prethodna
naredna
BHK 961
LATINOVIĆ, Boris
        Mundijal kroz istoriju / Boris Latinović. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2014 (Grude : Grafotisak). - 202 str., [10] str. s tablama : ilustr. ; 22 cm

Predgovor / Sabahudin Topalbećirević: str. [5-6]. - Autor: str. [203].

ISBN 978-9958-30-208-4 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-25-5 (Zagreb)

796.332.093.1(100)(091)
COBISS.BH-ID 21241606

BHK 962
MEHMEDOVIĆ, Dario
        Zmajevi : 18 godina nogometne reprezentacije BiH / Dario Mehmedović, Saša Ibrulj ; [fotografije Feđa Krvavac, NFS BiH]. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2014 (Grude : Grafotisak). - 251 str. : fotogr. u bojama ; 22 cm x 30 cm

ISBN 978-9958-30-209-1 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-26-2 (Zagreb)

796.332.085(497.6)"1995/2013"
COBISS.BH-ID 21251846

BHK 963
MIKIĆ, Branimir
        Fitness / Branimir Mikić, Izudin Tanović, Nedeljko Stanković. - Brčko : Evropski univerzitet, 2013 (Banja Luka : Markos). - 141 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 138

ISBN 978-99955-758-5-4

796.015.132(075.8)
COBISS.BH-ID 3462424

BHK 964
        NOGOMET za djecu / Elvir Kazazović ... [et al.] ; [ilustracije Nejla Osmanagić]. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2014 (Fojnica : Svjetlost). - 115 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 4.000. - O autorima: str. 115.

ISBN 978-9958-606-74-8

796.332.015-053.5
COBISS.BH-ID 21291270

BHK 965
        OLIMPIJSKO Sarajevo za nezaborav : [14. ZOI - tri decenije poslije] / [autori storija Nikola Bilić ... [et al.]. - Sarajevo : Rabic, 2014 ([Sarajevo : Radin print]). - 151 str. : fotogr. u bojama ; 31 cm

Podnasl. preuzet sa prelim. str. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona

ISBN 978-9958-33-076-6

796.032.2"324"(497.6 Sarajevo)"1984"
COBISS.BH-ID 20871686

BHK 966
RAŠIDAGIĆ, Faris
        Primjena prirodnih oblika kretanja u nastavi sporta i tjelesnog odgoja / Faris Rašidagić, Husnija Kajmović, Edin Mirvić ; [ilustracije Haris Bajraktarević]. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2014 (Sarajevo : Svjetlost Graf). - 108 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 107-108.

ISBN 978-9958-606-72-4

796.012(075.8)
COBISS.BH-ID 20891654

BHK 967
        ROĐENI za vječnost / [priređivač i urednik Muamer Kodrić]. - Mostar : Centar za kritičku misao ; Tačno.net, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 228 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-9958-0382-0-4

796.332(0:82-3)(082)
COBISS.BH-ID 21701126

BHK 968
        SPORTSKI menadžment i sportski marketing u kontekstu poslovnog menadžmenta / autori Emin Hatunić ... [et al.] ; saradnici Harun Kuč, Emina Hatunić. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 162 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-162 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-107-9

796:005(075.8)
005(075.8)
COBISS.BH-ID 20321286

BHK 969
TABAKOVIĆ, Muhamed
        Vježbe oblikovanja sa osnovnom primjenom u gimnastici / Muhamed Tabaković, Almir Atiković, Senad Turković ; [fotografije Almir Atiković]. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 218 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 217-218. - Registri.

ISBN 978-9958-606-75-5

796.4.012.6(075.8)
COBISS.BH-ID 21328134

BHK 970
TOMAŠ, Marko
        Ivica Osim : utakmice života : biografija / Marko Tomaš. - Zenica : Vrijeme, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 144 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. - (Bosanski portreti)

ISBN 978-9958-18-063-7

796.332:929 Osim I.
929 Osim I.
COBISS.BH-ID 21165062

BHK 971
TOPOLJAK, Amir
        Nastanak i razvoj borilačke umjetnosti, tjelesnog vježbanja i plesa kao sustava u svijetu : naučna monografija / Amir Topoljak. - Tešanj : Opća biblioteka, 2014 (Travnik : Graforad). - 252 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm

Biografija: str. 244. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Symmary. - Registar.

ISBN 978-9958-895-27-2

796.8
COBISS.BH-ID 21298950


80+81 FILOLOGIJA. LINGVISTIKA. JEZICI


BHK 972
NADAŽDIN Defterdarević, Mirjana
        Uvod u retoriku / Mirjana Nadaždin Defterdarević. - Mostar : M. Nadaždin Defterdarević, 2012 (Mostar : Grafit). - 492 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 487-492 i uz tekst.

