prethodna
naredna
BHK 661
SIVRO, Almir
        Razvojni put nastavnih planova i programa srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini / Almir Sivro, Nezir Krčalo. - Zenica : Eurocopy, 2014 (Zenica : Element). - 141 str., [31] str. s tablama (ilustr.) : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 137-141.

ISBN 978-9958-868-03-0

371.214:373.52(497.6)
COBISS.BH-ID 21165830

BHK 662
SIVRO, Fazila
        Trening trenera - tehnike podučavanja odraslih : priručnik / [autorice Fazila Sivro, Samra Ljuca]. - [Sarajevo] : Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, 2014 ([Sarajevo] : A - design). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 67 i uz tekst.

ISBN 978-9958-066-00-9

374.7(035)
COBISS.BH-ID 20903686

BHK 663
        STRATEGIJA razvoja Filozofskog fakulteta u Sarajevu : 2012.-2015. / [stručni odbor Azra Kreso ... [et al.]. - Posebno izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2013 (Sarajevo : DES). - [5], 17 str. ; 29 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-625-33-6

378.6.014:1](497.6 Sarajevo)"2012/2015"
COBISS.BH-ID 20442630

BHK 664
        STUDENTI sa tjelesnim invaliditetom u visokom obrazovanju : podrška studentima sa tjelesnim invaliditetom / [Vesna Bratovčić ... [et al.]. - Sarajevo : Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine : Univerzitet ; Tuzla : Univerzitet ; Zenica : Univerzitet ; Bihać : Univerzitet ; Banja Luka : Univerzitet ; Istočno Sarajevo : Univerzitet ; Mostar : Sveučilište : Univerzitet "Džemal Bijedić", 2014 ([Sarajevo] : A Dizajn). - 60 str. : ilustr. ; 24 cm

Kor. nasl. - Ćir. - Tiraž 800. - Bibliografija: str. 56-58.

ISBN 978-9958-042-02-7

378-057.87-056.24(497.6)(036)
COBISS.BH-ID 20708102

BHK 665
        SVEZAME, otvori se! : studija slučaja / [autori tekstova Nenad Veličković, Namir Ibrahimović]. - Sarajevo : Interkultura, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 255 str. : ilustr. ; 28 cm

Lat. i ćir. - Tiraž 300.

ISBN 978-9958-0931-1-1

373.3.014(497.6)
COBISS.BH-ID 20080390

BHK 666
ŠETKIĆ, Anisa
        Studenti sa oštećenjem sluha u visokom obrazovanju : podrška studentima sa oštećenjem sluha / Anisa Šetkić, Alma Dizdarević, Zamir Mrkonjić ; [autor ilustracija Zlatan Karadža]. - Sarajevo [etc.] : Univerzitet [etc.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - 74 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na bos. jeziku. - Bibliografija: str. 73.

ISBN 978-9958-600-58-6 (Univerzitet)

378-057.87-056.263(035)
COBISS.BH-ID 21809158

BHK 667
ŠETKIĆ, Anisa
        Studenti sa oštećenjem sluha u visokom obrazovanju : podrška studentima sa oštećenjem sluha / [Anisa Šetkić, Alma Dizdarević, Zamir Mrkonjić ; autor ilustracija Zlatan Karadža]. - Sarajevo [etc.] : Univerzitet [etc.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - 77 str. : ilustr. ; 23 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Bibliografija: str. 75-76.

ISBN 978-9958-600-60-9 (Univerzitet)

378-057.87-056.263(035)
COBISS.BH-ID 21810438

BHK 668
ŠETKIĆ, Anisa
        Studenti sa oštećenjem sluha u visokom obrazovanju : podrška studentima sa oštećenjem sluha / [autori Anisa Šetkić, Alma Dizdarević, Zamir Mrkonjić ; [ilustracije] Zlatan Karadža]. - Sarajevo [etc.] : Univerzitet [etc.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - 75 str. : ilustr. ; 23 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 120. - Bibliografija: str. 73-74.

ISBN 978-9958-600-59-3 (Univerzitet)

378-057.87-056.263(035)
COBISS.BH-ID 21809414

BHK 669
ŠEVO, Ivan
        Robe u transportu / Ivan Ševo, Igor Marković, Velibor Peulić. - Mostar : Visoka škola Logos centar, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 437-442 i uz tekst.

