Printaj ovu stranu

DOI - Digital Object Identifier

1117 Views
DOI (Digital Object Identifier)

 Adresa: Zmaja od Bosne 8B   |   71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 08.00 – 16.00

Osobe za kontakt: Anja Mastilović   |   Marija Dumenčić
telefon: +387 33 27 53 03   |   e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.ub.ba
PREUZIMANJE: DOI UPITNIK

DOI agencija u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH je registracijska agencija koja posreduje između bosanskohercegovačkih izdavača i registracijske agencije Crossref pri dodjeli DOI-ja naučnim i naučno-stručnim časopisima te njihovim člancima, brojevima i godištima.

Agencija djeluje prema pravilima međunarodnoga standarda za DOI (ISO 26324:2012) [ISO 26324:2012 (en) Informacije i dokumentacija – Sistem digitalnog identifikatora objekta (DOI)] i registracijske agencije Crossref (Registration agency Crossref https://www.crossref.org/).


member badge sponsoring organizationŠTA JE DOI?

DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta, a ne identifikator digitalnoga objekta. DOI može biti dodijeljen objektu bilo koje vrste, i to digitalnom, materijalnom ili apstraktnom, kao i bilo kojoj razini njegove granularnosti. DOI je trajna poveznica na potpuni digitalni objekt ili na podatak o njemu. U izdavaštvu i bibliotekarstvu DOI se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija itd.  DOI ne zamjenjuje ni jedan drugi identifikator (ISSN, ISBN, ISMN itd.).

DOI je identifikacijska oznaka koja sama po sebi nema značenje i ne sadrži podatke o sadržaju ili porijeklu publikacije, odnosno nema nikakvo značenje ili vrijednost kao pravno prihvatljiv dokaz vlasništva autorskih prava nad identificiranim objektom.

Jedan DOI može biti dodijeljen samo jednom objektu i jednom objektu može biti dodijeljen samo jedan DOI. Jednom dodijeljen DOI ne može se zamijeniti ili obrisati.

DOI objekta koji više nije dostupan na internetu, potrebno je preusmjeriti na arhivski primjerak objekta ili na odgovarajuću napomenu na stranici izdavača.


STRUKTURA DOI-ja

Crossref DOI sastoji se od domene i oznake DOI. Oznaku DOI čine prefiks i sufiks međusobno odvojeni kosom crtom ” / ”

Npr.:

http://doi.org/10.37083/bosn.2019.24.82

http://doi.org– domena

10.37083– prefiks

bosn.2019.24.82 – sufiks


STRUKTURE SUFIKSA

Prilikom učlanjenja prefiks članu dodjeljuje Crossref, a strukturu sufiksa član tj. izdavač određuje samostalno ili posredništvom NUBBiH agencije za DOI.

Sufiks je niz znakova, jedinstven u sklopu jednoga prefiksa. Sufiks treba biti jednostavan, jedinstven, kratak, proširiv i dosljedan.

Pri odabiru strukture sufiksa

dopušteno je koristiti znakove “a-z”, “A-Z”, “0-9” i “- . _ ; ( ) /”. Korištenje drugih znakova nije dopušteno.

moguće koristiti jedan ili više čvorova radi održavanja hijerarhijskih podataka ili razina granularnosti. Čvorovi su skupine znakova međusobno odvojene interpunkcijskim znakovima.

Jednom odabranu strukturu poželjno je ne mijenjati. Preporučena je struktura sufiksa NUBBiH Agencije DOI za koju pruža tehničku podršku:

akronim časopisa.kalendarska godina ili godište.broj.algoritamski broj.

Npr.:

http://doi.org/10.37083/bosn.2019.24.82

http://doi.org/10.37083/bosn – DOI časopisa

http://doi.org/10.37083/bosn.2019 – DOI godišta

http://doi.org/10.37083/bosn.2019.24 – DOI broja

http://doi.org/10.37083/bosn.2019.24.82  – DOI članka/prve strane


NAVOĐENJE DOI-ja

DOI se navodi na odredišnoj stranici objekta (response page; landing page) u obliku trajne poveznice, a njegovo navođenje preporučuje se i na samome objektu kako bi bio vidljiv prilikom preuzimanja ili ispisa identificiranoga objekta.

