naredna
1
        ACTA geographica Bosniae et Herzegovinae. Posebna izdanja / glavni urednik Muriz Spahić. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Sarajevo : Udruženje geografa u Bosni i Hercegovini, 2015-. - 25 cm

ISSN 2303-7296 = Acta geographica Bosniae et Herzegovinae. Posebna izdanja

90/91
COBISS.BH-ID 22248454

2
        ACTA Illyrica : godišnjak Udruženja BATHINVS / glavni i odgovorni urednik Salmedin Mesihović. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Sarajevo : Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog nasljeđa i drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS, 2017- ([Tešanj] : Feral press). - 24 cm

Godišnje. - Od god. 2, br. 2 (2018) glavna i odgovorna urednica Amra Šačić Beća. - Od god. 2, br. 2 (2018) štampa Agencija Perfecta
ISSN 2490-3930 = Acta Illyrica

904"652"
COBISS.BH-ID 23884806

3
        AGORA : novine studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka / glavni i odgovorni urednik Miloš Kovačević. - God. 1, br. 1 (2016)-        . - Banja Luka (Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a) : Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka, 2016-. - 30 cm

Tromjesečno
ISSN 2490-2519

378.6:32
COBISS.BH-ID 23065862

4
        AGRO planeta : magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj / glavni i odgovorni urednik Miodrag Matavulj ; odgovorni urednik Sandra Josović. - [God. 1, br. 1] (2016)-        . - Banja Luka: : Centar za ekonomski i ruralni razvoj, 2016-. - 30 cm

Mjesečno. - Na prva dva broja stavljena je numeracija publikacije Moje selo: god. 2, br. 11 (2016) i god. 2, br. 12 (2016). - Od br. 3 numeracija je ispravljena. - Je nastavak: Moje selo = ISSN 2303-8535
ISSN 2490-3264 = Agro planeta

631.1
COBISS.BH-ID 23231238

5
        AGROFOR : international journal / editor in chief Vesna Milić. - [Štampano izd.]. - Vol. 1, No. 1 (2016)-        . - Istočno Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2016-. - 24 cm

Dostupno i na: http://www.agrofor.rs.ba/index.php. - Tri puta godišnje. - Ima online izd.: Agrofor (Online) = ISSN 2490-3442
ISSN 2490-3434 = Agrofor

631
COBISS.BH-ID 25430790

6
        AGROFOR [Elektronski izvor] : international journal / editor in chief Vesna Milić. - El. časopis . - Istočno Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2016-

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://www.agrofor.rs.ba/index.php. - Tri puta godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana: 28.03.2018. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima štampano izd.: Agrofor = ISSN 2490-3434
ISSN 2490-3442 = Agrofor (Online)

631
COBISS.BH-ID 25431302

7
        AMBASADORI mira u Bosni i Hercegovini : ... međunarodna viktimološka konferencija u Bosni i Hercegovini = Ambassadors of peace in Bosnia and Herzegovina : ... international conference of victimology in Bosnia and Herzegovina / glavna urednica Edita Hasković. - God. 1, vol. 1 (2015)-        . - Sarajevo : Fondacija "Pomozimo žrtvama zloupotrebe moći i vlasti u Bosni i Hercegovini" : Logico d.o.o. - 26 cm

Godišnje.
ISSN 2303-7768 = Ambasadori mira u Bosni i Hercegovini

343.988
COBISS.BH-ID 25484806

8
        ANALI Gazi Husrev-begove biblioteke [Elektronski izvor] / glavni i odgovorni urednik Osman Lavić. - El. godišnjak . - Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka

Puni tekst.
Način dostupa (URL): https://anali-ghb.com/index.php/aghb. - Godišnje. - Nasl sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 01. 11. 2017. - ROAD (ISSN International Centre). - Ima štampano izd.: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke = ISSN 0350-1418. - Drugo izdanje na drugom mediju: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke = ISSN 0350-1418
ISSN 2566-3267 = Anali Gazi Husrev-begove biblioteke (Online)

28
001
COBISS.BH-ID 24499206

9
        AUBIH review. Economic & business : journal of financial and management research / editor Enis Džanić. - Year 1, vol.1 (2017)-        . - Tuzla : American university in Bosnia and Herzegovina. - 25 cm

Dva puta godišnje. - Br. 1 je spec. izd. "Case studies in management and finance in Bosnia and Herzegovina"
ISSN 2566-3631 = AUBIH review

005
330
COBISS.BH-ID 25592582

10
        AZRA family / glavna urednica Elameri Škrgić-Mikulić. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Sarajevo (Tešanjska 24) : Avaz-roto-press, 2015-. - 30 cm

ISSN 2303-8470

379.8
COBISS.BH-ID 22569478

11
        AZRA premium / glavna i odgovorna urednica Elameri Škrgić-Mikulić. - God. 1, br.1 (2015)-        . - Sarajevo : Avaz Roto Press (Tešanjska 24b), 2015-. - 36 cm

