prethodna
naredna
BHP 511
VUKADINOVIĆ, Srdjan
        Uspostava univerzalnih stanovišta kritike / Srdjan Vukadinović. - Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 303-304.

821.163.41.09 Šindić M.

COBISS.BH-ID 25811206


821.163.42 HRVATSKA KNJIŽEVNOST


BHP 512
ANDRIĆ, Ivo Mijo
        Svevremena bajka o dobru i zlu / Ivo Mijo Andrić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 305-307.

821.163.42.09 Milenić Ž.

COBISS.BH-ID 25811974

BHP 513
BANOŽIĆ, Ivana
        Biti Viktor : roman o malom mjestu i velikom čovjeku / [Ivana Banožić].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 75-77.

821.163.42(497.6).09-31

COBISS.BH-ID 25306630

BHP 514
BELJAN, Iva
        The canon of croatian poetry 1450-2000: over 200 croatian poems with facing english translation, prir. i prev. Ivo i Vinka Šoljan, The Edwin Mellen Press, Lewiston - Lampeter, 2015, 549 str. : [prikaz knjige] / [Iva Beljan]. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469305. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 271-276.

821.163.42-1(082.2)(049.3)"1450/2000"

COBISS.BH-ID 25117190

BHP 515
BELJAN, Iva
        Ilija Ladin, Pjesme (prir. Perina Meić), Matica hrvatska, Sarajevo 2016. : [prikaz knjige] / [Iva Beljan]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 395-396.

821.163.42(497.6).09

COBISS.BH-ID 25158406

BHP 516
BJELČIĆ, Ratko
        Pogled u svijet / Ratko Bjelčić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 179-181.

821.163.42-1

COBISS.BH-ID 25797126

BHP 517
DRENJANČEVIĆ, Ivana
        Neki aspekti vizualnosti Gundulićeva Osmana / Ivana Drenjančević. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_165_185.pdf. - Bibliografija: str. 183-184. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 165-185.

821.163.42.09 Gundulić I.

Rad se usredotočuje na prizor iz XI. pjevanja Osmana, baroknoga epa Ivana Gundulića, u kojem likovi promatraju tapiserije s prikazom Hoćimske bitke. Rad je podijeljen na dva dijela. U prvomu se dijelu analiziraju načini na koje tri promatrača (pripovjedač, Ali-paša i Zborovski) tumače prikaz. Načini na koje tumače viđeno povezuju se s konceptom i mogućnošću realnoga preslikavanja zbilje. Problem preslikavanja razvija se uz pomoć uvida vizualnih studija i teorije likovnih umjetnosti. U drugome se dijelu rada proučavaju međusobne razlike u poduzetim taktikama promatranja te se zaključuje kako je, posve u skladu s baroknom meravigliom, najnepouzdaniji i najfragmentarniji pogled presudan.

This paper focuses on the scene from the song XI from "Osman", baroque epic poem written by Ivan Gundulić, in which characters observe tapestries depicting Battle of Chocim. The paper is divided into two parts. The first part analyzes the ways in which three observers (the narrator, Ali Pasha and Zborovski) interpret tapestries. The ways in which they do so are associated with the concept and possibility of mirroring reality. The problem is elaborated with reference to visual studies and the theory of fine arts. In the second part of the paper the focus is on mutual differences in the observing tactics. In accordance with the baroque meraviglia, the most unreliable and fragmental point of view turns out to be crucial.

COBISS.BH-ID 25394950

BHP 518
DRMIĆ, Ilija
        Roman o Viktoru pobjedniku, o njegovom samoostvarenju : pogovor za roman Biti Viktor Miljenke Koštro / [Ilija Drmić].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 89-93.

821.163.42(497.6).09-31

COBISS.BH-ID 25309190

BHP 519
DUHOVIĆ, Srđan
        Četiri pjesme / Srđan Duhović. - Sadrži: Sjena ; Ti! ; Nikad ; Jutro.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 125-128.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25275654

BHP 520
FILIPOVIĆ, Ljiljana
        Istinu donosi jugo / Ljiljana Filipović. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/23_16/2316_3_2.htm.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 23 (2016), str. 266-271.

821.163.42-4

COBISS.BH-ID 26062342

BHP 521
GAĆINA, Ivan
        Deset soneta / Ivan Gaćina. - Sadrži: Poezija oseke i plime ; Moja pjesma ; Bajkovita milina ; Izgubljeni raj ; Nosi me u srcu ; Odsjaj univerzuma ; Zvjezdana lađa ; Šaputanje noći ; Izgubljena zvijezda ; Zimsko jutro.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 101-110.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25273350

BHP 522
GAVRAN, Tvrtko
        Četrnaest priča / Tvrtko Gavran. - Sadrži: Tko odhukuje, tko huče? ; Urok ; Zapis o zdravlju ; Ipak se okreće ; Preslana kaša ; Negativna energija ; Lopov ; Puno pričate ; Harmonika ; Bože, pravde ; SImbioza ; Juda ; K'o u Doboju ; Zapis o ljubavi.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 41-55.

821.163.42(497.6)-36

COBISS.BH-ID 25268742

BHP 523
GLIBO, Rajko
        Oda neminovnosti / [Rajko Glibo].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 115-116.

821.163.42-1

COBISS.BH-ID 25261574

BHP 524
GLIBO, Rajko
        Razgovor s pjesnikom : intervju Marijane Bobanović i Dragane Kutije sa Rajkom Glibom / Rajko Glibo, književnik ; razgovarale Marijana Bobanović i Dragana Kutija. - Intervju.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 113-115.

