• desentizacija i reprocesiranje pokretima očiju 45, 214
 • diabetes 36
 • dijaspora 131
 • dinarska kraška polja 215
 • dječije novine 98, 113
 • dječiji list 182
 • dječiji radovi 112
 • DNA 26
 • dnevnik 37
 • Down sindrom 211
 • drevne civilizacije 2
 • društvene nauke 35, 38, 39, 41, 84, 90, 107
 • društvene znanosti 41
 • društvo 40, 103, 117