prethodna
naredna
BHK 901
NIKOLIĆ, Goran
        Održive tehnologije u farmaceutsko-kozmetičkoj industriji = Sustainable technologies in pharmaceutical and cosmetic industry / editor Milorad Cakić. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. i koricama: Knjiga/Book 3. - Prema napomeni na str. [4], knjiga je nastala u okviru Tempus projekta "Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies". - Prema podacima na str. 9, autor je Goran Nikolić. - Tiraž 900. - Bibliografija: str. 132-136.

ISBN 978-86-6253-013-4

661.12:502.131.1
665.5:502.131.1
COBISS.BH-ID 277766919

BHK 902
        ODRŽIVE tehnologije i hemijska industrija = Sustainable technologies and chemical engineering / editors, urednici Midhat Jašić, Mustafa Burgić, Elvis Ahmetović. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 301 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. i koricama: Knjiga/Book 4. - Prema napomeni na str. [4], knjiga je nastala u okviru Tempus projekta "Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies". - Prema podacima uz poglavlja, autori su: Zoran Iličković, Milorad Tomić, Milovan Jotanović, Vladan Mićić, Branko Pejović, Goran Tadić, Elvis Ahmetović, Radoslav Grujić, Vineta Srebrenkoska, Silvana Krsteva, Saška Golemova [i. e. Golomeova], Dragica Lazić, Živan Živković, Ljubica Vasiljević, Miomir Pavlović, Perica Paunović, Mustafa Burgić, Izet Imamović, Sead Ćatić, Nihad Akeljić, Izudin Kapetanović, Abdulah Ahmetović, Ragib Babović, Franc Andrejaš, Gordan Avdić, Aleksandar Aleksovski, Stanko Blatnik, Midhat Jašić, M. Matić, Milica Markanović, Pero Dugić, Zoran Petrović. - Tiraž 900. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-6253-014-1

66:502.131.1
COBISS.BH-ID 277767943

BHK 903
PETRIC, Ivan
        Osnove hemijsko-inženjerske kinetike i reakcijskog inženjerstva / Ivan Petric. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 277 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 80. - Bibliografija: str. [268]-271. - Registar.

ISBN 978-9958-31-183-3

66.01(075.8)
COBISS.BH-ID 21683974

BHK 904
        STRATEGIJA hemijske bezbjednosti Republike Srpske od 2012. do 2016. godine. - Banja Luka : Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske : Agencija za lijekove Republike Srpske, 2013 (Laktaši : Grafomark). - 125 str. : tabele ; 22 cm

Kor. nasl. - Ćir. - Tiraž 200. - Štampano dvostubačno

661:614.8.084(497.6)
614.8
COBISS.BH-ID 3537176


664 PREHRAMBENA INDUSTRIJA


BHK 905
        ODRŽIVE tehnologije u prehrambenoj industriji = Sustainable technologies in food industry / urednici, editors Radoslav Grujić, Midhat Jašić. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. i koricama: Knjiga/Book 2. - Prema napomeni u Knj. 1, knjiga je nastala u okviru Tempus projekta "Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies". - Prema podacima uz poglavlja, autori su: Radoslav Grujić, Franc Andrejaš, Vojislav Aleksić, Vladan Mićić, Zoran Petrović, Midhat Jašić, Slavica Grujić, Snježana Marić, Amra Odobašić, Vahida Selimbašić, Vedran Stuhli, Meho Bašić, Milica Vilušić, Ramzija Cvrk, Alen Džafić, Dijana Miličević, Jasna Mastilović, Jovana Grahovac. - Tiraž 900. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Summary.

ISBN 978-86-6253-012-7

663/664:502.131.1
COBISS.BH-ID 277765639


67/69 RAZNE INDUSTRIJE I ZANATI


BHK 906
HORMAN, Izet
        CNC tehnologije u finalnoj obradi drveta / Izet Horman, Nikola Vukas, Esed Azemović. - Sarajevo : Agencija za obrazovanje Dover & Co, 2014 ([ s. l. : s. n. ]). - 195 str. : ilustr. ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. [197-200].

