prethodna
naredna
BHK 721
DIMIĆ, Nenad
        Opšta entomologija / Nenad Dimić, Snježana Hrnčić, Mirza Dautbašić. - Sarajevo : Šumarski fakultet, 2013 (Sarajevo : Grafičar promet). - 199 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm

Tiraž 750. - Bibliografija: str. 193-197.

ISBN 978-9958-616-19-8

595.7(075.8)
COBISS.BH-ID 20390918

BHK 722
INTERNATIONAL Symposium on Sustainable Development "Biotechnology for Sustainable Development" (2014 ; Sarajevo)
        International Symposium on Sustainable Development "Biotechnology for Sustainable Development" Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014 : proceedings. - Sarajevo : International Burch University, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 288 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-834-36-3

57.08:502.131.1(082)
COBISS.BH-ID 21304838

BHK 723
LELO, Suvad
        Biodiverzitet listorožaca Bosne i Hercegovine : (Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea) : biosistematski pregled podataka sa preliminarnim kartama rasprostranjenja / Suvad Lelo, Mirzeta Kašić-Lelo. - Ilijaš : Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja, 2010 (Sarajevo : Coron's). - 70 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. [68]-70 i uz tekst.

595.764(497.6)
COBISS.BH-ID 18008838

BHK 724
LELO, Suvad
        Biosistematika vertebrata : mamologija sa posebnim osvrtom na mamofaunu Bosne i Hercegovine / Suvad Lelo. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Sarajevo : Media biro). - 175 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 172-175

ISBN 978-9958-592-56-0

599.1/.8(075.8)
COBISS.BH-ID 21638918

BHK 725
LELO, Suvad
        Entomološki praktikum : i radna sveska / Suvad Lelo i Adi Vesnić. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet : Naučna i stručna knjiga "Lelo", 2012 (Sarajevo : Media Biro). - 65 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 65

ISBN 978-9958-592-30-0 (PMF)

595.7(075.8)(076)
COBISS.BH-ID 19882502

BHK 726
LELO, Suvad
        Osnovi organske evolucije / Suvad Lelo. - Sarajevo : Naučna i stručna knjiga "Lelo", 2013 (Sarajevo : Media biro). - 129 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 124-129.

ISBN 978-9958-535-01-7

575.8(075.8)
COBISS.BH-ID 20672774

BHK 727
LEPIRICA, Alen
        Geomorfologija Bosne i Hercegovine / Alen Lepirica. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 208 str., [1] presavijen list s geogr. kartom : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 202-208.

ISBN 978-9958-21-596-4

551.4(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 20718086

BHK 728
MARKOVIĆ, Jovan
        Katastrofe u prirodi : (stihija prirode) : žrtve / Jovan Đ. Marković. [Poplave u Semberiji] / [Mirko Babić, Tihomir Nestorović]. - Bijeljina : Kontakt M, 2011 (Bijeljina : Grafosemberija). - 164 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tetralogija tragedija)

Gl. stv. nasl. drugog rada i podatak o autorima preuzeti iz kolofona. - Prema predgovoru, prva knjiga predstavlja novo, dopunjeno, prošireno izdanje knjige "Katastrofe u prirodi", objavljene 1956. godine. - Tiraž 500

ISBN 978-99938-683-7-8

551.2/.5
627.51(497.6 Semberija)
COBISS.BH-ID 2377496

BHK 729
        MEDICINSKA mikrobiologija sa imunologijom i parazitologijom / Fatima Numanović ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 637 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Udžbenici Univerziteta u Tuzli = Manualia Universitatis studiorum Tuzlaensis)

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 625-632. - Registar.

ISBN 978-9958-31-148-2

579.61(075.8)
COBISS.BH-ID 20862982

BHK 730
NEFIĆ, Hilada
        Citogenetika / Hilada Nefić. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Sarajevo : Coron's). - 205 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 179-182. - Rječnik: str. 183-203. - Registar.

