prethodna
naredna
BHK 871
MAMELEDŽIJA, Nihad
        Moj kuhar / Nihad Mameledžija. - Sarajevo : Connectum, 2011 (Sarajevo : Bemust). - [182] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Connectum knjiga ; 100)

ISBN 978-9958-29-008-4

641.55(083.12)
COBISS.BH-ID 18587654


655 GRAFIČKA INDUSTRIJA. ŠTAMPARSTVO. IZDAVAŠTVO


BHK 872
        IZDAVAČKA djelatnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu : 2005-2012. godine / [stručna obrada Azra Kreso ... [et al.]. - Posebno izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2013 (Sarajevo : DES). - [17] str. : ilustr. ; 29 cm

Kor. nasl.

ISBN 978-9958-625-34-3

655.41:[378.6:1(497.6 Sarajevo)"2005/2012"
COBISS.BH-ID 20442886


656 SAOBRAĆAJ (ORGANIZACIJA I KONTROLA). TRANSPORT. POŠTE


BHK 873
KONJEVIĆ, Nikola
        Savremena cestovna infrastruktura kao faktor razvoja obalnog područja / Nikola Konjević. - Sarajevo : Institut za saobraćaj i komunikacije, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 205 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm

Biografija: str. 167. - Bibliografija: str. 163-166 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9437-5-1

656.1:625.7/.8
COBISS.BH-ID 20910342

BHK 874
LINDOV, Osman
        Javna tribina Saobraćajno-transportno i energetsko povezivanje i regionalni razvoj - osvrt na Unsko-sanski kanton : uvodni referat / [autori Osman Lindov i Adnan Bajrić]. - Sarajevo : Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini : Udruženje građana Bosanske krajine u Sarajevu, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 39-40 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0911-4-8

656(497.6)
COBISS.BH-ID 21237254

BHK 875
NAUČNI skup Kaiser i sultan - berlinsko-bagdadska i hidžaska željeznica (2014 ; Sarajevo)
        Kaiser i sultan - berlinsko-bagdadska i hidžaska željeznica : zbornik radova [sa] naučnog skupa [održanog 29. oktobra 2014. u Sarajevu] = Kaiser and sultan - the Berlin-Baghdad and Hejaz railways : conference proceedings / [prijevod, translation Dževada Šuško ... [et al.]. - Sarajevo : Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka = Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 191 str. : ilustr. ; 21 cm

Prema predgovoru, naučni skup je održan 29. oktobra 2014. u Sarajevu. - Bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Conclusion.

ISBN 978-9958-575-02-0

656.2:94(100)"1914/1918"(082)
COBISS.BH-ID 21781766

BHK 876
RADIVOJAC, Milenko
        140 godina željeznice = 140 years of railways : 1873.-2013. / Milenko Radivojac ; [prevod na engleski Ognjen Blagojević]. - 1. izd. - [Banja Luka] : Željeznice Republike Srpske, 2013 (Laktaši : Grafomark). - 35 str. : ilustr. ; 20 x 26 cm

Kor. nasl. - Uporedo srp. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. [36].

ISBN 978-99938-877-1-3

656.2"1873/2013"(497.6)(091)
COBISS.BH-ID 3452440

BHK 877
        TESTOVI za polaganje ispita za vozača m/w A, B, C, D, T : i testovna pitanja iz pružanja Prve pomoći! : priručnik za teorijsko-praktično obrazovanje u saobraćaju / [Senad Selman ... [et al.]. - 1. izd. - Sanski Most : Kalem, 2013 ([Široki Brijeg] : Suton). - 222 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

ISBN 978-9958-9976-3-1

656.1.052.8(035)
COBISS.BH-ID 20555014

BHK 878
TURKEŠ, Izudin
        Priručnik za polaganje testova za vozača m/v : A, B, BE, C, CE, D, DE - kategorije, A1, B1, C1, C1E, D1, D1E - potkategorije, mopeda, traktora i prve pomoći / Izudin Turkeš. - Tešanj : Planjax, 2013 (Tešanj Planjax). - 287 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - (Biblioteka Priručnici)

ISBN 978-9958-34-120-5

656.13(035)
COBISS.BH-ID 20589830

BHK 879
        UPRAVITELJ u međunarodnom cestovnom prevozu / Božidar Konjevod ... [et al.]. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 729 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 727-729.