ISBN 978-9958-043-01-7

374.7:656.073(075)
COBISS.BH-ID 21254406

BHK 670
TEHNIČKI fakultet (Bihać)
        Informator / [uređivački odbor Atif Hodžić ... [et al.]. - Bihać : Tehnički fakultet, 2013 (Bihać : Grafičar). - [329] str. ; 25 cm

Tiraž 100.

371.214.15(036)
COBISS.BH-ID 21852166

BHK 671
        TEHNOLOŠKI fakultet : 55 godina znanja i tradicije / [urednik Amra Odobašić]. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 89 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-31-179-6

378.6:66(497.6 Tuzla)"1959/2014"
COBISS.BH-ID 21622278

BHK 672
TESKEREDŽIĆ, Amela
        Studenti s oštećenjem vida u visokom obrazovanju : podrška studentima sa oštećenjem vida / [Amela Teskeredžić, Alma Dizdarević, Vesna Bratovčić]. - Sarajevo : Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine : Univerzitet ; Tuzla : Univerzitet ; Zenica : Univerzitet ; Bihać : Univerzitet ; Banja Luka : Univerzitet ; Istočno Sarajevo : Univerzitet ; Mostar : Sveučilište : Univerzitet "Džemal Bijedić", 2014 ([Sarajevo] : A Dizajn). - 70 str. : ilustr. ; 24 cm

Kor. nasl. - Ćir. - Tiraž 800. - Bibliografija: str. 68-69.

ISBN 978-9958-042-03-4

378-057.87-056.262(497.6)(036)
COBISS.BH-ID 20708358

BHK 673
TOKALIJA, Deniza
        Hemija : udžbenik za VIII razred devetogodišnje osnovne škole / Deniza Tokalija. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2011 (Grude : Grafotisak). - 112 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm + Periodni sistem elemenata [1] list

ISBN 978-9958-796-71-5

37.016:54(075.2)
COBISS.BH-ID 18962950

BHK 674
TOMIĆ, Drago
        Fizika 8 : udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole / Drago Tomić ; [ilustracije Senad Begić]. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2011 (Grude : Grafotisak). - 167 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-69-2

37.016:53(075.2)
COBISS.BH-ID 18962438

BHK 675
TRUMIĆ, Refik
        Stogodišnjica odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Đurđevik / Refik Trumić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 208 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Biografija: str. 208. - Bibliografija: str. 143-145 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-164-2

373.3(497.6 Đurđevik)"1910/2010"
COBISS.BH-ID 21226502

BHK 676
        UPRAVLJANJE, razvoj i implementacija osiguranja sistema kvaliteta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu / [stručni odbor Azra Kreso, Alma Ahmetspahić, Vesna Dervišević]. - Posebno izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2013 (Sarajevo : DES). - [233] str. : faks., tabele ; 28 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-625-30-5

378.6:1]:005.6(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 20443654

BHK 677
VASIĆ, Mirela
        My English book 1 : radni udžbenik za prvi razred devetogodišnje osnovne škole / Mirela Vasić, Dženan Mukić ; [ilustracije Edin Alić]. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 (Grude : Grafotisak). - 57 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm

Na prednjem kor. listu podnasl.: Radni udžbenik engleskog jezika za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

ISBN 978-9958-21-592-6

37.016:811.111-028.31(075.2)
COBISS.BH-ID 20579846

BHK 678
        VODIČ kroz prvi ciklus studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu / [priredili Borislav Petrović ... [et al.]. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2013 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 291 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-627-98-9

371.214:[378.6:34(497.6 Sarajevo)(083.9)
COBISS.BH-ID 20350982

BHK 679
        VRTOVI riječi : čitanka za 7. razred devetogodišnje osnovne škole / [priredio] Hadžem Hajdarević. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2010 (Sarajevo : Bemust). - 230 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Lat. i ćir.

ISBN 978-9958-796-48-7

37.016:821-82(075.2)
COBISS.BH-ID 18095622


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA. FOLKLOR


BHK 680
MIČIJEVIĆ, Senad
        Sari Saltuk : historija i mit / Senad Mičijević. - Mostar : Fondacija "Baština duhovnosti", 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 98 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Kulturna baština)

O autoru: str. 85-86. - Manje poznate riječi: str. 77-80. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 81-84, 87-90.

