• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Baze podataka istraživača i istraživačkih organizacija u BiH

2783 Views
INFORMACIJSKI SISTEM ISTRAŽIVAČKIH DJELATNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

http://www.registar.nub.ba


Riječ je o on-line aplikaciji koja objedinjuje podatke o istraživačima i istraživačkim organizacijama u Kantonu Sarajevo, a cilj je uspostavljanje jedinstvenog istraživačkog prostora. Projekat implementira Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a aplikaciju je razvio tim sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Registar Federacije Bosne i Hercegovine je krovni sistem, a registri kantona njegovi podsistemi. NUBBiH je u ovom slučaju operator čitavog sistema.

Finansiranje sistema registra od 01.01.2007. godine preuzima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, što podrazumijeva finansiranje troškova radnog mjesta i održavanja sistema, kao i održavanje hardvera, softvera i ažuriranje baze podataka, dok NUBBiH izvršava poslove i zadatke na upravljanju sistemom Registra i njegovom održavanju.

Postupak inicijalne registracije u Registar naučnih radnika i organizacija

Da bi organizacija bila registrovana u bazi podataka Registra naučnih radnika i organizacija neophodno je na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. poslati osnovne podatke o organizaciji:

•  Naziv organizacije

•  Skraćeni naziv (do 20 znakova)

•  Kanton

•  Ime i prezime odgovorne osobe

•  Kontakt e-mail adresu, na koju administrator baze dostavlja podatke za prijavu u Registar

Na osnovu ovih podataka organizaciji će biti omogućeno prijavljivanje na aplikaciju Registra, te unos i ažuriranje ostalih podataka o organizaciji, kao i štampanje obrasca za slanje nadležnom Ministrastvu, kako je navedeno u uputstvu.

Da bi istraživač bio registrovan u bazi podataka Registra naučnih radnika i organizacija neophodno je da na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. pošalje osnovne podatke o sebi:

•  Ime i prezime

•  Kanton

•  Kontakt e-mail adresu, na koju administrator baze dostavlja podatke za prijavu u Registar

•  Organizacija, kojoj istraživač pripada

Na osnovu ovih podataka istraživaču će biti omogućeno prijavljivanje na aplikaciju Registra, te unos i ažuriranje ostalih podataka o sebi, kao i štampanje obrasca za slanje nadležnom Ministrastvu, kako je navedeno u uputstvu.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005