunjavajući svoju koketnost brižnošću za vlastito dijete te hladnokrvnim otklanjanjem protivnika sa scene.

With a historical picture of the Croatian past, Goldsmith's gold novel portrait of passionate woman keeping raging instincts that uses his body as an object of manipulation. Clara Grubar the character instinctive and attractive woman over passionate adventure calms their youthful lust and unfulfilled sexual fantasies. Clare divine body is the cause of mental and physical infatuation men complementing their coquetry solicitude for her own child and the cold-blooded elimination of opponents from the scene.

COBISS.BH-ID 25390598

BHP 574
ŽIVKOVIĆ Zebec, Vedrana
        Slika obitelji u romanima "mironovskoga" kruga Ante Gardaša / Vedrana Živković Zebec. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_007_028.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 25-27. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 7-28.

821.163.42-93.09-31 Gardaš A.

U radu je promatrano oslikavanje obitelji u romanima Ante Gardaša koji pripadaju "mironovskom" krugu romana koje povezuju isti protagonisti predvođeni dječakom Mironom. Analizirano je deset romana koji prema implicitnim čitateljima pripadaju književnosti za djecu i književnosti za mlade pri čemu je promatrano kako je oslikana obitelj i kako ona utječe na formiranje dječjega i mladenačkoga identiteta. Obitelj se kao sociemska figura nalazi u pozadini romana "mironovskoga" kruga, ali odnosi u obitelji i odrastanje pod utjecajem istospolnih obiteljskih uzora utječu na ponašanje djece i mladih i formiranje njihova identiteta. Gardaš oslikava skladnu tradicionalnu patrijarhalnu obitelj u kojoj vladaju rodno stereotipni odnosi i podjela na mušku javnu i žensku privatnu sferu. Slika obitelji u kojoj vlada povjerenje i međusobna bliskost utječe na formiranje dječjih i mladenačkih likova koji su uklopljeni i ne izražavaju buntovništvo prema autoritetu ili roditeljskoj kulturi.

The paper observes the family image in those novels by Anto Gardas that are connected by the same protagonists headed by the boy Miron. Ten novels were hence analyzed, which judging by the implicit reader belong to literature for children and youth. The paper observed family depicting and its impact on child and adolescent identity formation. Family as sociemic narrative figure can be found in the background of the "Miron" circle, but the family relations and growing up under the influence of family models belonging to the same gender influence the child and adolescent identity formation. Gardas depicts the image of a harmonious traditional patriarchal family characterized mainly by stereotypical gender relations and division into public male and private female sphere. Family relations predominantly marked by mutual trust and sense of closeness influence the identity formation of the child and adolescent characters, which are well adjusted and do not show rebellion toward authority or the parental culture.

COBISS.BH-ID 25385478


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


BHP 575
DEBELJAK, Aleš
        [Poezija] / Aleš Debeljak ; prevela sa slovenačkog Ana Ristović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Tetovaža pod mostom ; Izvještaj o porazu ; Bele noći na jugu ; Nedeljna dilema ; Mrtva straža.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 385-389.

821.163.6-1

COBISS.BH-ID 26042886

BHP 576
FLISAR, Evald
        Dobri vojnik Jaroslav Švejk / Evald Flisar ; prevela sa slovenačkog Ana Ristović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 285-288.

821.163.6-3

COBISS.BH-ID 26037766

BHP 577
KOMELJ, Miklavž
        Jure Detela i priroda / Miklavž Komelj ; prevela sa slovenačkog Ana Ristović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 257-265.

821.163.6.09 Detela J.

COBISS.BH-ID 26035206

BHP 578
SIMONITI, Barbara
        Pjesme iz knjige Obrat sonca ("Okret sunca") / Barbara Simoniti ; sa slovenačkog preveo Josip Osti. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Pred putovanjem ; Bez nogu ; U garderobi ; U obratu ; Rez ; Godišnja doba ; Podglas ; Staklo ; Hlad ; Opeklina ; Pozlata ; Osvit ; Kruh ; Breza, rumenilo, zvono ; Rukopis kiše ; Po papiru ; Čarobni način ; Odgoj djevojaka ; Sveta Barbara ; Tama ; Tučeni bakar ; Putokaz.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 191-201.

821.163.6-1

COBISS.BH-ID 26028294

BHP 579
SKUBIC, Andrej Ermenc
        Igre bez granica / Andrej Skubic ; prevela sa slovenačkog Ana Ristović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 295-308.

