prethodna
naredna
BHK 811
TATLIĆ, Refik
        Osnove hirurškog instrumentiranja : medicinski udžbenik / Refik Tatlić, Edis Tatlić. - 1. izd. - Bihać : Visoka zdravstvena škola, 2013 (Bihać : Grafičar). - 195 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Bihaću. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 191. - Registar.

ISBN 978-9958-563-01-0

617-7-089:614.253.5(075.8)
COBISS.BH-ID 20619270

BHK 812
TESKEREDŽIĆ, Amela
        Biotičke osnove i dijagnostika vidnog analizatora / Amela Teskeredžić, Ševala Tulumović. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 118 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 111-118.

ISBN 978-9958-31-146-8

617.7-07(075.8)
COBISS.BH-ID 20843782

BHK 813
TOPČAGIĆ, Muhamed
        Radioterapijski aparati / Muhamed Topčagić, Adnan Delibegović, Haris Huseinagić. - Sarajevo : Udruženje inžinjera medicinske radiologije FBiH, 2013 (Gračanica : Cicerprom). - 166 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 164-166.

ISBN 978-9958-0956-0-3

615.849:621.386(075.8)
COBISS.BH-ID 20436230

BHK 814
TOPOLJAK, Amir
        Naučne teorije i metodologije u terapiji pokretom : praktikum / Amir Topoljak, Adem Salihagić. - 1. izd. - Tešanj : Opća biblioteka, 2014 (Zenica : Pyrus). - 125 str. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 120-121.

ISBN 978-9958-895-31-9

615.825(075.8)
COBISS.BH-ID 21457158

BHK 815
TORLAKOVIĆ, Murat
        Algoritmi u urgentnoj medicini / Murat Torlaković. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 727 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 100. - O autoru: str. 727. - Bibliografija: str. 722-724.

ISBN 978-9958-31-178-9

616-083.98
COBISS.BH-ID 21604870

BHK 816
TUZLANSKI neurološki susreti (1 ; 2011 ; Tuzla)
        Neuromišićne bolesti / Prvi Tuzlanski neurološki susreti, [29. januar 2011. godine] ; urednik Osman Sinanović. - Tuzla : Repro-Karić : Udruženje neurologa Tuzlanskog kantona, 2013 (Tuzla : Repro-Karić). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm

"Prvi tuzlanski neurološki susreti .... održani su 29. januara 2011. godine." --> predgovor. - Bibliografija uz svako poglavlje

ISBN 978-9958-795-05-3

616.8(082)
COBISS.BH-ID 20486918

BHK 817
        UNAPREĐENJE procjene posturalnog statusa i statusa kičme = Improving testing abilities on postural and spinal column status-spinelab / [autori, authors Izet Rađo ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 78 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Uporedo bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 400

ISBN 978-9958-606-77-9

616.711-053.2
COBISS.BH-ID 21889798

BHK 818
VUKOBRAT-Bijedić, Zora
        Abdomen : simptomatologija, anamneza i fizikalni pregled, dijagnostičke procedure i liječenje / Zora Vukobrat Bijedić. - Sarajevo : Medicinski fakultet, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici i udžbenici)

[O autoru]: str. 153. - Bibliografija: str. 145-152. - Registar.

ISBN 978-9958-608-76-6

616.33/.39-07/-08(075.8)
COBISS.BH-ID 21379334

BHK 819
        ZBIRKA propisa II : sanitarna, zdravstvena i farmaceutska oblast / pripremili Mustafa Ohranović, Aida Džinović, Amela Babić. - Fojnica : "Fojnica", 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 900 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-17-044-7

614.2/.4(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 21233926

BHK 820
        ZDRAVSTVENA njega odraslih / Amra Macić-Džanković ... [et al.]. - Sarajevo : Fakultet zdravstvenih studija, 2014 (Sarajevo : Rimigraf). - XII, 283 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-692-11-6

616-083(075.8)
COBISS.BH-ID 21629190

BHK 821
        ZDRAVSTVENA njega u zajednici / Muharem Zildžić, Larisa Gavran i suradnici. - Zenica : Zdravstveni fakultet, 2014 ([Zenica] : Štamparija Petica). - 219 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-692-10-9

616-083:614.253.5](075.8)
COBISS.BH-ID 21276678

BHK 822
ZUBČEVIĆ, Smail
        Epilepsije kod djece i adolescenata / [Smail Zubčević, Muhamed Gavranović ; koautori Feriha Ćatibušić, Sajra Užičanin, Mirsa Alečković]. - Sarajevo : Medis International, 2014 ([Sarajevo] : CPU Printing company). - 28 str. : ilustr. u bojama ; 15 cm

Tiraž 1.500.

ISBN 978-9958-0309-0-1

616.853-07/-08-053.2(035)
COBISS.BH-ID 21073414

BHK 823
ZUKIĆ, Esad
        Prilozi historiji zdravstva u Gradačcu od 1888. do 1992. godine / Esad Zukić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 151 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 143-144. - Bibliografija: str. 139-140 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-167-3

614(497.6 Gradačac)"1888/1992"
COBISS.BH-ID 21258502

BHK 824
ŽIGIĆ, Zlata
        Praktikum iz histologije i embriologije 1 / Zlata Žigić, Suada Ramić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 136 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Zavod za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 135-136.

ISBN 978-9958-31-155-0

611.013/.018(075.8)(076)
COBISS.BH-ID 20990470

BHK 825
ŽIGIĆ, Zlata
        Praktikum iz histologije i embriologije 2 / Zlata Žigić, Suada Ramić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 133-134.

