prethodna
naredna


821.113.4 DANSKA KNJIŽEVNOST


BHP 301
BAUNBÆK, Steffen
        Piknik u Hirošimi / Steffen Baunbæk ; [prevela sa danskog Milena Rudež]. - Sadrži: Ja sam analogan ; Idem u šetnju.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 73-76.

821.113.4-1

COBISS.BH-ID 25779718

BHP 302
BERTHELSEN, Thorvald
        Dva haiku sa ilustracijama / Thorvald Berthelsen ; [prevela sa danskog Milena Rudež]. - Fotogr. - Sadrži: Ludilo ; Iza ogledala.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 61.

821.113.4-1

COBISS.BH-ID 25777414

BHP 303
BERTHELSEN, Thorvald
        Tragovi / Thorvald Berthelsen ; [prevela sa danskog i bilješka Milena Rudež]. - Biografija: str. 59. - Sadrži: Kopno opet na vidiku ; Fosil sjećanja ; Zvijezde padalice ; Jesenski planovi ; Vezanje čvorova ; Iz abecede ; Poslije oluje.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 57-59.

821.113.4-1

COBISS.BH-ID 25772806

BHP 304
BJARNHOLT, Karsten
        Peron / Karsten Bjarnholt ; [prijevod sa danskog i bilješka Milena Rudež]. - Bilješka o autoru: str. 424. - Sadrži: Nova životinja ; Kafkino oko ; Tebi.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 422-423.

821.113.4-1

COBISS.BH-ID 25977862

BHP 305
MIJAJLOVIĆ, Dušan Adski
        Između snojavlja i strepnje / Dušan Mijajlović Adski. - Sadrži: Otkrivanje ; Proplanak ; Svanuće ; Uskrsnuće od kraja.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 63-64.

821.113.4-1

COBISS.BH-ID 25773318

BHP 306
NEZIROVIĆ, Senahid
        Poezija kao priznanje spoznaje / Senahid Nezirović. - Fotogr.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 65-66.

821.113.4-1

COBISS.BH-ID 25774086


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST


BHP 307
BOLOBAN, Mirela
        Giacomo Leopardi između klasicizma i romantizma / Mirela Boloban. - Dostupno i na: https://ziink.files.wordpress.com/2008/08/sophos-no-9.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 192. - Abstract.

U: Sophos. - ISSN 1840-3859. - Br. 9 (2016), str. 175-192.

821.131.1.09

Poetika Giacoma Leopardija je isprepletena nizom elemenata romantičarske i klasicističke prirode, dok je uticaj ove druge mnogo manje poznat javnosti ali i zanemaren od književnih kritičara. Taj uticaj, naročito prisutan u ranijim godinama pjesnikovog stvaranja, pojavljuje se u tematskom, tehničkom i filozofskom aspektu njegove poezije. Leopardijeva poezija je prožeta kontrastom između "starih" i "novih", tj. antičkog perioda u kojem su stvarala velika imena kojima se pjesnik divi i koja ga inspiriraju u brojnim njegovim djelima, i njegovih savremenika. U radu ćemo prikazati da je prihvatanje romantizma kao dominantnog opredjeljenja kojim njegova poezija odiše ishod dugog perioda traženja i sazrijevanja kompleksne misli čija baza, od pjesnikovih književnih početaka pa do samoga kraja, počiva na dubokom ubjeđenju jedne vlastite filozofije koja međutim nikada u cijelosti ne isključuje klasicizam, a koju stvara posredstvom biografskog elementa, dominantnog u bogatom književnom opusu.

Giacomo Leopardi's poetics is intertwined with a number elements from romanticism and classicism, with the classical influence being a lot less familiar to the public, and also neglected by the literary critics. This influence, especially present during poet's early years, appears within the thematic, technical and philosophical aspect of his poetry. Leopardi's poetry is permeated with the contrast between the "old ones" and the "new ones", i.e. the antique period whose great names served as inspiration to the poet in many of his poems, and his contemporaries. This paper will show that acceptance of Romanticism, as the dominant choice that his poetry refers to, is a product of a long journey of self-reflecting and development of a complex thought, whose base, from the poet's early beginnings until the very end, relies on the deep conviction of a personal philosophy that never completely rejects classicism, and which he develops through his biographical element, which is dominant in his rich literal opus.

COBISS.BH-ID 26053638


821.133.1 FRANCUSKA KNJIŽEVNOST


BHP 308
BERENBOOM, Alain
        Završni potez / Alain Berenboom. - Biografija: str. 186.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 183-186.

821.133.1-32

COBISS.BH-ID 25846022

BHP 309
ČAUŠEVIĆ Kreho, Vesna
        O Esejima i o eseju / Vesna Čaušević Kreho. - Dostupno i na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/Radovi_Knjiga_XIX_2016.pdf. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 19. - Sažetak ; Abstract.

U: Radovi. - ISSN 0581-7447. - Knj. 19 (2016), str. 9-20.