821.163.6-32

COBISS.BH-ID 26038278


821.18 ALBANSKA KNJIŽEVNOST


BHP 580
ABAZI-Egro, Genciana
        On concept of Turk in 18th century Albanian literature / Genciana Abazi-Egro. - Dostupno i na: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/522/1017. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. - ISSN 0350-1418. - Knj. 37 (2016), str. 167-177.

821.18:28"17"

In the Albanian literature of the 18th century, the terms Turk (Albanian turk) and Turkishness (Albanian turqëri) had a specific usage linked directly with the relations established by Albanians with the Ottoman Empire and Islam as the religious backbone of this political state formation. In his Albanian Divan, written in the first decade of the 18th century, Nezim Berati sees the world as divided into Turq (Muslims) and Kaurrë (Christians). In this religious perception of the world, he denominates the community of Muslim believers as Turqëri, a word coined in the Albanian language from the name Turk with the suffix -ri commonly used in Albanian for the formation of collective Poet Hasan Zyko Kamberi (XVIII cent.) uses also the term Turk to denominate all Muslim believers, without distinction in time and space. Turks is the term used for Muslim believers at the time of Prophet Muhammad, during the wars of the second caliph ´Umar and also for the Muslim contemporaries of the poet. The usage in the 18th century Albanian of the words Turk and Turqëri to denote the Muslim believers and the religious faith of the Muslims, Islam, is closely linked with the experience of Albanians with this faith and directly with the phenomenon of their first contacts with this religion and the form in which it was institutionalized, beginning from the second half of the 14th century. It is a well known historical fact that this process of institutionalization began to be implemented with the arrival of the Ottoman armies at Albanian territories and the ever more intensive contacts of Albanians with the Ottoman state and with the Ottoman Turks, in particular.

U albanskoj literaturi 18-og vijeka, termin Turčin (albanski Turčin) i turska pripadnost (albanski Turqëri) imali su specifičnu upotrebu koja je direktno povezana sa odnosima koje su Albanci uspostavili sa Otomanskim carstvom i Islamom kao vjerskom okosnicom političke formacije države. U svom albanskom Divanu napisanom u prvoj deceniji 18-og vijeka, Nezim Berati vidi svijet podijeljen na Turke (muslimane) i Kaurrë (kršćane). U ovoj religijskoj percepciji svijeta, on označava zajednicu muslimanskih vjernika kao Turqëri, što je albanska kovanica sastavljene od imena Turčin sa sufiksom -ri koji se u tom jeziku uobičajeno koristi za označavanje zbirne imenice. Pjesnik Hasan Zyko Kamberi (18. vijek) takođe koristi termin Turčin za označavanje svih muslimanskih vjernika, bez distinkcije u vremenu i prostoru. Turčin je termin koji se koristi za muslimanske vjernike u vrijeme Poslanika Muhameda iz doba ratova drugog halife Omera, ali i za muslimanske savremenike ovog pjesnika. Upotreba termina Turčin i Turqëri za obilježavanje muslimanskih vjernika i vjeroispovijesti muslimana- Islama- usko je povezana sa iskustvom Albanaca sa ovom vjerom i direktno sa fenomenom njihovih prvih kontakata sa ovom religijom, kao i načinom na koji je ona institucionalizirana, počev od druge polovine 14-og vijeka. Dobro je poznata historijska činjenica da je ovaj proces institucionalizacije počeo da se primjenjuje sa dolaskom Otomanske vojske na albansku teritoriju i sa sve intenzivnijim kontaktima Albanaca sa otomanskom državom i posebno sa Otomanskim Turcima.

COBISS.BH-ID 25037574

BHP 581
BALJE, Mustafa
        Pjesme / Mustafa Balje. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Dosje tuge ; Gošća ; Ženi ; Kreativni šejtan ; Zavještalac ; Osveta ; XXVIII noćno putovanje ; Fluid.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 269-279.

821.18-1

COBISS.BH-ID 26035718


821.411.21 ARAPSKA KNJIŽEVNOST


BHP 582
Al-KHANSA
        Iz Divana / El Hansa ; prepev s engleskog Ana Stjelja. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Suze ; Vreme me je nagrizlo ; O, oči moje! ; Sinovi moji ; Elegija za brata ; Da sam samo od tuge umreti mogla ; O svom bratu Sahru.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 441-443.