ISBN 978-9958-31-175-8

611.013/.018(075.8)(076)
COBISS.BH-ID 21539846


62 INŽENJERSTVO. TEHNIKA UOPĆE


BHK 826
BAŠIĆ, Zahid
        Putevi / Zahid Bašić. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 238 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 237-238 i uz tekst

ISBN 978-9958-31-160-4

625.7/.8(075.8)
COBISS.BH-ID 21174022

BHK 827
BRDAREVIĆ, Safet
        Održavanje / Safet Brdarević, Amir Halep. - Zenica : Mašinski fakultet, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 140 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-639-48-7

62-7:005
COBISS.BH-ID 20824838

BHK 828
CERIĆ, Emir
        Nafta, procesi i proizvodi / Emir Cerić. - 2. prerađeno izd. - Sarajevo : IBC, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 419 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Životopis: str. 419. - Pojmovnik: str. 407-414. - Bibliografija: str. 415-418.

ISBN 978-9958-9173-5-6

622.323:620.92
COBISS.BH-ID 20182534

BHK 829
ČOHODAR Husić, Maida
        Savremeni obradni sistemi i industrijski roboti / M. [Maida] Čohodar Husić, Đ. [Đerzija] Begić-Hajdarević, A. [Ahmet] Čekić. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2014 ([s. l. : s. n.]). - XVI, 231 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 50. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-601-48-4

621.9(075.8)
007.52:62-52(075.8)
COBISS.BH-ID 21220102

BHK 830
DAMIĆ, Vjekoslav
        Projektovanje mehatroničkih sistema / Vjekoslav Damić, Maida Čohodar Husić. - Sarajevo : Mašinski fakultet, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 244 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. [239]-242. - Registar.

ISBN 978-9958-601-49-1

621:004(075.8)
007.5(075.8)
COBISS.BH-ID 21714438

BHK 831
ĐUKIĆ, Branko
        Priprema vode za industriju i energetiku / Branko Đukić, Miladin Gligorić, Slavko Smiljanić. - 1. izd. - Zvornik : Tehnološki fakultet, 2011 (Zvornik : Eurografika). - 429 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz sva poglavlja. - Registar.

ISBN 978-99955-81-03-9

628.1:620.9
620.9
COBISS.BH-ID 2060312

BHK 832
ĐUKIĆ, Himzo
        Obrada deformisanjem / Himzo Đukić, Mirna Nožić. - 1. izd. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Mašinski fakultet, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 529 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 519-529.

ISBN 978-9958-604-75-1

621.7:669](075.8)
COBISS.BH-ID 20598022

BHK 833
HODŽIĆ, Asim
        Dinamika elektromotornih pogona : odabrana poglavlja / Asim Hodžić. - Lukavac : Grafit ; Tuzla : Fakultet elektrotehnike, 2012 (Lukavac : Grafit). - II, 169 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - O autoru: str. 169. - Bibliografija: str. 161-162. - Registar.

ISBN 978-9958-667-10-7

621.313/.314(075.8)
COBISS.BH-ID 19552518

BHK 834
HODŽIĆ, Asim
        Upravljanje i regulacija elektromotornih pogona / Asim Hodžić. - Lukavac : Grafit ; Tuzla : Fakultet elektrotehnike, 2012 (Lukavac : Grafit). - II, 143 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - O autoru: str. 143. - Bibliografija: str. 135-136. - Registar.

ISBN 978-9958-667-11-4

621.313/.314.07(075.8)
COBISS.BH-ID 19552774

BHK 835
KARABEGOVIĆ, Isak
        Nove tehnologije u procesima zavarivanja : razvoj i primjena : monografija / Isak Karabegović, Sead Pašić, Darko Bajić. - 1. izd. - Mostar : Mašinski fakultet ; Bihać : Društvo za robotiku ; Podgorica : Mašinski fakultet, 2013 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 299 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-058-00-4 (Mašinski fakultet, Mostar)
ISBN 978-9958-9262-4-2 (Društvo za robotiku)

621.791(075.8)
COBISS.BH-ID 20775942

BHK 836
KNEŽIČEK, Tihomir
        Tuzlanski skok preko kože / Tihomir i Željko Knežiček. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 279 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 279.

ISBN 978-9958-31-169-7

06.072:622(497.6 Tuzla)(084)
COBISS.BH-ID 21304070

BHK 837
LINDOV, Osman
        Stručni i pravni dio projektovanja : oblast saobraćaj : stručni ispit - cestovni saobraćaj / Osman Lindov, Hajrudin Omerbegović, Edita Kalajdžić. - Sarajevo : Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 398 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bilješke o autorima na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 389-397.

ISBN 978-9958-0911-3-1

625.7.05:[34/36+651(497.6)(075)
COBISS.BH-ID 20717574

BHK 838
MAKSIMOVIĆ, Radoslav
        Tretman voda i zaštita postrojenja u termoenergetici / priprema Radoslav S. Maksimović. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 147 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 80. - Bibliografija uz većinu poglavlja.

ISBN 978-9958-31-111-6

621.18
628.1/.3
COBISS.BH-ID 20432902

BHK 839
        METODOLOGIJA izbora kompleksno mehanizovanog širokog čela za eksploataciju uglja u više etaža / Esad Hadžić ... [et al.]. - Tuzla : Rudarski institut, 2014 (Tuzla : Off-set). - 252 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 251-252.

ISBN 978-9958-9109-7-5

622.333:622.273.23
COBISS.BH-ID 21246214

BHK 840
MUHAREMOVIĆ, Alija
        Zaštita od atmosferskih pražnjenja objekata i ljudi u aktualnim međunarodnim propisima : (projektiranje i instaliranje) / Alija Muharemović, Irfan Turković. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2014 (Sarajevo : Kemigrafika Trade). - 231 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 231.

ISBN 978-9958-629-58-7

621.316.93(075.8)
COBISS.BH-ID 21592582