821.133.1.09 Montaigne

Cilj ovoga rada je pratiti nastanak i razvoj eseja u Francuskoj, njegovo pozicioniranje spram drugih kraćih proznih vrsta, te ukazati na neke specifičnosti esejističkog pisma općenito. Svaki razgovor o eseju nužno se referira na njegovog tvorca Michela de Montaignea, pisca francuske pozne renesanse, a s tim i na njegovo djelo Essais, koje je po svojoj kompozicionoj fakturi i po svom misaonom oblikovanju, unatoč svim svojim kasnijim transformacijama, ostalo temeljni obrazac ove vrste. U radu se analiziraju Montaigneovi spisateljski prosedei koji su ga postupno doveli do stvaranja nove književne vrste, koja se zapravo oblikovala gotovo sama od sebe, kao rezultat iznimne slobode Montaigneove istraživačke i propitivačke misli. Drugi dio rada daje sumaran osvrt na Montaigneovo esejističko nasljeđe u narednim stoljećima u Francuskoj, sve do njegove pune generičke afirmacije i skokovitog razvoja u XX stoljeću, kada se pokazao kao nezaobilazna činjenica u cjelokupnom intelektualnom životu, i ne samo u Francuskoj.

No discussion of the essay as a genre can avoid a reference to its creator, late Renaissance French writer Michel de Montaigne. His 1580 collection The Essays provided the archetypal patterns for this literary genre, which have - despite all the historical transformations of the essay - remained influential and relevant up until the present day. This article seeks to explore Montaigne's approach to writing and writing practices which led him to the creation of a new literary genre. I argue that the form of the essay in Montaigne's writing practically shapeditself, as a result of the author's exceptional freedom of thought and research.The second part of the article reflects upon Montaigne's influence and legacy in the centuries to follow in France, leading to the ultimate recognition and impressive rise of the essay genre in the 20th century, when it grew to become a crucial component of the intellectual life not only in France but also around the world.

COBISS.BH-ID 8811289

BHP 310
DARTEVELLE, Alain
        Pogrebni rondo / Alain Dartevelle. - Biografija: str. 193.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 187-193.

821.133.1-32

COBISS.BH-ID 25846278

BHP 311
FLAMENT, Jean
        U najgorem slučaju / Jean Flament.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 195-199.

821.133.1-32

COBISS.BH-ID 25846534

BHP 312
GUILLEVIC, Eugène
        Ako ne pišem jutros / Eugène Guil[l]evic ; [preveo s francuskog Milan Georges Burovac]. - Bilješka o autoru: str. 422.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 417-422.

821.133.1-1

COBISS.BH-ID 25977350

BHP 313
JANSSENS, Robert
        Košmar / Robert Janssens.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 201-208.

821.133.1-32

COBISS.BH-ID 25847046

BHP 314
LAMBERSY, Werner
        Neprovjerljive vijesti iz onostranog / Werner Lambersy. - Biografija: str. 211.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 209-211.

821.133.1-32

COBISS.BH-ID 25847302

BHP 315
LAMBERT, Evelyn
        Monotono hodanje / Evelyn Lambert.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 213-216.

821.133.1-32

COBISS.BH-ID 25908742

BHP 316
SELETKOVIĆ, Ivana
        Transmisijska epopeja dehumanizacije / Ivana Seletković. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_1_6.htm.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 120-124.

821.133.1.09

COBISS.BH-ID 26066694

BHP 317
TRAZEGNIES, Pascale de
        Jedan top bez modela / Pascale de Trazegnies. - Biografija: str. 224.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 217-224.

821.133.1-32

COBISS.BH-ID 25908998


821.134.2 ŠPANSKA KNJIŽEVNOST


BHP 318
AMIDŽIĆ, Jakov
        Kazališno problematizovanje stvarnosti Migela de Servantesa / Jakov Amidžić, Srdjan Vukadinović. - Bilješke uz tekst. - Sažetak ; Summary.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 115-123.

821.134.2.09 Cervantes S. M.

Šesnaeste godine trećeg milenijuma, kada se obilježava četiri vijeka od smrti Migela de Servantesa, izvedeno je niz različitih scenskih inscenacija, što kazališnih prikazanja, što baleta, gotovo u kvantitativnom omjeru trećina od ukupnog scenskog prezentiranja ovog velikog španskog autora na južnoslovenskim scenama. Kao da je trebalo da se čeka ulazak u drugu polovinu, druge trećemilenijumske dekade pa da se aktuelizuje priča i traganje sa modernim Don Kihotom ili Don Kihotima koji su potrebni svijetu umišljenih političara, beskrupuloznih tajkuna ili neostvarenih bolesnika u društvima Regiona kojih je sve više. Najbolje je na satiričan, servantesovski, način obračunati se sa društvenim karikaturama savremenog društva za koje je glavni junak oličenje hrabrosti, odlučnosti i morala. Scenski postaviti "Don Kihota" u bilo kojem teatru i u bilo kojem vremenu je na kazališni način vraćanje čovjeku vrednota koje je negdje u društvenim turbulencijama pogubio.

