• Ljubav - Filozofski aspekt 57, 125
 • Ljudska prava 135, 169, 192, 214
 • Maalouf, Amin (1949-) - "Poremećenost sveta" - Književne studije 316
 • al-Madanî, Hasan Ibn Muşţafja Bjusnawî - Književne studije 358
 • Maglajlić, Munib (1945-2015) - Život i djelo 600
 • Mahmutefendić, Sead (1949-) - Književne kritike 357, 359, 369, 382, 385, 460, 464
 • Malcolm, Noel Robert vidi Malcolm, Noel
 • Malcolm, Noel - "Agents of empire" - Prikazi i ocjene 639
 • Marinković, Tomislav (1949-) - Književne kritike 466
 • Marković, Franjo (1845-1914) 27
 • Markovina, Dragan - "Jugoslavenstvo nakon svega" - Prikazi i ocjene 145
 • Martić, Grga (1822-1905) - "Zapamćenja" - Prikazi i ocjene 361
 • Matanović (porodica) - Nestanak - 1995 179
 • Matanović, Tomislav - Svećenici - 1995 179
 • Matavulj, Simo (1852-1908) - "Bakonja fra Brne"
 • Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene - Zagreb - 2016 - Skupovi 386
 • Mažuranić, Ivan (1814-1890) - "Smrt Smail-age Čengića" - Prikazi i ocjene 549
 • McCarthy, Cormac (1933-) - "Krvavi meridijan" - Prikazi i ocjene 288
 • Medicinska etika - Liječnik - Pacijent 240
 • Mediji
 • Međugeneracijske razlike 61
 • Međunarodna diplomatija - Bosna i Hercegovina 623
 • Međunarodna konferencija o latinskom notarijatu "Pravna sigurnost - uslov i cilj EU integracija Bosne i Hercegovine" (2016 ; Sarajevo) 197
 • Međunarodni standardni broj za serijske publikacije 18
 • međunarodni sudovi 214
 • Međunarodno krivično pravo - Međunarodni zločini 187
 • Međunarodno pravo 206
 • Međunarodno privatno pravo - Porodični odnosi - Bosna i Hercegovina 205
 • Međunarodno sudstvo - Evropski sud pravde - Suverenitet država 172
 • Mehmed-paša Kukavica 249
 • melanholija 60
 • Mešić, Ahmed (1916-1994) - "Mesnevija" (prijevod) - Prikazi ocjene 41
 • metapodaci 39
 • Mikić, Živko (1946-2016) - Život i djelo 601
 • Mikulić, Branko (1928-1994) - "Kobne godine" - Prikazi i ocjene 651
 • Milenić, Žarko (1961-)
 • Milićević, Franjo (1835-1903) 28
 • Milojević, Snežana (1969-) - "Orijentalni Mefisto i drugi putopisi" - Prikazi i ocjene 472
 • Milovčić Utvičić (porodica) - Foča - Srednji vijek 608
 • Milovčić Utvičić, Radič - Foča - Srednji vijek 608
 • Miltona, John - "Izgubljeni raj" - 1608-1674 - Književne studije 294
 • Minijaturno slikarstvo - Srednji vijek 40
 • Misita-Katušić, Blaž (1886-1961) - Život i djelo 248
 • Mjere sigurnosti - Krivično zakonodavstvo - Bosna i Hercegovina 163
 • mjerodavno pravo 205
 • Modernizam - Nacije 139
 • Mol, Hans (1922-2017) - Sociologija religije 121
 • monogamija 174
 • Monoteizam 75
 • Montaigne, Michel de (1533-1592) - "Essais" - Francuska 309
 • Mostar - Kulturna historija 632
 • muafnama 150
 • Mujić, Munir (1970-) - "Kritika o djelu Esada Durakovića" - Prikazi i ocjene 412
 • Mulović, Amra (1973-) - "Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku" - Prikazi i ocjene 276
 • Multikulturalizam - Građansko društvo - Evropa 102
 • Musil, Robert (1880-1942) - "Čovjek bez osobina" - Književne studije 295
 • Muslimani 31
 • Muzej Bosanske Krajine (Banja Luka) - 1939-1945 36
 • Muzej Republike Srpske vidi Muzej Bosanske Krajine (Banja Luka)
 • Muzej Slavonije - Osijek - Arheološke zbirke 590
 • Muzička umjetnost - Opera 259