prethodna
naredna
BHP 421
NOVAKOVIĆ, Barbara
        [N]jedra / Barbara Novaković. - Sadrži: Homo homini lupus est ; Bolje da sam kaktus.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 543-544.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 26000134

BHP 422
ORUČEVIĆ, Anes
        Lavanda / Anes Oručević. - Bilješka o autoru: str. 407. - Sadrži: Gorske trave ; Aleksa ; Pjesma o tebi.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 405-407.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25941254

BHP 423
OSEEVA, Valentina Aleksandrovna
        Čarobna riječ / Valentina Osejeva ; [prijevod s ruskog i bilješka Žarko Milenić]. - Napomena / Žarko Milenić: str. 455.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 453-455.

821.163.4(497.6)-93-32
821.163.42(497.6)-93-32

COBISS.BH-ID 25989382

BHP 424
OSMIĆ, Anes
        Tijelo u poeziji Bisere Alikadić / Anes Osmić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 157.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 139-157.

821.163.4(497.6)-1.09

COBISS.BH-ID 26015494

BHP 425
RUDEŽ, Milena
        Leteći danski / Milena Rudež. - Sadrži: Grob budućnosti ; Novi jezik ; Memento Kazablanka ; Odlazak ; Oda mladom pjesniku ; Imena.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 69-72.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25774598

BHP 426
SALIHOVIĆ, Ramiz
        Knjiga esejističko-refleksivne proze / Ramiz Salihović.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 507-509.

821.163.4(497.6).09 Delić N.

COBISS.BH-ID 25996038

BHP 427
SARAJLIĆ, Nermin
        Provizorij zapad / istok : show must go on --- / Nermin Sarajlić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_1_3.htm. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 40-57.

821.163.4(497.6)-4

COBISS.BH-ID 26057478

BHP 428
SEKULIĆ, Dara
        Ljepote srca i duha : razgovor sa Darom Sekulić / Dara Sekulić ; [razgovarao Nikola Šimić Tonin]. - Intervju.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 55-57.

821.163.4(497.6)(047.53)
821.163.42(497.6)(047.53)

COBISS.BH-ID 25298438

BHP 429
SIMIĆ, Mima
        Making of / Mima Simić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 281-284.

821.163.4(497.6)-3

COBISS.BH-ID 26037510

BHP 430
SULJKANOVIĆ, Nura
        Pospana djeca / Nura Suljkanović. - Sadrži: Ti bi da porasteš ; Zec ne nosi naočale.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 457-458.

821.163.4(497.6)-93-1

COBISS.BH-ID 25989894

BHP 431
ŠAKRAK, Dževida
        Brčko, moj grad / Dževida Šakrak.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 547.

821.163.4(497.6)-1

COBISS.BH-ID 26000646

BHP 432
ŠEMSOVIĆ, Sead
        Bašeskijine folklorističke zabilješke : predskazanja i snovi = Bašeskija's folkloristic notes : predications and dreams / Sead Šemsović. - Dostupno i na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2016/PREGLED_3_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 179. - Sažetak ; Summary.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 57, br. 3 (septembar-decembar 2016), str. 161-179.

821.163.4(497.6).09 Bašeskija M. M.

U Bašeskijinom interesovanju posebno mjesto zauzimaju predskazanja budućih događaja i snovi, pri čemu razlikujemo općenito snove, zatim one snove proistekle iz istihare koju je ljetopisac obavljao za sebe ili za nekoga drugog, te one vezane za istiharu koju je u njegovo ime neko obavljao. Ovakve bilješke oslikavaju posebnosti vjerovanja muslimana u Sarajevu druge polovine 18. vijeka.

Predictions of future events and dreams, where we distinguish general dreams, dreams as a result of Istikhaarah prayer done by the chronicler either for himself or for someone else, and those related to Istikhaarah prayers performed on behalf of Bašeskija occupy a special place in Bašeskija's field of interests. These notes reflect the specificities of Muslim beliefs in Sarajevo in the second half of the 18th century.

COBISS.BH-ID 9382169

BHP 433
ŠEMSOVIĆ, Sead
        Nomen est omen ili unutarnja dimenzija epskog junaka / Sead Šemsović. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 37. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 21-38.

821.163.4(497.6).09-13:328

Rad se bavi propitivanjem odnosa između spominjanja imena epskoga junaka bez njegovog pojavljivanja i osobina njegovih unutarnjih dimenzija za koje saznajemo iz pjesama u kojim se taj epski junak pojavljuje kao sudionik događaja. Budući da epskoga junaka epski pjevač predstavlja na temelju vlastitog doživljaja ili spoznaje osobina i osobenosti datoga junaka, sve te pojedinačne spoznaje i doživljaji čine jednu epsku biografiju, ali su isto tako i refleksije unutarnjih dimenzija tog junaka. Krećući se od pojedinačnih primjera ka izvoru refleksije možemo prepoznavati pojedine segmente razlikovnosti propitivanog epskoga junaka u odnosu na ostale, a isto tako i razlikovnosti njegova doživljaja od pjevača do pjevača. Na taj način sagledavanje epskoga svijeta omogućava jedan ospežniji pogled odozgo koji je nekim tradicionalističkim pristupima bio sasvim onemogućen. Samo spominjanje imena pojavljuje se u nekoliko mogućih varijeteta u zavisnosti ko?, gdje?, kako? i zašto? spominje datoga junaka. Potom, da li se spominjanje pojavljuje u pjesmama koje pripadaju njegovom kulturnom krugu ili drugom? U konačnici, razlozi pojavljivanja imena bez samog nosioca imena prestavljaju dekodiranje pojedinačnih slojevitosti unutar složeno konstriranih epskih svjetova.

