• Računarstvo u oblaku 8
 • Radovi 47/1: "Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu", (ur.) Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015, 556 str. 20
 • Rana davno potisnute prošlosti 569
 • Rat, identitet i egzil u djelu Raymonda Rehnicera 459
 • Ratna trauma i povjerenje u forenziku 208
 • Razgovor s pjesnikom 524
 • Razobličavanje ideologije u romanima Zezanje Salke Pirije i Vjetar koji se pretvorio u mačku 359
 • Razvoj instituta neimovinske (nematerijalne) štete, s osvrtom na pravo osiguranja u Bosni i Hercegovini 167
 • Realno i metafizičko u poeziji Jovanke Stojčinović Nikolić 479
 • Refleksija teorije o autonomiji volje na građansko i radno pravo 160
 • Regulativa o gradovima u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1941. godine 644
 • Reminiscencije i aporije demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine 157
 • Resource importance of the common bream from the Spreča river for nutrition of the local population 237
 • Resursni značaj deverike iz rijeke Spreče u ishrani lokalnog stanovništva 237
 • Riječ - baštinik kulturoloških iskaza i vrednota 29
 • Riječi s vrha vala 527
 • Riječju i dušom do znanstvenih istina 564
 • Rijeka Mura u Hrvatskoj himni 455
 • Rijeka Sava kao linija razgraničenja Habzburške Monarhije i Osmanskog Carstva na Mirovnom kongresu u Srijemskim Karlovcima 1699. 643
 • Ritam nereda 397
 • Rizici službe i slobode 605
 • Rješavanje interlokalnog sukoba zakona u porodičnim odnosima u Bosni i Hercegovini 205
 • Rodne razlike u dimenzijama perfekcionizma kod mladih 65
 • Rodno zasnovna opsesija patrijarhalnih mizogenih kulturnih običaja i praksi --- 116
 • The role and importance of entrepreneurship in the strengthening of bh economic development and sovereignty 148
 • Roman o Viktoru pobjedniku, o njegovom samoostvarenju 518