ISBN 978-9958-9007-5-4

674.02(075.8)
COBISS.BH-ID 19933446

BHK 907
KURTOVIĆ, Azra
        Kamen u graditeljstvu / Azra Kurtović. - Sarajevo : Građevinski fakultet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 316-317.

ISBN 978-9958-638-41-1

691.2/.3(091)
COBISS.BH-ID 20900870

BHK 908
        NOVE tehnologije u proizvodnim procesima : razvoj i primjena / Edina Karabegović ... [et al.]. - 1. izd. - Mostar : Mašinski fakultet ; Maribor : Fakultet za strojništvo ; Bihać : Društvo za robotiku, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - [VI], 303 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm

Predgovor: str. [I-II]. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-058-02-8

67/68(075.8)
COBISS.BH-ID 21640454

BHK 909
OBUĆINA, Murčo
        Lijepljenje drveta / Murčo Obućina. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2014 ([Sarajevo] : Indexline). - 143 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 119-121. - Terminološki rječnik: str. 133-142.

ISBN 978-9958-601-46-0

674.028.9(075.8)
COBISS.BH-ID 20893190

BHK 910
ORUČ, Mirsada
        Materijali u građevinarstvu I / Mirsada Oruč, Raza Sunulahpašić. - Zenica : Politehnički fakultet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 214 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 211-214 i uz tekst.

ISBN 978-9958-639-62-3

691(075.8)
COBISS.BH-ID 21674758

BHK 911
        REGULACIJE : primjeri primjene - zadaci / Jakša Novaković ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Agencija za obrazovanje Dover & Co., 2014 ([s. l. : s. n.]). - VI, 183 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 179.

ISBN 978-9958-9007-6-1

681.5:517(075.8)(076.5)
COBISS.BH-ID 21266182

BHK 912
RISTIĆ, Mihailo
        Tekstilni leksikon / Mihailo Ristić. - Banja Luka : Tehnološki fakultet, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 173 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-99938-54-41-8

677(031)
COBISS.BH-ID 2572824

BHK 913
ŠIŠIĆ, Ifet
        Rizici u proizvodnim i drugim radnim procesima / Ifet Šišić, Adnan Ćehajić. - Bihać : Visoka zdravstvena škola, 2014 (Sarajevo : Graf-X). - 208 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 177.

ISBN 978-9958-563-03-4

67.02:331.45(075.8)
331.45:67.02(075.8)
COBISS.BH-ID 21388038


71/72 PROSTORNO UREĐENJE. URBANIZAM. ARHITEKTURA


BHK 914
ABADŽIĆ Hodžić, Aida
        Selman Selmanagić i Bauhaus / Aida Abadžić Hodžić. - Sarajevo : Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 325 str. : fotogr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 301-313 i uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung. - Registar.

ISBN 978-9958-743-20-7

72:929 Selmanagić S.
COBISS.BH-ID 20692742

BHK 915
        CASE study on the seismic behaviour of traditional masonry minarets in Bosnia and Herzegovina / [edited by Mustafa Humo, Salko Kulukčija]. - Mostar : Interprojekt, 2013 (Mostar : M-Print). - IX, [431] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9999-1-8

624.042.7:726.2(497.6)
COBISS.BH-ID 20345862

BHK 916
ĆURIĆ, Ivan
        Pabirci o Ivanki Bubalo, Plehanu i Žeravcu : fotomonografija / Ivan Ćurić ; [fotografije Stipo Mijić i arhiv autora]. - Plehan : Biblioteka Slovoznak, 2014 (Slavonski Brod : Grafotisak). - 223 str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-073-00-7

726.5:[73.04+75(497.6 Plehan)(084)
726.5:[73.04+75(497.6 Žeravac)(084)
929 Bubalo I.(084)
COBISS.BH-ID 20966406