This article examines the relationship between remembering the names of epic heroes without their appearance and the characteristics of their internal dimensions, of which we learn from those poems in which the heroes appear as participants of events. Since the introduction of the epic hero by the epic poetis based on the poet's own experience or knowledge of the hero's features and characteristics the presented knowledge and narrated experiences not only constitute one epic biography, but also reflect the internal dimension of the hero. Moving from particular examples towards the very source of this reflection, one can identify certain aspects of differentiation of the epic hero in relation to other heroes as well as to his own self as experienced and perceived by different poets. In that way, this approach to the epic world promotes a top-down view of the hero, which has been completely denied in some traditional approaches. The very name is mentioned in several possible varieties and determined by whom, how, where and when it is mentioned. Furthermore, the variety depends on whether the name is mentionedin poems from the hero's cultural sphere or a different one. Finally, the reasons for the appearance of the names without their bearers are indicative of the ways in which individual stratifications within complexly constructed epic worlds may be decoded.

COBISS.BH-ID 8809753

BHP 434
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Aforizmi i --- iz knjige u rukopisu : znakoviti smjerokazi / Nikola Šimić Tonin.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 41-43.

821.163.4(497.6)-84
821.163.42(497.6)-84

COBISS.BH-ID 25296134

BHP 435
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Ako Bosna presuši, gdje ćemo se utopiti : Vojin Trivunović: Ako Bosna presuši, gdje ćemo se utopiti, Parteon Beograd 2015. g., knjiga aforizama / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 77-79.

821.163.4(497.6)-84
821.163.42(497.6)-84

COBISS.BH-ID 25307910

BHP 436
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Anegdote o pjesniku Branku Ćopiću / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 137-138.

821.163.4(497.6)-36
821.163.42(497.6)-36

COBISS.BH-ID 25277446

BHP 437
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Conan Barbar iz davne '82. / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 139-140.

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25277702

BHP 438
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Čipkoliki obrisi istine Ilovika / Nikola Šimić Tonin.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 98.

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25272582

BHP 439
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Djeca su nit vodilja Heraklita Mračnog u hrvatskom školstvu : promocija knjige Nikice Simića: Heraklit Mračni u hrvatskome školstvu, Matica hrvatska ogranak Zadar, 31. ožujka 2016. : [prikaz knjige] / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 105-108.

821.163.4(497.6).09
821.163.42(497.6).09

COBISS.BH-ID 25258502

BHP 440
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Dvije poeme / Nikola Šimić Tonin. - Sadrži: Pobijeni ; Golootočki kameni upitnik.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 88-97.

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25272070

BHP 441
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Inat kuća / Nikola Šimić Tonin.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 131-132.

821.163.4(497.6)-1
821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25276166

BHP 442
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Izgubljeno blago iz jedne bolje glazbene prošlosti / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 159-160.

821.163.4(497.6)-4
821.163.42(497.6)-4

COBISS.BH-ID 25283078

BHP 443
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Jezik / Nikola Šimić Tonin.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 145.

821.163.4(497.6)-36
821.163.42(497.6)-36

COBISS.BH-ID 25278470

BHP 444
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Križ među nišanima : put za Srebrenicu / Nikola Šimić Tonin. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526053.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 203-211.

821.163.4(497.6 Srebrenica)-94
821.163.42(497.6)-94

COBISS.BH-ID 25143558

BHP 445
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Krsnik / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 141-142.

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25277958

BHP 446
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Krsnik / Nikola Šimić Tonin.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 383-384.

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25939206

BHP 447
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Lekcije iz Zadra / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 146-149.

821.163.4(497.6)-4
821.163.42(497.6)-4

COBISS.BH-ID 25278726

BHP 448
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Ljubav kao nepresušna književna inspiracija : jesu li pjesnici izmislili ljubav kako bi pisali pjesme? / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 150.

821.163.4(497.6)-32
821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25279238

BHP 449
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Majčin vapaj Vukovarke Sanje Kosić - Anne : Stijeg slobode - Stina pradidova II, Knin - Pakoštane 2016. / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 155-158.

821.163.4(497.6).09-1
821.163.42(497.6).09-1

COBISS.BH-ID 25280774

BHP 450
ŠIMIĆ, Nikola Tonin
        Ognjiva riječi : Sande Dodevski : Jačinska jutra, Društvo za afirmaciju kulture - Presing, Mladenovac, Đenovići, 2016. g., Presing / [Nikola Šimić Tonin].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 67-68.

821.163.4(497.6).09-32
821.163.42(497.6).09-32

COBISS.BH-ID 25301766