prethodna
naredna
BHK 631
MANOJLOVIĆ, Lazar
        Heroji sa perom u ruci : prilozi za monografiju o prvoj generaciji učenika Učiteljske škole u Bijeljini, 1954. / Lazar Manojlović. - Tuzla : Off-set, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 202 str. : fotogr. ; 24 cm

Lat. i ćir. - Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-31-181-9

373.5(497.6 Bijeljina)
COBISS.BH-ID 21628422

BHK 632
MEĐUNARODNA konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava (2 ; 2013 ; Mostar)
        Pedagogija, obrazovanje i nastava : zbornik radova 2. Međunarodne znanstvene konferencije Mostar, 21.-23. ožujka 2013. - Mostar : Sveučilište, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 2014 ([Mostar] : Print Team). - 448 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Na prednjem kor. listu: Pedagogija, obrazovanje i nastava. Sv. 1. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-16-023-3

37(082)
COBISS.BH-ID 21263110

BHK 633
MILETIĆ-Šantić, Aleksandra
        Antidiskriminacijski program Zajedno za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje djece u Kantonu Sarajevo / [autori/eksperti Aleksandra Miletić-Šantić, Nina Šeremet]. - Sarajevo : Kali Sara Romski informativni centar, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 48 str. ; 30 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

373.3.316.647.82]:342.726(497.6-24 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 23566086

BHK 634
MILETIĆ-Šantić, Aleksandra
        Pravila za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u osnovnim školama / [autori/eksperti Aleksandra Miletić-Šantić, Nina Šeremet]. - Sarajevo : Kali Sara Romski informativni centar, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 21 str. ; 30 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

373.3:316.647.82(094)
COBISS.BH-ID 23566342

BHK 635
MITROVIĆ, Đorđe
        Gimnazija u Gradačcu : (1951-2011) : spomen-knjiga / Đorđe Mitrović. - Tuzla : Harfo-graf, 2014 (Tuzla : Harfo-graf). - 285 str. : ilustr. ; 25 cm

Štampano dvostubačno. - Tiraž 500

ISBN 978-9958-49-046-0

373.54(497.6 Gradačac)"1951/2011"
COBISS.BH-ID 21105158

BHK 636
        MOJA čitanka 7 : čitanka za 7. razred devetogodišnje osnovne škole / [priredili] Dubravka Težak, Patricia Marušić, Olga Lekić ; [ilustratori Brana Đurović Puljić, Joško Marušić]. - 1. izd. - Mostar : Alfa, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 218 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-581-58-8

37.016:821-82(075.2)
COBISS.BH-ID 21417990

BHK 637
MUKIĆ, Dženan
        My English book 2 : radni udžbenik za drugi razred devetogodišnje osnovne škole / Dženan Mukić, Mirela Vasić ; [ilustracije Edin Alić]. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 (Grude : Grafotisak). - 67 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm

Na prednjem kor. listu podnasl.: Radni udžbenik engleskog jezika za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

ISBN 978-9958-21-594-0

37.016:811.111(075.2)
COBISS.BH-ID 20580358

BHK 638
        NASTAVNI plan i program : (od I do V razreda devetogodišnje osnovne škole) : za škole koje relizuju nastavu na bosanskom jeziku / [radna grupa za izradu Nastavnog plana i programa Lada Šestić ... [et al.]. - Travnik : Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, 2012 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 375 str. ; 29 cm

Tiraž 200

ISBN 978-9958-550-00-3

371.214:[373.3=163.4*3(497.6)
COBISS.BH-ID 19674374

BHK 639
NAUČNI skup "Osnovnoškolska i srednjoškolska tradicija na području Općine Bužim, te zahtjevi odgojno-obrazovne reforme u Bosni i Hercegovini" (2013 ; Bužim)
        Zbornik radova sa Naučnog skupa "Osnovnoškolska i srednjoškolska tradicija na području Općine Bužim, te zahtjevi odgojno-obrazovne reforme u Bosni i Hercegovini", Bužim, 15. novembra 2013. / [glavni i odgovorni urednici Haris Suljadžić, Amir Sijamhodžić ; autori fotografija Nisvet Porić i Izudin Mulalić]. - Bužim : BZK "Preporod" : Općina Bužim : OŠ "Bužim" : OŠ "Čavnik" : OŠ "Konjodor" : MSŠ "Bužim" : Centar za kulturu sport i informisanje, 2014 (Bihać : Grafičar). - 181 str. : fotogr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-0360-0-2