ISBN 978-9958-592-50-8

576.3(075.8)
COBISS.BH-ID 21254918

BHK 731
NEFIĆ, Hilada
        Molekularna genetika / Hilada Nefić. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Zenica : Digital Printing Studio). - 189 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 163-164. - Rječnik: str. 165-184. - Registar.

ISBN 978-9958-592-51-5

575(075.8)
COBISS.BH-ID 21255174

BHK 732
OPERTA, Mevlida
        Petrografija / Mevlida Operta. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2014 (Tuzla : Off-set). - 343 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Tumač pojmova: str. 317-335. - Bibliografija: str. 336-343.

ISBN 978-9958-592-53-9

552(075.8)
COBISS.BH-ID 21555718

BHK 733
        PRIRUČNIK iz sistematike nižih ahordata : repetitorijum i radna sveska / Rifat Škrijelj ... [et al.]. - Sarajevo : Prirodno-matematički fakultet, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 104 str., [9] listova s tablama : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 103-104.

ISBN 978-9958-592-58-4

594/599(075.8)(076)
COBISS.BH-ID 21801990

BHK 734
SPAHIĆ, Muriz I.
        Hidrologija kopna / Muriz I. Spahić. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 327 str. : ilustr. ; 24 cm

O autoru str. 325-327. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-21-595-7

556(075.8)
COBISS.BH-ID 20701702

BHK 735
ŠOLJAN, Dubravka
        Orhideje planina oko Sarajeva / Dubravka Šoljan, Edina Muratović, Sabaheta Abadžić ; [fotografije Dubravka Šoljan, Edina Muratović]. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 113-115. - Registri. - Summary.

ISBN 978-9958-27-210-3

582.594.2(084)
COBISS.BH-ID 21606150

BHK 736
USČUPLIĆ, Midhat
        Više gljive - macromycetes / Midhat Usčuplić ; urednici Taib Šarić i Tarik Treštić. - 3. dopunjeno izd. knjige Svijet gljiva. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine =Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina : Šumarski fakultet, 2013 (Sarajevo] : Grafičar promet). - VIII, 284 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm. - (Djela / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 86. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka ; knj. 9)

Na spor. nasl. str.: Higher fungi - macromycetes. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 263-265. - Rječnik stručnih pojmova: str. 267-274. - Registar

ISBN 978-9958-501-88-3 (ANUBiH)

582.28
COBISS.BH-ID 20551942

BHK 737
        UVOD u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju / [glavni i odgovorni urednik Lejla Kapur-Pojskić]. - 2. izd. - Sarajevo : Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, 2014 ([Sarajevo] : ABC Fabulas). - 555 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 27 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. [537]-551. - Registar.

ISBN 978-9958-9344-8-3

575/577(075.8)(082)
COBISS.BH-ID 21070854

BHK 738
        UVOD u zoologiju / Azra Bećiraj ... [et al.]. - Bihać : Univerzitet, 2012 (Bihać : Grafičar). - 136 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 135-136.

ISBN 978-9958-781-56-8

59(075.8)
COBISS.BH-ID 19993094


61 MEDICINA. FIZIOLOGIJA. FARMACIJA


BHK 739
AGANOVIĆ, Damir
        Osnove urodinamskog mjerenja i analize / Damir Aganović. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 382 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 348-382 i uz tekst.

ISBN 978-9958-00-003-4

616.6-071
COBISS.BH-ID 21253894

BHK 740
        AKUTNA porfirija : klinički vodič / Zelija Velija-Ašimi i saradnici. - Sarajevo : Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCUS, 2012 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 32 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 30-32.

ISBN 978-9958-631-92-4

616-008.9-056.7(036)
COBISS.BH-ID 19672070

BHK 741
ALAJBEGOVIĆ-Halimić, Jasmina
        Dijete i vid : vodič za pacijente, roditelje, staratelje i odgojitelje / Jasmina Alajbegović-Halimić, Meliha Alendar, Denisa Zvizdić. - Sarajevo : Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 63 str. : fotogr. u bojama ; 21 cm

Tiraž 300. - Podaci o autorima: str. 63. - Bibliografija: str. 59. - Rječnik: str. 61-62

ISBN 978-9958-00-002-7

617.751-053.2(036)
COBISS.BH-ID 21214726

BHK 742
ALIMANOVIĆ-Halilović, Emina
        Urgentna oftalmologija / Emina Alimanović-Halilović. - Univerzitetsko izd. - Sarajevo : Medicinski fakultet Univerziteta, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 143 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 130-131. - Registar.

