prethodna
naredna
BHK 1231
MUHIĆ, Admir
        Hava majka Prijedorčanka : (poema) / Admir Muhić. - 2. izd. - Tešanj : Planjax komerc, 2014 ([Tešanj] : Planjax print). - 125 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 1.000. - Slovo u povodu / Fatmir Alispahić: str. 114-115.

ISBN 978-9958-34-139-7

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 25491206

BHK 1232
MUJABAŠIĆ, Ervin
        Apokrifi Simona Jakova : priče / Ervin Mujabašić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 167 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dobra riječ)

Bilješka o autoru: str. 165.

ISBN 978-9958-27-205-9

821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 21505798

BHK 1233
MUJIĆ, Osman
        Ispraćaj na hadždž i druge priče / Osman Mujić. - Srebrenik : Selimpex, 2012 ; Srebrenik (Selimpex). - 136 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-679-16-2

821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 20017414

BHK 1234
MUJKIĆ, Avdo
        Razgovor u gluho doba = Gespräch in der Stille = Conversation at dead hour / Avdo Mujkić ; [prevodioci Frank Lindemann, Džemal Voltmer, Alma Omeragić]. - 1. izd. - Lukavac : Javna biblioteka, 2012 (Lukavac : Javna biblioteka). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena poezija)

Tiraž 500

ISBN 978-9958-693-03-8

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 19500294

BHK 1235
MULALIĆ, Hasan
        Traganje / Hasan Mulalić. - Cazin : Grafis, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 104 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-667-28-2

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21305862

BHK 1236
MURAJČIĆ, Kadifa
        Nijemi krik / Kadifa T. Murajčić. - Tešanj : Planjax, 2014 (Tešanj : Planjax print). - 167 str. : slika autorice ; 20 cm. - (Biblioteka Studenac)

Ko je Kadifa?: str. 167.

ISBN 978-9958-34-129-8

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 21428998

BHK 1237
MURIĆ, Ramiz
        Sjećanje na vrijeme, ljude i događaje / Ramiz Murić. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 88 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-31-139-0

821.163.4(497.6)-94
COBISS.BH-ID 20778246

BHK 1238
MUSELIMOVIĆ, Josip
        Mostarski dragulji i druge priče / Josip Muselimović ; [crteži Florijan Mićković]. - Čitluk : Naklada M design, 2014 (Mostar : Fram-Ziral). - 253 str. : ilustr. ; 21 cm

Josip Muselimović, odvjetnik: str. 252.

ISBN 978-9958-583-02-5

821.163.4(497.6)-94
821.163.42(497.6)-94
COBISS.BH-ID 20874246

BHK 1239
MUSTAFIĆ, Mirsad
        Mejremina kletva : roman / Mirsad Mustafić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 349 str. : ilustr. ; 22 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - O piscu: str. 345-346.

ISBN 978-9958-31-153-6

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 20941830

BHK 1240
        NA krilima mašte : bajke i basne / Mehmed Đedović ... [et al.]. - Tešanj : Planjax, 2013 (Tešanj : Planjax print). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Studenac)

ISBN 978-9958-34-123-6

821.163.4(497.6)-93-342(082)
COBISS.BH-ID 20660742

BHK 1241
NEZIROVIĆ, Mehmedin
        Pišem i pričam / Mehmedin Nezirović. - Tešanj : Planjax, 2014 (Tešanj : Planjax). - 45 str. : ilustr. ; 18 cm

[O autoru]: str. 45

ISBN 978-9958-34-131-1

821.163.4(497.6)-3
COBISS.BH-ID 21517830

BHK 1242
NIKŠIĆ, Mersud
        Priča jednog Bistričanina / Mersud Nikšić. - Sarajevo : Udruženje "Metamorfoza", 2014 (Sarajevo : Samas). - 117 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 114.

ISBN 978-9958-0358-4-5

821.163.4(497.6)-94
COBISS.BH-ID 21734662

BHK 1243
NUHIĆ, Aziz
        Bez dlake pod jezikom : [aforizmi] / Aziz Nuhić. - Konjic : BZK "Preporod", 2014 (Sarajevo : Sabah print). - 105 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 300. - Podaci o autoru: str. 105.

ISBN 978-9958-9454-4-1

821.163.4(497.6)-84
COBISS.BH-ID 21503494

BHK 1244
OBAD, Kemal
        Amber / Kemal Obad. - Sarajevo : Connectum, 2011 (Sarajevo : Bemust). - 135 str. : slika autora ; 20 cm. - (Connectum knjiga ; 111) (Biblioteka Iverje)

Živa sufijska inspiracija - knjiga pjesama Kemala Obada "Amber" / Hadžem Hajdarević: str. 130-132. - Bilješka o autoru: str. 133. - Objašnjenje manje poznatih riječi: str. 119-128.