821.411.21-1

COBISS.BH-ID 26047750

BHP 583
STJELJA, Ana
        Glas iz pustinje : tragom saudijske poetese El Hanse / Ana Stjelja. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija: str. 440.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 439-440.

821.411.21.09

COBISS.BH-ID 26047238


821.512.161 TURSKA KNJIŽEVNOST


BHP 584
ABADŽIĆ Navaey, Azra
        Predodžbe o ženama u osmanskoj književnosti : imagološka analiza Zenan-name Enderunlu Fazila / Azra Abadžić Navaey. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 210-212. - Sažetak ; Summary.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 179-212.

821.512.161-055.2"18/19"

Mesnevija osmanskoga pjesnika Enderunlu Fazìla pod naslovom Zenan-name (Knjiga o ženama), napisana krajem 18. i rado čitana početkom 19. stoljeća, jedno je od imagološki najzanimljivijih djela postklasične osmanske književnosti. Oslanjajući se na tradiciju şehrengiza, autor u tom djelu donosi vrlo živopisne i duhovite psihofizičke portete žena iz različitih dijelova svijeta: od onih koje su živjele na osmanskom teritoriju do strankinja izvan granica Osmanskoga Carstva. Unatoč osporavanoj literarnoj vrijednosti, riječ je o djelu iznimno bogatog imagološkog potencijala koji do sada nije bio sustavno istražen. Polazeći od postavki književne imagologije, istraživačke grane komparativne književnosti koja se bavi interpretativnom analizom diskurzivnih konstrukcija i reprezentacija heteropredodžbi, u radu se analiziraju predodžbe o ženama koje se spominju u djelu Zenan-name, a također se nastoji ispitati do koje su mjere pjesnikove predodžbe o ženskom svijetu bile uvjetovane društveno- povijesnim faktorima, odnosno kulturnim, književnim ili diskurzivnim konvencijama.

Zenan-name (The Book on Women), a mathnawi by the Ottoman poet Enderunlu Fazl, was written in the late 18th century and widely read in the early 19th century. In terms of imagology, it is considered among the most interesting works of the post-classical Ottoman literature. Relying on the tradition of şehrengiz, in this poem the author presents lively and humorous physical and psychological portraits of women from different parts of the world: those who lived within the Ottoman Empire, as well as foreigners outside the territories of the Ottoman Empire. Despite the often-disputed literary value, the Zenan-name is a text of immense imagological potential that has not been systematically researcherd until today. Starting from the postulates of imagology, a branch of comparative literary studies that explores discursive constructions of heteroimages, this paper analyses the images of women described in the Zenan-name, also trying to examine the extent to which the poet's images of women are determined by social and historical circumstances, or else by cultural, literary or discursive conventions.

COBISS.BH-ID 513491407

BHP 585
DERVIŠBEGOVIĆ, Elma
        Cihan Okuyucu, Divan Edebiyati Estetiği, Istanbul, 2015., 255 s. : [prikaz knjige] / [Elma Dervišbegović]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 300-303.

821.512.161:111.852(049.3)
111.852

COBISS.BH-ID 26088454

BHP 586
MAŠIĆ, Madžida
        Lâmi'î Çelebi Latîfeler Kitabì - Letâif-i Lâmi'î, Hazìrlayan: Yaşar Çalìşkan, Büyüyenay Yayìnlarì, İstanbul, 2017. : [prikaz knjige] / [Madžida Mašić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 311-314.

821.512.161.09(049.3)

COBISS.BH-ID 26089734

BHP 587
MAŠIĆ, Madžida
        Lokman Turan, Mesneviyi gazelle okumak, Kesit Yayìnlari, İstanbul, 2017., 328 s. : [prikaz knjige] / [Madžida Mašić]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 309-311.

821.512.161.09(049.3)

COBISS.BH-ID 26089478


821.581 KINESKA KNJIŽEVNOST


BHP 588
KAI, Ma
        Odjeci srca / Ma Kai ; [preveo s engleskog Ernad Osmić]. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Sadrži: Crveno sunce ; Svijetli mjesec ; Čovjek po sebi ; Gledanje sunca ; Plime rijeke Qiantang ; Jutarnje boksanje sjene ; U čast jednom prijatelju ; Oda jablanu raznolikih liski ; Oda cvatu šljive ; Nesanica ; O čitanju pjesme Jia Daoa ; Noć prepušta mjesto danu ; Reci ne pustim željama ; Zlobe dana ; Podalje od uspijeha i slave ; Oda moralnom integritetu ; Moj kabinet ; Iščekivanje ; Vježbanje kaligrafije ; O čitanju Tao Te Chinga ; Misli o učenju poezije ; Čitati u ponoć.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 425-431.