ISBN 978-9958-567-27-8

656.1.07:34
COBISS.BH-ID 21681158

BHK 880
        UPRAVITELJ u međunarodnom cestovnom prijevozu / Božidar Konjevod ... [et al.]. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 727 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 725-727.

ISBN 978-9958-567-26-1

656.1.07:34
COBISS.BH-ID 21665798

BHK 881
        UPRAVITELJ u međunarodnom drumskom prevozu / Božidar Konjevod ... [et al.]. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 763 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 761-763.

ISBN 978-9958-567-28-5

656.1.07:34
COBISS.BH-ID 21681414

BHK 882
        UPRAVITELJ u međunarodnom drumskom transportu / Josip Topić ... [et al.]. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 ([Banja Luka] : Grafid). - 703 str. : ilustr. ; 23 cm

Ćir. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 701-703.

ISBN 978-9958-567-19-3

374.7:656.1(075)
COBISS.BH-ID 20930310

BHK 883
        VOZAČ u međunarodnom cestovnom prevozu / Božidar Konjevod ... [et al.]. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 607 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 605-607.

ISBN 978-9958-567-23-0

656.1
COBISS.BH-ID 21653254

BHK 884
        VOZAČ u međunarodnom cestovnom prijevozu / Božidar Konjevod ... [et al.]. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 607 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 605-607.

ISBN 978-9958-567-24-7

656.1
COBISS.BH-ID 21653766

BHK 885
        VOZAČ u međunarodnom drumskom prevozu / Božidar Konjevod ... [et al.]. - Široki Brijeg : Srednja strukovna škola s pravom javnosti, Centar za obrazovanje, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 637 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 635-637.

ISBN 978-9958-567-25-4

656.1
COBISS.BH-ID 21655046


657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO


BHK 886
BAJRIĆ, Muhamed
        Revizija usklađenosti (podudarnosti) u korporativnom i javnom sektoru / Muhamed Bajrić. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2014 (Travnik : [s. n.]). - 237 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 236-237 i uz tekst.

ISBN 978-9958-527-12-8

657.6(075.8)
COBISS.BH-ID 21645318

BHK 887
FEDERACIJA Bosne i Hercegovine. Zakoni itd.
        Revizija privatizacije državnog kapitala u Federaciji BiH : prečišćeni propisi i računovodstvene osnove sa komentarima / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 387 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-041-09-9

657.6:338.246.025.88(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 21428230

BHK 888
POPIĆ, Ibro
        Osnovi računovodstva : zbirka zadataka i testova / Ibro Popić, Amela Piralić, Senka Dizdar. - 1. izd. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Ekonomski fakultet, 2013 (Mostar : FAMIS). - X, 224 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 80

ISBN 978-9958-604-70-6

657(075.8)(076.3)
COBISS.BH-ID 20354054

BHK 889
SALKIĆ, Mujo
        Računovodstvo budžeta i budžetskih korisnika / Mujo Salkić, Admir Salkić. - Sarajevo : Fin profi, 2011 (Sarajevo : DES). - 293 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-1955-0-1

657.3:336.14
COBISS.BH-ID 19115526

BHK 890
SOVIĆ, Jozo
        Računovodstveni inžinjering poslovanja kompanija / Jozo Sović, Ramiz Kikanović. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 454 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 451-454.

ISBN 978-9958-31-152-9

657:334.7(075.8)
COBISS.BH-ID 20933126


658 EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA


BHK 891
MATIĆ, Marko
        Ekonomija : za menadžere, poduzetnike i studente / Marko Matić. - Mostar : Fakultet za menadžment resursa, 2013 (Mostar : Fram Ziral). - 436 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta = Manualia Universitatis studiorum)

Tiraž 500. - Bilješke o autoru: str. [429]-430. - Bibliografija: str. [421]-428 i uz tekst.

ISBN 978-9958-690-93-8

658.1:005(075.8)
COBISS.BH-ID 20435718

BHK 892
        METRIKE marketinga : konačni vodič kroz mjerenje marketinške izvedbe / Paul W. Farris ... [et al.] ; [prevoditelj Miljenko Šimić]. - 2. izd. - Neum : Naklada Mate, cop. 2014 ([Grude] : Grafotisak). - XV, 418 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Marketing metrics. - Bibliografija: str. 395-398. - Registar.

