prethodna
BHK 1441
        OBIETTIVO grande guerra : Sarajevo 1914 / scritti di Adriano Favaro ... [et al.]. - Vittorio Veneto : Kellermann, 2014. - 95 str. : fotogr. ; 21 cm

Na vrhu nas. str.: Centro di Documentazione sulla Grande Guero - CEDOS

ISBN 978-88-6767-018-5

94(100)"1914/1918"(093.2)
94(497.6 Sarajevo) "1914"(093.2)
COBISS.BH-ID 21957382


94(3) HISTORIJA STAROG VIJEKA


BHK 1442
STUPAR, Momčilo
        Rimska imperija : (753. god. prije n. e. - 476. god.) / Momčilo Stupar ; [likovna obrada i karte Ljubomir Vulikić, Boris Blažić]. - Čelinac : Narodna biblioteka "Ivo Andrić", 2012 (Laktaši : Grafomark). - 198 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Biografija: str. 186. - Bibliografija: str. 187-188 i uz tekst

ISBN 978-99955-666-7-8

94(37)
930.85(37)
321.18(37):929"1/2"
COBISS.BH-ID 3183640


94(4) HISTORIJA EVROPE


BHK 1443
CLARK, Christopher
        The sleepwalkers : how Europe went to war in 1914 / Christopher Clark. - 1st U.S. ed. - New York [etc.] : Harper Perennial, 2013 (Printed in the United States of America). - 697 str. : ilustr. ; 21 cm

Bilješke: str. 563-666. - Registar.

ISBN 978-0-06-114666-4

94(4)"1914/1918"
COBISS.BH-ID 21927174

BHK 1444
        OPŠIRNI popis timara mustahfiza u tvrđavama Kliškog sandžaka iz 1550. godine / prevela, obradila i pripremila za štampu Fazileta Hafizović. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2014 ([Sarajevo] : Sabah print). - 623 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 589-594 i uz tekst. - Rječnik termina korištenih u radu: str. 599-609. - Registri.

ISBN 978-9958-845-13-0

94(496.02)"1550"(093)
COBISS.BH-ID 20922630

BHK 1445
        The SARAJEVO assassination : one hundred years later / Latinka Perović ... [et al.] ; [translation Marija F. Sullivan, prevod sa slovačkog Vedrana Brajković]. - Sarajevo : Rabic, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 111 str. : ilustr. ; 31 cm

Izv. stv. nasl.: Sarajevo atentat. - About the authors: str. [115].

ISBN 978-9958-33-083-4

323.285(497.6 Sarajevo)"1914"(082)
94(4)"1914"(082)
821.163.4-3(082)
COBISS.BH-ID 21247494

BHK 1446
        SARAJEVO atentat : 100 godina poslije / Latinka Perović ... [et al.]. - Sarajevo : Rabic, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 115 str. : ilustr. ; 31 cm

Bilješke o autorima: str. 115.

ISBN 978-9958-33-080-3

323.285(497.6 Sarajevo)"1914"(082)
94(4)"1914"(082)
821.163.4-3(082)
COBISS.BH-ID 21123846


94(497) HISTORIJA BALKANSKIH ZEMALJA


BHK 1447
MARKOVINA, Dragan
        Između crvenog i crnog : Split i Mostar u kulturi sjećanja / Dragan Markovina. - Sarajevo : University Press ; Zagreb : Plejada, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 241 str. ; 23 cm

O autoru: str. 241. - Bibliografija: str. 229-234 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-673-22-1 (University Press)
ISBN 978-953-7782-33-7 (Plejada)

94(497.5 Split)
94(497.6 Mostar)
COBISS.BH-ID 21208326


94(497.1) HISTORIJA JUGOSLAVIJE


BHK 1448
        NEW perspectives on Yugoslavia : key issues and controversies / edited by Dejan Djokić and James Ker-Lindsay. - London ; New York : Routledge, 2011. - X, 224 str. : geogr. karte ; 24 cm

Bibliografija uz sve radove. - Registar.

