prethodna
naredna
61
        GEOGRAPHICAL review [Elektronski izvor] = Geografski pregled : scientific journal for geography / editor in chief Rahman Nurković. - [Online izd.]. - El. časopis . - Sarajevo: : Geographical Society in Federation of Bosnia and Herzegovina : Department of Geography, Faculty of Science, University of Sarajevo

Puni tekst
Način dostupa (URL): http://geografskipregled.geodrustvo.ba/. - Uporedni nasl.: Geografski pregled . - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 09. 03. 2016. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima štampano izd.: Geografski pregled = ISSN 0435-3714. - Drugo izdanje na drugom mediju: Geografski pregled = ISSN 0435-3714
ISSN 2303-8950 = Geographical review (Sarajevo. Online)

91
COBISS.BH-ID 22862598

62
        GEOTEHNIKA [Elektronski izvor] : e-časopis Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini / glavna urednica Maja Prskalo. - El. časopis . - Tuzla : Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini, 2015-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://www.geotehnika.ba/e-casopis/e-casopis1.html. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana: 11.10.2018. - ROAD (ISSN International Centre)
ISSN 2303-8403 = Geotehnika (Online)

624
COBISS.BH-ID 26416134

63
        GLAS Sane : gradski magazin / glavni i odgovorni urednik Zlatan Čekić. - God. 1, br. 1 (oktobar 2017)-        . - Sanski Most : JP RTV "Sana", 2017-. - 30 cm

Mjesečno.
ISSN 2566-3321 = Glas Sane

070
COBISS.BH-ID 24456966

64
        GLASNIK : časopis za humanitarna, socijalna i kulturna pitanja / glavni i odgovorni urednik Vojislav Vujanović. - Br. 1/2 (2017)-        . - Sarajevo : Srpsko humanitarno društvo "Dobrotvor" (Šibenska 5), 2017-. - 29 cm

Dva puta godišnje.
ISSN 2566-3070 = Glasnik za humanitarna, socijalna i kulturna pitanja

061.235
COBISS.BH-ID 24711942

65
        GLASNIK : časopis za nauku, kulturu i umjetnost = Magazine for science, culture and the arts / glavni urednik Hasnija Muratagić-Tuna. - God. 1, br. 1 (juni 2015)-        . - Sarajevo (Štrosmajerova 1) : Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, 2015-. - 22 cm

Polugodišnje
ISSN 2303-7725 = Glasnik BANU

061.12
COBISS.BH-ID 22566150

66
        GODIŠNJAK / glavni i odgovorni urednik Zoran M. Kos. - God. 1, br.1 (2016)-        . - Banja Luka : Kinološki savez Republike Srpske, 2016-. - 30 cm

Godišnje
ISSN 2490-2497

636.7
COBISS.BH-ID 23062790

67
        GODIŠNJAK Društva povjesničara umjetnosti Hercegovine / glavna urednica Tatjana Mićević-Đurić. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Mostar : DPUmH, 2016-. - 24 cm

Godišnje
ISSN 2490-2349 = Godišnjak Društva povjesničara umjetnosti Hercegovine

7.03 (497.6)
COBISS.BH-ID 23110406

68
        GODIŠNJAK [Elektronski izvor] : časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog / glavni i odgovorni urednik Nenad Tupeša. - [Online izd.]. - El. časopis . - Foča : Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški"

Puni tekst
Način dostupa (URL): http://www.godisnjakpbf.com/. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 24.08.2016. - Ćir. - Ima štampano izd.: Godišnjak (Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu) = ISSN 2303-4513. - Drugo izdanje na drugom mediju: Godišnjak (Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu) = ISSN 2303-4513
ISSN 2490-3221 = Godišnjak (Pravoslavni bogoslovski fakultet "Sveti Vasilije Ostroški". Online)

271.2
COBISS.BH-ID 23209990

69
        GODIŠNJAK Pravnog fakulteta / glavni i odgovorni urednik Mirjana Nadaždin-Defterdarević. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Mostar : Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, 2017-. - 24 cm

