• Academician Doleček 602
 • Achievement motivation and the general attitude towards sport values 245
 • Adeš 398
 • The administrative bodies organization in the BH institutions and Federation of Bosnia and Herzegovina 218
 • Aforizmi i --- iz knjige u rukopisu 434
 • Akademija kopnenih letača 461
 • Akademik Doleček 602
 • Ako Bosna presuši, gdje ćemo se utopiti 435
 • Ako ne pišem jutros 312
 • Ako neće milom, hoće komesarijatom 137
 • Aleksandar Ostrovski na sarajevskoj sceni 321
 • Aleš Debeljak 613
 • Amra Mulović, Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLVIII, Sarajevo, 2016., 197 str. 276
 • Analiza diskursa u službi interkulturalne filologije 266
 • Analiza pozicije racia kroz komparaciju sa pozicijom ljubavi i vjerovanja u djelima Attara Nišaburija 54
 • András Kubinyi, Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn, Studien zur Geschichte Ungarns Bd. 17, Gabriele Schäfer Verlag, 2011, 436 str. 640
 • Anegdote o pjesniku Branku Ćopiću 436
 • Ante Vukasović, Likovi istaknutih hrvatskih pedagoga, Školske novine, Zagreb 2015, 258 str. 224
 • Application of statistics in a multidisciplinary context 118
 • Applying sequences of tasks of objective type in grading knowledge of Bosnia and Herzegovina ichtyology among students of Mostar Gymnasium 230
 • Arbitražno pravo, autor Mile Lasić 206
 • Arbitražno rješavanje sporova u svezi sa zaštitom prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije u Bosni i Hercegovini 216
 • Arhitekta Blaž Misita-Katušić 248
 • Arhitektura Zlatka Ugljena 247
 • Aristonik i "Država Sunca". Dio 1 138
 • Aristotel kao istoričar filozofije 50
 • Asindetske i sindetske rečenice u Kur'anu 277
 • Autopoetika 323
 • Ayşe Zişan Furat, Gayr-i Müslim İdare AltÌnda MüslümanlarÌn Din Eğitimi - Avusturya-Macaristan Dönemi Bosna (1878-1918). İstanbul: İDİL YayÌncÌlÌk, 2013, 207 str. 645