prethodna
naredna
181
        VISIT B&H. - Br. 1 (mart 2017)-        . - Sarajevo : FEBA d.o.o. (Zmaja od Bosne 88), 2017- (Sarajevo : Unioininvestplastika d.o.o.). - 27 cm

Dostupno i na: http://visitbih.ba/category/online-online-izdanje/. - Mjesečno. - Od br. 3 (maj 2017) glavni i odgovorni urednik Ismar Šmigalović
ISSN 2490-3914 = Visit B&H

338.48
COBISS.BH-ID 23803142

182
        VODIČ za dječji provod / za izdavača Alenko Zornija. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Sarajevo : UG PRO-Komunikacije, 2016- (Sarajevo : Unioninvestplastika d.o.o.). - 24 cm

Tromjesečno
ISSN 2490-3388 = Vodič za dječji provod

087.5
COBISS.BH-ID 23528198

183
        VODIČ za gospodarske subjekte : sa smjernicama za proizvodnju i stavljanje na tržište sigurnih proizvoda / glavni i odgovorni urednik Mladen Batković. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Istočno Sarajevo : Agencija za nadzor nad tržištem BiH (Karađorđeva 8), 2016-. - 29 cm

Godišnje. - Tiraž 100
ISSN 2490-2144 = Vodič za gospodarske subjekte (Hrvatski jezik)

339.13
COBISS.BH-ID 22826758

184
        VODIČ za poslovne subjekte : sa smjernicama za proizvodnju i stavljanje na tržište sigurnih proizvoda / glavni i odgovorni urednik Mladen Batković. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Istočno Sarajevo : Agencija za nadzor nad tržištem BiH (Karađorđeva 8), 2016-. - 29 cm

Godišnje. - Ćir. - Tiraž 100
ISSN 2490-2152 = Vodič za poslovne subjekte (Srpski jezik)

339.13
COBISS.BH-ID 22827014

185
        VODIČ za poslovne subjekte : sa smjernicama za proizvodnju i stavljanje na tržište sigurnih proizvoda / glavni i odgovorni urednik Mladen Batković. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Istočno Sarajevo : Agencija za nadzor tržištem BiH (Karađorđeva 8), 2016-. - 29 cm

Godišnje. - Tiraž 100
ISSN 2490-2136 = Vodič za poslovne subjekte (Bosanski jezik)

339.13
COBISS.BH-ID 22826246

186
        YEARBOOK of the Law faculty in Sarajevo / editor in chief Borislav Petrović. - Vol. 1 (2015)-        . - Sarajevo : Law Faculty, 2015- (Fojnica : "Fojnica"). - 24 cm

Godišnje. - Publikacija je eng. verzija Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Prijevod djela: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu = ISSN 0581-7471
ISSN 2490-3655 = Yearbook of the Law faculty in Sarajevo

34
COBISS.BH-ID 24108806

187
        WORKS of the Faculty of Forestry of Sarajevo [Elektronski izvor]. Special edition = Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posebno izdanje / editors in chief Sead Vojniković, Hamid Čustović. - [Online izd.]. - El. časopis . - Sarajevo: : Faculty of Forestry University of Sarajevo : Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina

Način dostupa (URL): http://www.udruzenje-pedologa.ba/materijal/publikacije/Special_edition_Works_of_Faculty_Forestry_Sarajevo.pdf. - Povremeno. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 25.08.2016. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima štampano izd.: Works of the Faculty of Forestry of Sarajevo. Special edition (Print) = ISSN 2490-3582. - Je podzbirka: Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Online) = ISSN 2490-3183
ISSN 2490-3191 = Works of Faculty of Forestry Sarajevo. Special edition

630
COBISS.BH-ID 23211526

188
        WORKS of the Faculty of Forestry of Sarajevo. Special edition = Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. . Posebno izdanje / chairman of editorial board Ćemal Višnjić. - [Štampano izd.] . - Sarajevo: : Faculty of the Forestry University of Sarajevo : Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina. - 24 cm