37(497.6 Bužim)(082)
COBISS.BH-ID 21531398

BHK 640
NAUČNO-stručni skup Analiza stanja visokog obrazovanja i mjerljivi ciljevi za osiguranje kvaliteta Bolonjskog procesa (2013 ; Bihać)
        Naučno-stručni skup Analiza stanja visokog obrazovanja i mjerljivi ciljevi za osiguranje kvaliteta Bolonjskog procesa : zbornik radova / [urednici Milan Jurković ... [et al.]. - Bihać : Tehnički fakultet, 2013 (Bihać : Grafičar). - 94 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-624-39-1

378(497.6))(082)
378:005.6](497.6))(082)
COBISS.BH-ID 20837894

BHK 641
OMANOVIĆ, Ibrahim
        [Pedeset godina]
        50 godina Gimnazije u Cazinu : 1964.-2014. / Ibrahim Ibro Omanović. - Cazin : Grafis, 2014 (Cazin : Grafis). - 85 str. : fotogr. ; 25 cm

ISBN 978-9958-667-33-6

373.54(497.6 Cazin)"1964/2014"
COBISS.BH-ID 21657862

BHK 642
OMERDIĆ, Muharem
        Ilmihal 9 : udžbenik za mektebe / Muharem Omerdić i Ibrahim Begović ; [fotografije Tarik Jesenković, Ibrahim Begović i arhiva Islamske zajednice u BiH]. - Sarajevo : El-Kalem, cop. 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 175 str. : fotogr. ; 28 cm

ISBN 978-9958-23-373-9

37.016:28(075)
COBISS.BH-ID 21103622

BHK 643
OMEROVIĆ, Muhamed
        Vrednovanje pedagoškog rada u školi : susret sa metodičkom praksom / Muhamed Omerović. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 290 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 283. - Bibliografija: str. 279-281.

ISBN 978-9958-31-172-7

37.014
COBISS.BH-ID 21331718

BHK 644
        PEDESET godina Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru : (50:fsr_mo) / [urednici Alija Cigić, Ante Mišković, Snježana Rezić ; fotografije iz arhiva Fakulteta i djelatnika Fakulteta]. - Mostar : Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta, [2009?] (Grude : Grafotisak). - 280 str. : fotogr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-690-64-8

378.6(497.6 Mostar)"1959/2009"(084)
COBISS.BH-ID 17773318

BHK 645
PEHLIĆ, Izet
        Slobodno vrijeme mladih : socijalnopedagoške refleksije / Izet Pehlić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2014 (Sarajevo : A-dizajn). - 138 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 123-134. - Registar.

ISBN 978-9958-022-05-0

379.8-053.6/.8
COBISS.BH-ID 21790982

BHK 646
PEZO, Salko
        Komunikacija učenika i nastavnika dječijim crtežom / Salko Pezo, Sabina Kadirić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 159 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 147-149 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-154-3

37.064.2
COBISS.BH-ID 20978182

BHK 647
PIRALIĆ, Asmir
        Stoljeće Gimnazije u Bihaću : 1911.-2011. / Asmir Piralić ; [fotografije Samir Arnautović ... [et al.]. - Bihać : Grafičar : Udruženje građana "Prijatelji Gimnazije" : Gimnazija "Bihać", 2011 (Bihać : Grafičar). - 219 str. : ilustr. ; 30 cm

Između tradicije i novoga / Hrvoje Jurić: str. 2-7. - Bilješke u tekstu: str. 210-211

ISBN 978-9958-781-50-6

373.54(497.6 Bihać)"1911/2011"(084)
COBISS.BH-ID 19178246

BHK 648
PJANIĆ-Lipovača, Karmelita
        Opšta metodika matematičkog obrazovanja / Karmelita Pjanić-Lipovača. - Bihać : Pedagoški fakultet, 2014 ([Cazin] : Grafis). - 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenik / Pedagoški fakultet, Bihać)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [369]-372.

ISBN 978-9958-594-17-5

371.3::51(075.8)
COBISS.BH-ID 21142022

BHK 649
        PODRŠKA razvoju kvaliteta u predškolskom odgoju i obrazovanju / [autorice radova Tamara Pribišev Beleslin ... [et al.]. - Sarajevo : Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, 2014 ([s. l.] : UNICEF). - 109 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str. : Bosna i Hercegovina. - Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-572-04-3

373.2.014(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 21627142

BHK 650
        PODRŠKA studentima s mentalnim teškoćama i ponašajnim poremećajima u visokom obrazovanju / [pripremili Meliha Bijedić, Medina Vantić-Tanjić]. - Sarajevo [etc.] : Univerzitet [etc.], 2014 ([Fojnica : "Fojnica"]). - 52 str. ; 24 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Tiraž 240. - Bibliografija: str. 49-50.

