prethodna
naredna
BHK 601
CERIĆ, Haris
        Skandalon u oblačićima : kako koristiti strip u nastavi? / Haris Cerić. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 135. - Bibliografija: str. 121-133.

ISBN 978-9958-0935-4-8

371.3:741.5
COBISS.BH-ID 20720902

BHK 602
        ČITANKA : bosanski jezik za prvi razred osnovne škole / [priredili] Adela Melajac, Hodo Katal ; [ilustracije Rešad Prtinac, Nataša Prtinac, Zorana Keser-Petrović]. - 2. izd. - Beograd : Klett, cop. 2014 (Beograd : No-Kači). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Tiraž 2.300

ISBN 978-86-7762-551-1

37.016:811.163.4*3-028.31(075.2)
37.016:821-82(075.2)
COBISS.BH-ID 209142284

BHK 603
        ČITANKA : za 4. razred devetogodišnje osnovne škole / [priredili] Hazema Ništović, Ibro Ništović ; [ilustrator Tošo Borković]. - 1. izd. - Sarajevo : Dječija knjiga, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 175 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici ; knj. 221)

Lat. i ćir. - Tiraž 6.000.

ISBN 978-9958-15-001-2

37.016:821-82(075.2)
COBISS.BH-ID 21430534

BHK 604
DERVIŠAGIĆ, Edis
        Historija - Povijest : udžbenik za VIII razred devetogodišnje osnovne škole / Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 128 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-72-2

37.016:94(075.2)
COBISS.BH-ID 18963206

BHK 605
        DIP in 4 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred devetogodišnje osnovne škole / Mirela Vasić ... [et al.] ; [ilustrator Robert Solanović]. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 (Grude : Grafotisak). - 133 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

- - Engleski jezik [Elektronski izvor] : za 4. razred devetogodišnje osnovne škole. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-21-503-2

37.016:811.111(075.2)
COBISS.BH-ID 21021190

BHK 606
DIZDAREVIĆ, Alma
        Specijalna edukacija djece sa intelektualnim i razvojnim teškoćama : teorija, praksa i istraživanje / Alma Dizdarević. - Tuzla : PrintCom, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 197 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 165-193. - Registar.

ISBN 978-9958-13-085-4

376.1-056.24/.36-053.5(075.8)
COBISS.BH-ID 20901126

BHK 607
        FILOZOFSKI fakultet u Sarajevu : međunarodna akademska saradnja : međunarodna akademska razmjena nastavnika, saradnika i studenata : kongresi, konferencije, naučni skupovi, okrugli stolovi, simpozijumi, kolokvijumi i predavanja : pozivi na konferencije : 2005.-2012. godine / [uredili Azra Kreso ... [et al.]. - Posebno izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2013 (Sarajevo : DES). - [49] str. ; 29 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-625-32-9

378.6:1]:371.16(497.6 Sarajevo)"2005/2012"
COBISS.BH-ID 20443398

BHK 608
GIMNAZIJA "Meša Selimović" (Tuzla)
        [Sto petnaest godina Gimnazije]
        115 godina Gimnazije "Meša Selimović" u Tuzli / [glavni i odgovorni urednik Enver Bijedić]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 379 str. : fotogr. u bojama ; 31 cm

Ilustr. u bojama i na oba spojna lista. - Tiraž 500.

ISBN 978-9958-27-181-6

373.54(497.6 Tuzla)"1899/2014"
COBISS.BH-ID 21157382

BHK 609
GRAĐEVINSKO-geodetska škola (Tuzla)
        [Pedeset godina]
        50 godina Građevinsko-geodetske škole Tuzla / [glavni urednik Mirzeta Hadžić-Suljkić ; odgovorni urednici Senada Čičkušić Šahović, Azika Musemić]. - Tuzla : Građevinsko-geodetska škola : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 98 str. : fotogr. u bojama ; 22 cm

Tiraž 300

ISBN 978-9958-31-170-3

373.54:624(497.6 Tuzla)"1964/2014"(084)
COBISS.BH-ID 21312262

BHK 610
HADŽIĆ, Osman
        Dvadeset godina Mješovite srednje škole Doboj Istok : Brijesnica Velika : (1993-2013) / Osman Hadžić ; [fotografije Esad Mujić, Semir Bećirović]. - Doboj Istok : Mješovita srednja škola ; Tešanj : Planjax, 2013 (Tešanj : Planjax). - 388 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 384-388.

ISBN 978-9958-34-115-1 (Planjax)

373.549(497.6 Doboj Istok)"1993/2013"(084)
94(497.6 Doboj)
COBISS.BH-ID 20457478

BHK 611
HADŽIĆ, Refik
        Tehnička kultura : udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole / Refik Hadžić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2011 (Grude : Grafotisak). - 139 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-76-0

37.016:62/69(075.2)
COBISS.BH-ID 18964230

BHK 612
HADŽIHALILOVIĆ, Jasminka
        Biologija : udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole / Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Rasima Tupkušić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 198 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-42-5

37.016:57(075.2)
COBISS.BH-ID 18088198

BHK 613
HADŽIHRUSTIĆ, Almira
        Bosanski jezik 8 : [udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole] / Almira Hadžihrustić ; [ilustracije Edin Alić]. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 (Grude : Grafotisak). - 165 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Lat. i ćir. - Podnasl. preuzet sa prelim. str.