ISBN 978-0-415-49919-4 (hbk)
ISBN 978-0-415-49920-0 (pbk)
ISBN 978-0-203-84601-8 (ebk)

94(497.1)"19"
COBISS.BH-ID 386559


94(497.6) HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE


BHK 1449
BEGIĆ, Mujo
        Zločini ustanika u Ljutočkoj dolini 1941. godine / Mujo Begić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2013 (Cazin : Grafis). - 264 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 246-252 i uz tekst.

ISBN 978-9958-740-93-0

94(497.6 Kulen Vakuf)"1941"
344.322.5(497.6)"1941"
COBISS.BH-ID 20758022

BHK 1450
        BOSANSKOHERCEGOVAČKI gradovi u procesu političke modernizacije : (1850.-1950.) : zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Mostaru 16. 9. 2011. / [urednici Adnan Velagić, Asim Krhan]. - Sarajevo : University Press ; Mostar : Muzej Hercegovine, 2013 (Mostar : IC Štamparija). - 146 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Mustafa Imamović bira za vas / University Press ; knj. 6)

Tiraž 500. - Bibliografija uz pojedine radove. - Summaries.

ISBN 978-9958-673-15-3 (University Press)

911.375:32(497.6)"1850/1950"(082)
94(497.6)"1850/1950"
COBISS.BH-ID 20509190

BHK 1451
        BOSNA i Hercegovina 1941 : novi pogledi : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Husnija Kamberović]. - Sarajevo : Institut za istoriju, 2012 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 259 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Institut za istoriju ; knj. 9)

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summaries.

ISBN 978-9958-649-13-4

94(497.6)"1941"
COBISS.BH-ID 19872006

BHK 1452
ČEHAJIĆ, Raif
        Kiseljak u 19. i 20. stoljeću / Raif Čehajić. - Kiseljak : BZK "Preporod", 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 130 str. : fotogr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 127-128. - Registar.

ISBN 978-9958-0341-0-7

94(497.6 Kiseljak)"18/19"
COBISS.BH-ID 21329670

BHK 1453
ČOVIĆ, Ahmet
        Izmišljeni neprijatelj : Cazinska buna 1950 / Ahmet Čović. - 1. izd. - Zenica : Društvo historičara, [2013?] (Cazin : Grafis). - 162 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 153 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9992-2-2

94(497.6 Cazin)"1950"
COBISS.BH-ID 20444934

BHK 1454
ĆERIMAGIĆ, Selma
        Trebinje i njegova okolina : od 1878. do 1918. godine / Selma Ćerimagić. - Sarajevo : S. Ćerimagić, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 159 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Bibliografija: str. 139-142 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0348-0-0

94(497.6 Trebinje)"1878/1918"
930.85(497.6 Trebinje)"1878/1918"
COBISS.BH-ID 21378054

BHK 1455
        HRVATI u Kotor Varošu : povodom 20. obljetnice srpske agresije na Kotor Varoš / [priredio Ivo Pranjković]. - Jajce : Franjevački samostan ; Kotor Varoš : Župni ured ; Sarajevo : Svijetlo riječi, 2013 (Grude : Grafotisak). - 334 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 329-331.

ISBN 978-9958-24-025-6 (Svjetlo riječi)

94(=163.2)(497.6 Kotor Varoš)
COBISS.BH-ID 20592134

BHK 1456
KARADŽIĆ, Midhat
        Jajce u predratnim i ratnoj 1992. godini / Midhat Karadžić ; [predgovor Zehrudin Hadžić]. - Jajce : M. Karadžić, 2010 ([Travnik] : AB Tisak). - 384 str. : fotogr., faks. ; 24 cm

Predgovor: str. 3-5. - Biografija autora: str. 376. - Bibliografija: str. 380-382 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-891-51-9

94(497.6 Jajce)
355.012(497.6 Jajce)"1992"
COBISS.BH-ID 18288646

BHK 1457
KRMEK, Ljubo
        Iz humske zemlje. Knj. 1 / Ljubo Krmek ; [fotografije Ćiril Ćiro Raič, Željko Mustapić, Ljubo Krmek]. - Mostar : Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, 2013 (Mostar : Grafičar). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Baština ; knj. 104)