ISBN 978-9958-600-57-9 (Univerzitet)

378-057.87-056.36(035)
378-057.87-056.49(035)
COBISS.BH-ID 21808134

BHK 651
        PODRŠKA studentima sa mentalnim teškoćama i ponašajnim poremećajima u visokom obrazovanju / [pripremile Medina Vantić-Tanjić, Meliha Bijedić]. - Sarajevo [etc.] : Univerzitet [etc.], 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 52 str. ; 24 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 760. - Bibliografija: str. 48-49 i uz tekst.

ISBN 978-9958-600-55-5 (Univerzitet)

378-057.87-056.36(035)
378-057.87-056.49(035)
COBISS.BH-ID 21807366

BHK 652
POLJOPRIVREDNI fakultet (Banja Luka)
        [Dvadeset godina postojanja]
        20 godina postojanja [Poljoprivrednog fakulteta, Banja Luka] : 1992.-2012. / [prevod na engleski jezik, translator Nevena Vučen ; fotografije, photos Dimitrije Marković]. - Banja Luka : Poljoprivredni fakultet, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 238 str. : fotogr. u bojama ; 28 cm

Na spor. nasl. str.: 20 years of the Faculty of Agriculture. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Ćir. i lat. - Na vrhu nasl. str.: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-99938-93-22-6

378.6:63(497.6 Banja Luka)"1992/2012"
COBISS.BH-ID 3274776

BHK 653
        POTPORA studentima s mentalnim teškoćama i ponašajnim poremećajima u visokom obrazovanju / [pripremile Medina Vantić-Tanjić, Meliha Bijedić]. - Sarajevo [etc.] : Univerzitet [etc.], 2014 ([Fojnica : "Fojnica"]). - 52 str. ; 24 cm

Tiraž 120. - Tekst na hrv. jeziku. - Bibliografija: str. 48-49.

ISBN 978-9958-600-56-2 (Univerzitet)

378-057.87-056.36(035)
378-057.87-056.49(035)
COBISS.BH-ID 21807622

BHK 654
        PRIRODA i društvo : za 2. razred osnovne škole / Pero Spasojević ... [et al.]. - 8. adaptirano izd. - Istočno Sarajevo : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011 (Trebinje : Grafokomerc). - 82 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Ćir. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-99955-0-863-0

37.016:3/5(075.2)
COBISS.BH-ID 2116888

BHK 655
RASPUDIĆ, Mario
        Vodič za obrazovanje odraslih / Mario Raspudić, Josipa Bubalo, Ana Čović. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 160 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-567-21-6

374.7(036)
COBISS.BH-ID 21593606

BHK 656
        SAMOEVALUACIJSKI izvještaj / [glavni urednik Ivo Komšić]. - Posebno izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2013 (Sarajevo : DES). - [381] str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-625-29-9

378.6:1(497.6 Sarajevo)
378.014(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 20444166

BHK 657
SARAJLIĆ, Esad
        JU Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" - Zelinja Donja, Gradačac : (1914.-2014.) : u povodu sto godina OŠ Zelinja Srednja / Esad Sarajlić. - Tuzla : Off-set ; Gradačac : Biblioteka "Alija Isaković", 2014 (Tuzla : Off-set). - 406 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 401-402. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-31-162-8

373.3(497.6 Zelinja Donja)"1914/2014"
37.014(497.6 Gradačac)
COBISS.BH-ID 21180934

BHK 658
SELIMOVIĆ, Hazim
        Pedagogija I / Hazim Selimović, Ruža Tomić. - Travnik : Univerzitet, 2011 (Tuzla : Papir-karton). - 425 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Biografija: str. 422-425. - Bibliografija: str. 416-420.

ISBN 978-9958-640-15-5

37.01(075.8)
COBISS.BH-ID 18859526

BHK 659
SELIMOVIĆ, Hazim
        Pedagogija II / Hazim Selimović, Ruža Tomić. - Travnik : Univerzitet, 2011 (Tuzla : Papir-karton). - 369 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 1.000. - Biografija: str. 366-369. - Bibliografija: str. 360-364

ISBN 978-9958-640-16-2

37.018(075.8)
COBISS.BH-ID 18859782

BHK 660
SIJERČIĆ, Indira
        [Četrdeset]
        40 godina Geološkog odsjeka [Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta] : 1973.-2013. / [Indira Sijerčić, Rejhana Dervišević]. - Tuzla : Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, 2013 (Tuzla : Off-set). - 55 str. : fotogr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona

ISBN 978-9958-628-17-7

378.6.096:55(497.6 Tuzla)"1973/2013"(084)
COBISS.BH-ID 20664326