ISSN 2303-646X = Azra premium

379.8
COBISS.BH-ID 22316294

12
        BALKAN barometar ... : business opinion survey / editor Erhan Turbedar . - Sarajevo: : RCC. - 30 cm

Godišnje. - Opis po God. 2, br. 2 (2016). - Drugačije povezano delo: Balkan Barometar ... (Public opinion survey) = ISSN 2490-2594
ISSN 2490-2586 = Balkan Barometar ... (Bussines opinion survey)

31
COBISS.BH-ID 23114758

13
        BALKAN barometar ... : public opinion survey / editor Erhan Turbedar . - Sarajevo: : RCC. - 30 cm

Godišnje. - Opis po God. 2, br. 2 (2016)
ISSN 2490-2594 = Balkan Barometar ... (Public opinion survey)

31
COBISS.BH-ID 23113990

14
        B&H eletrical engineering / editor in chief Tatjana Konjić. - [Štampano izd.]. - Vol. 10 (2016)-        . - Sarajevo : Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ. - 30 cm

Dostupno i na: http://bhkcigre.ba/bhs/Izdanja-ba/casopis-elektrotehnika. - Godišnje. - Ima online izd.: B&H eletrical engineering (Online) = ISSN 2566-3151. - Je nastavak: Bosanskohercegovačka elektrotehnika = ISSN 1512-5483. - Drugo izdanje na drugom mediju: B&H eletrical engineering (Online) = ISSN 2566-3151
ISSN 2566-3143 = B&H eletrical engineering

621.3
COBISS.BH-ID 24663814

15
        BILTEN Gazi Husrev-begove biblioteke : Gazi Husrev-begova biblioteka kao kulturna i naučna institucija / urednik Šahsena Đulović. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka, 2015- (Sarajevo : Sabah print). - 20 cm

Godišnje
ISSN 2490-2403 = Bilten Gazi Husrev-begove biblioteke

027.4
COBISS.BH-ID 23028742

16
        BILTEN o europskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Sarajevo ; Banja Luka ; Brčko : Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine : Parlament Federacije Bosne i Hercegovine : Narodna skupština Republike Srpske : Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, 2017-. - 30 cm

Tromjesečno.
ISSN 2566-4301

328:061.1EU(497.6)
COBISS.BH-ID 512429261

17
        BILTEN o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Sarajevo : Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine : Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ; Banja Luka : Narodna skupština Republike Srpske ; Brčko : Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, 2017-. - 30 cm

Tromjesečno.
ISSN 2566-428X

328:061.1EU(497.6)
COBISS.BH-ID 512429005

18
        BILTEN o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini. - God. 1, br. 1 (2017)-        . - Sarajevo : Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine : Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ; Banja Luka : Narodna skupština Republike Srpske ; Brčko : Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, 2017-. - 30 cm

Tromjesečno.
ISSN 2566-4298

328:061.1EU(497.6)
COBISS.BH-ID 512429517

19
        BILTEN Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini [Elektronski izvor] / urednik Sanin Haverić. - El. bilten . - Sarajevo : U druženje genetičara u Bosni i Hercegovini (GENuBiH)

Puni tekst.
Način dostupa (URL): http://genubih.ba/Bilten.html. - Tromjesečno. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana: 01.10.2018.
ISSN 2566-2899 = Bilten udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini

575.1
COBISS.BH-ID 26353670

20
        BKS magazin [Elektronski izvor] : informativna revija Bosanskog kinološkog saveza / glavna urednica Lejla Alić. - El. časopis. - Br. 1 (maj/svibanj 2017)-        . - Sarajevo : Bosanski kinološki savez, 2017-

Puni tekst
Način dostupa (URL): https://joom.ag/TisW. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 04.05.2017.
ISSN 2566-2864 = BKS magazin

636.7 (497.6)
COBISS.BH-ID 24019718

21
        BONA : časopis za feminističku teoriju i umjetnost / urednice Selma Asotić i Marina Veličković. - Br. 1 (januar 2017)-        . - Sarajevo : Udruženje za jezik i kulturu "Lingvisti", 2017-. - 20 cm

Tromjesečno
ISSN 2490-3744 = Bona (Sarajevo)

141.72
7
82.0
COBISS.BH-ID 23718150

22
        BOSNIACA [Elektronski izvor] : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine / glavni i odgovorni urednik Ismet Ovčina. - [Online izd.]. - El. časopis . - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

Puni tekst
Način dostupa (URL): http://bosniaca.nub.ba/. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 29.06.2016. - ROAD (ISSN International Centre). - CEEOL. - Web of Science - Emerging Sources Citation Index. - EBSCO-CEEAS. - The Belt and Road Initiative Reference Source. - Ima štampano izd.: Bosniaca = ISSN 1512-5033. - Drugo izdanje na drugom mediju: Bosniaca = ISSN 1512-5033
ISSN 2303-8888 = Bosniaca (Online)