ISBN 978-9958-865-93-0

808.5(075.8)
COBISS.BH-ID 19992326

BHK 973
PETROVIĆ, Marica
        Standardizacijski procesi u jeziku Bosne i Hercegovine u vrijeme Austro-Ugarske monarhije s posebnim osvrtom na jezik časopisa "Nada" / Marica Petrović. - Tuzla : Repro-Karić, 2013 (Tuzla : Repro-Karić). - 254 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 189-216 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-795-04-6

81'26(497.6)"1878/1918"
COBISS.BH-ID 20473862


811.112.2 NJEMAČKI JEZIK


BHK 974
ĆORALIĆ, Zrinka
        Morphologie der deklinierbaren und undeklinierbaren Wortarten : ein Lehr-und Übungsbuch / [Zrinka Ćoralić, Merisa Kulenović, Šejla Karabašić]. - Bihać : Pädagogische Fakultät, 2014 (Bihać : Grafičar). - 174 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 173-174.

ISBN 978-9958-533-03-7

811.112.2'366(075.8)
COBISS.BH-ID 21692166


811.163.4*3 BOSANSKI JEZIK


BHK 975
BAOTIĆ, Josip
        Približavanje jeziku ili približavanje jezika / Josip Baotić ; [prijevodi Senka Ahmetović-Palić (engleski), Linda Prugo-Babić (ruski)]. - Sarajevo : Slavistički komitet, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 427 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Posebna izdanja ; knj. 11)

O autoru: str. [429]. - Bibliografija: str. 387-390 i uz tekst. - Napomene uz radove u ovoj knjizi: str. 405-406.

ISBN 978-9958-648-10-6

811.163.4*3'27
811.163.4*3'28(497.6 Posavina)
COBISS.BH-ID 20081158

BHK 976
BULIĆ, Refik
        Arhaičniji govori u gornjem toku Spreče : živinički kraj / Refik Bulić. - Tuzla : Institut za bosanski jezik i književnost, 2014 (Tuzla : Printcom). - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 13-22 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-0398-0-5

811.163.4*3'282
COBISS.BH-ID 21805062

BHK 977
HAJDAREVIĆ, Hadžem
        Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike / [autori Hadžem Hajdarević, Aida Kršo]. - Sarajevo : Institut za jezik : BH Most : Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 431 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm

Lat. i ćir.

ISBN 978-9958-620-16-4 (Institut za jezik)
ISBN 978-9958-771-46-0 (BH Most)

811.163.4'35(035)
COBISS.BH-ID 20246278

BHK 978
HALILOVIĆ, Senahid
        Bosansko-slovenski rječnik = Bosansko-slovenski slovar / [sastavili] Senahid Halilović, Amra Halilović. - Sarajevo : Slavistički komitet : Filozofski fakultet ; Ljubljana : Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - X, 784 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Rječnici ; knj. 1 / Slavistički komitet)

Štampano dvostubačno. - Bibliografija: str. X.

ISBN 978-9958-648-11-3 (Slavistički komitet)

811.163.4*3'374.822=163.6(038)
811.163.6'374.822=163.4*3
COBISS.BH-ID 21300742

BHK 979
HODŽIĆ, Jasmin
        Ogledi iz lingvistike i filologije / Jasmin Hodžić. - Mostar : Narodna biblioteka, 2014 (Mostar : IC štamparija). - 225 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 225. - Bibliografija: str. 197-212 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-551-03-1

811.163.4*3'3
821.163.4(497.6).09
COBISS.BH-ID 21305350

BHK 980
KADIĆ, Safet
        Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida : (sociolingvistički eseji i ogledi) / Safet Kadić. - Tešanj : Planjax komerc, 2014 (Tešanj : Planjax print). - 516 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 479-490 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-34-137-3

811.163.4*3'27(049.3)
COBISS.BH-ID 21755654

BHK 981
        ŠKOLSKI priručnik znanja : (osnove književnosti, gramatike i pravopisa bosanskog jezika) / priredio Sabahet Džafica. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 48 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija: str. 48.

