prethodna
naredna
BHK 751
ČUSTOVIĆ, Amer
        Epidemiološki nadzor zdravstvenih ustanova / Amer Čustović, Semra Čavaljuga. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 223-237.

ISBN 978-9958-31-151-2

614.2/.4(075.8)
COBISS.BH-ID 20931078

BHK 752
ĆORIĆ, Jozo
        Kontrola kvaliteta rada u laboratorijskoj medicini / Jozo Ćorić. - Univerzitetsko izd. - Sarajevo : Fakultet zdravstvenih studija, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 131 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 128-131.

ISBN 978-9958-692-09-3

061.64:61]:005.6(075.8)
COBISS.BH-ID 20910086

BHK 753
        DIABETES mellitus / Salem Alajbegović ... [et al.]. - 1. izd. - Zenica : Eurocopy, 2010 (Zenica : Element). - 166 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 161. - Registar.

ISBN 978-9958-868-00-9

616.379-008.64(075.8)
COBISS.BH-ID 18407430

BHK 754
        DIJAGNOSTIČKE procedure u patologiji : univerzitetski udžbenik / Svjetlana Radović ... [et al.]. - Sarajevo : Medicinski fakultet, 2012 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 264 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 264. - Registar.

ISBN 978-9958-608-69-8

616-071(075.8)
COBISS.BH-ID 20150534

BHK 755
        DIJETETIKA i tradicionalna krajiška ishrana / Sulejman Kendić i saradnici. - Bihać : Visoka zdravstvena škola, 2014 (Cazin : Grafis). - 382 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Univerzitetska knjiga)

Bilješke o autoru: str. [4]. - Bibliografija: str. 353-355. - Registar.

ISBN 978-9958-563-02-7

613.2(075.8)
641.55
COBISS.BH-ID 20925702

BHK 756
DURANOVIĆ, Mirela
        Disleksija u visokom obrazovanju / Mirela Duranović, Alma Dizdarević, Meliha Bijedić. - Sarajevo : Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine, 2013 ([Sarajevo] : Grafoset). - 74 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 70-73.

ISBN 978-9958-042-00-3

616.89-008.434.5-057.875(035)
COBISS.BH-ID 20452614

BHK 757
        EPIDEMIOLOGIJA hroničnih nezaraznih bolesti / [Salih Tandir ... [et al.] ; urednici Salih Tandir, Sead Karakaš. - Zenica : Zdravstveni fakultet, 2013 (Zenica : Meligrafprint). - 337 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-639-44-9

616-036.22(075.8)
COBISS.BH-ID 20781062

BHK 758
GODINJAK, Zulfo
        Majka i dijete : porođaj, ishrana, njega, seksualno reproduktivno zdravlje / Zulfo Godinjak, Azra Bišćević, Hajrija Maksić. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 138 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-00-000-3

618.2(035)
613.952(035)
COBISS.BH-ID 20888582

BHK 759
HADŽIĆ, Azra
        Sjemena jestivih biljaka u ishrani / Azra Hadžić. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2013 (Široki Brijeg : Suton). - 355 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 351-355. - Rječnik pojmova: str. 320-327

ISBN 978-9958-30-192-6

613.2:633.1
COBISS.BH-ID 20805126

BHK 760
HASANICA, Nino
        Uvod u profesionalizaciju sestrinstva : medicinska sestra u središtu ili na marginama zdravstva? : priručnik za zdravstvene radnike / Nino Hasanica. - Zenica : Eurocopy, 2013 (Zenica : Format). - 114 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - Osnovni biografski podaci o autoru: str. 93. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Summary ; Zusammenfassung. - Registri.

ISBN 978-9958-868-02-3

614.253.5(035)
616-051(035)
COBISS.BH-ID 20700934

BHK 761
        HRONIČNE nezarazne bolesti : prevencija i kontrola / [urednici] Duško Vulić, Nenad Babić. - Banja Luka : Medicinski fakultet, 2011 (Laktaši : Grafomark). - 365 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Predgovor / Ranko Škrbić: str. 13-14. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-99938-42-58-3

616-036.1(082)
COBISS.BH-ID 2056472

BHK 762
IBRAHIMAGIĆ, Amela
        Razvojni govorno-jezički poremećaji / Amela Ibrahimagić. - Tuzla : Off-set, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 149 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 119-129. - Registar.

ISBN 978-9958-31-109-3

616.89-008.434-053.2
COBISS.BH-ID 20357382

BHK 763
IBRAHIMAGIĆ, Omer Ć.
        Neuropropedeutika sa osnovama neurodijagnostike / Omer Ć. Ibrahimagić, Dževdet Smajlović. - Tuzla : PrintCom, 2013 (Tuzla : PrintCom). - 130 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manualia Universitatis studiorum Tuzlaensis)

Bibliografija: str. 121-124. - Registar.

ISBN 978-9958-13-076-2

616.8(075.8)
COBISS.BH-ID 20486406

BHK 764
        INTRAHOSPITALNE infekcije i sanitarna zaštita / Lejla Čalkić ... [et al.]. - Zenica : Zdravstveni fakultet, 2014 (Zenica : Format). - 212 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 201-205. - Registar.

ISBN 978-9958-639-57-9

616.9-084(075.8)
COBISS.BH-ID 21302790

BHK 765
        ISPITIVANJE učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj / [izvještaj pripremili Dragana Stojisavljević ... [et al.]. - Banja Luka : Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, 2012 (Banja Luka : CGM Design). - 76 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Kor. nasl. - Ćir. - Prilozi: str. 54-76. - Bibliografija: str. 52-53.

