Printaj ovu stranu

Depozitarne biblioteke Svjetske banke i NATO saveza

804 Views

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je depozitarna biblioteka za publikacije Svjetske banke i NATO saveza, sve publikacije ovih organizacija dostupne su korisnicima u Čitaonici publikacija Svjetske banke (otvorena 1998. godine) i Euro-atlantskoj čitaonici (otvorena u martu 2005. godine).