821.581-1

COBISS.BH-ID 25978630


902/904 ARHEOLOGIJA. PRETHISTORIJA. KULTURNI OSTACI HISTORIJSKOG DOBA


BHP 589
BLEČIĆ Kavur, Martina
        Nova kasnobrončanodobna ostava iz Srebrenika : preliminarno izvješće / Martina Blečić Kavur, Aleksandar Jašarević, Almir Mutapčić. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-3.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 61-62. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 53-62.

903.1/.4(497.6 Srebrenik)"6377"
904(497.6 Srebrenik)"6377"

Late Bronze Age hoard from Srebrenik it turned up by chance in May 2016. It was discovered in shallow pit on the slope of the hill facing down towards small stream in the village Rapatnice near Srebrenik (Tuzla Canton). The Srebrenik hoard is the largest hoard of bronze metal work yet found. It consists of over 150 pieces divided into 5 groups: weapons, tools, ornaments, bronze sheets and raw materials (ingots), which defined the hoard to be of large quantity and mixed composition. In those aspects, it represents the application of a classical pattern of hoard finds from the wider Pannonian-Carpathian and Eastern Alpine region. According to the typological analysis and its chronological attributions artifacts from hoard show great similarity with findings from nearby hoards, as that from Boljanić dated to the IInd phase of the Urnfield period hoards of Bosnia and Herzegovina, culturally associated with Late Bronze Age Barice-Gređani group. In cultural and technological aspects, it is interpreted in closer association with characteristic pattern of manifestation of hoards over a wide area of south-western Pannonia basin with Slavonia and Serbian Danube region, i.e. with the hoards of the IInd phase of the Continental Croatia - Veliko Nabrđe and with the IInd phase of the Urnfield hoards of Serbian territory. Consequently, the Srebernik hoard is well synchronized with the Ha A1 phase i.e. with the late 13th first half of the 12th century B.C. of the corrected Central European periodization.

COBISS.BH-ID 25214982

BHP 590
ĐUKIĆ, Zlatko
        Staroegipatska votivna stela iz Muzeja Slavonije u Osijeku te položaj drugih bogova u vrijeme atonizma i utjecaj razdoblja Amarne na kasniju egipatsku povijest / Zlatko Dukić, Nemanja Spasenovski. - Ilustr. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469271. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 147-148. - Sažetak.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 131-148.

904:069.5(497.5 Osijek)
069.5(497.5 Osijek)