Povremeno. - Opis po vol. 21, is. 1 (2016)-. - Ima online izd.: Works of the Faculty of Forestry of Sarajevo. Special edition = ISSN 2490-3191. - Je podzbirka: Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu = ISSN 1512-5769. - Drugo izdanje na drugom mediju: Works of Faculty of Forestry Sarajevo. Special edition = ISSN 2490-3191
ISSN 2490-3582 = Works of Faculty of Forestry Sarajevo. Special edition (Print)

630
COBISS.BH-ID 23603718

189
        ZBORNIK apstrakata Internacionalnog univerziteta Travnik : proceedings / urednici Jasmin Jusufranić, Mirsad Imamović . - Travnik : Internacionalni univerzitet Travnik. - 25 cm

Svake druge godine. - Publikacija nastala na osnovu XII međunarodne konferencije pod nazivom Tranzicijski izazovi u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana sa pravnog, ekonomskog i komunikacijskog aspekta. - Konferencija je održana na Vlašiću od 18. do 19. decembra 2015.
ISSN 2490-2268 = Zbornik apstrakata Internacionalnog univerziteta Travnik

33
34
COBISS.BH-ID 23026438

190
        ZBORNIK radova : Dani mevluda i zikra ... / urednik Ilham Puce. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Mostar : Muftijstvo mostarsko : Medžlis Islamske zajednice, 2017- (Mostar : IC štamparija d.o.o.). - 24 cm

Godišnje. - Publikacija nastala na osnovu manifestacije "Dani mevluda i zikra", održane u Mostaru od 22. 04. do 19.05. 2016. godine
ISSN 2490-3922 = Zbornik radova - Dani mevluda i zikra ...

28-534.35-57
COBISS.BH-ID 23880198

191
        ZBORNIK radova [Elektronski izvor] = Proceedings : [... međunarodnog Workshopa] / glavni urednici Hrustem Smailhodžić, Snežana Komatina. - [CD ROM izd.]. - [God. 1, br. 1] (2016) . - Travnik : Fakultet za Tehničke studije, 2016-. - Optički disk (CD ROM) : tekst ; 12 cm

Tekstualna datoteka. - Godišnje. - Prvi međunarodni Workshop "Prilagođavanje klimatskim promjenama u BiH i Srbiji kao odgovor na prirodne i antropogene nepogode" održan od 06. do 08. juna 2016. u Travniku
ISSN 2490-256X = Prilagođavanje klimatskim promjenama u BiH i Srbiji kao odgovor na prirodne i antropogene nepogode

502
COBISS.BH-ID 23101702

192
        ZBORNIK radova Historijskog muzeja BiH / glavna urednica Elma Hašimbegović. - Br. 12 (2017)-        . - Sarajevo : Historijski muzej BiH, 2017-. - 29 cm

Povremeno. - Je nastavak: Zbornik radova - Muzej revolucije Bosne i Hercegovine, memorijalni muzeji i nacionalni parkovi Bosne i Hercegovine = ISSN 0352-5635
ISSN 2566-3747 = Zbornik radova Historijskog muzeja BiH

94
069
COBISS.BH-ID 25299462

193
        ZBORNIK radova i sažetaka sa kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima : sa međunarodnim učešćem. Pčelarstvo i pčelinji proizvodi = Book of abstracts and full papers from congres of beekeeping and bee products / glavni i odgovorni urednik Midhat Jašić. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Tuzla : Udruženje za nutricionizam i dijetetiku "Hranom do zdravlja" ; Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. - 29 cm

Godišnje.
ISSN 2490-3159 = Zbornik radova i sažetaka sa kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima

638.1
COBISS.BH-ID 23541254

194
        ZBORNIK radova Jahorinski poslovni forum ... [Elektronski izvor] = Proceedings Jahorina business forum ..... - [CD ROM izd.]. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Pale : Ekonomski fakultet Pale (Alekse Šantića 3), 2016-. - Optički disk (CD ROM) : tekst ; 12 cm

Tekstualna datoteka. - Godišnje. - Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem održana od 24. do 26. januara 2016. - Je nastavak: Jahorinski poslovni dani = ISSN 2303-6168
ISSN 2303-8969 = Jahorinski poslovni forum

