• Radovi Filozofskog fakulteta. Filozofske nauke. Philosophy 140
  • Radovi Filozofskog fakulteta. Prirodno-matematičke nauke. Mathematics and natural sciences 141
  • Radovi Filozofskog fakulteta 140, 141
  • Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 142, 187, 188
  • Razvoj poslovanja ... 27
  • Reunion 143
  • Riječ nacionalnih manjina 144
  • Rubikon leto 145