U Arheološkom odjelu Muzeja Slavonije u Osijeku nalazi se kamena votivna stela s prikazom likova boga Ozirisa, te božica Neftide i Izide. Nalaz je vrlo zanimljiv zbog svoje provenijencije kao i mjesta nalaza. Pronađen na području Osijeka, rimske Murse, u Donjem gradu 1954. god. Muzeju Slavonije stelu je darovao B. Krauss. Gledajući u stelu u sredini se nalazi Oziris, desno božica Izida, a lijevo božica Neftida. U ovoj trijadi Oziris i Izida predstavljaju plodnost koji se očito na ovoj steli suprotstavljaju neplodnoj Neftidi koja je u početku bila i božica smrti. Ispod likova nalazi se uklesan tekst u dva reda. Prvi red govori o prikazanim božanstvima Ozirisu, Izidi i Neftidi, dok se u drugom redu iz oštećenog i nepravilno klesanog teksta može pročitati ime dedikanta "Pa dj" karakteristično za kasno egipatska imena, dok drugi dio riječi "Hrw pa hrd" odgovara imenu Harpokrat. Upravo je njegov kult bio raširen u vrijeme grčko-rimske povijesti Egipta. Kako je njegova sveta životinja bila sokol, na zabatu stele prikazana su sokolova raširena krila koja izlaze iz boga sunca Ra- sunčevog kruga, kao i dvije zmije. Spomenik je datiran u vrijeme vladavine Ptolemejevića koji Egiptom vladaju u razdoblju od 304. do 30. godine pr. Krista. Možemo pretpostaviti da je stela stigla s nekim vojnikom ili trgovcem iz Egipta u vrijeme Rimskog Carstva, a o međusobnim vezama i preuzimanju običaja i kultova govore mnogi nalazi s Istoka i Zapada. U srednjem Egiptu, oko 300 kilometara južno od današnjeg Kaira, na pola puta između drevnih gradova Memfi sa i Tebe, leži grad koji je uzrok mnogih rasprava još od kraja XIX. stoljeća. U XIV. st. pr. Krista taj je grad postao centar dramatične vjerske revolucije, koja zaokuplja povjesničare još od kada je grad otkriven 1877. godine. Danas je taj grad poznat pod nazivom Amarna ili Tell el Amarna, no prije 30 stoljeća zvao se drugim imenom, Akhetaton - Grad Atona. Grad je izgrađen od strane Amenhotepa IV. (Ekhnatona) s ciljem da postane središte štovanja nove vjere - Atonizma, koja je predstavljala vjerovanje u glavnog boga Atona. Ovaj period egipatske povijesti danas nam je poznat kao razdoblje Amarne. Jedna od najčeš ćih tema rasprava vezanih za razdoblje Amarne jest ustaljeno vjerovanje da je u ovom razdoblju postojala sustavno organizirana državna zabrana svih ostalih egipatskih bogova, osim spomenutog Atona. No je li to uistinu bilo tako? Postoje dokazi koji upućuju da je takva interpretacija preuveličana, te da je zabrana bila ograničena na relativno mali krug tradicionalnih egipatskih bogova. Sagledavanjem položaja ostalih bogova u vrijeme Atonizma može se doći do zaključka da sveobuhvatna zabrana ostalih božanstava nikada nije bila na snazi u razdoblju Amarne. Nadalje veoma je česta tvrdnja da je razdoblje Amarne i sve što je povezano s njim izbrisano sa smrću Amenhotepa IV. (Ekhnatona), no je li to konačna priča? Što se dogodilo s bogom Atonom, nakon smrti Amenhotepa IV. (Ekhnatona), te posljedično kako je završio Akhetaton koji je izgrađen isključivo za potrebe štovanje spomenutog boga? Autori će pokušati prezentirati cjelokupniji pogled, propitkujući ustaljene teorije te uzimajući u obzir manje poznate aspekte, koji su dosta nepravedno prečesto zanemareni.

COBISS.BH-ID 25106182

BHP 591
FEKEŽA-Martinović, Lidija
        Istraživanje srednjovjekovnog groblja na lokalitetu Mašeti u Fazlićima, općina Travnik / Lidija Fekeža-Martinović. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-11.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 265. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 247-265.

904:718(497.6 Fazlići)"04/14"

Fazlići village is placed in the narrow area which was very populated in the Middle Ages. That is proved by many medieval cemeteries. However we don't find this settlement in late medieval or in the early Ottoman historical sources. In southeastern part of the village at one of the hills in the site of Mašeta there is a cemetery with stećci about 140 meters long and 20 meters wide. About this cemetery scientific literature brought different information regarding their destruction and abandonment. There are 23 stećci on this site today. It can be presumed that even more tombstones were here considering its size. Remained monuments at the cemetery are partly destroyed, but the number of 14 big ridge tombstones shows that population of this area was capable to erect these monuments. By the documenting of stećci 7 graves and three burials in the stone coffins were revealed in the wide area between stećci. Their placement and burial rite are typical for late medieval cemeteries.

COBISS.BH-ID 25226502

BHP 592
GOVEDARICA, Blagoje
        The stratigraphy of Tumulus 6 in Shtoj and the appearance of the violin idols in burial complexes of the south Adriatic region / Blagoje Govedarica. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-1.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 26-28. - Sažetak ; Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 5-34.