33
COBISS.BH-ID 22873350

195
        ZBORNIK radova Odsjeka za pedagogiju [Elektronski izvor] / urednik Adila Pašalić Kreso. - [Online izd.]. - [El. časopis]. - Knj. 1 (2016)-        . - Sarajevo : Filozofski fakultet (Franje Račkog 1), 2016-

Puni tekst
Način dostupa (URL): http://www.ff-eizdavastvo.ba/SerijskepublikacijePedagogija.aspx. - Svake druge godine. - Zbornik radova sa znanstveno-stručne međunarodne konferencije "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" održane u Sarajevu 11. i 12. oktobra/listopada 2013. godine. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 07.04.2016. - ROAD (ISSN International Centre)
ISSN 2490-2292 = Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju

37.013
COBISS.BH-ID 22937094

196
        ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Tuzli / glavni i odgovorni urednik Vedad Gurda. - God. 1, br.2 (2015)-        . - Tuzla : Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, 2015-. - 22 cm

Dva puta godišnje
ISSN 2303-8632 = Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli

34
COBISS.BH-ID 22572294

197
        ZBORNIK radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku / glavni i odgovorni urednik Mensur Kustura. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Travnik : Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet. - 24 cm

Dva puta godišnje. - Novi glavni i odgovorni urednik je Džemal Najetović
ISSN 2490-3213 = Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku

34
COBISS.BH-ID 23207686

198
        ZBORNIK radova sa Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona [Elektronski izvor]. - [CD ROM izd.] . - Tuzla : Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona, 2015-. - Optički disk (CD ROM) : tekst ; 12 cm

Tekstualna datoteka. - Godišnje. - Postoji štampano i online izdanje. - Simpozij magistara farmacije Tuzlanskog kantona održan od 26.03. do 27. 03. 2016. - Ima štampano izd.: Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona (Štampano izd.)= ISSN 2490-2284. - ma online izd.: Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona (Online) = ISSN 2566-4271. - Drugo izdanje na drugom mediju: Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona (Štampano izd.) = ISSN 2490-2284
ISSN 2303-7229 = Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona

615
COBISS.BH-ID 23003654

199
        ZBORNIK radova sa - - - kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem : naučno-stručni skup : zbornik radova / urednice Dženana Husremović i Maida Koso-Drljević . - Sarajevo : Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2017-. - 30 cm

Opis po: Br. 5 (2017)
ISSN 2566-4557 = Zbornik radova ... kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem

159.9(082)
COBISS.BH-ID 9976345

200
        ZBORNIK radova ... Kongresa geografa Bosne i Hercegovine = Book of proceedings of ... Congress of geographers of Bosnia and Herzegovina / glavni urednik Nusret Drešković . - Sarajevo : Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. - 25 cm

Svake pete godine. - Opis po: God. 4, br. 4 (2017)-
ISSN 2566-3607 = Zbornik radova ... Kongresa geografa Bosne i Hercegovine

91
COBISS.BH-ID 24858630

201
        ZBORNIK radova. CID-BiH / urednik Šejh Edin Urjan Kukavica . - Stolac : CID BiH (Centar za istraživanje i unaprjeđenje duhovne i kulturne baštine u Bosni i Hercegovini), 2015- (Tešanj : Feral press). - 24 cm

Jednom godišnje. - Dva puta godišnje. - Opis po: God. 2, br. 3 (decembar 2016). - Od God. 2, br. 3 (decembar 2016) publikacija izlazi jednom godišnje. - Od God. 3, br. 4 (maj 2017) urednik je Zajim Kruško
ISSN 2566-2848 = Zbornik radova. CID-BiH

28
1
COBISS.BH-ID 24369158

202
        ZBORNIK sažetaka : ... kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem / urednice Dženana Husremović i Maida Koso-Drljević . - Sarajevo : Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2017-. - 21 cm

Povremeno
ISSN 2490-3906 = Zbornik sažetaka ... kongresa psihologa Bosne i Hercegovine