Godišnje. - Od god. 2, br. 2 (2018) glavna i odgovorna urednica Amra Jašarbegović.
ISSN 2566-378X = Godišnjak Pravnog fakulteta

34
COBISS.BH-ID 25226246

70
        GODIŠNJAK ... : banjalučki maturanti / glavni i odgovorni urednik Sandra Gojković-Arbutina. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Banja Luka (Braće Pišteljića 1) : NIGD Dnevne nezavisne novine d.o.o., 2015- (Banja Luka : NIGD "DNN"). - 30 cm

Godišnje. - Specijalno izdanje Nezavisnih novina
ISSN 2303-7873 = Godišnjak - Banjalučki maturanti

373.54(497.6 Banja Luka)
COBISS.BH-ID 22572038

71
        GODIŠNJAK ... : Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru / urednik Ivan Lovrić. - God. , br. 1 (2017)-        . - Mostar : Građevinski fakultet, 2017-. - 25 cm

Godišnje.
ISSN 2566-3593 = Godišnjak (Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru)

624
COBISS.BH-ID 24787462

72
        GODIŠNJE izvješće Caritasa BiH ... = Annual report of Caritas BiH ... / odgovara Tomo Knežević. - [God. 1, br. 1] (2016)-        . - Sarajevo : Caritas Bosne i Hercegovine, 2016- (Sarajevo : Triptih d.o.o.). - 30 cm

Godišnje
ISSN 2566-2775 = Godišnje izvješće Caritasa BiH ...

272-462
061.235
COBISS.BH-ID 23895558

73
        GODIŠNJI pregled aktivnosti Muftijstva tuzlanskog / urednik Muhamed Hasanspahić. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Tuzla : Muftijstvo tuzlansko, 2015-. - 30 cm

ISSN 2303-7024 = Godišnji pregled aktivnosti Muftijstva tuzlanskog

28
COBISS.BH-ID 22108678

74
        GRADOVI i opštine Republike Srpske = Cities and municipalities of Republika Srpska / glavni i odgovorni urednik Radmila Čičković. - [Štampano izd.]. - [Br. 1] (2017)-        . - Banja Luka : Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2017-. - 26 cm

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba/front/category/380. - Godišnje. - Nasl. i tekst ćir. na srp. jez. i na eng. jez. - Ima online izd.: Gradovi i opštine Republike Srpske (Online) = ISSN 2566-3658. - Drugo izdanje na drugom mediju: Gradovi i opštine Republike Srpske (Online) = ISSN 2566-3658
ISSN 2566-364X = Gradovi i opštine Republike Srpske

31
908(497.6 Republika Srpska)
911.375(497.6 Republika Srpska)
COBISS.BH-ID 25062918

75
        GRADOVI i opštine Republike Srpske [Elektronski izvor] = Cities and municipalities of Republika Srpska / glavni i odgovorni urednik Radmila Čičković. - El. godišnjak . - Banja Luka : Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2017-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://www.rzs.rs.ba/front/category/380. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana: 19.01.2018. - Ima štampano izd.: Gradovi i opštine Republike Srpske = ISSN 2566-364X. - Drugo izdanje na drugom mediju: Gradovi i opštine Republike Srpske = ISSN 2566-364X
ISSN 2566-3658 = Gradovi i opštine Republike Srpske (Online)

911.375(497.6 Republika Srpska)
908(497.6 Republika Srpska)
COBISS.BH-ID 24894470

76
        HALO oglasi Fortuna / glavni i odgovorni urednik Dalibor Simić. - God. 1, br. 1 (2015)-god. 3, br. 12 (10. februar 2017). - Banja Luka (Rakovačkih rudara 12) : Žute zgrade Fortuna, 2015-2017. - 27 cm

Mjesečno.
ISSN 2303-8675 = Halo oglasi Fortuna

659.1
COBISS.BH-ID 22566918

77
        HERCEGOVINA. Serija 3 : časopis za kulturno i povijesno naslijeđe / glavni urednik Boro Goluža. - God. 26, br. 1 (2015)-        . - Mostar : Sveučilište, Filozofski fakultet ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2015-. - 24 cm

Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/hercegovina
Dostupno i na: http://ff.sve-mo.ba/hr/stranice/o-časopisu-0. - Godišnje. - Nastavili sa kontinuacijom Hercegovine iz 1981. godine. - Dijelomično je nastavak: Hercegovina = ISSN 0351-4552
ISSN 2566-3429 = Hercegovina (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru)

94(497.6)
902(497.6)
COBISS.BH-ID 24512262

78
        HISTORIJSKA misao / glavni i odgovorni urednik Adnan Jahić. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Tuzla : Društvo historičara Tuzlanskog kantona : Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2015-. - 20 cm

Godišnje
ISSN 2303-7539 = Historijska misao

94(497.6)
COBISS.BH-ID 22341638

79
        HISTORIJSKA misao / glavni i odgovorni urednik Adnan Jahić. - [Online izd.]. - El. časopis. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Tuzla : Društvo historičara Tuzlanskog kantona : Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2015-

Način dostupa (URL): http://drustvohistoricaratk.com/index.php/historijska-misao. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 10. 03. 2016. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima štampano izd.: Historijska misao = ISSN 2303-7539. - Drugo izdanje na drugom mediju: Historijska misao = ISSN 2303-7539
ISSN 2303-8543 = Historijska misao (Online)

94
COBISS.BH-ID 22866182

80
        HRANA-ishrana-zdravlje : ... studentski kongres : knjiga sažetaka = Food-nutrition-health : ... students congress : book of abstracts / glavni urednik Faruk Čaklovica . - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2016- (Fojnica : Štamparija "Fojnica"). - 24 cm

Godišnje. - Opis po: God. 2 , br. 2 (juli 2017)
ISSN 2566-3054 = Hrana-ishrana-zdravlje. Knjiga sažetaka

613.2
COBISS.BH-ID 24215558

81
        HYPSUGO : glasnik za istraživanje šišmiša Balkana / urednik Jasminko Mulaomerović. - [Štampano izd.]. - God. 1,br.1 (2016)-        . - Sarajevo : Centar za krš i speleologiju ; Banja Luka : Centar za životnu sredinu ; Beograd : Društvo za očuvanje divljih životinja Mustela ; Podgorica : Crnogorsko društvo ekologa, 2016-. - 24 cm

Dostupno i na: http://centarzakrs.ba/sismisi/hypsugo/. - Dva puta godišnje. - Podnasl. na br. 2 (2016) na eng. jeziku: "Journal of bat research in the Balkans". - Ima online izd.: Hypsugo (Online) = ISSN 2637-2142
ISSN 2490-3094 = Hypsugo

599.426
COBISS.BH-ID 23186182

82
        HYPSUGO [Elektronski izvor] : glasnik istraživača šišmiša Balkana =journal of bat research in the Balkans / urednik Jasminko Mulaomerović. - El. časopis . - Sarajevo : Centar za krš i speleologiju ; Banja Luka : Centar za životnu sredinu ; Beograd : Društvo za očuvanje divljih životinja Mustela ; Podgorica : Crnogorsko društvo ekologa, 2016-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://centarzakrs.ba/sismisi/hypsugo/. - Dva puta godišnje. - Nasl sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana: 21.01.2019. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima štampano izd.: Hypsugo (Online) = ISSN 2490-3094
ISSN 2637-2142 = Hypsugo (Online)

599.426
COBISS.BH-ID 26859526

83
        IBU : book of abstracts / editor Ajdin Mekić. - God. 1, br. 1 (2015/16)-        . - Sarajevo : International Burch University, 2015/16-. - 27 cm

Dostupno i na: http://eprints.ibu.edu.ba/3760/. - Godišnje. - Ima online izd.: IBU. Book of abstracts (Online) = ISSN 2566-4689. - Drugo izdanje na drugom mediju: IBU. Book of abstracts (Online) = ISSN 2566-4689
ISSN 2566-4670 = IBU. Book of abstracts

