prethodna
naredna
BHK 841
NAUČNO-stručno međunarodno savetovanje Geotehnički aspekti građevinarstva (5 ; 2013 ; Sokobanja)
        Zbornik radova = Conference Proceedings / Peto naučno-stručno međunarodno savetovanje Geotehnički aspekti građevinarstva, Sokobanja, 29.-31. oktobar 2013. = Fifth International Conference Geotechnics in Civil Engineering ; [organizatori] Savez građevinskih inženjera Srbije i Srpsko društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo ; editor Radomir Folić. - Beograd : Savez građevinskih inženjera Srbije = Association of Civil Engineers of Serbia, 2013 (Zemun : Akademska izdanja). - XII, 468 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 200. - Predgovor ; Foreword / Radomir Folić, Aleksandar Đukić: str. X. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-88897-04-4

624.1(082)
COBISS.BH-ID 201990156

BHK 842
        OSNOVE upravljanja sistemom vodosnadbijevanja u komunalnim poduzećima / Suad Špago ... [et al.]. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Građevinski fakultet, 2014 (Tešanj : Feral press). - XI, 193 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 181-185 i uz tekst.

ISBN 978-9958-604-80-5

005.21:628.1(075.8)
COBISS.BH-ID 21371910

BHK 843
SELIMOVIĆ, Mustafa
        Mehanika stijena. Dio 3, Primjena u inženjerskoj praksi. Tom 1 / Mustafa Selimović ; [izrada crteža Marko Ćećez ... [et al.]. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Građevinski fakultet : Univerzitetsko-sportskorekreacioni centar, 2014 (Mostar : IC Štamparija). - 2 sv. (474, 550 str.) : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 473-474. - Bibliografija: str. 415-435, 419-438 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-604-62-1

624.121(075.8)
COBISS.BH-ID 19134982

BHK 844
ŠKRIPIĆ, Nijaz
        Inženjerska geologija : odabrana poglavlja / Nijaz Škripić. - 1. izd. - Zenica : Politehnički fakultet, 2014 (Tuzla : Digitalna štampa). - 208 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 198-199. - Registar.

ISBN 978-9958-639-54-8

624.131.1(075.8)
COBISS.BH-ID 21105414

BHK 845
TALIĆ, Zlatan
        Odabrana poglavlja mehanike tla / Zlatan Talić. - 1. izd. - Zenica : Politehnički fakultet, 2014 (Sarajevo : Garmond Graphic). - 291 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 269-273. - Registar.

ISBN 978-9958-639-63-0

624.13(075.8)
COBISS.BH-ID 21690374

BHK 846
VUKOJEVIĆ, Nedeljko
        Zbirka riješenih ispitnih zadataka iz Mašinskih elemenata / Nedeljko Vukojević, Fuad Hadžikadunić. - 1. izd. - Zenica : Mašinski fakultet, 2014 (Zenica : Feta-Grand). - 121 str. : ilustr., graf. prikazi

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 119.

ISBN 978-9958-639-65-4

621.81(075.8)(076)
COBISS.BH-ID 21715718


63 POLJOPRIVREDA. ŠUMARSTVO. STOČARSTVO. LOV I RIBOLOV


BHK 847
        ANATOMIJA domaće kokoši / Rizah Avdić ... [et al.]. - Univerzitetsko izd. - Sarajevo : Veterinarski fakultet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 259 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 28 cm. - (Edicija Udžbenička literatura)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 245-247. - Registar.

ISBN 978-9958-599-54-5

636.52/.58:591.4(075.8)
COBISS.BH-ID 21402886

BHK 848
ARAR, Katica
        Košćela : autohtone vrste Hercegovine / Katica Arar. - Mostar : Sveučilište, 2014 (Mostar : Eurotisak). - 96 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 89-96.

ISBN 978-9958-16-016-5

634.2(497.6)
COBISS.BH-ID 21035270

BHK 849
        ATLAS vinogradarstva i vinarstva Bosne i Hercegovine = Atlas of viticulture and wine of Bosnia and Herzegovina / [suradnici, contributors Jure Beljo ... [et al.] ; prijevod, translation Goran Šamo ; fotografije, photographs Ivica Selak ... [et al.]. - Mostar : Sveučilište = University, 2014 (Mostar : Fram Ziral). - 267 str. : fotogr. u bojama ; 30 cm

Uporedo hrv. tekst i engl. prijevod. - Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst-

ISBN 978-9958-16-030-1

634.8+663.2(497.6)(084.4)
COBISS.BH-ID 21708038

BHK 850
BAŠIĆ, Ferdo
        Temelji uzgoja bilja = Principles of agronomy / Ferdo Bašić, Nevenko Herceg ; [prijevod na engleski Jozo Kraljević]. - Mostar : Sveučilište, 2010 (Grude : Grafotisak). - 454 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 425-443. - Registar.