02
COBISS.BH-ID 23098886

23
        BOSONA / glavni i odgovorni urednik Alija Balta. - God. 1, br. 1 (2015)-        . - Sarajevo : Akademija stripa, 2015- (Sarajevo : Grafika Šaran d.o.o.). - 30 cm

Tromjesečno. - Od God. 1, br. 2 (avgust 2015) izdavač je Više od stripa. - Ima spec. izd.: Bosona. Specijal = ISSN 2566-3240. - Ima suplement ili prilog: Bosona. Specijal = ISSN 2566-3240
ISSN 2303-4920 = Bosona

741.5
COBISS.BH-ID 24361990

24
        BOSONA : specijal / glavni urednik Alija Balta. - [God. 1, br. 1 ] (2016)-        . - Sarajevo : Više od stripa, 2016- (Sarajevo : Grafika Šaran d.o.o.). - 30 cm

Povremeno. - Suplement ili prilog uz: Bosona = ISSN 2303-4920
ISSN 2566-3240 = Bosona. Specijal

741.5
COBISS.BH-ID 24362502

25
        BROJANJE saobraćaja na postojećoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo u godini . - Sarajevo : Institut za saobraćaj i komunikacije, 2015-. - 30 cm

Od God. 2, br. 2 (2016) izdavač je NTSI-Institut d.o.o.
ISSN 2303-7482 = Brojanje saobraćaja na postojećoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo u godini

656.021
COBISS.BH-ID 22267142

26
        BURCHGENE : biannually magazine issued by the Genetics and Bioegineering Departement. - Vol. 1, issue 1 (December 2016)-        . - Sarajevo : International Burch University, 2016-. - 30 cm

Dva puta godišnje.
ISSN 2490-3515 = BurchGene

577.2
COBISS.BH-ID 24212486

27
        BUSINESS development ... : proceedings = Razvoj poslovanja ... : zbornik radova / urednik Alaudin Brkić . - Zenica : Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. - 29 cm

Godišnje. - Opis po God. 2, br. 1 (2016). - Publikacija sa Međunarodne naučno-stručne konferencije održane 13. novembra 2015. - Ima i izd. na CD-ROM-u: Business development conference proceedings (CD-ROM) = ISSN 2303-548X. - Drugo izdanje na drugom mediju: Business development conference proceedings (CD-ROM) = ISSN 2303-548X
ISSN 2490-2314 = Business development conference proceedings (Štampano izd.)

33(082)
COBISS.BH-ID 23152646

28
        CENTRAL European journal of paediatrics : journal of University clinical hospital Tuzla / editor in chief Husref Tahirović. - [Štampano izd.]. - Vol. 13, iss. 1 (march 2017)-        . - Tuzla : Univerzitetski klinički centar Tuzla, 2017-. - 28 cm

Dostupno i na: http://www.pedijatrijadanas.com/index.php/pt. - Polugodišnje. - Publikacija nastavlja kontinuitet "Pedijatrije danas". - British Library Direct. - Index Copernicus. - EBSCOhost. - IndexScholar. - CAB Abstract/Global Health Databases. - CrossRef. - InfoBase Index. - Ima online izd.: Central European journal of paediatrics = ISSN 2490-3671. - Je nastavak: Pedijatrija danas (Print) = ISSN 1840-0914
ISSN 2490-3639 = Central European journal of paediatrics

616-053.2
COBISS.BH-ID 23943942

29
        CENTRAL European journal of paediatrics [Elektronski izvor] : the journal of University clinical hospital Tuzla / editor in chief Husref Tahirović. - [Online izd.]. - El. časopis. - Vol. 13, iss. 1 (march 2017)-        . - Tuzla : Univerzitetski klinički centar Tuzla, 2017-

Puni tekst
Način dostupa (URL): http://www.pedijatrijadanas.com/index.php/pt. - Dva puta godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 12.04.2017. - ROAD (ISSN International Centre). - British Library Direct. - Index Copernicus. - EBSCOhost. - IndexScholar. - CAB Abstract/Global Health Databases. - DOAJ. - CrossRef. - InfoBase Index. - Ima štampano izd.: Central European journal of paediatrics = ISSN 2490-3639. - Je nastavak: Pedijatrija danas (Online) = ISSN 1840-2968. - Drugo izdanje na drugom mediju: Central European journal of paediatrics = ISSN 2490-3639
ISSN 2490-3671 = Central European journal of paediatrics (Online)

616-053.2
COBISS.BH-ID 23948806

30
        CM magazin. - Br. 9 (proljeće 2015)-        . - Vitez : Ovnak d.o.o., 2015-. - 20 cm

ISSN 2303-7717 = CM magazin

379.8
COBISS.BH-ID 22570502