• hidrologija 123
  • historija umjetnosti 67
  • historija 84, 177, 192
  • hrana 48, 80
  • humanističke nauke 35, 41
  • humanističke znanosti 41
  • humanitarno društvo 64