• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Čitaonica za naučne radnike

1660 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u avgustu 2006. godine otvorena je Čitaonica za naučne radnike. S ciljem stvaranja što boljih uslova za korisnike NUBBiH opremljena je jedna od prostorija na drugom spratu, čitaonica, koja je prvenstveno namijenjena postdiplomcima, magistrantima, doktorantima, profesorima, te ostalim naučnim radnicima.

Korisnici u toj prostoriji, pored adekvatnih uslova za rad, imaju slobodan pristup bibliotečkoj građi iz fondova NUBBiH putem elektronskog kataloga, kao i stalni pristup internetu, te relevantnim informacionim servisima i bazama podataka: EBSCO, Web of Science, ... Planirano je u čitaonici, između ostalog, staviti na raspolaganje priručnu i referentnu zbirku neophodnu za naučno-istraživački rad.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005