ISBN 978-9958-690-73-0

631/635(075.8)
COBISS.BH-ID 18198278

BHK 851
BOGUNOVIĆ, Matko
        Višenamjensko vrednovanje zemljišta i racionalno korištenje prostora / Matko Bogunović, Radica Ćorić. - Mostar : Sveučilište, 2014 (Grude : Grafotisak). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autorima: str. 262-263. - Bibliografija: str. 251-261 i uz tekst

ISBN 978-9958-16-029-5

631.4(075.8)
COBISS.BH-ID 21692422

BHK 852
ČENGIĆ, Izet
        Osnovi nauke o tlu : praktikum / Izet Čengić ; [ilustracije, sheme i fotografije Izet Čengić]. - 1. izd. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2013 ([Sarajevo] : Grafičar promet). - XIV, 239 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 235-239.

ISBN 978-9958-597-34-3

631.4(075.8)(076.5)
COBISS.BH-ID 20617734

BHK 853
        EKONOMSKI, ekološki i sociološki aspekti uzgajanja jelena lopatara na području Kantona Sarajevo / [Sabina Delić ... [et al.]. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2014 (Sarajevo : Grafičar Promet). - 119 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 86-88 i uz tekst.

ISBN 978-9958-616-25-9

636.294(497.6-24 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 21304326

BHK 854
        GENETIČKI modifikovani organizmi (GMO) i biosigurnost / autori Vojislav Trkulja ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, 2014 (Laktaši : Grafomark). - 68 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Na nasl. str.: Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 66-68.

ISBN 978-9958-560-05-7

631.528.6
604.6:633/635]:340.13(497.6)
COBISS.BH-ID 21156358

BHK 855
        GENETSKI modificirani organizmi (GMO) i biosigurnost / autori Vojislav Trkulja ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, 2014 (Laktaši : Grafomark). - 66 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tekst na bos. jeziku. - Na nasl. str.: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 64-66.

ISBN 978-9958-560-03-3

631.528.6
604.6:633/635]:340.13(497.6)
COBISS.BH-ID 21155846

BHK 856
        GENETSKI modificirani organizmi (GMO) i biosigurnost / autori Vojislav Trkulja ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, 2014 (Laktaši : Grafomark). - 66 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Na nasl. str.: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 64-66.

ISBN 978-9958-560-04-0

631.528.6
604.6:633/635]:340.13(497.6)
COBISS.BH-ID 21156102

BHK 857
HADŽIĆ, Svjetlana
        Agroekologija / Svjetlana Hadžić. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Agromediteranski fakultet, 2013 (Mostar : IC štamparija). - 192 str. : graf. prikazi ; 30 cm

R[i!]ječnik upotrijebljenih stručnih izraza: str. 189-190. - Bibliografija: str. 191-192 i uz tekst.

ISBN 978-9958-604-72-0

631.95(075.8)
COBISS.BH-ID 20449542

BHK 858
IUFRO Seminar Assessing Forest Governance in a Context of Change (2012 ; Sarajevo)
        Assessing forest governance in a context of change : proceedings of abstracts from the IUFRO Seminar, Sarajevo, 9th -11th May, 2012 / editors Mersudin Avdibegović ... [et al.]. - Sarajevo : Faculty of Forestry, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-616-04-4 ! (dupli)

630*6:502.131.1(082)
COBISS.BH-ID 20187142

BHK 859
KOVAČ, Ivica
        Golubovi i golubari / Ivica Kovač. - Tešanj : Savez za uzgoj malih životinja u Bosni i Hercegovini, 2014 (Gračanica : Grin). - 197 str. : fotogr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 300. - Izvod iz biografije: str. 190-191. - Bibliografija: str. 195.

ISBN 978-9958-1964-1-6

636.596.025(497.6)
COBISS.BH-ID 21719302

BHK 860
        KROMPIR / Ševal Muminović ... [et al.]. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 176 str. : fotogr. u bojama, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 155-164.

