• Šahbegovići 249
  • Šah-beg 249
  • Šehović, Amela (1973) - "Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku" - Prikazi i ocjene 272
  • Šenoa, August (1838-1881) - "Zlatarevo zlato" - Klara Grubarova - Fatalna žena - Književne studije 573
  • Šerifović, Muhamed Fadil-paša - Kaligrafska idžazetnama - Biografije 621
  • Šimić, Nikola Tonin (1962-)
  • Šimić, Stanislav (1904-1960) - Život i djelo 407
  • Šindić, Miljko (1930-)
  • školstvo 226
  • Štavun, Lovre (1986-) - Intervjui 620
  • Šume - Bosna i Hercegovina 241