903.1/.4(497.6)(262.3)"6373"

The paper presents the violin-shaped idols from Shtoj, Rakića Kuće and Apollonia that date to the beginning of the Bronze Age in the area of the southern Adria. A relationship is indicated between the appearance of these idols and the abstract-schematic forms of the Early Cycladic period. Further, the question of contacts between the study area and the Pit-grave culture of the steppe region, with its local derivatives in the eastern Balkans, is discussed. To this end, the emergence of the pit graves under tumuli in the area of the Adria, in which the idols were discovered, is also considered. The links with the Aegean and the eastern Balkans, including several reliable radiocarbon dates that fit within the local framework, offer for the first time the possibility of placing the beginning of the Adriatic Bronze Age in the context of cultural advancements of the first centuries of the 3rd millennium BC. At the same time, it represents the first age determination for this period based on definite indicators of the absolute chronology. The emergence of tumuli and violin idols, as well as rich "princely" graves is an explicit reflection of the important cultural innovations that mark the final break with the former Neolithic traditions. That makes the southern Adriatic, above all the coastal areas of present-day Montenegro and northern Albania, the initial centre of the development of the Adriatic Bronze Age.

U tekstu su prezentirani violinski idoli iz grobova pod tumulima u Štoju, Rakića Kućama i Apoloniji koji odgovaraju početku bronzanog doba na području južnog Jadrana. Radi se o jedanaest figurina priloženih u kontekstu jamnih grobova koji ujedno predstavljaju i primarne sahrane u odgovarajućim tumulima. Pojava ovih idola dovodi se u vezu sa apstraktno-šematskim formama iz ranokikladskog perioda. Takođe se raspravlja pitanje kontakta ovog područja sa stepskom kulturom jamnih grobova i njenim lokalnim derivatima iz istočnog Balkana. U tom kontekstu se i pojava tumula i jednostavnih jamnih grobova na južnom Jadranu razmatra kao jedan od "pseudosstepskih" elemenata koji je pristigao posredstvom istoč- nobalkanskih kultura. Veze sa egejskim i istočnobalkanskim prostorom, uključujući nekoliko pouzdanih radiokarbonskih datuma iz lokalnog okvira, dale su po prvi put mogućnost smještanja početaka jadranskog bronzanog doba u kontekst kulturnih događanja iz prvih vijekova trećeg milenija BC. To je ujedno i prva datacija ovog razdoblja koja se zasniva na konkretnim absolutnohronološkim pokazateljima. Pojava tumula, kneževskih grobova i violinskih idola jasan je odraz važnih kulturnih inovacija koje označavaju definitivan prekid sa starom neolitskom tradicijom i koje područje južnog Jadrana, a prije svega priobalni prostor današnje Crne Gore i sjeverne Albanije, čine inicijalnim jezgrom razvoja brozanog doba na širem prostoru istočnojadeanske obale i njenog mediteranskog zaleđa.

COBISS.BH-ID 25202438

BHP 593
HALILOVIĆ, Zijad
        Ornamentika stećaka na Hreši / Zijad Halilović. - Fotogr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 223. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 215-223.

726.825(497.6 Hreša)
7.048:398](497.6 Hreša)
904(497.6 Hreša)

In the early Middle Ages Hreša was part of the parish of Vrhbosna, which was in the 14 i 15 century a part of the land Pavlovic. With the first arrival of the Ottoman army, the area of the parish Vrhbosna turned into Bosnian place, later named after the main fortress Vilajet Hodidjed, and then afer a market place Vilajet Saray-ovasi. In 1455 the village Hreša (Hriša) was represented by a timar Isa Bey hizmećara Sufi Jahšija. Already in 1485 he has been separated from timars crew Hodidjed and added to sandžakbegov has. In the central part of Hreša, on the site of Han, stands a medieval necropolis with 22 tombstones, which has already been paid to attention in the literature. This paper emphasis is placed on the decorations represented on the tombstones.

COBISS.BH-ID 25223942

BHP 594
JAŠAREVIĆ, Aleksandar
        Keramika iz Iznika s Dobora / Aleksandar Jašarević. - Ilustr. u bojama. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-12.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 275-277. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 267-278.

904:738(497.6)"14/17"

Faience represent the most famous kind of ceramics that was produced in the Ottoman Empire. During the period of Ottoman rule in Bosnia, faience or porcelain, along with other luxury items for household equipment, found their place in the inventory of the rich beys and merchant families. Findings from Iznik ceramics testify the intensive trade or, rather, ramified retail networks of the 16th century in the Balkans. Of the total ceramic inventory that was found at the site, five vessels belong to the findings of oriental ceramic workshops. Typologically, among the findings of ceramics from Iznik, occur jars, lids and bowls. Although some of the material could come as a gift, diversity in style tells us a lot about the needs, tastes and aesthetic criteria of several generations of the wealthy family from Dobor.