ISBN 978-9958-597-39-8

633.491
COBISS.BH-ID 21318662

BHK 861
NAUČNO-stručni simpozij "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja" (2 ; 2014 ; Tuzla)
        Zbornik sažetaka / Drugi naučno-stručni simpozij "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja", Tuzla, 11. 6. 2014. godine. - Tuzla : Bosanska medijska grupa, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 32 str. ; 25 cm

ISBN 978-9958-089-01-5

631.15:502.17(063)(082)
COBISS.BH-ID 21298438

BHK 862
RADIVOJAC, Rajko
        Pčelarstvo : ilustrovani priručnik za napredne pčelare / Rajko Radivojac ; [fotografije Rajko Radivojac]. - Sarajevo : Revije press, 2011 (Sarajevo : OKO). - 285 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 1.000. - Bilješka o autoru: str. 285.

ISBN 978-9958-676-01-7

638.1(035)
COBISS.BH-ID 19243782

BHK 863
        RAZVOJ regulatornih instrumenata šumarske politike : izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti (HCVF) na području Š.P.P. "Igmansko" / [Mersudin Avdibegović ... [et al.]. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2013 (Sarajevo : Grafičar Promet). - 78 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 73-78.

ISBN 978-9958-616-24-2

630*91(497.6)
COBISS.BH-ID 20852230

BHK 864
SAVETOVANJE o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (17 ; 2012 ; Čačak)
        Zbornik radova / XVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 6-7. aprila 2012. godine ; [organizator] Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku = [organized by] University of Kragujevac, Faculty of Agronomy, Cacak. - Čačak : Agronomski fakultet, 2012 (Čačak : "Bajić"). - 545 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150. - Napomene uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-87611-23-8

63(082)
60(082)
COBISS.BH-ID 189995020

BHK 865
SMAJIĆ, Ahmed
        Prerada mesa / Ahmed Smajić. - Sarajevo : Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 440 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [435]-440 i uz tekst.

ISBN 978-9958-597-36-7

637.5(075.8)
664.9(075.8)
COBISS.BH-ID 20873478

BHK 866
        SMJERNICE/VODIČ o uticaju tehnoloških postupaka na koncentraciju i stabilnost određenih kontaminanata i preračunatim vrijednostima aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima / [obradili i pripremili Zoran Đerić, Sejad Mačkić]. - Zenica : Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, 2014 (Tešanj : Grafik-komerc). - 45 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 41-45.

ISBN 978-9958-9001-3-6

637.1.065(035)
615.918:582.282.123.4
COBISS.BH-ID 21742854

BHK 867
SOKOLOVIĆ, Dževada
        Otvaranje šuma / Dževada Sokolović, Muhamed Bajrić. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2013 (Sarajevo : Blicdruk). - 250 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 233-244

ISBN 978-9958-616-20-4

630:625.711.84(075.8)
630*383(075.8)
COBISS.BH-ID 20526086

BHK 868
        ŠUME Bosne i Hercegovine : fotomonografija = Forests of Bosnia and Herzegovina : photo monograph / [urednici, editors Vladimir Beus, Sead Vojniković ; prevod na engleski jezik, English translation Zorana Goletić]. - 2. izd. - Sarajevo : Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine = Association of Forestry Engineers and Technicians Federation of Bosnia and Herzegovina, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 214 str. : ilustr. u bojama ; 31 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Registar.

ISBN 978-9958-9291-8-2

630(497.6)(084.12)
COBISS.BH-ID 20975878

BHK 869
VILUŠIĆ, Milica
        Funkcionalni mliječni proizvodi / Milica Vilušić. - Tuzla : Univerzitet, 2014 (Tešanj : Štamparija S). - 135 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-9118-7-3

637.1.055(075.8)
COBISS.BH-ID 21759238


64 DOMAĆINSTVO. UGOSTITELJSTVO. HOTELIJERSTVO


BHK 870
        KUHINJA bez zidova : recepti sestre Anđelke / [priredila Anđelka Jakovljević]. - 2. prošireno izd. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 453 str. : ilustr. u bojama ; 19 cm

S. Anđelka Jakovljević: str. [456].

ISBN 978-9958-24-029-4

641.55(083.12)
COBISS.BH-ID 21227014