prethodna
naredna
BHP 541
MARIČIĆ, Đuro
        Što ti je život / Đuro Maričić.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 317-319.

821.163.42.09 Milenić Ž.

COBISS.BH-ID 25812742

BHP 542
MEIĆ, Perina
        Hrvatska književnost BiH : izazov(i) hrvatske književne historiografije / Perina Meić. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469256. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 86.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 69-86.

821.163.42(497.6).09

COBISS.BH-ID 25098758

BHP 543
MILENIĆ, Žarko
        Crnojević / Žarko Milenić. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 69-72.

821.163.42-2

COBISS.BH-ID 25826566

BHP 544
NEDIĆ, Mato
        Drago Čondrić, Sedam velikih biblijskih poema, Naklada Bošković i Ogranak Matice hrvatske u Livnu, Split - Livno, 2015. : [prikaz knjige] / [Mato Nedić]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 397-404.

821.163.42(497.6).09

COBISS.BH-ID 25158662

BHP 545
NEDIĆ, Mato
        Motiv prolaznosti u lirici Dragutina Tadijanovića / Mato Nedić. - Bibliografija: str. 447.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 443-447.

821.163.42.09 Tadijanović D.

COBISS.BH-ID 25980934

BHP 546
NEKIĆ, Joso
        Pet pjesama / Joso Nekić. - Sadrži: Domovini ; Na spaljenom pragu ; Nešto kao oporuka ; Sretan ; Zaljubljen.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 118-122.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25275142

BHP 547
NEMEC, Krešimir
        Silvije Strahimir Kranjčević u kanonu hrvatske književnosti / Krešimir Nemec. - Bibliografija: str. 14.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 7-14.

821.163.42.09-1 Kranjčević S. S.
821.163.42(497.6).09-1 Kranjčević S. S.
929 Kranjčević S. S.

COBISS.BH-ID 25235718

BHP 548
ORLIĆ, Valerio
        Dvije pjesme / Valerio Orlić. - Sadrži: Čuvajte mi pjesme ; Korak vremena.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 123-124.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25275398

BHP 549
PEDERIN, Ivan
        Mažuranićev spjev Smrt Smail-age Čengića : pitanje nastanka i recepcije / Ivan Pederin. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469282. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 181-186.

821.163.42.09

COBISS.BH-ID 25108230

BHP 550
PEDERIN, Ivan
        Vinko Nikolić, katolik, pjesnik i izbjeglica / Ivan Pederin. - Fotogr. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=525900. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 45-59.

821.163.42.09
929 Nikolić V.

COBISS.BH-ID 25127174

BHP 551
PETROV, Stanko
        Matavuljev "Bakonja fra Brne" : književna mistifikacija / Stanko Petrov. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526060. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 235-245.

821.163.42.09-31 Matavulj S.

COBISS.BH-ID 25148678

BHP 552
POPOVIĆ, Mirko
        Sedam priča / Mirko Popović. - Sadrži: Ima izać' ; Hodom obosio ; Nives, nisu to priče ; Na prvom putovanju ; Ptica neznanka ; Sms davnom pretku ; U brzini pospremanja.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 57-67.

821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25242886

BHP 553
ROGIĆ, Viktorija
        Pletem ti priču / [Viktorija Rogić].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 135-136.

821.163.42(497.6)-32

COBISS.BH-ID 25276934

BHP 554
        STIJEG slobode : pjesnička manifestacija domoljubne pjesme, Knin - Pakoštane, 2016.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 112.

821.163.42.09

COBISS.BH-ID 25261062

BHP 555
STIPANČIĆ Radonić, Nela
        Moja poezija / Nela Stipančić Radonić. - Sadrži: Tko ti je rekao ; Ili zalutala u prašumi ili ... ; Tko bi to ikad rekao ; Šapni mi samo ; Život je poezija, samo ... ; Nerazbuđena jutra ; Na putu.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 78-87.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25271302

BHP 556
STOJIĆ, Miljenko
        Fra Miljenko Stojić o romanu Biti Viktor : Miljenko Koštro, Biti Viktor, Imotska krajina, Imotski, 2016. / [Miljenko Stojić].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 74-75.