Također, preporučuje se da se DOI navodi i na drugim mjestima na kojima su vidljivi bibliografski podaci – registri, sažeci, upute za citiranje sadržaja i sl.

Po pravilima agencije Crossref, ispred Crossref DOI-ja ne navodi se akronim doi: ili DOI:.

Npr.:

http://doi.org/10.37083/bosn.2019.24.82

Do jeseni 2017. godine Crossref DOI navodio se u obliku http://dx.doi.org/oznaka.

DOI sa dx oznakom za prije identificirane objekte nije potrebno mijenjati.

Izdavač koji objavljuje više časopisa i dodjeljuje im oznaku DOI, za sve časopise koristi isti prefiks, a sufiksom razlikuje časopis od časopisa, kao npr. prvi dio čini akronim časopisa.

Izdavači koji su za svoje naslove prije koristili DOI, mogu zadržati svoju strukturu sufiksa te se brinuti o njegovom izračunu i jedinstvenosti.

DOI agencija u NUBBiH dodjeljuje DOI jedino časopisima koji ispunjavaju određene uslove:
 1. Da je tekući online časopis/ tekuća online verzija časopisa iz Bosne i Hercegovine

 2. Ima dodijeljen ISSN (za online izdanje)

 3. Objavljuje naučne i naučno-stručne sadržaje

 4. Uređen prema preporukama Crossref-a – članci imaju odredišnu stranicu s naslovom, autorima, sažetkom i ključnim riječima

 5. Redovno objavljivanje

DOI agencija u NUBBiH ne dodjeljuje DOI:

Agencija DOI neće dodjeljivati DOI časopisima koji ne ispunjavaju prethodno navedene uslove, te knjigama, disertacijama, izvještajima, normama, bazama podataka, reprintima te inačicama na drugim medijima, kao što su štampa, CD-ROM, USB itd.

Članci kojima se dodjeljuje DOI

DOI se dodjeljuje naučnim i naučno-stručnim člancima:

izvornim naučnim člancima

preglednim radovima

stručnim radovima i dr.

Članci kojima se ne dodjeljuje DOI

DOI se ne dodjeljuje uvodima i priloziima, kao što su biografije, eseji, bibliografije, vijesti, crtice, nekrolozi, recenzije i prikazi, pisma urednika, ispravci, zahvale, indeksi, itd.

Uputstva za uređivanje članka

Izdavač mora oblikovati odredišnu stranicu za svaki članak kojem se dodjeljuje DOI. Odredišna stranica mora sadržavati potpune bibliografske podatke, mora upućivati na potpuni tekst ili dati podatak o načinu pristupa potpunom tekstu. Crossref ne daje i ne može davati pristup potpunom tekstu. Način pristupa ovakvom tekstu određuje izdavač.

Odredišna stranica mora biti javno dostupna i mora sadržavati:
 1. potpune bibliografske podatke kako bi korisnik mogao utvrditi da je usmjeren na traženi sadržaj

 2. Crossref DOI

 3. pristup ili način pristupa potpunom tekstu.


Obaveze izdavača
 1. Povezivanje bibliografskih podataka članka s pripadajućim DOI-jem

 2. Izračun i briga o jedinstvenosti sufiksa

 3. Dodjela DOI-ja svim naučnim i naučno-stručnim člancima naslova

 4. Navođenje DOI-ja na odredišnoj stranici

 5. Upućivanje DOI-ja na odredišnu stranicu

 6. Izrada/dostava metapodataka i registracija DOI-ja

 7. Redovno ažuriranje URL-a

 8. Redovno ažuriranje metapodataka


Obaveze izdavača prema DOI agenciji u NUBBiH:

Izmirivanje računa koji Crossref šalje za Vaše DOI brojeve, te dostavljanje štampanih verzija časopisa (ako izlaze i u štampanoj verziji). Osim što nam je dostavljanje serijskih publikacija važno zbog navođenja ISSN brojeva, praćenja kontinuiteta izlaženja i priređivanja bibliografija, moći ćemo pratiti i dodjelu DOI brojeva.