ISBN 978-9958-063-06-0

658.8.012.12
COBISS.BH-ID 21158662

BHK 893
PAOČIĆ, Almir
        Napišite poslovni plan i pokrenite posao / Almir Paočić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 101 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 101 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-189-5

658.8
005
COBISS.BH-ID 21808390

BHK 894
POPIĆ, Ibro
        Zbirka zadataka iz analize poslovanja preduzeća / Ibro Popić. - 4. izd. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Ekonomski fakultet, 2013 (Mostar : FAMIS). - X, 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 80. - Bibliografija: str. 206.

ISBN 978-9958-604-71-3

658.1(075.8)(076)
COBISS.BH-ID 20352518

BHK 895
TOPČIĆ, Alan
        Izrada prototipa / Alan Topčić, Edin Cerjaković. - 1. izd. - Tuzla : autori, 2014 (Mostar : M-print). - [229] str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [202-214]. - Registar.

ISBN 978-9958-0374-0-5

658.5-025.13:004.896(075.8)
COBISS.BH-ID 21619974

BHK 896
ZELIĆ, Martina
        Brand i njegov utjecaj na klijente i kompanije : izvorni znanstveni članak / Martina Zelić. - Mostar : [Sveučilište], 2013 ([s. l. : s. n.]). - Str. 349-366 ; 24 cm

Bibliografija: str. 365 i uz tekst. - Abstract. - P.o.: Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1840-233X ; 2013, br. 10

003.65:658.8
COBISS.BH-ID 21194502


66 HEMIJSKA TEHNOLOGIJA. HEMIJSKE I SRODNE INDUSTRIJE


BHK 897
BUŠATLIĆ, Ilhan
        Dodaci cementu / Ilhan Bušatlić. - Zenica : Hijatus, 2013 (Bugojno : Grafika). - 151 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 137-142.

ISBN 978-9958-716-30-0

666.94(075.8)
COBISS.BH-ID 20596742

BHK 898
        INŽENERSTVO na materijali = Materials engineering / editors Emilija Fidanchevska, Vineta Srebrenkoska. - Novi Sad : Tehnološki fakultet, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 259 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. i koricama: Kniga/Book 5. - Prema napomeni na str. 2, knjiga je nastala u okviru Tempus projekta "Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies". - Prema podacima uz poglavlja, autori su: Emilija Fidančevska, Vineta Srebrenkoska, Jadranka Blaževska Gilev, Sveto Cvetkovski, Gordana Ruseska, Dimko Dimeski, Gordana Bogoeva Gaceva, Svetlana P[e]lemiš, Miladin Gligorik, Dragan Toškovik, Perica Paunovik, Dijana Spaseska, Biljana Anguševa, Vojo Jovanov, Silvana Krsteva, Dijana Capeska Bogatinoska, Dragan Milovski, Kiril Lisičkov. - Tiraž 900. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-6253-015-8

66.03:502.131.1
628.4:502.131.1
COBISS.BH-ID 277768455

BHK 899
MAKSIMOVIĆ, Radoslav
        O vinu i degustaciji / Radoslav Maksimović, Jožef Božo. - 2. korigovano i dopunjeno izd. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 92 str. : ilustr. ; 21 cm

Na dnu nasl. str.: Zrenjanin. - Bibliografija: str. 85

ISBN 978-9958-31-158-1

663.2(035)
COBISS.BH-ID 21138694

BHK 900
NAUČNO-stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem Metalni i nemetalni materijali - proizvodnja, osobine, primjena (10 ; 2014 ; Bugojno)
        Metalni i nemetalni materijali - proizvodnja, osobine, primjena : knjiga apstrakata sa elektronskim izdanjem Zbornika radova / X Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem, Bugojno, 24.-25. 04. 2014. = Metallic and nonmetallic materials - production, properties, application : book of abstracts with electronic edition of proceedings / 10th Scientific-Research Symposium with International Participation, Bugojno, 24.-25. 04. 2014. - Zenica : Fakultet za metalurgiju i materijale = Faculty of Metallurgy and Materials Science, 20114 (Zenica : Euro Copy). - VI, 105 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

- - Metalni i nemetalni materijali - proizvodnja, osobine, primjena [Elektronski izvor] : knjiga apstrakata sa elektronskim izdanjem Zbornika radova / X Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem, Bugojno, 24.-25. 04. 2014. = Metallic and nonmetallic materials - production, properties, application : book of abstracts with electronic edition of proceedings / 10th Scientific-Research Symposium with International Participation, Bugojno, 24.-25. 04. 2014. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

666/669(082)
COBISS.BH-ID 21473798