821.163.42(497.6).09-31

COBISS.BH-ID 25306118

BHP 557
SUNARA, Nikola
        Obrana Sinja u romanu Duše robova Ivana Aralice i u tradiciji / Nikola Sunara. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469283. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 199. - Sažetak ; Summary.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 187-200.

821.163.42.09

Rad analizira roman Ivana Aralice Duše robova u kojem se nalazi opis čudesne obrane Sinja od Turaka iz 1715. godine. Iznosi podatke o povijesnim prilikama na području Hrvatske krajem 17. i početkom 18. stoljeća s posebnim naglaskom na prostor Dalmacije. Podatci koje donosi Aralica uspoređuju se u radu s historiografskom literaturom o obrani Sinja od Osmanlija. Pri opisu bitke uzeti su u obzir podatci o vojskama koje su se sukobile te opisi turskoga djelovanja i razaranja koje su ostavili za sobom u Cetinskoj krajini nakon povlačenja. Posebno mjesto u radu zauzima priča o Gospi Sinjskoj koja ima značajke povijesne predaje i legende, a govori o Gospinoj zaštiti i snazi koju je pružila braniteljima u kritičnim trenutcima obrane Sinja. Njezinu sliku u Sinj iz ramskoga samostana na Šćitu donijeli su franjevci s fra Pavlom Vučkovićem na čelu pri seobi katoličkog puka iz Rame u Dalmaciju 1687. godine. Imali su franjeci važnu ulogu i pri obrani Sinja kada su ostali uz narod Sinja, hrabrili ga i tješili u teškim trenutcima. U svom djelovanju istakao se fra Pavao Vučković, a uz njega i kapelan mletačke vojske don Ivan Filipivoći-Grčić koji je hrabro odbio osmansku ponudu za predaju.

Paper analyses Ivan Aralica's novel entitled Duše robova which describes the miraculous defense of the town of Sinj against the Turks in year 1715. The paper cites data about historical situation in Croatia at the end of 17th and at the beginning of the 18th century with special attention given to the situation in Dalmatia. Information which Aralica cites is compared to historiographical literature on the defense of Sinj from the Ottoman army. While describing the battle, information about the opposed armies, Ottoman military operations and the description of the destruction left by those operations in the Cetina Krajina are taken into consideration. Central place in the paper is given to the story of Our Lady of Sinj which has characteristics of both a historic tale and a legend. The story is about Our Lady's protection and strength that she gave to the defenders in the critical moments of the battle of Sinj. Her painting was brought to Sinj from the monastery of Šćit situated in Rama in Bosnia and Herzegovina by the Franciscan friars led by Fr. Pavao Vučković during the migration of Catholic people from Rama to Dalmatia in 1687. Franciscans also had an important role during the defense of Sinj when they remained alongside the inhabitants of Sinj encouraging and comforting them during the difficult times. Fr. Pavao Vučković and Venetian army chaplain don Ivan Filipović-Grčić, who bravely turned down the Ottoman offer to surrender, distinguished themselves with their actions during the battle.

COBISS.BH-ID 25108486

BHP 558
SUPEK, Tomislav
        Glupost je najveća elementarna nepogoda / Tomislav Supek.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 331-333.

821.163.42-84

COBISS.BH-ID 25934854

BHP 559
ŠKARICA, Matej
        Don Vojvoda : osvrt na roman o Hercegovačkom ustanku i stoljetnoj narodnoj borbi za slobodom / [Matej Škarica].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 69-72.

821.163.42(497.6).09-31

COBISS.BH-ID 25302534

BHP 560
ŠKARICA, Matej
        Iznova ustat, čovjekom ostat - u Hrvatskoj danas / Matej Škarica.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 116.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25274374

BHP 561
ŠKARICA, Matej
        Nikola Šimić Tonin, Don Vojvoda, Hrvatsko književno društvo Ogranak Zadar, Biblioteka Književno pero, Zadar 2016, 271 str. : [prikaz knjige] / [Matej Škarica]. - Dostupno i na: http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526070.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 45 (2016), str. 405-408.

821.163.42.09

COBISS.BH-ID 25158918

BHP 562
ŠKARICA, Matej
        Posjet crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, spomen-mjesto hrvatskih stradanja kroz povijest / [Matej Škarica]. - Fotogr.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 151-153.