DOI Agencija u NUBBiH prema izdavaču ima obavezu:
 1. Osiguravanje/plaćanje godišnje članarine Agencije DOI (osigurava članstvo svim izdavačima koji dodjeljuju DOI posredništvom Agencije)

 2. Posredovanje između izdavača i Crossref-a pri sklapanju ugovora

 3. Pružanje tehničke podrške izdavačima za izračun sufiksa

 4. Pružanje podrške izdavačima u registraciji DOI-ja.


Povezivanje bibliografskih bilješki

Povezivanje bibliografskih bilješki članka sa odgovarajućim DOI-jem jedna je od obaveza svakoga člana Crossrefa (izdavača). Pridruživanje DOI-ja provodi autor/urednik prilikom sastavljanja popisa bibliografskih bilješki, odnosno prije objavljivanja članka i registracije DOI-ja.

Agencija DOI u NUBBiH ne posreduje između izdavača i Crossrefa u ispunjenju ove obaveze.

Pripadajući DOI-ji se od Crossrefa mogu zatražiti na nekoliko načina:

 1. jednostavnim preslikavanjem i slanjem cijeloga popisa bibliografskih bilješki preko obrasca Crossref (do 5000 bibliografskih bilješki mjesečno) https://apps.crossref.org/simpleTextQuery

 2. slanjem popisa bibliografskih bilješki u .txt formatu (WordPad, Notepad) preko obrasca Crossref (do 1000 bibliografskih bilješki mjesečno) https://apps.crossref.org/stqUpload

 3. slanjem pojedinačnih bibliografskih bilješki ili cijeloga popisa preko XML API interface-a (https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/213420726-XML-API)

Odgovarajući se DOI u popisu bibliografskih bilješki može navesti na dva načina:

1. u obliku Crossref DOI-ja

Npr.: Soleimani N, Mohabati Mobarez A, Farhangi B. Cloning, expression and purification flagellar sheath adhesion of Helicobacter pylori in Escherichia coli host as a vaccination target. Clin Exp Vaccine Res. 2016 Jan;5(1):19-25. https://doi.org/10.7774/cevr.2016.5.1.19

2. navođenjem zaštitnoga znaka Crossref u sklopu kojega se nalazi poveznica DOI

Npr.: Galli, S.J., and M. Tsai. 2010. Mast cells in allergy and infection: versatile effector and regulatory cells in innate and adaptive immunity. Eur. J. Immunol. 40:1843–1851. Crossref.

Članstvom u Crossref-u ostvaruje se mogućnost korištenja dodatnih usluga Crossref-a, kao što su Similarity Check - usluga provjere izvornosti rada (https://www.crossref.org/services/similarity-check/), Crossmark (od januara 2020 je besplatan) (https://www.crossref.org/services/crossmark/) i Cited by (https://www.crossref.org/services/cited-by/).

Usluge Similarity Check-a članovi ostvaruju o vlastitom trošku: https://www.crossref.org/fees/#similarity-check-fees


NAPOMENE
 • Časopis koji već koristi DOI se može prebaciti u nadležnost DOI agencije u NUBBiH

 • Iako ste platili godišnju članarinu Crossref-u za tekuću kalendarsku godinu možete predati zahtjev za prelazak u nadležnost DOI agencije u NUBBiH. Naglašavamo da Crossref ne obavlja povrat sredstava. Zahtjev za prelazak u nadležnost DOI agencije u NUBBiH je najbolje predati krajem godine za sljedeću kalendarsku godinu.