616.155.194(497.6 RS)
COBISS.BH-ID 3367192

BHK 766
JAHIĆ, Mahira
        Vaginitisi / Mahira Jahić ; [saradnici Azra Hadžimehmedović, Jasmina Nurkić, Mirsada Mulavdić]. - Tuzla : PrintCom, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 226 str. : ilustr. u bojama ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-13-088-5

618.15-002
611.65/.69
COBISS.BH-ID 20977670

BHK 767
JANDRIĆ, Slavica
        Skolioze, kifoze i lordoze / Slavica Đ. Jandrić. - Laktaši : Grafomark, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 344 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 325-334. - Registar.

ISBN 978-99955-57-65-2

616.711-007.5-085.8
615.8
COBISS.BH-ID 3247128

BHK 768
JERKIĆ, Zoran
        Bolesti vena / Zoran Jerkić, Amela Karić. - Tuzla : PrintCom, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 59 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Bibliografija: str. 57-59.

ISBN 978-9958-13-091-5

616.14(075.8)
COBISS.BH-ID 21412102

BHK 769
JUNUZOVIĆ, Dželaludin
        Tretman erektilne disfunkcije u kliničkoj praksi / Dželaludin Junuzović ; [izrada indexa Koprivica Jelena]. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, 2014 (Sarajevo : Blue River). - 102 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-00-006-5

616.69-008.14-07-085
COBISS.BH-ID 21682950

BHK 770
KARAJIĆ, Suljo
        Čuvanje zdravlja i liječenje bolesti glinom / Suljo Karajić Hodža. - Velika Kladuša : [S. Karajić], 2013 (Zenica : Elif). - 162 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 149.

ISBN 978-9958-534-12-6

615.83:552.52
COBISS.BH-ID 20358150

BHK 771
KARAJIĆ, Suljo
        Zdravlje i bolest / Suljo Karajić Hodža. - Zenica : S. Karajić, 2012 (Zenica : Štamparija "Elif"). - 690 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 662. - Bibliografija: str. 663-664.

ISBN 978-9958-865-94-7

615.89
COBISS.BH-ID 19993606

BHK 772
KENDIĆ, Sulejman
        Kladuški doajeni u zdravstvu Velike Kladuše : monografija / Sulejman Kendić. - Cazin : Grafis, 2013 (Cazin : Grafis). - 243 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 300. - Biografija autora str. 201-234.

ISBN 978-9958-667-17-6

614.2:929(497.6 Velika Kladuša)
COBISS.BH-ID 20448262

BHK 773
KENDIĆ, Sulejman
        Osnovi fiziologije čovjeka : (za studente zdravstvenog usmjerenja) / Sulejman Kendić. - Bihać : Visoka zdravstvena škola, 2011 (Cazin : Grafis). - 319 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 304-307. - Registar.

ISBN 978-9958-9090-9-2

612(075.8)
COBISS.BH-ID 18879494

BHK 774
KENDIĆ, Sulejman
        Osnovne teorijsko-praktične procedure u zdravstvenoj njezi/sestrinstvu / Sulejman Kendić. - Bihać : Visoka zdravstvena škola, 2012 (Cazin : Grafis). - 288 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Univerzitetski udžbenik)

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 282-284. - Registar.

ISBN 978-9958-563-00-3

616-083:614.253.5(075.8)
COBISS.BH-ID 19499526

BHK 775
        KLINIČKA neurologija / Azra Alajbegović i saradnici. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 276 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm

Bibliografija: str. 253-267. - Registar.

ISBN 978-9958-00-001-0

616.8(075.8)
COBISS.BH-ID 21055494

BHK 776
        KROZ debatu saznajmo više o HIV-u / [urednik Sanja Vlaisavljević]. - Sarajevo : Centar za kulturu dijaloga, 2012 (Sarajevo : Facit). - 81 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 2.300.

ISBN 978-9958-537-01-1

616.98:578.828]:316.772.4(035)
COBISS.BH-ID 20052230

BHK 777
LEPUŠINA, Milenko
        Priručnik za organizovanje zaštite od požara i vatrogastva u pravnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine / Milenko Lepušina. - Sarajevo : Privredna štampa, 2014 (Laktaši : GrafoMark). - 280 str. ; 25 cm

ISBN 978-9958-637-55-1

614.84(497.6)(035)
COBISS.BH-ID 21202950

BHK 778
MAŠIĆ, Izet
        History of medical informatics - an overview / Izet Masic. - Sarajevo : "Avicena", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 233 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Library of biomedical publications ; book 47)

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-720-56-7 !

61:004(091)
COBISS.BH-ID 21371142

BHK 779
        MEDICINSKA/INTERNISTIČKA onkologija / [Amila Bašić ... [et al.] ; urednici Semir Bešlija, Damir Vrbanec. - Sarajevo : Medicinski fakultet : Udruženje onkologa Bosne i Hercegovine, 2014 (Sarajevo : Agencija Irina). - XV, 780 str. : ilustr. u bojama ; 29 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-608-75-9 (Medicinski fakultet)
ISBN 978-9958-0330-0-1 (Udruženje onkologa u Bosni i Hercegovini)

616-006(075.8)
COBISS.BH-ID 21294342

BHK 780
MEMORIJALNI simpozij posvećen akademiku Srećku Šimiću "Napredak u ginekologiji i opstetriciji" (2012 ; Sarajevo)
        Napredak u ginekologiji i opstetriciji : memorijalni simpozij posvećen akademiku Srećku Šimiću, Sarajevo, 23. novembar/studeni 2012. : zbornik radova / urednici Lidija Lincender-Cvijetić, Asim Kurjak ; [bibliografiju uredila Minela Đelmo]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 100 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 156. Odjeljenje medicinskih nauka ; knj. 44)

Bibliografija uz svaki rad

ISBN 978-9958-501-96-8

618(082)
929 Šimić S.(082)
012 Šimić S.
COBISS.BH-ID 21306886