BHK 917
HADROVIĆ, Ahmet
        Voda i čovjek u autohtonoj simbiozi u Bosni Hercegovini / Ahmet Hadrović. - Sarajevo : "Avicena", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 1251 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 500. - Biografija autora: str. 1239-1240. - Bibliografija: str. 1235-1238 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-720-53-6

502.11:628.032(497.6)
556(497.6)
725.948(497.6)
COBISS.BH-ID 21007878

BHK 918
HADROVIĆ, Ahmet
        Water and man in autochthonous symbiosis in Bosnia and Herzegovina / Ahmet Hadrović ; [translation Lejla Bradić]. - Sarajevo : "Avicena", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 1251 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Tiraž 500. - Prijevod djela: Voda i čovjek u autohtonoj simbiozi u Bosni i Hercegovini. - Author's biography: str. 1239-1240. - Bibliografija: str. 1235-1238 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-720-54-3

502.11:628.032(497.6)
556(497.6)
725.948(497.6)
COBISS.BH-ID 21008134

BHK 919
KRZOVIĆ, Ibrahim
        Arhitekt Husejn Dropić = Architect Husejn Dropić / [tekst, text Ibrahim Krzović ; prijevod na engleski, English translation Jasmina Jasna Ćosić, Selma Jarčević]. - Tuzla : Međunarodna galerija portreta = International Portrait Gallery, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 329 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm

Uporedo bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 500. - Biografija: str. 329.

ISBN 978-9958-9418-8-7

72(497.6)
72:929 Dropić H.
929 Dropić H.
COBISS.BH-ID 19514118

BHK 920
KRZOVIĆ, Ibrahim
        Kreševo : razvoj varoši i arhitektonski objekti / Ibrahim Krzović ; [fotografije Ibrahim Krzović i privatni arhivi]. - Sarajevo : Akademija likovnih umjetnosti ; Kreševo : Općina, 2013 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 225 str. : fotogr. u bojama ; 27 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 191-197. - Rječnik turcizama, arabizama, arhaizama i drugih manje poznatih riječi: str. 199-207. - Registar.

725/726(497.6 Kreševo)
908(497.6 Kreševo)
COBISS.BH-ID 21151238

BHK 921
MEĐUNARODNA konferencija "Centri i periferije u osmanskoj arhitekturi - ponovo otkrivanje balkanskog naslijeđa" (2010 ; Sarajevo)
        Zbornik radova Međunarodne konferencije "Centri i periferije u osmanskoj arhitekturi - ponovo otkrivanje balkanskog naslijeđa", 22.-24. april 2010., Sarajevo = Proceedings of the International Conference "Centres and peripheries in Ottoman Architecture - Rediscovering a Balkan Heritage", 22-24 April 2010, Sarajevo / editor, urednik Maximillian Hartmuth. - Sarajevo : CHwB, Regional Office, 2011 (Sarajevo : Bemust). - 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Bibliografija i bilješke tekst.

ISBN 978-9958-1915-0-3

72.033.39(496.02)(082)
COBISS.BH-ID 18552070

BHK 922
MEĐUNARODNI naučni simpozij Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića (2014 ; Sarajevo)
        Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića / Međunarodni naučni simpozij, Sarajevo, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, 23. oktobar 2014. ; [prijevod Ivana Nevesinjac]. - Sarajevo : Akademija likovnih umjetnosti = Akademie der bildenden Künste, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 28, 28 str. ; 21 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Das Bauhaus im Leben und Werk von Selman Selmanagić. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 300.

ISBN 978-9958-9603-8-3

72:929 Selmanagić S.(082)
929 Selmanagić S.(082)
COBISS.BH-ID 21592070

BHK 923
MEŠIĆ, Esad
        Savremeni koncepti rasponskih konstrukcija : drvene i metalne konstrukcije / Esad Mešić, Slađana Miljanović. - Sarajevo : Građevinski fakultet, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 308 str. : ilustr. ; 31 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 306-308.