 • Prelaskom izdavača u nadležnost DOI agencije u NUBBiH izdavač zadržava svoj prije dodijeljeni prefiks.

 • Izdavači mogu zadržati prije korištenu strukturu sufiksa, ali su dužni za njegov izračun i za brigu o jedinstvenosti osigurati vlastito tehničko rješenje

 • DOI agencije u NUBBiH plaća članarinu Crossref-u, to ne znači da će se Agencija navoditi kao izdavač Vašeg časopisa. Uloga DOI agencije je posrednička. Izdavač zadržava sva svoja prava.

 • Naslovi časopisa kojima ćete dodjeljivati DOI bit će određeni ugovorom s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH. DOI možete dodjeljivati samo člancima onih naslova koji su određeni ugovorom.

 • Prefiks se ne traži za svaki naslov. Izdavač časopise kojima dodjeljuje DOI, razlikuje u sklopu istog prefiksa, strukturom sufiksa. Za više pojedinosti možete vidjeti pod Struktura sufiksa.

 • Iako naplaćujete pristup člancima možete im dodjeljivati DOI. DOI upućuje na odredišnu stranicu članka, ne na potpuni tekst. Odredišna stranica mora biti javno dostupna, članak ne mora.

 • Kada se časopis objavljuje na više različitih web stranica izdavač sam odabire stranicu na koju će DOI upućivati. Preporučuje se da to bude web stranica koja se objavljuje u bosanskohercegovačkom online prostoru, koja ima odredišnu stranicu i redovno se ažurira.

 • Dodijeljeni DOI koji je naveden na odredišnoj stranici objekta nije aktivan dok se ne provede njegova registracija.

 • Dodjela je DOI-ja određivanje sljedećeg jedinstvenog sufiksa u sklopu određenoga prefiksa. DOI dodjeljuje izdavač korištenjem vlastitog tehničkog rješenja ili uz pomoć DOI agencije u NUBBiH. Registracija DOI-ja je aktivacija DOI-ja u Crossrefu koja se postiže slanjem metapodataka o objektu i dodijeljenog DOI-ja odmah objavom objekta.

 • Ako je časopis/članak kojem je dodijeljen DOI promijenio mjesto morate ažurirati metapodatke. U metapodacima o objektu zamijenite netačan URL tačnim i potpune metapodatke pošaljite ponovo. Kod ažuriranja URL-a i ostalih metapodataka uvijek se šalju potpuni metapodaci koji u cijelosti zamjenjuju prethodno poslane. Ažuriranje URL-a i drugih metapodataka se ne naplaćuje.

 • Ako ste poslali metapodatke sa greškom, u metapodacima o objektu napravite potrebne ispravke i potpune metapodatke s uključenim izmjenama pošaljite ponovo. Treba voditi brigu da se u metapodacima navodi ispravan DOI kako biste bili sigurni da ste ažurirali željeni zapis. Kod ažuriranja URL-a i ostalih metapodataka uvijek se šalju potpuni metapodaci koji u potpunosti zamjenjuju prethodno poslane. Ažuriranje URL-a i drugih metapodataka se ne naplaćuje.

 • Ako hoćete napraviti veću promjenu u naslovu časopisa, javite se ISSN centru za BiH radi dodjele novog ISSN-a, a zatim s novim ISSN-om u DOI agencije u NUBBiH i Crossref.

 • Ako ste objektu dodijelili pogrešan DOI, možete ga preusmjeriti na ispravan DOI ili na napomenu na stranici izdavača. Jednom registrovan DOI nije moguće u potpunosti zamijeniti ili obrisati.

Ako časopis više nije dostupan na internetu ne možete ga izbrisati, tj. ne možete izbrisati njegove metapodatke i deaktivirati registrirane DOI-je. DOI objekta koji više nije dostupan na internetu, potrebno je preusmjeriti na arhivski primjerak objekta ili na odgovarajuću napomenu na stranici izdavača.