821.163.42 Glibo R. (047.53)

COBISS.BH-ID 25261318

BHP 525
GLIBO, Žaklina
        Jedanaest pjesama / Žaklina Glibo. - Sadrži: Haiku ; Živana i Vid ; Oteti sebi ; Samac pliva sam ; Talog samoće ; Stisnuta šaka ; Srndaćev potok ; Razbuđena snom ; Prljave ruke ; Valova pjesme ; Kamene ploče.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 29-39.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25294854

BHP 526
GLIBO, Žaklina
        Poema Srebrenica : u kontekstu avangarde XXI. stoljeća / [Žaklina Glibo].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 72.

821.163.42(497.6).09-1

COBISS.BH-ID 25303302

BHP 527
GLIBO, Žaklina
        Riječi s vrha vala / Žaklina Glibo. - Sadrži: Duh ; Naša tajna ; Magično klupko ; Mudrovanje ; Kao more ljubav ; Ljubav ; Susret ; Sama ; Spoznaja ; Razdvojeni morem ; Proročko jutro ; Ja nemam više snove ; Definicija trenutka ; Prorok ; Igra ; Žena.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 56-72.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25269510

BHP 528
GLIBO, Žaklina
        Šest pjesama / Žaklina Glibo. - Sadrži: Postaje sjena ; Velebitska degenija ; Natpis ; P ; Sama ; Samotna molitva.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 83-89.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25246726

BHP 529
GRABOVAC, Lucija
        Dani ponosa i slave / Lucija Grabovac.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 117.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25274630

BHP 530
GREGOV, Ante Jurin
        Pet pjesama / Ante Gregov, Jurin. - Sadrži: Broj života ; Budi nježan ; Put bez povratka ; Na krovu svijeta ; Vidra na algama.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 111-115.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25273862

BHP 531
HANJALIĆ, Jasmina
        Srebrenički kodirani kadrovi smrti : osvrt na poemu Nikole Šimića Tonina / [Jasmina Hanjalić].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 72-73.

821.163.42(497.6).09-1

COBISS.BH-ID 25303558

BHP 532
JELASKA, Julije
        Dvije pjesme / Julije Jelaska. - Sadrži: Pogled na Kornate ; Ispod lada mendule.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 99-100.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25273094

BHP 533
        JOŠ o romanu i filmu "Bakonja fra-Brne". - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526065.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 247-262.

821.163.42.09-31 Matavulj S.
791(497.5)

COBISS.BH-ID 25148934

BHP 534
JOVANOVIĆ, Antonio
        Haiku / Antonio Jovanović.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 129-130.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25275910

BHP 535
KLJAJO, Marina
        Kako živjeti puninu kršćanskoga života kroz istinsko obraćenje / Marina Kljajo. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/Humdec2016_029_037.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 35-36. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 16 (2016), str. 29-37.

821.163.42.09-31 Prosenjak B.

Romanom Put u središte srca - Intranet, književnik Božidar Prosenjak afirmira kršćanski život u sintezi s modernim tehnološkim razvojem, pojavom interneta i time otvara hipotetičku mogućnost pozitivnih promjena u pojedincu, obitelji i cijelome društvu. Fabularni dinamizam inicijacijski je uronjen u istinsko obraćenje glavnoga lika Marijana kao ekvivalent autorova stava spram modernoga života koji je duhovnim aktivizmom moguće uskladiti i usmjeriti u humanizirani produktivan napredak. Zalažući se za moralnu promjenu u čovjeku, Prosenjak ovim romanom nudi izlaz iz zamršenoga modernog svijeta i svojom literarnom vizijom dokumentira kako se moralnom principijelnošću može i mora mijenjati svijet. Ovim književnim ostvarajem, prvim kršćanskim romanom novijega doba, Božidar Prosenjak otvara novo poglavlje u hrvatskoj postmodernoj književnosti; tematski spaja kršćanski i moderni život; a refleksivno prelazi granice zbiljskoga kao spasonosni proročanski modul jednoga novog svijeta, izlaz prema kojem trebamo koračati.

With his novel Journey to the centre of the heart - Intranet, the author Božidar Prosenjak affirms the Christian life in synthesis with modern technological development, dawn of the Internet thus leaving a hypothetical possibility open for positive change in the individual, the family and the whole society. The plot dynamics is initially immersed into true conversion of the main character Marijan as an equivalent of the author's attitude towards modern life that can be harmonised and directed towards a human productive progress with spiritual activism. Advocating a spiritual change in a man, Prosenjak offers a way out of the complicated modern world with this novel and with his literary vision documents how one can and must change the world with moral principles. With this literary achievement, the first Christian novel that has come out lately, Božidar Prosenjak opens a new chapter in Croatian postmodern literature; thematically he combines Christian and modern life; whereas reflexively he crosses the boundaries of reality as a saving prophetic module of a new world, an exit towards which we should step.

COBISS.BH-ID 25387270

BHP 536
KORČULANIĆ, Anđelka
        Budućnost je pripala grobljima / Anđelka Korčulanić.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 26.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25291526

BHP 537
KOŠTRO, Miljenka
        Čekanje / Miljenka Koštro.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 21-22.

821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25287174

BHP 538
LJUBAS, Nikola
        Četiri pjesme / Nikola Ljubas. - Sadrži: Zvijezde ; Ona ; Mi ; Šta reći.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 73-76.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25245702

BHP 539
MALTA, Andreja
        Tri pjesme / Andreja Malta. - Sadrži: Era otuđenosti ; Jazavčar Ben ; Spremnici od metaka.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 73-77.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25270790

BHP 540
MARIČIĆ, Đuro
        Poetičnost eseja / Đuro Maričić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 311-316.

821.163.42.09 Milenić Ž.

COBISS.BH-ID 25812486