159.9
COBISS.BH-ID 23824902

203
        ZBORNIK sažetaka : ... međunarodna naučna konferencija / za izdavača Alena Huseinbegović, Azra Bajramović, Alaudin Brkić. - God. 1, br. 1 (2017)- . - Mostar: : Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" : Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" ; Zenica: : Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. - 24 cm

Svake druge godine. - Publikacija nastala na osnovu Druge međunarodne konferencije pod nazivom "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"
ISSN 2566-283X = Zbornik sažetaka ... međunarodna naučna konferencija

34
33
COBISS.BH-ID 24020230

204
        ZBORNIK sažetaka UG "Čovjek i prirodni resursi" = Summary of publication NGO "Man and natural resources" / urednici Isak Karabegović, Branko Grisogono, Ljubomir Samardžija. - God. 1, br. 1 (2014)-        . - Bihać: : Grafičar, 2014-. - 24 cm

Godišnje. - Publikacija sadrži sažetke radova sa 1. online Međunarodne konferencije o šumskim i poljoprivrednim požarima kao jednom od bitnih uzročnika klimatskih promjena. - Sažeci su na bos. i eng. jeziku. - Tiraž 150
ISSN 2490-2233 = Zbornik sažetaka UG "Čovjek i prirodni resursi"

620.91
COBISS.BH-ID 22897158

205
        ZBORNIK sažetaka ... međunarodne konferencije o obrazovanju = Book of abstracts ... international conference on education / glavni urednik Asim Peco. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Nastavnički fakultet, 2017- (Mostar : IC Štamparija d.o.o.). - 25 cm

Svake druge godine. - Prvi broj Zbornika sažetaka nastao na osnovu 1. međunarodne konferencije o obrazovanju održane u Mostaru 12. i 13. maja 2017. godine.
ISSN 2490-4066

37
COBISS.BH-ID 513376719

206
        ZBORNIK sažetaka ... simpozijum medicinskih sestara i tehničara Komore medicinskih sestara-tehničara . - Zenica : Komora medicinskih sestara/tehničara Zeničko-dobojskog kantona, 2017-. - 20 cm

Godišnje. - Opis po: God. 2, br. 2 (2018)-
ISSN 2566-4468 = ... simpozijum medicinskih sestara i tehničara Komore medicinskih sestara-tehničara. Zbornik sažetaka

616-057.2
COBISS.BH-ID 25873926

207
        ZDRAVSTVENI glasnik [Elektronski izvor] / urednik Dragan Babić. - El. časopis . - Mostar : Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, 2015-

Način dostupa (URL): http://fzs.sve-mo.ba/hr/zdravstveni-glasnik. - Polugodišnje. - Nasl. s nasl. ekrana. - Opis izvora dana 07.11.2017
ISSN 2303-8616 = Zdravstveni glasnik

61
COBISS.BH-ID 24520966

208
        ZELENI polumjesec = Yeşilay : zdravstveno-edukativni časopis / glavni urednik Redžo Čaušević. - God.1, br. 1 (2016)-        . - Sarajevo: : UG Zeleni polumjesec u BiH (Asima Ferhatovića 2), 2016-. - 27 cm

Tromjesečno
ISSN 2490-2195 = Zeleni polumjesec

613/614
37
COBISS.BH-ID 23303686

209
        ZEPS ekologija. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Zenica : DD Poslovni sistem RMK (Ulica Kralja Tvrtka I br. 17), 2015- (Zenica : Printaj.ba). - 21 cm

Povremeno. - Publikacija je štampana u januaru 2016. - 22. generalni BH sajam ZEPS održan od 6. do 10. oktobra 2015. - Tiraž 250
ISSN 2303-890X = ZEPS ekologija

574
COBISS.BH-ID 22866694

210
        ŽIVA baština : časopis za filozofiju i gnozu / glavni i odgovorni urednik Amar Imamović. - Vol. 1, br. 1 (2015)-        . - Mostar : Fondacija Baština duhovnosti, 2015-. - 27 cm

Tromjesečno
ISSN 2303-8799 = Živa baština

1
COBISS.BH-ID 513223375