ISBN 978-9958-21-578-0

37.016:811.163.4*3(075.2)
COBISS.BH-ID 21011718

BHK 614
HASANBEGOVIĆ, Husnija
        Sistemi komunikacije u edukacijskoj rehabilitaciji / Husnija Hasanbegović, Jasmina Kovačević. - Tuzla : Institut za humanu rehabilitaciju, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 126-132 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-0999-0-8

371.3:316.77(075.8)
COBISS.BH-ID 20952838

BHK 615
HASIČIĆ, Asmir
        Historija : udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole / Asmir Hasičić. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2011 (Grude : Grafotisak). - 155 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-21-569-8

37.016:94(075.2)
COBISS.BH-ID 18967558

BHK 616
        HISTORIJA - Povijest : udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole / Edis Dervišagić ... [et al.]. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 165 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-41-8

37.016:94(075.2)
COBISS.BH-ID 18087430

BHK 617
ISLAMSKI pedagoški fakultet (Zenica)
        Islamski pedagoški fakultet u Zenici : (1993-2013.) / [uredički kolegij Nusret Isanović ... [et al.]. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 300 str. : fotogr. u bojama, faks. ; 21 cm

Tiraž 300. - Predgovor / Zuhdija Adilović: str. [5-7].

ISBN 978-9958-697-29-6

378.6:28(497.6 Zenica)"1993/2013"(084)
COBISS.BH-ID 20809990

BHK 618
JAGODIĆ, Boško
        Matematika : udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole / Boško Jagodić ; [ilustracije Senad Begić]. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2011 (Grude : Grafotisak). - 300 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-75-3

37.016:51(075.2)
COBISS.BH-ID 18963974

BHK 619
JAGODIĆ, Boško
        Matematika : udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole / Boško Jagodić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 301 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-40-1

37.016:51(075.2)
COBISS.BH-ID 18086662

BHK 620
JARANOVIĆ, Indira
        Likovna kultura : udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole / Indira Jaranović. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 72 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-45-6

37.016:73/76(075.2)
COBISS.BH-ID 18088454

BHK 621
JUNUZOVIĆ, Aleksandra
        Matematika : udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole / Aleksandra Junuzović ; [ilustracije Edin Alić]. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 (Grude : Grafotisak). - 329 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-21-573-5

37.016:51(075.2)
COBISS.BH-ID 21006598

BHK 622
JUNUZOVIĆ, Aleksandra
        Matematika : udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole / Aleksandra Junuzović ; [ilustracije Edin Alić]. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 329 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-21-573-5

37.016:51(075.2)
COBISS.BH-ID 21987590

BHK 623
JUNUZOVIĆ, Aleksandra
        Zbirka zadataka iz matematike : za 8. razred devetogodišnje osnovne škole : (sa radnim listovima - testovima, kontrolnim vježbama i pismenim zadaćama) / Aleksandra Junuzović. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 224 str. : graf. prikazi ; 26 cm

ISBN 978-9958-21-585-8

37.016:51(075.2)(076)
COBISS.BH-ID 21988358

BHK 624
KAZIĆ, Senad
        Muzička/Glazbena kultura : udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole / Senad Kazić. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2011 (Grude : Grafotisak). - 86 str. : ilustr. u bojama, note ; 26 cm

- - Muzička/Glazbena kultura [Elektronski izvor]. - 2 elektronska optička diska (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-796-73-9

37.016:78(075.2)
COBISS.BH-ID 18963462

BHK 625
KEPEŠ, Nusreta
        Socijalna pedagogija u funkciji prevencije i resocijalizacije poremećaja ponašanja kod djece i adolescenata / Nusreta Kepeš. - Bihać : Islamski pedagoški fakultet, 2014 ([Bihać] : Bigraf). - 400 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 399. - Bibliografija: str. 383-398.

ISBN 978-9958-697-32-6

37.013.42(075.8)
COBISS.BH-ID 21689862

BHK 626
KUČUK, Fahrudin
        Abecedar / [autor teksta Fahrudin Kučuk ; ilustracije Saša Gvozdenović]. - Bijeljina : KontoProm, 2013 (Beograd : Portal). - [20] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 6.000.

ISBN 978-9958-0950-0-9

37.016:003.344-028.31
COBISS.BH-ID 20359430

BHK 627
KULAŠIN, Enisa
        Geografija 7 : udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole / Enisa Kulašin. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 235 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-46-3

37.016:91(075.2)
COBISS.BH-ID 18088710

BHK 628
KULAŠIN, Enisa
        Geografija 8 : udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole / Enisa Kulašin. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 188 str. : ilustr., geogr. karte u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-70-8

37.016:91(075.2)
COBISS.BH-ID 18962694

BHK 629
        LEPTIR i cvijet : čitanka za 2. razred devetogodišnje osnovne škole / [priredila] Zehra Hubijar ; [ilustracije Ivica Čavar]. - Sarajevo : Tugra, 2011 (Široki Brijeg : Suton). - 172 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

ISBN 978-9958-660-44-3

37.01:821-82(075.2)
COBISS.BH-ID 18877958

BHK 630
MANDIĆ, Mira
        Geografija : za sedmi razred osnovne škole / Mira Mandić, Milenko Živković, Živka Kukrić. - 5. izd. - Istočno Sarajevo : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2011 (Banja Luka : Glas srpski - Grafika). - 205 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Ćir. - Tiraž 2.500.

ISBN 978-99955-0-804-3

37.016:91(075.2)
COBISS.BH-ID 2041368