ISBN 978-9958-638-40-4

725:624.011/.014(075.8)
COBISS.BH-ID 20485638

BHK 924
MEŠIĆ, Esad
        Savremeni konstrukcijski koncepti višespratnih zgrada : metalne i spregnute konstrukcije / Esad Mešić, Slađana Miljanović. - Sarajevo : Građevinski fakultet, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 129 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 31 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 125-129.

ISBN 978-9958-638-36-7

725.2:624.014/.016(075.8)
COBISS.BH-ID 20001542

BHK 925
OKRUGLI sto Poruke sa kamena - univerzalna simbolika i semantičko bogatstvo zapisa sa stećaka (2012 ; Kakanj)
        Zbornik radova / Okrugli sto Poruke sa kamena - univerzalna simbolika i semantičko bogatstvo zapisa sa stećaka, [Kakanj, 22. novembar 2012. godine]. - Kakanj : Gradska biblioteka, 2014. - 51 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

ISBN 978-9958-9052-5-4

726.825.04(497.6)(082)
930.85(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 20506630

BHK 926
STRAŠEVIĆ, Suadin
        Stara džamija u Priluku / Suadin Strašević. - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 2014 (Gračanica : Cicerprom). - 118 str. : ilustr. ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 115. - Bibliografija: str. 111-114 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-0955-5-9

726.2(497.6 Priluk)
930.85(497.6 Priluk)
COBISS.BH-ID 21699078

BHK 927
SUJOLDŽIĆ, Enver
        Džamije Travnika / Enver Sujoldžić ; [prijevodi Hajrija Alibegović (engleski), Nježica Mikuš (francuski), Džemilamna Mašinović (njemački) ; arhitektonski snimci Enisa Sujoldžić]. - 2. izd. - Travnik : Zavičajni muzej, 2013 (Travnik : Print-GS). - 162 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sediment : biblioteka odabranih djela)

Biografija: str. 161. - Tumač manje poznatih riječi i turcizama: str. 157-158. - Bibliografija: str. 159-160 i uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.

ISBN 978-9958-9415-4-2

726.2(497.6 Travnik)
COBISS.BH-ID 20324358

BHK 928
ŽUJO, Valerijan
        The Vijećnica of Sarajevo : construction, destruction, reconstruction / Valerijan Žujo, Ferhad Mulabegović, Smajo Mulaomerović ; [photographs Milomir Kovačević Strašni ... [et al.]. - Sarajevo : Studio Urbing, 2014 (Sarajevo : Radin Print). - 339 str. : fotogr. u bojama ; 29 cm

Bibliografija: str. 339.

725.1(497.6 Sarajevo)(084)
COBISS.BH-ID 21824774

BHK 929
ŽUJO, Valerijan
        Vijećnica Sarajevo : gradnja, razaranje, obnova / Valerijan Žujo, Ferhad Mulabegović, Smajo Mulaomerović ; [fotografije Milomir Kovačević Strašni ... [et al.]. - Sarajevo : Studio Urbing, 2014 (Sarajevo : Radin Print). - 339 str. : fotogr. u bojama ; 29 cm

Bibliografija: str. 339.

725.1(497.6 Sarajevo)(084)
COBISS.BH-ID 21824518


73/76+77 KIPARSTVO. CRTANJE. SLIKARSTVO. FOTOGRAFIJA


BHK 930
        BANJALOOK 3 : grafički dizajn u Republici Srpskoj : Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, februar, 2012. godine / [predgovor i kustos izložbe Lana Pilipović]. - Banja Luka : Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, 2012 (Banja Luka : Atlantik BB). - 35 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Izdanje / Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske ; 62)

Prema predgovoru, izložba Banjalook 3 je pridružena autorskoj izložbi Radomira Vukovića - "50 godina grafičkih komunikacija u Srbiji" i predstavlja radove grafičkih dizajnera Republike Srpske. - Štampano dvostubačno. - Tiraž 500

ISBN 978-99938-45-60-7

766(497.6 Republika Srpska)(083.824)
COBISS.BH-ID 2485272