prethodna
naredna
BHK 931
DVORNIKOVIĆ, Zvonimir
        Sarajevo stories, about people / Zvonimir Dvorniković ; editor Damir Dvorniković ; [translated from the Bosnian Mia Ožegović ; photography Dževad Ćenanović]. - Sarajevo : TDP, 2013 ([s. l. : s. n.]). - [213] str. : ilustr. u bojama ; 25 x 31 cm

Prijevod djela: Priče o Sarajevu, priče o ljudima.

ISBN 978-9958-553-07-3

75.071.1:929 Dvorniković Z.
725.945(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 20537094

BHK 932
KARIĆ, Samir
        Prešli su! / Samir Karić, Stickman Jerome ; [ilustrovao Jerome Stickman]. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2014 (Tuzla : Off-set). - 32 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-089-02-2

741.5
COBISS.BH-ID 21333510

BHK 933
MRĐA, Borjana
        Borjana Mrđa : promjenljivo tijelo : Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, 15. mart-15. april 2012. = Borjana Mrđa = Changeable body : Museum of Contemporary Art of Republic of Srpska, 15. march-15 april 2012 / [predgovor Sarita Vujković ; prevod Svetlana Mitić ; fotografije Borjana Mrđa, Mladen Miljanović, Dejan Bilbija, Nemanja Mićević]. - Banja Luka : Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, 2012 (Banja Luka : Atlantik BB). - 75 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izdanje / Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske ; 63)

Uporedo srp. tekst i engl. prijevod. - Ćir. i lat. - Tiraž 500

ISBN 978-99938-45-62-1

75.071.1:929 Mrđa B(083.824)
7.038.53/.55(497.6)"20"(083.824)
COBISS.BH-ID 2643736

BHK 934
        SEAD Ekmečić : skulptor - Brčko / [priredili] Ibrahim Krzović ... [et al.] ; fotografije Husein Dropić ... [et al.]. - Tuzla : Repro-Karić, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Kratke biografije pisaca: str. 89.

ISBN 978-9958-795-07-7

730:929 Ekmečić S.
730 Ekmečić S.(083.824)
COBISS.BH-ID 21163014

BHK 935
TUZLIĆ, Berin
        Fazonator. Sudbina je u vašim rukama! / by Berin Tuzlić. - Sarajevo : Pixel, 2014 (Tešanj : Feral Press). - 120 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 200

ISBN 978-9958-9086-9-9

741.5
COBISS.BH-ID 20970758

BHK 936
TUZLIĆ, Berin
        Sarajevski atentat 2914 / Berin Tuzlić. - Sarajevo : Pixel, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 49 str. : ilustr. ; 33 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-084-00-3

741.5
COBISS.BH-ID 21163782

BHK 937
        UNIKATNO oblikovanje : monografija studentskih radova iz oblasti unikatno oblikovanje / [tekst Ognjenka Finci ... [et al.] ; urednica Ognjenka Finci]. - Sarajevo : Akademija likovnih umjetnosti : Buybook, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 179 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 179

ISBN 978-9958-9603-9-0 (Akademija likovnih umjetnosti)
ISBN 978-9958-30-231-2 (Buybook)

74(084)
72.012(084)
COBISS.BH-ID 21644550

BHK 938
ZRNO, Almin
        Vijećnica / Almin Zrno ; [prijevod na engleski jezik Ulvija Tanović, prijevod na njemački jezik Ivana Nevesinjac]. - Sarajevo : A. Zrno, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 252 str. : pretežno fotogr. ; 32 cm

Bos. tekst i engl. i njem. prijevod. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-0367-5-0

77.04
061.4:73/76(084.12)
725.1.02(497.6 Sarajevo)(084.12)
COBISS.BH-ID 21751302


78 MUZIKA


BHK 939
ČAVLOVIĆ, Ivan
        Muzički oblici i stilovi : analiza muzičkog djela / Ivan Čavlović ; [notografija Milan Čavlović]. - Sarajevo : Muzička akademija : Institut za muzikologiju, 2014 ([Sarajevo] : ŠDC). - 743 str. : note ; 24 cm. - (Biblioteka Musica theoretica)

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 723-729. - Registri.

