Printaj ovu stranu

Upis

1500 Views
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  |  telefon: +387 33 275 423

Pravo na korištenje građe i usluga NUBBiH imaju sva zainteresirana fizička i pravna lica, a to pravo ostvaruju upisom u Biblioteku.

Fizičke osobe upisuju se lično, redovni studenti na osnovu isprave ( index ), nezaposleni sa potvrdom sa Biroa, penzioneri sa čekom od penzije - čime se utvrđuje pripadnost određenoj kategoriji.

Pravne osobe podnose upravi Biblioteke pisani zahtjev za upis svojih zaposlenika i izdavanje pojedinačnih ili zajedničke članske kartice.

Korisnik se prilikom upisa upoznaje sa kućnim redom Biblioteke, odnosno Pravilima o načinu i uslovima korištenja građe i usluga NUBBiH.

Članska kartica se izdaje na ime i prezime učlanjene osobe i ne smije je koristiti druga osoba. Promjenu prebivališta ili adrese stanovanja korisnik je dužan napomenuti na Upisu.

Učlaniti se može: dnevno, sedmično, mjesečno, polugodišnje i godišnje, na osnovu čega se izdaje i članska karta Biblioteke. Članarina se obnavlja po isteku.

Ukoliko korisnik izgubi člansku karticu dužan je to prijaviti na mjestu za upis, a ukoliko se ne pronađe, može se izdati nova uz ponovnu naplatu troškova izrade.