• Habzburška Monarhija 643
 • Hadžiosmanović, Lamija (1931-2016) - Život i djelo 609
 • Hadž - Smrtni slučajevi - Mekka 100
 • hanovi 249
 • El Hansa vidi Al-Khansa
 • hapšenja 202
 • Haverić, Đenita (1971-) - "Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku" - Prikazi i ocjene 272
 • Heidegger, Martin (1889-1976) 56
 • heteroseksualnost 174
 • hipoteka 170
 • hirotonia 80
 • Historija filozofije 45
 • Historija
 • Historiografija 361
 • Hobbes, Thomas (1588-1679) - Filozofija - Autoritet - Upravljanje 42
 • Horasanska škola 84
 • Hreša - Stećci 593
 • Hrišćanstvo - Teologija 72
 • Hrvatska književnost
 • Hrvatska - Školstvo 229
 • Hrvatski jezik
 • Humanizam 535