• ... međunarodna radionica o dinarskim kraškim poljima kao močvarnim staništima od državnog i međunarodnog značaja 215
  • ... međunarodni fizio kongres 216