ISBN 978-9958-689-10-9

781(075.8)
COBISS.BH-ID 21514246

BHK 940
DELIĆ, Zlatan
        Turbo-folk zvijezda : (konstruiranje ženskog subjekta u tekstovima/pjesmama Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše) / Zlatan Delić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2013 (Kragujevac : Grafostil). - 153 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Publicistika)

Bilješka o autoru: str. 153. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 145-149. - Registar.

ISBN 978-9958-41-481-7

784.011.26:316.72
COBISS.BH-ID 20559366

BHK 941
        DUŠA narodna : zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva / priredili Slavko Topić i Niko Luburić ; [notografi Anto Kovačić, Darko Rubčić i Želimir Gogić]. - 2. prošireno izd. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 749 str. : note ; 25 cm

ISBN 978-9958-24-042-3

784.4
821.163-1:398
COBISS.BH-ID 21733126

BHK 942
KARAČA Beljak, Tamara
        Zvučni krajolici : pogled na vokalne fenomene Bosne i Hercegovine / Tamara Karača Beljak. - Sarajevo : Muzička akademija, Institut za muzikologiju, 2014 ([s. l.] : ŠDC). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Etnomusicologica ; knj. 3)

Tiraž 500. - Biografija: str. 159. - Bibliografija: str. 149-153. - Registar.

ISBN 978-9958-689-08-6

398.8:781.7(497.6)
784.4(497.6)
COBISS.BH-ID 21229574

BHK 943
LESKOVAC, Saša
        Klupa u parku : 60 godina zabavne i rock muzike u Brčkom / Saša Leskovac. - Brčko : Proleter, 2014 (Brčko : Gama). - 166 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-0302-0-8

78.011.26(497.6 Brčko)
COBISS.BH-ID 20988166

BHK 944
TRAKO, Šukrija
        Saz u Bosni / Šukrija Trako. - Prošireno izd. - Fojnica : "Fojnica", 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 166 str. : ilustr., note ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 163 i uz tekst.

ISBN 978-9958-17-048-5

787.6(497.6)
COBISS.BH-ID 21377798


791.4+792 FILM. POZORIŠTE


BHK 945
ADŽAIP, Mirko
        Travničko pozorište : 1954.-1984. / Mirko Adžaip. - Travnik : Zavičajni muzej, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 483 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-9415-6-6

792(497.6 Travnik)"1954/1984"
COBISS.BH-ID 21198086

BHK 946
ISANOVIĆ, Amela
        Lutka u nastavi : metodički priručnik / Amela Isanović. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska medijska grupa [i. e.] BMG, 2014 (Tuzla : Off-set). - 152 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - O autorici: str. 145. - Bibliografija: str. 143.

ISBN 978-9958-075-00-1

792.97:371.382(035)
371.382:792.97(035)
COBISS.BH-ID 21089286

BHK 947
VUKADINOVIĆ, Srdjan
        Pozorišno/kazališna susretanja četv(o/e)ro decenijskog trajanja / Srdjan Vukadinović, Jakov Amidžić. - Brčko : Književni klub, 2014 (Brčko : Gama). - 272 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Književni klub Brčko distrikt)

ISBN 978-9958-644-36-8

792.079:792.09](497.6)
COBISS.BH-ID 21596422

BHK 948
VUKADINOVIĆ, Srdjan
        Teatar Kabare Tuzla : mala kazališna forma i rizično društvo / Srdjan Vukadinović, Vojislav Vujanović. - Tuzla : Hrvatski teatar "Soli" : Matica hrvatska, 2013 (Tuzla : PrintCom). - 59 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-9958-9954-3-9 (Hrvatski teatar Soli)

792.7(496.7 Tuzla)"2012/2013"(084)
COBISS.BH-ID 20419078


796/799 SPORT. TJELESNA KULTURA


BHK 949
AGAČEVIĆ, Senad
        Planinske staze na Vlašiću / Senad Agačević, Edhem Kozar ; [staze snimio i opisao Senad Agačević]. - Travnik : Zavičajni muzej, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. - O autorima: str. 137. - Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9958-9415-5-9

796.524(497.6 Vlašić)
COBISS.BH-ID 20910854

BHK 950
BEČANOVIĆ, Žiko G.
        Karate. Knj. 1 / Žiko G. Bečanović, Kyoshi Soshihan, Nedeljko Stanković. - Brčko : Evropski univerzitet, 2013 (Banja Luka : Markos). - [66], 288, [10] str. s tablama : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. [9-10].

