prethodna
naredna
BHK 1411
DELALIĆ, Edhem
        Delalići u vihorima vremena / Edhem Delalić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 338 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [339]

ISBN 978-9958-27-174-8

929.52DEL
COBISS.BH-ID 20976134

BHK 1412
DURAKOVIĆ, Esad
        Žudnja za tekstom : duhovna autobiografija / Esad Duraković. - Sarajevo : Tugra, 2013 (Sarajevo : Blicdruk). - 342 str. ; 21 cm. - (Arhipelag)

Curriculum vitae: str. 285-287. - Bibliografija: str. 289-333. - Registar.

ISBN 978-9958-660-47-4

929 Duraković E.
COBISS.BH-ID 20612358

BHK 1413
GAČANOVIĆ, Emir
        Šejh Sirri baba : oblikom kaplja, sadržinom okean / Emir Gačanović. - [s. l.] : Nepoznata Bosna, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 153 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora i bilješka o njemu na presavitku zadnjeg kor. lista

28:929 Sikirić A.
COBISS.BH-ID 3929638

BHK 1414
GRUDA, Rizah
        Istaknuti Bošnjaci gusinjskog kraja / Rizah Gruda. - Novi Pazar : Centar za bošnjačke studije, 2014 (Vrnjačka Banja : Satcip). - 139 str. : fotogr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 131 i uz tekst.

ISBN 978-86-85599-25-5

929(=163.4*3)(497.16 Gusinje)
930.85(497.16)
COBISS.BH-ID 25626374

BHK 1415
HODŽIĆ, Amir
        Bošnjaci u Turskoj / Amir Hodžić, Mirsad Kalajdžić ; [fotografije Amir Hodžić]. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-23-380-7

929(=163.4*3)(560)
COBISS.BH-ID 21297158

BHK 1416
HUSEINOVIĆ, Avdo
        Naser : od Gazimestana do Haga i nazad / Avdo Huseinović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 419 str. : ilustr. ; 25 cm

Podaci o autoru: str. 415.

ISBN 978-9958-27-153-3

929 Orić N.
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 20756230

BHK 1417
IRBY, Adeline Paulina
        Putovanja u slovenske provincije Turske u Evropi / Adelina Paulina Irbi, Georgina Mjur Mekenzi ; [prevod s engleskog jezika Milica Kajević]. - Sarajevo : SPKD "Prosvjeta", 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe. - Ćir. - Tiraž 300

ISBN 978-9958-821-22-6

929 Irby A. P.
821.111-992
COBISS.BH-ID 21581574

BHK 1418
        KO je ko u Bosni i Hercegovini : biografski leksikon : 2014.-2018. / [glavni urednik Enes Kujundžić]. - Tešanj : Planjax, 2014 (Tešanj : Planjax). - 861 str. : fotogr. ; 35 cm

Kreativne ličnosti u Bosni i Hercegovini / Enes Kujundžić: str. [5-6]. - Registar.

ISBN 978-9958-34-132-8

929(497.6)
COBISS.BH-ID 21537798

BHK 1419
MUHIĆ, Nedim
        Bilo jednom u Sarajevu : biografski zapisi o sarajevskoj porodici Muhić / Nedim Muhić ; [ilustracije Merima Smajlović, Nedim Muhić ; fotografije Halid Muhić ... [et al.]. - Sarajevo : Svjetski univerzitetski servis : V.B.Z. ; Zagreb : V.B.Z., 2013 (Zagreb : Tiskara Zelina). - 110 str. : fotogr. ; 31 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-042-01-0 (Svjetski univerzitetski servis)

929.52MUH
COBISS.BH-ID 20526598

BHK 1420
        MUSTAFA Čamran - čovjek za sva vremena / priredio Mohammmad Ali Barzanooni ; prijevod tekstova s perzijskog Muamer Kodrić. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2012 ([Sarajevo] : Sabah-print). - 219 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. [220]

ISBN 978-9958-845-07-9

929 Chamran M.
COBISS.BH-ID 19970566

BHK 1421
OMEROVIĆ, Salih
        Sjećanja na Cara, Sulejmana Omerovića, narodnog heroja / Salih Omerović. - Tuzla : BZK "Preporod", 2012 (Tuzla : PrintCom). - 335 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bilješka o priređivaču i autoru: str. 331. - Bibliografija: str. 329-330.

