prethodna
naredna
91
        INTERNATIONAL journal of electrical engineering and computing [Elektronski izvor] / editor in chief Mirjana Maksimović. - El. časopis . - Istočno Sarajevo : Elektrotehnički fakultet ; Beograd : Akademska misao, 2017-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://www.ijeec.org/index.php/ijeec. - Dva puta godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 26.01.2018. - ROAD (ISSN International Centre)
ISSN 2566-3682 = International journal of electrical engineering and computing

004
COBISS.BH-ID 24940806

92
        INTERNATIONAL Journal of Information and Communication Technologies : scientific journal of theory and practice in business informatics and information-communication / editor in chief Hadžib Salkić. - Year I, Number I (2015)-        . - Travnik : Sveučilište/Univerzitet Vitez ; Russia : Tambov State Unyversity, 2015-. - 24 cm

Godišnje
ISSN 2490-2187 = International Journal of Information and Communication Technologies

004
COBISS.BH-ID 22896134

93
        INTERNATIONAL scientific conference Economy of integration : conference proceedings / editors Emira Kozarević, Jasmina Okičić. - [God. 4, br. 4] (2015)-        . - Tuzla : Faculty of Economics (2015-). - 23 cm

Povremeno. - Opis po Četvrtoj naučnoj konfernciji održanoj od 3. do 5. decembra 2015 u Tuzli. - Ima suplement ili prilog: Knjiga sažetaka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli = ISSN 2233-0445
ISSN 2490-2616 = International scientific conference Economy of integration (Conference proceedings)

330
COBISS.BH-ID 23231494

94
        ISTINA : narodni magazin / glavni i odgovorni urednik Saša Mirić. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Bijeljina : Total d.o.o., 2015-. - 25 cm

ISSN 2303-7318 = Istina (Bijeljina)

32
COBISS.BH-ID 22122758

95
        ITHMC : book of proceedings / editor in chief Nusret Drešković . - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2015-. - 25 cm

Dostupno i na: https://www.ithmc.com/. - Godišnje. - Opis po: Year 3, vol. 3 (2017). - Od Y. 4, vol. 4 (2018) podnasl. "Journal of tourism and hospitality management". - Ima online izd.: International tourism and hospitality managment conference. Book of proceedings (Online) = ISSN 2566-2880
ISSN 2566-2872 = International tourism and hospitality managment conference. Book of proceedings (Štampano izd.)

338.48
640.4
COBISS.BH-ID 25745414

96
        IZBORI u Bosni i Hercegovini : zbornik autorskih radova = Izbori u Bosni i Hercegovini : zbornik autorskih radova / urednik Branko Petrić. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Sarajevo : Centralna izborna komisija, Središnje izborno povjerenstvo (Danijela Ozme 7), 2017- (Fojnica : Štamparija "Fojnica"). - 24 cm

Jednom do dva puta godišnje. - Nasl. i tekst lat. i ćir.
ISSN 2566-3356 = Zbornik autorskih radova "Izbori u Bosni i Hercegovini"

342.8(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 24467718

97
        JEŽURKO i ježica Mica : časopis za treći i četvrti razred / glavni i odgovorni urednici Dušica Ilić i Branislav Janković. - God. 1, br. 1 (2016)- . - Banja Luka : Art scena d.o.o. (Milana Cvijetića br. 52), 2016- (Banja Luka : Atlantik bb). - 30 cm

Mjesečno. - Ćir. - Opis po: God. 1, br. 2 (2016). - Novi podnasl.: Časopis za treći razred. - Glavni i odgovorni urednici Sanja Zekanović i Nenad Bosnić. - Drugačije povezano delo: Ježurko = ISSN 2303-5587. - Drugačije povezano delo: Ježurko plus! = ISSN 2303-7881
ISSN 2490-3116 = Ježurko i ježica Mica

37
379.8-053.5
COBISS.BH-ID 23338502

98
        JEŽURKO plus! : časopis za djecu / glavni i odgovorni urednici Tatjana Marić i Nenad Bosnić. - God. 1, br. 1 (septembar 2015)-        . - Banja Luka : ArtScena d.o.o. (Milana Cvijetića 52), 2015- (Banja Luka : Grafid d.o.o.). - 30 cm

Mjesečno. - Ćir. - Novi podnasl.: Časopis za drugi razred. - Drugačije povezano delo: Ježurko = ISSN 2303-5587
ISSN 2303-7881 = Ježurko plus!

