Printaj ovu stranu

CIP - Katalogizacija u publikaciji

9003 Views
CIP (Cataloguing in publication = Katalogizacija u publikaciji)

 Adresa: Zmaja od Bosne 8B   |   71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 08.00 – 16.00   |   Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak – petak 11.00 – 13.00

Osobe za kontakt: Viktorija Martinčević-Huseinčehajić   |   Aiša Ahmetagić
telefon: +387 33 27 53 25   |   +387 33 27 53 10  |  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Cijenjeni izdavači/nakladnici,

ŠTA JE CIP PROGRAM?

Katalogizacija u publikaciji (CIP – Cataloguing in Publication) ) je program izrade skraćenih kataloških zapisa za publikacije u pripremi za štampu/tisak. Program se ostvaruje stalnom saradnjom izdavača/nakladnika i NUBBiH.

CIP program u Bosni i Hercegovini realizuje se od 1986. godine i predstavlja vrlo složen i odgovoran zadatak čiji uspjeh zavisi od što bolje saradnje između izdavača/nakladnika i NUBBiH. Ovaj program omogućava informisanje o novim izdanjima bosansko-hercegovačkih izdavača/nakladnika i sistematično prati izdavačku produkciju u BiH. Bibliotekama omogućava brži pristup informacijama o novim izdanjima što utiče na proces nabavke i obrade u bibliotekama.

U izgradnji informacijskog sistema i djelotvorne komunikacije između izdavača/nakladnika, biblioteka i korisnika CIP ima značenje jer:

•  daje brzu i cjelovitu informaciju o novim izdanjima i služi kao najava knjige preko Web cobiss.ba,

•  pospješuje prodaju,

•  omogućava izradu vlastitih kataloga i uvid u produkciju drugih izdavača,

•  potiče marketing i afirmaciju bosansko-hercegovačke knjige u svijetu

•  educira nove izdavače,

•  utiče na nabavku i obradu knjiga u bibliotekama,

•  služi za kontrolu pristizanja obaveznog primjerka u NUBBiH.

CIP zapis NE SLUŽI ZA ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA, i radi se neposredno pred štampanje/tiskanje publikacije.

IZRADA CIP ZAPISA

CIP zapis izrađuje se na temelju podataka sadržanih u publikaciji pripremljenoj za štampu/tisak. Za potrebe formalne i sadržajne obrade, kako bi se dobili što potpuniji i tačniji bibliografski podaci, izdavač/nakladnik treba dostaviti:

1. konačan prijelom knjige pripremljene za štampu/tisak nakon posljednje korekture (bez ispravki i podataka dopisanih rukom) sa jasno definisanom naslovnom stranom (3. strana u knjizi) i potpunim impresumom u PDF formatu;
2. zahtjev izdavača/nakladnika na memorandumu sa pečatom i potpisom u kojem je naveden jezik teksta i format publikacije;
3. dokaz o uplati CIP-a.

U cilju što kvalitetnije izrade CIP-a molimo izdavače/ nakladnike da nam zahtjeve šalju isključivo putem e-maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U postupak obrade primaju se samo uredno dostavljene publikacije. Nepotpune publikacije i dokumentacija neće se prihvatiti u postupak obrade.

Rok za izradu CIP zapisa iznosi do 3 radna dana, uključujući dan prijema publikacije na obradu.

CIP zapisi se dostavljaju izdavaču/nakladniku isključivo aputem e-maila.

Kataloški opis izrađuje se u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravilima za formalnu i sadržajnu obradu.

O svim promjenama koje se izvrše u publikacijama u toku ili nakon izrade CIP-a, a prije štampanja/tiskanja publikacije izdavači/nakladnici dužni su obavjestiti CIP ured.

Ukoliko neko odustane od štampanja/tiskanja publikacije za koju je već urađen CIP dužan je obavjestiti CIP ured, da bi brisali zapis iz baze podataka. Ukoliko izdavači/nakladnici, nakon štampanja/tiskanja publikacije, ne dostave obavezan primjerak u NUBBiH najkasnije 60 dana od dobijanja CIP-a, zapis se briše iz baze podataka.

Primljeni materijal čuvamo najduže 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kataloški zapis mora biti štampan u svakoj publikaciji. CIP u publikaciju treba prenijeti tačno bez ikakvih grafičkih izmjena.

Zapis se prenosi u potpunosti, nepromijenjenog izgleda, nepromijenjenog redosljeda, interpunkcije, pisanja velikih slova, razmaka i sl. Izgled CIP zapisa određen je međunarodnim standardima u cilju međunarodnog prepoznavanja informacija.

Štampana verzija CIP zapisa ili fotofaksimil se prenosi na poleđinu naslovne strane ili u donjem dijelu kolofona publikacije ili na donjem dijelu sljedeće stranice iza kolofona, zavisno od tehničkog oblikovanja publikacije.

CIP zapisi izrađuju se za omeđene publikacije u štampanom/tiskanom i elektroničkom obliku (knjige na magnetnim i optičkim medijima i flash memoriji). To su:

•  knjige (u jednom ili više svezaka, nova, sljedeća ili dopunjena izdanja, pretisci)

•  štampane muzikalije (note)

•  zemljopisni atlasi, vodiči, planovi

•  brošure (prema izboru)

•  publikacije objavljene na CD-ROM-u, osim audiovizualne građe

•  stripovi (prema izboru).


CIP se NE IZRAĐUJE za:

• publikacije koje su već otisnute

• serijske publikacije (časopisi, novine)

• posebne otiske (separate)

• brošure i sitni tisak (slikovnice s vrlo malo ili bez teksta, bojanke, testovi, radni zadaci i listovi, telefonski imenici, adresari, katalozi izložbi opsega manjeg od 16 stranica, publikacije za internu upotrebu)

• autokarte, neukoričene vodiče i planove

• audiovizualne materijale

• didaktičke materijale (kompleti, slagalice)

• grafičke mape.


CIP zapisi izrađuju se za svako novo izdanje publikacije. Nije dopušteno za novo izdanje koristiti zapis nekog od prethodnih izdanja. Izmijenjenim i dopunjenim izdanjima dodjeljuje se novi ISBN i CIP.

Svaka knjiga štampana/tiskana u tvrdom i mekom uvezu ima zaseban ISBN i CIP.