ISBN 978-9958-29-013-8

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 18793478

BHK 1245
OKANOVIĆ, Suad
        Pjesme za djecu / Suad Okanović ; [ilustracije Emir Isović]. - Cazin : Grafis, 2014 (Cazin : Grafis). - 51 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-667-32-9

821.163.4(497.6)-93-1
COBISS.BH-ID 21629446

BHK 1246
OMAZIĆ, Nedžad
        Afganistan. Knj. 1, Lijepa zemlja očaja / Nedžad Omazić. - Tuzla : PrintCom, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 152 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-13-086-1 (Cjelina)
ISBN 978-9958-13-087-8 (Knj. 1)

821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 20971270

BHK 1247
ORLOVAC, Anto
        Zaustavi se, čovječe! / Ante Orlovac. - Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija, Medijski centar, 2013 (Široki Brijeg : Suton). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katolički tjednik)

ISBN 978-9958-659-16-4

821.163.4(497.6)-97(045)
COBISS.BH-ID 20527110

BHK 1248
ORLOVIĆ, Mihajlo
        Krv na flauti / Mihajlo Orlović. - Banja Luka : Art print, 2012 (Banja Luka : Art print). - 199 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena proza)

Slika autora i bilješka o njemu na presavitku zadnjeg kor. lista. - Tiraž 500

ISBN 978-99955-84-55-9

821.163.4(497.6)-31
821.163.41(497.6)-31
COBISS.BH-ID 2625048

BHK 1249
PAŠIĆ, Mustafa
        Bijeg u budućnost : autobiografski zapisi / Mustafa Pašić. - Tešanj : Planjax komerc, 2014 ([Tešanj] : Planjax print). - 159 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-9958-34-138-0

821.163.4(497.6)-94
COBISS.BH-ID 21786118

BHK 1250
PAVLOVIĆ, Dražen
        Kako sam okrenuo antenu : zbirka poezije / Dražen Pavlović. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - A-Z, AA listovi ; 15 cm

ISBN 978-9958-31-166-6

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21256198

BHK 1251
PEJNOVIĆ, Samira
        Živa istina / Samira Pejnović. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2014 (Štampano u Bosni i Hercegovini). - 187 str. : slika autora ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena proza)

Autorica kratko o sebi: str. 187.

ISBN 978-9958-12-214-9

821.163.4(497.6)-31
COBISS.BH-ID 21196294

BHK 1252
PERVA, Bajro
        Riječ po riječ --- / Bajro Perva. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 ([Tešanj] : Planjax). - 440 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-9958-23-371-5

821.163.4(497.6)-83
COBISS.BH-ID 21008902

BHK 1253
PERVIZ, Izet
        Umorna knjiga / Izet Perviz. - Tešanj : Planjax, 2013 (Tešanj : Planjax). - 175 str. ; 21 cm

Biografija: str. 175.

ISBN 978-9958-34-122-9

821.163.4(497.6)-32
COBISS.BH-ID 20604422

BHK 1254
PETROVIĆ, Janko
        Pisma / Janko Petrović. - Doboj : Štampa, 2010 (Banja Luka : Art print). - 484 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Pogovor / Vasilije Šajinović: str. 473-476. - O autoru / V. [Vasilije] Š. [Šajinović]: str. 477.

ISBN 978-99938-20-15-4

821.163.41-6
COBISS.BH-ID 1809176

BHK 1255
PIRIĆ, Alija
        Šemsudin Sarajlić : (od društvene funkcije do književnoestetske umjetnosti) : (monografija) / Alija Pirić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2009 (Sarajevo : Bemust). - 367 str. : ilustr. ; 24 cm

Biografija: str. 367. - Bibliografija: str. 348-362 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-688-62-1

821.163.4(497.6).09:929 Sarajlić Š.
012 Sarajlić Š.
COBISS.BH-ID 17803526

BHK 1256
PITIĆ, Jasminka
        (Post)moderna čitanja drama Alije Isakovića / Jasminka Pitić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 167 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 161-167 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-27-207-3

821.163.4(497.6).09-2 Isaković A.
COBISS.BH-ID 21513990

BHK 1257
PLANJAC, Bajruzin Hajro
        Dobro nam došli! : igrokaz & bojanka / Bajruzin Hajro Planjac ; [pogovor Gradimir Gojer ; ilustracije Ivana Ćurić]. - Tešanj : Planjax, 2012 (Tešanj : Štamparija Planjax print). - 31 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Studenac)

Kao da je godinama služio umjetnosti teatra: str. [33].

ISBN 978-9958-34-094-9

821.163.4(497.6)-93-2
087.5
COBISS.BH-ID 19291654

BHK 1258
PLANJAC, Bajruzin Hajro
        Pjesme za dobar dan / Bajruzin Hajro Planjac ; [ilustracije Ivana Ćurić]. - Tešanj : Planjax, 2013 (Tešanj : Planjax). - 40 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm. - (Biblioteka Čarobni svijet djetinjstva)

ISBN 978-9958-34-118-2

821.163.4(497.6)-93-1
COBISS.BH-ID 20527878

BHK 1259
PONJEVIĆ, Dževad
        Behar iz moje avlije / Dževad Ponjević. - Bužim : BZK "Preporod", 2014 (Cazin : Grafis). - 228 str. ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-9451-9-9

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21228038

BHK 1260
POROBIĆ, Sead
        Globalni osjećaj samoće : poezija / Sead Porobić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 103 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dobra riječ)

Kratka biografija: str. 99.

ISBN 978-9958-9265-9-4

821.163.4(497.6)-1
COBISS.BH-ID 21115910