001
COBISS.BH-ID 26671878

84
        IBU [Elektronski izvor] : book of abstracts / editor Ajdin Mekić. - Knjiga sažetaka. - God. 1, br. 1 (2015/16)-        . - Sarajevo : International Burch University

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://eprints.ibu.edu.ba/3760/. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana: 11.09.2018. - Ima štampano izd.: IBU. Book of abstracts = ISSN 2566-4670. - Drugo izdanje na drugom mediju: IBU. Book of abstracts = ISSN 2566-4670
ISSN 2566-4689 = IBU. Book of abstracts (Online)

001
COBISS.BH-ID 26233606

85
        IDENTITETI - Kulture - Jezici : identitetska i kulturna raznolikost BiH : zbornik radova / glavni urednik Ivica Šarac. - Sv. 1 (2015)-        . - Mostar ; Zagreb ; Sarajevo: Synopsis d.o.o. ; Sarajevo : Filozofski fakultet : Zaklada Konrad Adenauer, Predstavništvo za BiH, 2015-. - 23 cm

Godišnje
ISSN 2303-7423 = Identiteti - Kulture - Jezici

316.7
COBISS.BH-ID 22343942

86
        IDENTITETI - Kulture - Jezici. Sažetci radova . - Mostar : Filozofski fakultet, 2015-. - 20 cm

ISSN 2303-7490 = Identiteti - Kulture - Jezici. Sažetci radova

316.7
COBISS.BH-ID 22350086

87
        IN bar : specijalizirani magazin za Horeca tržište / glavni i odgovorni urednik Rešid Muratović . - Sarajevo : Altermedia d.o.o., 2015-. - 30 cm

Tromjesečno
ISSN 2303-7687 = In bar (Sarajevo)

659.1
640.4
COBISS.BH-ID 22340870

88
        INDUSTRIJA = Industry : statistički bilten / glavni urednik Vladan Sibinović. - [Štampano izd.]. - Br. 1 (2017)-        . - Banja Luka: : Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2017-. - 30 cm

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba/front/article/2311/. - Godišnje. - Ima online izd.: Industrija (Banja Luka. Online) = ISSN 2490-3795. - Je podzbirka: Statistički bilten (Republički zavod za statistiku Republike Srpske) = ISSN 2490-2640. - Drugo izdanje na drugom mediju: Industrija (Banja Luka. Online) = ISSN 2490-3795
ISSN 2490-3787 = Industrija (Banja Luka)

334.7
COBISS.BH-ID 24170502

89
        INDUSTRIJA [Elektronski izvor] = Industry : statistički bilten / glavni urednik Vladan Sibinović. - [Online izd.]. - El. časopis. - Br. 1 (2017)- . - Banja Luka : Republički zavod za statistiku Republike Srpske, 2017-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://www.rzs.rs.ba/front/category/76/. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 22. 06. 2017. - Ima štampano izd.: Industrija (Banja Luka) = ISSN 2490-3787. - Je podzbirka: Statistički bilten (Republički zavod za statistiku Republike Srpske. Online) = ISSN 2490-3132. - Drugo izdanje na drugom mediju: Industrija (Banja Luka) = ISSN 2490-3787
ISSN 2490-3795 = Industrija (Banja Luka. Online)

334.7
COBISS.BH-ID 24170758

90
        INQUIRY [Elektronski izvor] / editor in chief Recai Aydin. - El. časopis . - Sarajevo : Faculty of business and administration, IUS, 2015-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://inquiry.ius.edu.ba/index.php/Inquiry. - Dva puta godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 19.02.2019. - Štampano izd. ne izlazi poslije vol. 2, br. 1 (2016). - Ima štampano izd.: Sarajevo journal of Social Sciences Inquiry = ISSN 2303-7105. - Drugo izdanje na drugom mediju: Sarajevo journal of Social Sciences. Inquiry = ISSN 2303-7105
ISSN 2303-8713 = Inquiry (Online)

005.55
330
COBISS.BH-ID 27037958