ISBN 978-9958-867-25-5

398.22
930.85:28
COBISS.BH-ID 20958982

BHK 681
        PORUKA Indijanaca / preveo i priredio Mehmed Karahodžić. - Sarajevo : Connectum, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 157 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Connectum knjiga ; 144)

Bibliografija: str. 157.

ISBN 978-9958-29-049-7

39(=8)
COBISS.BH-ID 20548358


502/504 EKOLOGIJA


BHK 682
DELIĆ, Salih
        Aerosoli : prašina, dim, magla / Salih Delić. - Tuzla : Rudarski institut, 2013 (Tuzla : Off-set). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 123-130.

ISBN 978-9958-9109-6-8

502.3:504.5
COBISS.BH-ID 20425478

BHK 683
HABEŠ, Suad
        Higijena atmosfere / Suad Habeš. - 1. izd. - Sarajevo : Fakultet zdravstvenih studija, 2014 (Mostar : Print Team). - 164 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 160-164.

ISBN 978-9958-692-08-6

502.3(075.8)
COBISS.BH-ID 20855302

BHK 684
KOVAČEVIĆ, Irina
        Neodrživi razvoj : (prilog sociologiji okruženja) / Irina Kovačević. - Banja Luka : Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2014 (Banja Luka : Markos). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 143-159 i uz tekst.

ISBN 978-99955-22-62-9

502.11
316.334.5
COBISS.BH-ID 21240838

BHK 685
NAJDENOVSKA, Olga
        Izvori zagađenja agroekosistema / Olga Najdenovska, Josip Čolo. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2012 (Skopje : Nampres). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 141-144.

ISBN 978-9958-597-29-9

502.22:631.11]:504.12(075.8)
COBISS.BH-ID 20022790

BHK 686
        NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini : WWF, Pregled, juli 2011 / [Nusret Drešković ... [et al.] ; urednik Semra Fejzibegović ; prevodilac Nermina Tipura-Dervišić]. - 1. izd. - Sarajevo : Centar za okolišno održivi razvoj, 2011 (Sarajevo : Blicdruk). - 459 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-1941-0-8

502.211:574(497.6)
COBISS.BH-ID 18985990

BHK 687
NAUČNO-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša" (1 ; 2013 ; Bihać)
        Zbornik radova / Prvi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša", Bihać, 04. i 05. juni 2013. - Bihać : Biotehnički fakultet, 2014 (Bihać : Grafičar). - [110] str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-9265-8-7

502(082)
COBISS.BH-ID 21102598

BHK 688
        ODRŽIVE tehnologije = Sustainable technologies / editor Zoltan Zavargo. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 441 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. i koricama: Knjiga/Book 1. - Prema napomeni na str. [4], knjiga je nastala u okviru Tempus projekta "Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies". - Prema podacima uz tekst autori su: Emilija Fidančevska, Jadranka Blaževska Gilev, Radoslav Grujić, Midhat Jašić, Aleksandar Jokić, Zoltan Zavargo, Vineta Srebrenkoska, Slobodan Sokolović, Ramzija Cvrk, Mitar Perušić, Huse[j]in Keran, Katrin Müller, Drago Šubarić, Vedran Stuhli, Mile Klašnja, Kiril Lisičkov, Stefan Kuvendžiev, Ana Tomova, Perica Paunović, Aleksandar Dimitrov, Milosav Miloševski, Sanja Spasova, Dijana Spaseska, Saška Golomeova, Silvana Krsteva, Milorad Cakić, Vlada Veljković, Olivera Stamenković. - Tiraž 900. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-6253-011-0

502.131.1
COBISS.BH-ID 277764871

BHK 689
SELIMBAŠIĆ, Vahida
        Hemija i zaštita okoline / Vahida Selimbašić, Amira Cipurković, Aida Crnkić ; [ilustracije Abdel Đozić, Almir Šestan]. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set štamparija). - 550 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 531-535. - Pojmovnik: str. 537-550.

ISBN 978-9958-31-173-4

502(075.8)
COBISS.BH-ID 21397766

BHK 690
ŠPAGO, Faik
        Konflikti lokalnih i državnih interesa : od interesa građana do privatne pohlepe / Faik Špago. - [Fojnica] : "Fojnica", 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 324 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 313-324 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-17-053-9

502.15/.17(497.6)
323(497.6)
COBISS.BH-ID 21689094