379.8-053.5
COBISS.BH-ID 22571526

99
        JOURNAL of engineering & processing management [Elektronski izvor] / editor in chief Miladin Gligorić, Mitar Perušić. - El. časopis . - Zvornik : Tehnološki fakultet Zvornik, 2017-

Način dostupa (URL): http://jepm.tfzv.ues.rs.ba/index.php/Journal. - Polugodišnje. - Godišnje. - Nasl. na nasl. ekrana. - Opis izvora dana 07. 12. 2017. - Od 2018. godine izlazi dva puta godišnje. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima štampano izd.: Journal of engineering & processing management = ISSN 1840-4774. - Drugo izdanje na drugom mediju: Journal of engineering & processing management = ISSN 1840-4774
ISSN 2566-3615 = Journal of engineering & processing management (Online)

62
005
COBISS.BH-ID 24686854

100
        KAPIJA : godišnjak Behram-begove medrese u Tuzli / urednik Mensur Husić. - God. 1, br. 1(2012/2013) . - Tuzla : Behram-begova medresa, 2012/2013- (Tuzla : OFF-SET doo). - 23 cm

Godišnje
ISSN 2303-7075 = Kapija

373.5(058)
COBISS.BH-ID 22030086

101
        KULTURA Srpske / glavni i odgovorni urednik Gorana Nikolić. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Banja Luka : Udruženje građana "Srpski književni klub", 2017- (Banja Luka : Grafopapir d.o.o.). - 29 cm

Mjesečno. - Ćir.
ISSN 2566-3305 = Kultura Srpske

008
001
COBISS.BH-ID 24492806

102
        KULTUROLOŠKO-historijski razvoj grada Mostara : naučni skup : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Elbisa Ustamujić. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Mostar : Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Podružnica Mostar, 2015- (Mostar : Art copy, 2015). - 23 cm

Povremeno. - Naučni skup održan u Mostaru 27. marta 2015. godine. - Tiraž 150
ISSN 2303-8772 = Kulturološko-historijski razvoj grada Mostara

930.85(497.6 Mostar)
COBISS.BH-ID 513234383

103
        LADIES in / urednik Andrea Tomašević-Kolenda. - God. 1, br. 1 (mart 2017)-        . - Sarajevo : Altermedia d.o.o (Hasana Brkića 2), 2017- (Zagreb : Radin print). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.ladiesin.ba/. - Mjesečno. - Od br. 8 (2017) urednica Lejla Lojo-Karamehmedović
ISSN 2490-385X = Ladies in

379.8
COBISS.BH-ID 23841286

104
        LANGUAGE, Culture and Society in Russian Studies / editor Azamat Akbarov. - Vol. 1, no.1 (2015). - Sarajevo : International Burch University, 2015. - 20 cm

Godišnje.
ISSN 2303-8578 = Language, culture and society in russian studies

811.161.1
COBISS.BH-ID 22574598

105
        LJEKOVITO bilje / glavna i odgovorna urednica Selma Granov. - God. 1, br.1 (2015)-        . - Sarajevo : NID Svijet print d.o.o. (Vrazova 1), 2015-. - 30 cm

Mjesečno. - Je nastavak: Lekovito bilje (Banja Luka) = ISSN 1840-2089
ISSN 2303-7504 = Ljekovito bilje

633.8
COBISS.BH-ID 22334214

106
        MAMA & beba / glavna i odgovorna urednica Selma Granov. - God. 1, br.1 (2015)-        . - Banja Luka : NID Color Media B-H d.o.o. (Slobodana Jovanovića 28), 2015-. - 30 cm

Dvomjesečno. - Je nastavak: Moja beba (Banja Luka) = ISSN 1512-9683
ISSN 2303-6982 = Mama & beba (Banja Luka)

649.1
COBISS.BH-ID 21910278

107
        MEDITERRANEAN international conference on Social sciences : conference proceedings / editors Recai Aydin, Hakan Yildiz. - God. 1, br. 1 (2017)- god. 2, br. [2] (2018). - Sarajevo : Dobra knjiga d.o.o., 2017-2018 (Sarajevo : Dobra knjiga d.o.o.). - 30 cm

Godišnje. - Konferencija održana u Podgorici u maju 2017. godine. - U 2018. objavljeni samo sažeci radova
ISSN 2566-3216 = Mediterranean international conference on Social sciences

3(262)
COBISS.BH-ID 24353542

108
        MEDITERRANEAN Natural Sciences and Engineering Congress : abstract book / editor Recai Aydin. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Sarajevo : Dobra knjiga d.o.o., 2017-. - 24 cm

Godišnje. - Kongres održan u Podgorici od 19. do 22. oktobra 2017. godine
ISSN 2566-3402 = Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congress. Abstract book

5
62
COBISS.BH-ID 24491782

109
        MEĐUNARODNA naučna konferencija InSEED : zbornik radova / urednik Izet Rađo. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Travnik : Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet, 2015-. - 29 cm

Godišnje
ISSN 2490-323X = Međunarodna naučna konferencija InSEED

001
COBISS.BH-ID 23642118

110
        MILICA Bubica / glavni urednik Žarko Aničić. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Sarajevo (Srpskih pilota 9) : Nova škola plus, 2015-. - 28 cm

Mjesečno. - Ćir. - Od God. 5, br. 31 (2018) izdavač je Grafomark iz Laktaša
ISSN 2303-8446 = Milica Bubica

