• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Nastavno osoblje Obrazovnog centra NUBBIH

2138 Views
Predavači, konsultanti, asistenti, demonstratori koji su do sada učestvovali u sprovođenju
programa permanentnog obrazovanja bibliotekara BiH i predmeti

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

•  Mr. Đurđević-Alidžanović Zijada   |   Klasifikacija

•  Fejzović Senka   |   Katalogizacija

•  Filipović Vesna   |   Periodika

•  Gebović-Lendo Nadina  |  Informatizacija bibliotečke djelatnosti 

•  Hajdarović Nevenka   |   Klasifikacija

•  Karaica Zdravka   |   Informacijska služba u bibliotekama

•  Krilić Hatidža   |   Katalogizacija

•  Lalić Amela   |   Katalogizacija

•  Mr. Polimac Sonja   |   Zaštita i čuvanje bibliotečkog materijala

•  Mr. Rešidbegović Amra   |   Intelektualna sloboda; kulturno naslijeđe

•  Smajić Muamera   |   Specijalne zbirke

•  Tuzlak Dženana   |   Bibliografija

•  Zarić Biljana   |   Klasifikacija

•  Žero Adisa   |   Informatizacija bibliotečke djelatnosti


Filozofski fakultet u Sarajevu - Katedra za komparativnu književnost i bibliotelarstvo

•  Dr. Hadžiosmanović Lamija, Bibliotečka pismenost-historija biblioteka

•  Prof. dr. Memija Emina, Istorija pisma, knjige i biblioteka


Ostale institucije i saradnici u obrazovanju iz BiH i inozemstva

•  Alađuz Dženana   |   Intelektualna sloboda u bibliotekama

•  Dr. Ambrožič Melita, NUK, Ljubljana, Slovenija   |   Fakultetske biblioteke

•  Brunac Dajana, Gradska knjižnica Zadar   |   Rad sa djecom i omladinom

•  Dr. Butina Ingrit, Nacionalna biblioteka za nauku i medicinu, Danska   |   informatika

•  Mr. Ana Gerc, Stomatološki fakultet, Sarajevo   |   Informatizacija biblioteka

•  Dr. Horvat Aleksandra, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska   |   Intelektualna sloboda

•  Hrenovica Muhamed-Zlatan, Biblioteka grada Sarajeva   |   Javne biblioteke

•  Mr. Karun Breda, NUK Ljubljana, Slovenija   |   Razvoj biblioteka

•  Karuza Vesna, Gradska knjižnica Zadar   |   Rad sa djecom i omladinom

•  Košuta Tatjana, Stomatološki fakultet Sarajevo   |   Specijalne i fakultetske biblioteke

•  Madacki Saša, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu   |   Informatizacija biblioteka

•  Mihaliček Mubera, bibl. savjetnik, Sarajevo   |   Bibliotečko poslovanje

•  Dr. Novljan Silva, NUK Ljubljana, Slovenija   |   Informacijska pismenost

•  Njuhović Azemina, Ministarstvo za nauku i obrazovanje Kantona Sarajevo   |   Kompjuterska  pismenost

•  Mr. Dino Pobrić, PBG Sarajevo   |   Bibliotečki softveri

•  Dr. Lyn Robinson, City University, London   |   Nove tehnologije

•  Mr. Polona Vilar, NUK Ljubljana, Slovenija   |   Informacijska pismenost

•  Saračević-Hasanagić Lejla, Federalno Ministarstvo obrazovanja   |   Osnove državnog i pravnog poretka BiH

•  Sotirov-Đukić Vaska, Biblioteka grada Sarajeva   |   Zavičajna zbirka

•  Dr. Aleksandra Vraneš, Filozofski fakultet Beograd, SiCG   |   UBK

•  Werner Stephan, Univerzitetska biblioteka Frankfurt, Njemačka   |   Digitalne biblioteke

Više iz kategorije: « Program stručnih ispita

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005