Slika autora. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-798-60-3

94(497.6)
COBISS.BH-ID 20851718

BHK 1458
MEĐUNARODNI znanstveno-stručni simpozij 550. godina od pada Kraljevine Bosne i stradanje Hrvata u II. svjetskom ratu i poraću (2013 ; Jajce)
        [Petsto pedeset godina od pada]
        550. godina od pada Kraljevine Bosne i stradanje Hrvata u II. svjetskom ratu i poraću : zbornik radova / Međunarodni znanstveno-stručni simpozij, 28. i 29. studenog 2013. godine u Jajcu. - Nova Bila : Multimedia Print, 2014 (Nova Bila : Multimedia Print). - 340 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-519-09-3

94(497.6)"1939/1945"(063)(082)
COBISS.BH-ID 21514758

BHK 1459
OPAČIN, Salko
        Breza u ratu i miru / Salko Opačin. - 1. izd. - Breza : Udruženje boraca Patriotske lige, 2014 (Sarajevo : Grafičarpromet). - 256 str. : fotogr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 233-234 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0349-0-9

94(497.6 Breza)
COBISS.BH-ID 21390342

BHK 1460
        OPŠIRNI katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585. godine / dešifrirao i sa osmansko-turskog jezika preveo i naučno obradio Ahmed S. Aličić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 2 sv. (XV, 483; 565 str.) ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Katastarski popisi ejaleta Bosna. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-27-170-0 (cjelina)
ISBN 978-9958-27-171-7 (Sv. 1)
ISBN 978-9958-27-172-4 (Sv. 2)

94(497.6)"1585"(093.2)
COBISS.BH-ID 20971526

BHK 1461
ŠEHIĆ, Zijad
        Eksperiment u svjetskoj laboratoriji Bosna : međunarodna diplomatija u vrijeme disolucije SFRJ i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (do Vašingtonskog sporazuma 1994.) / Zijad Šehić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 390 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Prilozi: str. 359-370. - Bibliografija: str. 351-358 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-27-150-2

94(497.1)"1986/1992"
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 20721158

BHK 1462
ŠEHIĆ, Zijad
        U mojoj Bosni : povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910. / Zijad Šehić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Dobra perla Bosnae)

Bibliografija: str. 203-205 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-27-138-0

94(497.6)"1910"
COBISS.BH-ID 20566278

BHK 1463
VELIĆ, Abdulgafar
        Bošnjaci i Evropa : bošnjačko razumijevanje Evrope i zapadnoevropske kulture u periodu austrougarske uprave nad Bosnom i Hercegovinom 1878-1918. / Abdulgafar Velić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 198 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 179-191. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-27-130-4

94(497.6)"1878/1918"
930.85(=163.4*3)(4-15)
COBISS.BH-ID 20430854

BHK 1464
ZNANSTVENI skup "Sjećanje za odgovornu budućnost" (2012 ; Prozor)
        Rama 1942. : zbornik radova / Znanstveni skup "Sjećanje za odgovornu budućnost", Prozor, 13. listopada 2012. - Rama-Šćit : Franjevački samostan, 2014 (Grude : Grafotisak). - 349 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-9129-9-3

94(497.6 Rama)"1942"(063)(082)
COBISS.BH-ID 20899590


94(5/9) HISTORIJA NEEVROPSKIH REGIONA I DRŽAVA


BHK 1465
MUHAREMI, Amir
        Turska : uvod u povijest, unutarnju i vanjsku politiku / Amir Muharemi. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 379 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Globus)

Slika autora i bilješka i njemu na zadnjem kor. listu. - Predgovor / Ivica Đikić: str. 7-9. - Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9958-27-131-1

94(560)
COBISS.BH-ID 20441862

BHK 1466
ORTAYLÍ, İlber
        Osmanlije na tri kontinenta : (drukčije razumijevanje Osmanlija 3) / İlber Ortayli ; s turskog prevela Aida Čarovac-Uslu. - Sarajevo : Connectum, 2014 (Štampano u BiH). - 200 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Connectum knjiga ; 155) (Biblioteka Dialogos)

Prijevod djela: Üç Kitada Osmanlilar. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-29-060-2

94(560)
COBISS.BH-ID 21343238