087.5
COBISS.BH-ID 22569734

111
        MILOST Milosnog / urednik Arman Berberac. - Br. 1 (2017)-        . - Sarajevo : Fondacija "Novi vidici", 2017- (Sarajevo : Dobra knjiga). - 30 cm

Godišnje
ISSN 2490-4031 = Milost Milosnog

741.5
COBISS.BH-ID 24319750

112
        MLADI ljiljani / Adnan Žiško. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Sarajevo : JU Muzej "Alija Izetbegović" (Ploča br. 2), 2015-. - 24 cm

Godišnje
ISSN 2490-2179 = Mladi ljiljani

378.3
COBISS.BH-ID 22901766

113
        MOJ svijet / glavni i odgovorni urednik Dušica Ilić. - God. 1, br. 1 (septembar 2017)-        . - Banja Luka: : Art scena d.o.o., 2017- (Banja Luka : Atlantik bb). - 30 cm

Mjesečno. - Ćir. - Od god. 1, br. 3 (2017) pored Dušice Ilić, gl. i odg. urednik je i Branislav Janković
ISSN 2490-4090 = Moj svijet (Banja Luka)

379.8-053.5
COBISS.BH-ID 24196102

114
        MOJE selo : magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj / glavni urednik Miodrag Matavulj ; odgovorni urednik Slavica Išaretović ; urednik Vidosav Đurđević ; grafički urednik Branka Matavulj. - God. 1, br. 1 (septembar 2015)- god. 2, br. 10 (2016). - Banja Luka (Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a) : Centar za poljoprivredni i ruralni razvoj, 2015-2016 (Laktaši : Grafomark d.o.o.). - 30 cm

Mjesečno. - Nastavlja se kao: Agro planeta = ISSN 2490-3264
ISSN 2303-8535

631
COBISS.BH-ID 22551558

115
        NARANDŽASTI izvještaj ... : godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini / urednik Saša Gavrić . - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2016-. - 25 cm

Godišnje. - Uporedni nasl.: Orange report
ISSN 2490-2160 = Narandžasti izvještaj

342.726-055.2
COBISS.BH-ID 23069958

116
        NAUČNA revija : časopis Evropskog univerziteta Kallos, Tuzla za medicinske i tehničke nauke : revija za zdravstvene i tehničke nauke / glavni i odgovorni urednik Rudika Gmanjić. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Tuzla : Evropski univerzitet "Kallos" (Maršala Tita 2a-2b), 2016- (Banja Luka : Markos). - 29 cm

Dva puta godišnje
ISSN 2490-3167 = Naučna revija

001
COBISS.BH-ID 23586310

117
        NAUKA i društvo : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Nebojša Macanović . - Banja Luka : Centar modernih znanja ; Beograd : Resursni centar za specijalnu edukaciju ; Nikšić : Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore - "Defendologija", 2017-. - 25 cm

Godišnje. - Opis po: God. 2, br. 2 (2018)
ISSN 2566-3704 = Nauka i društvo. Zbornik radova

3(082)
COBISS.BH-ID 25062662

118
        NAUKA i praksa : zbornik radova = Science and practice of Bussiness studies : collection of papers / glavni i odgovorni urednik Radovan Klincov. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Banja Luka : Univerzitet za poslovne studije, 2017-. - 30 cm

Godišnje. - Uporedni nasl.: Science and practice of Bussiness studies. Collection of papers . - Ima izd. na CD-u: Nauka i praksa. Zbornik radova (CD-ROM) = ISSN 2566-3186. - Je nastavak: Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka (Print) = ISSN 2232-8688. - Drugo izdanje na drugom mediju: Nauka i praksa. Zbornik radova (CD-ROM) = ISSN 2566-3186
ISSN 2566-3178 = Nauka i praksa. Zbornik radova

33/34
COBISS.BH-ID 24391430

119
        NEW technologies [Elektronski izvor] : proceedings / editors Isak Karabegović, Vlatko Doleček, Sead Pašić. - [CD ROM izd.] . - Bihać : Društvo za robotiku, 2015-. - Optički disk (CD ROM) : tekst ; 12 cm

Tekstualna datoteka. - Godišnje. - Ima štampano izd.: Nove tehnologije = ISSN 2303-5668. - Drugo izdanje na drugom mediju: Nove tehnologije = ISSN 2303-5668
ISSN 2303-7520 = New technologies (CD-ROM)

007
004
COBISS.BH-ID 24497926

120
        NOEMA : časopis za društvenu i humanističku misao / glavni i odgovorni urednik Aleksandar Duronjić. - God.1, br.1 (2016)-        . - Banja Luka : Savez studenata Filozofskog fakulteta, 2016-. - 25 cm

Polugodišnje
ISSN 2490-2470 = Noema (Banja Luka)

1
378
COBISS.BH-ID 23068678