ISBN 978-9958-9357-6-3

94(497.6)
929 Omerović S.
COBISS.BH-ID 20091142

BHK 1422
PAŠIĆ, Muhidin
        Stare tuzlanske porodice / Muhidin Pašić. - Tuzla : BZK "Preporod", 2012 (Kalesija : SIMS grafika). - 318 str. : fotogr. (djelomice u bojama) ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - O autoru: str. 317-318. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9357-4-9

929.52(497.6 Tuzla)
796:061.237(497.6 Tuzla)(091)
COBISS.BH-ID 19334406

BHK 1423
        PEDAGOŠKI i naučni rad prof. dr. Azema Kožara : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Salkan Užičanin]. - Tuzla : Društvo historičara Tuzlanskog kantona : Filozofski fakultet, Odsjek za historiju : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, 2012 (Lukavac : B-eli-m). - 456 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija radova prof. dr. Azema Kožara / Salkan Užičanin: str. 423-455.

ISBN 978-9958-0945-0-7 (Društvo historičara Tuzla)

930.25:929 Kožar A.(063)(082)
COBISS.BH-ID 20227078

BHK 1424
        REIS Mehmed Teufik efendija Azabagić / [priredili] Mustafa Spahić i Osman Lavić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 277 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. - (Dobri Bošnjani)

Bibliografija: str. 273-275 i uz tekst. - Sadrži i: Risala o hidžri / Teufik Azabagić

ISBN 978-9958-27-120-5

28-9:929 Azabagić M. T.(093.2)
929 Azabagić M. T.(093.2)
COBISS.BH-ID 20394502

BHK 1425
SKUP "Omer Pobrić, život i djelo" (2011 ; Tešanj)
        Omer Pobrić - baštovan sevdalinke : zbornik sa skupa "Omer Pobrić, život i djelo", održanog u Tešnju, 10. 12. 2011. godine. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2013 (Tešanj : Grafik-komerc). - 138 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Posebna izdanja / Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj ; knj. 28)

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-792-93-9

78:929 Pobrić O.(063)(082)
784.4(497.6)(063)(082)
COBISS.BH-ID 20417798

BHK 1426
        ŠEJH Mustafa efendija Čolić : (1921.-2004.) : život i djelo / priredio Mensur Valjevac. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dobri Bošnjani)

Bibliografija: str. 151-165 i uz tekst. - Rezimei na arap. i engl. jeziku.

ISBN 978-9958-27-157-1

929 Čolić M.
012 Čolić M.
COBISS.BH-ID 20792582

BHK 1427
VOJINOVIĆ, Vladeta
        Maksim Krstulović : portret koji se ne zaboravlja / Vladeta Vojinović. - 1. izd. - Beograd : Mostart ; Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2014 (Zemun : Mostart). - 84 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 200. - Beleška o autoru: str. [85]. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-86-84149-74-1 (Beograd)
ISBN 978-9958-30-210-7 (Buybook, Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-27-9 (Zagreb)

75.071.1:929 Krstulović M.
74/76(497.1)"1933/1974"
929.5KRS
COBISS.BH-ID 21252614


930.25 ARHIVISTIKA. ARHIVI


BHK 1428
ALIČKOVIĆ, Sulejman V.
        Sandžak : u arhivskim dokumentima / Sulejman V. Aličković. - Novi Pazar : Bošnjačka kulturna zajednica, 2012 (Prijepolje : Grafokarton). - 141 str. : ilustr., faks. ; 25 cm. - (Biblioteka BKZ)

Slika autora. - Tiraž 300. - Predgovor / Emir Romić: str. 11-12. - Pogovor / Alija Džogović: str. 133-145. - O autoru: str. [142].

ISBN 978-86-7980-167-8

930.253:352(497.11 Sandžak)
COBISS.BH-ID 195213580

BHK 1429
JUGOSLAVIJA (1929-1941). Ministarstvo inostranih poslova
        Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije. Knj. 9, za 1938. godinu / priredila Jelena Đurišić. - 1. izd. - Beograd : Arhiv Jugoslavije, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). - XXV, 724 str. ; 25 cm. - (Izvori za istoriju međunarodnih odnosa, 1930-1940 / Arhiv Jugoslavije)

Ćir. - Tiraž 500. - Predgovor / Mira Radojević: str. V-XXII. - Napomene priređivača: str. XXIII-XXV. - Bibliografija: str. 721-724 i uz tekst. - Registri

ISBN 978-86-80099-54-5

930.253:345.11(497.1)"1938"
354.11(497.1)"1938"(063.551)
341.76(497.1)"1938"(093.2)
327(497.1)"1938"(093.2)
COBISS.BH-ID 211700236

BHK 1430
        NOVE kajde za stare sevdalinke Mustafe Mulalića / [priredio] Sejdalija Gušić. - Sarajevo : Historijski arhiv, 2013 (Sarajevo : DESS). - 109 str. : faks. ; 30 cm

Tiraž 500. - Mustafa Mulalić i njegov odnos prema usmenoj tradiciji / Aiša Softić: str. 15-21. - Od usmenosti do prvih zbirki notnih zapisa / Tamara Karača Beljak: str. 22-31

ISBN 978-9958-892-12-7

930.25:784.4(497.6)
929 Mulalić M.
COBISS.BH-ID 20476934


930.85 KULTURNA HISTORIJA. HISTORIJA CIVILIZACIJE


BHK 1431
BETHKE, Carl
        Deutsche "Kolonisten" in Bosnien (1878-1918) : Vorstellungswelten, Ideologie und Soziale praxis in quellen der Evangelischen Kirche / Carl Bethke. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2011 ([s. l. : s. n.]). - Str. 235-266 ; 24 cm

Kor. nasl. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - P. o.: Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. : (zbornik radova), 2011.

