Printaj ovu stranu

Sektor administrativni i opći poslovi

3554 Views
Rukovodilac Sektora:  Vanesa Poljčić Džanko   |   033 275 320   |   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U okviru sektora Administrativni i opći poslovi obavljaju se sljedeće grupe poslova:

 

  1. Pravni i kadrovsko – personalni poslovi

•  Međuinstitucionalna saradnja

•  Izrada pojedinačnih i kolektivnih dokumenata iz radnopravnih i drugih odnosa

•  Praćenje kvalifikacione strukture radnika

•  Vođenje matične i personalne evidencije i dokumentacije radnika NUBBiH

•  Vođenje evidencija i statistika (internih i eksternih)

•  Administrativno – tehnički poslovi

 

  1. Tehnički poslovi

•  Održavanje objekata NUBBiH

•  Održavanje instalacija i postrojenja

•  Poslovi upravljanja, tehničke ispravnosti i održavanja motornih vozila NUBBiH

•  Prevoz i skladištenje bibliotečke građe

 

  1. Opći poslovi

•  Vođenje evidencije radnog vremena radnika NUBBiH

•  Obezbjeđenje lica i imovine

•  Obezbjeđenje objekata NUBBiH

•  Videonadzor i protupožarna zaštita

•  Kurirski poslovi

•  Održavanje higijene

•  Pomoćni poslovi (telefonska centrala, garderoba)