Sixteen years of the third millennium, when it celebrates four centuries of Miguel de Cervantes, was performed by different scene staging, which theater apparition, which the ballet, almost in a quantitative ratio of one-third of the total theatrical presentation of this great spanish author to South Slavic scenes. As it was suposed to be waiting to enter the second half, but the second decade third millenium to actualize the story and the search with a modern Don Quixote, or Don Quixote necessary imaginary world of politicians, unscrupulous tycoons or unrealized patients in the societies of the region which is all over. It is best satirical Cervantes way to settle accounts with the social caricatures of modern society for which the main character is the personification of courage, determination and morals. Set the stage "Don Quixote" in any theater and at any time is a theatrical way restore human values, which is somewhere in the social turbulence executed.

COBISS.BH-ID 25827846

BHP 319
LOVRIĆ, Fabijan
        Sancho Panza kao prvi u Cervantesovom Don Quijoteu / Fabijan Lovrić. - Bibliografija: str. 28.

U: Hrvatska misao. Nova serija. - ISSN 1028-2246. - God. 20 (71), br. 2/3, n. s. sv. 56 (2016), str. 23-28.

821.134.2.09-31

COBISS.BH-ID 25267462


821.161.1 RUSKA KNJIŽEVNOST


BHP 320
ČUDAKOV, Aleksandr Pavlovič
        Sudbina prirode : iz knjige "Poetika Čehova" / Aleksandr Čudakov ; [preveo s ruskog Žarko Milenić]. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 155-157.

821.161.1.09

COBISS.BH-ID 25790726

BHP 321
IBRIŠIMOVIĆ-Šabić, Adijata
        Aleksandar Ostrovski na sarajevskoj sceni / Adijata Ibrišimović-Šabić. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 149-162.

821.161.1.09:792(497.6 Sarajevo)
792(497.6 Sarajevo)

COBISS.BH-ID 25842950

BHP 322
JOVANOVIĆ, Jovan
        Crna Gora i Crnogorci u romanu ruskog knjaza Golicina (Muravlina) "Vavolonjani" / Jovan Jovanović. - Portret. - Dostupno i na: http://sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2049-50.pdf.

U: Sarajevske sveske. - ISSN 1512-8539. - No. 49/50 (2016), str. 397-408.

821.161.1.09 Golicin D.

COBISS.BH-ID 26044422

BHP 323
KUPRIJANOV, Vjačeslav
        Autopoetika / Vjačeslav Kuprijanov ; [preveo s ruskog Žarko Milenić]. - Biografija: str. 279-280.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 279-280.

821.161.1-3

COBISS.BH-ID 25918982

BHP 324
KUPRIJANOV, Vjačeslav
        Empedoklova cipela : odlomak iz romana / Vjačeslav Kuprijanov ; [prijevod s ruskog i bilješke Žarko Milenić]. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 259-267.

821.161.1-31

COBISS.BH-ID 25915398

BHP 325
KUPRIJANOV, Vjačeslav
        Modro odijelo svemira : odlomak iz romana / Vjačeslav Kuprijanov ; [prijevod s ruskog i bilješke Žarko Milenić]. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 269-277.

821.161.1-31

COBISS.BH-ID 25917190

BHP 326
KUPRIJANOV, Vjačeslav
        Odisejeva pesma / Vjačeslav Kuprijanov ; [prevele s ruskog Vera Horvat i Jadranka Dubak]. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 281-282.

821.161.1-1

COBISS.BH-ID 25920006

BHP 327
MAKAROV, Aleksandr
        Tolstojeva "Karenjina" / Aleksandr Makarov ; [preveo s ruskog Franjo Džakula, redaktura i prijevod citata iz "Ane Karenjine" Žarko Milenić].

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 45-50.

821.161.1.09(049.3)

COBISS.BH-ID 25635078

BHP 328
MILENIĆ, Žarko
        Tolstoj kao pacifist u studiji "Zakon nasilja i zakon ljubavi" / Žarko Milenić. - "Pročitano na Međunarodnom seminaru prevodilaca u Jasnoj Poljani 2015."--> str. 52.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 1/2 (proljeće-ljeto 2016), str. 51-52.

821.161.1.09(049.3)

COBISS.BH-ID 25675014

BHP 329
        TRI ruska pesnika / [preveo sa ruskog Vladimir Kolarić]. - Ćir.

U: Riječ. - ISSN 1840-2534. - Br. 3/4 (jesen-zima 2016), str. 433-439.

821.161.1-1

COBISS.BH-ID 25980422


821.162.1 POLJSKA KNJIŽEVNOST


BHP 330
SIMIĆ, Milan R.
        Sećanje / Milan R. Simić. - Dostupno i na: http://www.zesveske.ba/24_16/2416_2_4.htm.

U: Zeničke sveske. - ISSN 1840-0868. - Br. 24 (2016), str. 187-192.

821.162.1.09 Kott J.

COBISS.BH-ID 26069254
prethodna
naredna