930.85(497.6)"1878/1918"
COBISS.BH-ID 20815110

BHK 1432
BUKUREVIĆ, Seid
        Müslüman Ispanya / Seid Bukureviç. - Tešanj : Planjax, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 95 str. : fotogr. u bojama ; 22 cm

Bibliografija: str. 95

930.85:28(460)
28(460)
COBISS.BH-ID 20721414

BHK 1433
        ČESI : od Zakarpatja preko Česke do Banjaluke / Vladimir Blaha ... [et al.]. - Banja Luka : Grafopapir [etc.], 2012 (Banja Luka : Grafopapir). - 253 str. : ilustr. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Banjalučki krajani "Česka beseda", Udruženje Čeha građana Banjaluke. - Bibliografija: str. 250-251 i uz tekst.

ISBN 978-99955-85-06-8

930.85(497.6:437)
94(437)
929(=162.3)(497.6 Banja Luka)
COBISS.BH-ID 3302424

BHK 1434
DŽANAHMEDI, Fatima
        Historija islamske kulture i civilizacije / Fatima Džanahmedi ; s perzijskog preveo Sedad Dizdarević. - Sarajevo : Fondacija Mulla Sadra : Džami'atu-l-Mustafa el-'alemijje, 2013 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 346 str. ; 24 cm

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija: str. 319-337 i uz tekst.

ISBN 978-9958-657-67-2

930.85:28
008:28
COBISS.BH-ID 20309766

BHK 1435
HALILBEGOVIĆ, Nihad
        Uništavanje kulturno-historijskog naslijeđa u Sarajevu 1992-1995. godine : spašavanje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u ratnim uvjetima / Nihad Halilbegović. - Sarajevo : BZK "Preporod", 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 164 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-820-64-9

930.85(497.6 Sarajevo)"1992/1995"
069:341.31(497.6 Sarajevo)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 20240390

BHK 1436
HAMIDOVIĆ, Muhamed
        Gramatika Bosne 2 : semantika kontekstâ ideja stvari svrhe : vrednovanje idioma bosanske kulturne baštine / Muhamed Hamidović. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2014 (Grude : Grafotisak). - 343 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 331-342 i uz tekst.

ISBN 978-9958-30-202-2

725.94(497.6)
930.85(497.6)
COBISS.BH-ID 21163526

BHK 1437
HAMZABEGOVIĆ, Hamza
        Podjela Eona i drugi radovi iz povijesti : razvoj kalendara, naseljavanje Slavena, povelja, stećci / Hamza Hamzabegović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 268 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm

Bibliografija: str. 90 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-27-124-3

930.85(4)
COBISS.BH-ID 20401670

BHK 1438
        KROZ Istočnu Hercegovinu : Trebinje, Bileća, Ljubinje, Berkovići, Gacko, Nevesinje, Istočni Mostar / priredio Nikola Asanović. - 1. izd. - Trebinje : Savez opština istočne Hercegovine ; Bileća ; Gacko : SPKD "Prosvjeta" : Društvo srpskih domaćina, 2011 (Laktaši : Grafomark). - 258 str. : fotogr. u bojama ; 33 cm

Tiraž 1.000. - Fotogr. u bojama i na zalistu. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-99938-90-22-5

930.85(497.6 Hercegovina)
908(497.6 Istočna Hercegovina)
COBISS.BH-ID 1958680

BHK 1439
ORTAYLI, İlber
        Osmanlije : posljednja imperija : (drukčije razumijevanje Osmanlija 2) / İlber Ortayli ; s turskog preveo Mirsad Turanović. - Sarajevo : Connectum, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 256 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Connectum knjiga ; 137) (Biblioteka Dialogos)

Prijevod djela: Son imparlatorluk Osmanli. - Slika autora na zadnjem kor. listu. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Rječnik: str. 255-256.

ISBN 978-9958-29-039-8

930.85(560)
COBISS.BH-ID 20021766


94(100) SVJETSKA HISTORIJA


BHK 1440
        HISTORIJA : udžbenik za srednje tehničke i stručne škole / Hadžija Hadžiabdić ... [et al.]. - Sarajevo : Bosanska knjiga, 2013 (Grude : Grafotisak). - 388 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

ISBN 978-9958-796-81-4

94(100)(075.3)
COBISS.BH-ID 20520198