COBISS.BH-ID 25227270

BHP 595
KALJANAC, Adnan
        Mehanizmi identificiranja u brončanodobnim zajednicama homerskog doba / Adnan Kaljanac. - Dostupno i na: http://www.anubih.ba/godisnjak/god45/Godisnjak45-2.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 50-52. - Summary.

U: Godišnjak. - ISSN 0350-0020. - Knj. 45 (2016), str. 35-52.

903.1/.4"637"

The main goal of this article is to define fundamental mechanisms of identification and functioning of identity within prehistoric communities. In that sense the primary focus of the article is aimed on the identification mechanisms in Homer's Illiad, and on defining the continuity or discontinuity of use of these mechanisms in works of later authors. By defining the functioning of the identification mechanisms, as well as its structure, observation of the relationship between identity and identity fluctuation within Homeric Greece communities becomes feasible. Additionally, it is possible to use these mechanisms to compare mentioned identities with known data relating the communities of the western Balkan region from the same chronological period. Based on the results of these comparations, there is an opportunity to observe and define/redefine more precisely term of archaeological culture itself, as well as previously defined Bronze and Iron Age cultures.

COBISS.BH-ID 9094425


908 PROUČAVANJE ZONA I LOKALITETA


BHP 596
ŠKARICA, Matej
        Ostavština koja je opstala unatoč olujama vremena : o Rami i ramskom kraju / Matej Škarica. - Ilustr.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 35-41.

908(497.6 Rama)
94(497.6 Rama)

COBISS.BH-ID 25240326


929 BIOGRAFIJE. GENEALOGIJA. HERALDIKA


BHP 597
BELJAN, Iva
        Umijeće nijansiranja : znanstveni i nastavni rad Krunoslava Pranjića : Zenica, 1931. - Zagreb, 2015. : [in memoriam] / Iva Beljan. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469303. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 259-267.

929 Pranjić K.

COBISS.BH-ID 25113862

BHP 598
BEŠLIJA, Sedad
        Halil Inaldžik - predvodnik historičara (1916-2016.) / Sedad Bešlija. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/73/11.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 21. - Sažetak ; Summary.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 19, br. 73 (jesen 2016), str. 11-21.

929 Inalcik H.

U radu se donose osnovni biografski i bibliografski podaci o prof. dr. Halilu Inaldžiku koji je preminuo 25. jula 2016. godine u Istanbulu. Prof. Inaldžik je jedan od najznačajnijih historičara osmanskog razdoblja svjetske povijesti. Za svoga natprosječnog životnog vijeka ostavio je ogroman spisateljski opus koji predstavlja putokaz u daljim istraživanjima iz oblasti osmanistike. Rad sadrži i nekoliko podataka o Inaldžikovoj metodologiji u pisanju kao i podatke o djelima koja su važna za osmansku historiju Balkana.

The paper presents basic biographical and bibliographical information about Halil İnalcik, PhD who died on July 25, 2016 in Istanbul. Professor İnalcik is one of the most important historians of the Ottoman period in the world's history. During his above-average lifetime, he left a huge literary work that represents the guideline in further research in the field of Ottoman studies. The work also contains several data about İnalcik's writing methodology as well as information on works that are important to the Ottoman history of the Balkans.

COBISS.BH-ID 26076934

BHP 599
DERVIŠBEGOVIĆ, Elma
        Bahir Selçuk, Nergisî Kânûnu'r-Reşâd (Ahlâku's-Saltana Çevirisi), Istanbul, 2013., 265 s. : [prikaz knjige] / [Elma Dervišbegović]. - Dostupno i na: http://www.ois.unsa.ba/index.php/bs/publikacije/pof.

U: Prilozi za orijentalnu filologiju. - ISSN 0555-1153. - Vol. 66 (2016), str. 303-306.

929 Nergisi M.
930.85(560)

COBISS.BH-ID 26088710

BHP 600
EFENDIĆ, Nirha
        In memoriam prof. dr. Munibu Maglajliću / Nirha Efendić. - Dostupno i na: http://www.ibn-sina.net/images/pdf/znakovi/70-71/283-288.pdf. - In memoriam Munib Maglajlić 1945-2015.

U: Znakovi vremena. - ISSN 1512-5416. - God. 18, br. 70/71 (zima 2015-proljeće 2016), str. 283-288.

929 Maglajlić M.

COBISS.BH-ID 26076166