821.163.42(497.6)-4

COBISS.BH-ID 25279494

BHP 563
TOCINOVSKI, Vasil
        Nikola Šimić Tonin, Valovi duše, HKD Napredak, ogranak Zadar, Zadar 2016. : [prikaz knjige] / Vasil Tocinovski. - Dostupno i na: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469305.

U: Bosna franciscana. - ISSN 1330-7487. - God. 24, br. 44 (2016), str. 276-278.

821.163.42.09

COBISS.BH-ID 25117702

BHP 564
TOCINOVSKI, Vasil
        Riječju i dušom do znanstvenih istina : Nikola Šimić Tonin, Valovi duše, nak. HKD og. Zadar, 2016. : [prikaz knjige] / [Vasil Tocinovski].

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (70), br. 1, n. s. sv. 55 (2016), str. 108-110.

821.163.42.09

COBISS.BH-ID 25259526

BHP 565
TOPIĆ, Nada
        Meteorologija tijela / Nada Topić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 289-294.

821.163.42-1

COBISS.BH-ID 26038022

BHP 566
VASILJ, Marija
        Stilska obilježja romana Zvonimira Remete / Marija Vasilj. - Dostupno i na: http://hum.ff.sve-mo.ba/wp-content/Hum/marija%20vasilj.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 89. - Sažetak ; Summary.

U: Hum. - ISSN 1840-233X. - Vol. 11, no. 15 (2016), str. 70-90.

821.163.42.09-31 Remeta Z.
811.163.42'38

U radu se govori o Zvonimiru Remeti kao predstavniku psihološkog realizma u hrvatskoj književnosti koji četrdesetih godina 20. stoljeća objavljuje tri uspjela, tematski i oblikovano vrlo slična romana: Grieh, Tako svršava i Sentimentalna reportaža, a u kojima je pokazao istančan smisao za poniranje u skrovite interijere svojih likova. Pri tome je posegnuo za odgovarajućim pripovijednim tehnikama, a neobičnu draž spomenutim romanima daje osebujan stil ovoga pisca, s posebnim naglaskom na poetizaciju izraza te specifične opise pejzaža. S gledišta razvoja romanesknoga diskursa može se reći da Remeta nije obilježio početak hrvatske psihološke proze jer se njezini začetci u hrvatskoj književnosti mogu pratiti još otprije, ali je svojim izvornim načinom pripovijedanja i specifičnim literarnim postupcima svakako obogatio takvu vrstu proze i dao joj nove izražajne mogućnosti.

The paper deals with Zvonimir Remeta, representative of psychological realism in Croatian literature, who in the 1940s published three successful novels similar in form and topic: "Grieh", "Tako svršava" and "Sentimentalna reportaža". In those novels he showed his subtle sense for infltration in secret interiors of his characters. He used adequate narrative techniques and his peculiar style gave an unusual charm to the mentioned novels with special emphasis on expression poetization and specifc descriptions of landscapes. From the viewpoint of novelistic discourse development it can be said that Remeta did not mark the beginning of the Croatian psychological prose, because its beginnings in the Croatian literature can be followed from earlier periods, but he defnitely enriched that kind of prose and gave it new expression possibilities by his original way of narrating and specifc literary procedures.

COBISS.BH-ID 513574342

BHP 567
VELIKANOVIĆ, Iso
        Klupoderski klub / Iso Velikanović. - Napomena / Ž. [Žarko] M. [Milenić]: str. 68.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 61-68.

821.163.42-2

COBISS.BH-ID 25826310

BHP 568
VIDAIĆ, Martina
        Pjesme / Martina Vidaić. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf. - Sadrži: Ritam vrabaca ; I svih djela njegovih ; Večera, kauč, TV ; Moja baka postaje poezija ; Stubište za čitanje ; Cedell Davis doručkuje ; Žena koja će kupiti hlače ; Azija ; Redovi ; Neumjerenost ; Cvjećar samoubojica.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 323-332.

821.163.42-1

COBISS.BH-ID 26039046

BHP 569
VUICA, Lucia
        Rana davno potisnute prošlosti / Lucia Vuica.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 23.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25287942

BHP 570
VUJOVIĆ, Tatjana
        Vincent van Gogh / Tatjana Vujović.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (72), br. 4, n. s. sv. 57 (2016), str. 28.

821.163.42(497.6)-1

COBISS.BH-ID 25292806