ISBN 978-99955-775-0-6

796.853.26(075.8)
COBISS.BH-ID 3860760

BHK 951
BIKIĆ, Muhamed
        Sportskivremeplov.ba / Muhamed Bikić. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 323 str. : fotogr. ; 20 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-30-181-0 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7893-12-5 (Zagreb)

796.071.2:929(497.6)
COBISS.BH-ID 20614150

BHK 952
BIKIĆ, Muhamed
        Sportskivremeplov.ba / Muhamed Bikić. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 467 str. : fotogr. ; 20 cm

ISBN 978-9958-30-229-9 (Sarajevo)

796.071.2:929(497.6)
COBISS.BH-ID 21632518

BHK 953
DEMIR, Mirza
        Kondicioni trening : pojam, struktura, planiranje, programiranje / Mirza Demir ; [fotografije Mirza Demir]. - Kakanj : Media Ka Net, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 256 str. : fotogr., graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 255-256. - Bibliografija: str. 252-254.

ISBN 978-9958-0917-0-4

796.015
COBISS.BH-ID 19889670

BHK 954
FAZLAGIĆ, Haris
        Korak do Olimpijade : European Youth Olimpic Festival 2017 : EYOWF 2017, Sarajevo & East Sarajevo / Haris Fazlagić. - Sarajevo : H. Fazlagić, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 198 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 197-198.

ISBN 978-9958-534-87-4

796.032(497.6 Sarajevo)"2017"
COBISS.BH-ID 20869638

BHK 955
        IZOKINETIČKO mjerenje i trening / Siniša Kovač ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2013 (Sarajevo : Kaligraf). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fakultetska knjiga)

Tiraž 350. - Bibliografija: str. 100-112.

ISBN 978-9958-606-66-3

796.012.4:612.73/.76(075.8)
COBISS.BH-ID 20333574

BHK 956
KAPIDŽIĆ, Alen
        Nogomet - analiza i metodika tehničko taktičkih postupaka / Alen Kapidžić. - Tojšići : C.P.A., 2012 (Tojšići : C.P.A.). - 225 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 222-225 i uz tekst.

ISBN 978-9958-862-03-8

796.332.015
COBISS.BH-ID 19983366

BHK 957
KORJENIĆ, Azer
        Teorija i metodika košarke / Azer Korjenić, Ferhat Nožinović. - Mostar : Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić", 2012 (Mostar : IC štamparija). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 139-140.

ISBN 978-9958-686-02-3

796.323.2.012/.015(075.8)
COBISS.BH-ID 20038918

BHK 958
KRSMANOVIĆ, Strajo
        Dupli pas : kuda ide savremeni fudbal / Strajo Krsmanović. - Sarajevo : Rabic, 2013 (Sarajevo : Rabic). - 121 str. : fotogr. ; 21 cm

Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu.

ISBN 978-9958-33-071-1

796.332
COBISS.BH-ID 20659206

BHK 959
KURTAGIĆ, Esad
        Rukometni priručnik : jedinstveni koncept rada sa djecom od 7 do 13 godina / Esad Kurtagić ; [crteži Esad Kurtagić]. - Sarajevo : Rukometni savez Bosne i Hercegovine, 2014 ([Sarajevo] : SM - grafičke usluge). - 186 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 186.

ISBN 978-9958-061-00-4

796.322(035)
COBISS.BH-ID 20518406

BHK 960
LAKOTA, Rasim
        Tehnika i taktika sa metodikom rukometne igre / Rasim Lakota, Fahrudin Mavrić. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2014 (Sarajevo : Grafički atelje AM). - 213 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 500. - Biografije autora: str. 212-213. - Bibliografija: str. 207-209.

ISBN 978-9958-606-76-2

796.322(075.8)
COBISS.BH-ID 21343750