ISBN 978-9958-21-591-9

811.163.4*3'36(035)
82.0(035)
COBISS.BH-ID 20035846


811.163.41 SRPSKI JEZIK


BHK 982
KOVAČEVIĆ, Miloš
        Lingvistika kao srbistika / Miloš Kovačević. - Pale : Filozofski fakultet, 2013 (Pale : Dis Company). - 302 str. ; 21 cm. - (Monografije i monografske studije ; knj. 1)

Ćir. - Tiraž 300. - O autoru: str. 301-302. - Bibliografska zabilješka: str. 291-292. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-99938-47-48-9

811.163.41'2/'44
COBISS.BH-ID 3650328


811.21 INDIJSKI JEZICI


BHK 983
REGIONALANA konferencija Jezik, historija i kultura Roma - juče, danas, sutra (2010 ; Sarajevo)
        Jezik, historija i kultura Roma : juče, danas, sutra / Regionalna konferencija, Sarajevo, 01.-02. juna 2010. ; [prevodilac na romski Ljatif Demir]. - Sarajevo : Kali Sara - Romski informativni centar, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 21, 19 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Nasl. str. prištampanog teksta: Čhib, historia htaj kultura Romengi : erati, avdive, tehara/tajsa. - Tekst na bos., srp., hrv. i romskom jeziku. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 3.000

811.214.58(063)(082)
316.7(=214.58)(063)(082)
COBISS.BH-ID 23566854


811.222.1 PERZIJSKI JEZIK


BHK 984
ČARDAKLIJA, Nijaz
        Savremeni perzijski jezik : ogledi / Nijaz Čardaklija. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Publicistika / Dobra knjiga)

Tekst na bos. i perz. jeziku. - Bibliografija: str. 234-240.

ISBN 978-9958-27-164-9

811.222.1(049.3)
COBISS.BH-ID 20932358


811.512.161 TURSKI JEZIK


BHK 985
AHMETOVIĆ, Danijela
        Tursko-bosanski [i] bosansko-turski rječnik = Türkçe-boşnakça [ve] boşnakça-türkçe sözlük / hazirlayan, pripremili Danijela Ahmetović, Hatice Parlak, Samir Ahmetović. - 1. izd. = Birinci baski. - Lukavac : B-Eli-M, 2014 (Lukavac : B-Eli-M). - 1299 str. ; 25 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-897-09-2

811.512.161'374.822=163.4*3
811.163.4*3'374.822=512.161
COBISS.BH-ID 21415174

BHK 986
BERBEROVIĆ, Šejla
        Bosansko-turski priručnik za svakodnevnu komunikaciju = Boşnakça-türkçe konuşma kilavuzu / Šejla Berberović, Nadira Žunić, Nedim Berberović. - 1. izd. - Tuzla : Centar za turski jezik i kulturu "Levent", 2014 (Tuzla : Mikroštampa). - 134 str. ; 17 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-0383-0-3

811.512.161(075.4)
COBISS.BH-ID 21706758

BHK 987
        HAYDI Türkçe Öğrenelim : Ders Kitabi / [hazirlayanlar Uğur Kiliç ... [et al.] ; illüstrasyonlar Uğur Polat]. - Sarajevo : "Yunus Emre" Enstitüsü ; Zenica : Vrijeme, 2013 (Široki Brijeg : Suton). - 99 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

ISBN 978-9958-18-058-3 (Vrijeme)

811.512.161(075.9)
COBISS.BH-ID 20668422

BHK 988
ULUSLARARASI Türk Dili ve Edebiyati Kongresi (2013 ; Sarajevo)
        Uluslararasi Türk Dili ve Edebiyati Kongresi - UTEK'13, Saraybosna, Bosna Hersek, 17-19 Mayis, 2013 : bildiri kitabi / editör Mustafa Arslan. - Sarajevo : International Burch University, 2013 (Sarajevo : Sabah print). - 2 sv. (657, 576 str.) ; 29 cm

Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-834-25-7

811.512.161(082)
821.512.161(082)
COBISS.BH-ID 20601094


82.0 TEORIJA I IZUČAVANJE KNJIŽEVNOSTI I KNJIŽEVNE TEHNIKE


BHK 989
DRAGOMIROVIĆ, Dragan
        Od teorije do književnosti : priručnici iz teorije književnosti na srpskom jezičkom prostoru (1892-2010) / Dragan Dragomirović. - Banja Luka : Filozofski fakultet : Grafid, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 183 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 169-176 i uz tekst. - Summary. - Registar.

ISBN 978-99955-59-48-9

82.0(091)
COBISS.BH-ID 4544536

BHK 990
KATNIĆ-Bakaršić, Marina
        Stilistika dramskog diskursa / Marina Katnić-Bakaršić. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : University Press, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 231 str. ; 23 cm. - (Editio Stylos ; knj. 2)

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 220-225. - Registri

ISBN 978-9958-673-19-1

82.09-2
COBISS.BH-ID 20759558