ISBN 978-9958-608-74-2

617.7-083.98(075.8)
COBISS.BH-ID 20924166

BHK 743
BEĆIROVIĆ, Elvir
        Psihijatrijski pregled / Elvir Bećirović, Rusmir Softić. - Tojšići : CPA, 2012 (Tojšići : CPA). - 107 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 104-105

ISBN 978-9958-862-02-1

616.89-071(075.8)
COBISS.BH-ID 19341062

BHK 744
        BOLESTI sluznica : multidisciplinarni pristup / Dubravka Šimić i suradnici. - Zagreb : Medicinska naklada, 2012 (Mostar : Solvej). - 331 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici / Medicinska naklada, Zagreb) (Udžbenici Sveučilišta u Mostaru = Manualia Universitatis studiorum Mostariensis)

Podaci o autorima preuzeti sa str. V. - Predgovor: str. VII. - Zastupljeni autori: Milenko Bevanda, Daniela Bevanda Glibo, Stjepan Bogut, Boris Jelavić, Zdravko Mandić, Ivanka Petric Vicković, Vlado Petric, Žarko Šantić, Dubravka Šimić, Monika Tomić, Vajdana Tomić, Berislav Topić. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-953-176-529-9

611.018.73(075.8)
COBISS.BH-ID 512014537

BHK 745
BOSANSKOHERCEGOVAČKI kongres Informoterapija - teorijski aspekti i praktična primjena (2012 ; Sarajevo)
        Informoterapija : teorijski aspekti i praktična primjena / 2. Bosanskohercegovački & 18. Međunarodni kongres Informoterapija, Sarajevo, 27. i 28. 10. 2012. ; [glavni i odgovorni urednik Branislava Rakonjac]. - Sarajevo : CPU, 2012 (Sarajevo : CPU). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. - Predgovor / Branislava Rakonjac: str. 3-5. - Bibliografija uz pojedine radove

ISBN 978-9958-1976-7-3

615.8(082)
COBISS.BH-ID 19987718

BHK 746
BRAJŠA, Pavao
        Moj, tvoj, naš seks : kako sačuvati sreću i zadovoljstvo u seksualnom životu / Pavao Brajša. - Zagreb ; Sarajevo ; Beograd : V.B.Z., 2012 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 241 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Mi)

O autoru: str. [243]. - Bibliografija: str. [237]-241.

ISBN 978-953-304-317-3 (Zagreb)
ISBN 978-9958-32-081-1 (Sarajevo)
ISBN 978-86-7998-243-8 (Beograd)

613.88
COBISS.BH-ID 18849286

BHK 747
BRANKOVIĆ, Suada
        Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje / Suada Branković, Dijana Avdić, Aida Rudić. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2012 (Tuzla : Bosanska riječ). - 142 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 134-138.

ISBN 978-9958-12-196-8 (karton)

614.2:616-084
COBISS.BH-ID 20224262

BHK 748
BUDIMLIĆ, Enver
        Anatomija čovjeka : osteologija / Enver Budimlić. - Bihać : Color-S-print, 2014 (Bihać : Color-S-print). - 260 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Medicinska knjiga : udžbenik za studente zdravstvenih usmjerenja)

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 258-260.

ISBN 978-9958-0332-1-6

611.7(075.8)
COBISS.BH-ID 21292550

BHK 749
        CONTRIBUTIONS to the history of medical informatics / editor Izet Masic ; co-editor George Mihalas. - Sarajevo : "Avicena", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 268 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm. - (Library of biomedical publications ; book 46)

Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-720-56-7

61:004(091)
COBISS.BH-ID 21413126

BHK 750
        ČOVJEK i zdravlje / Miljenko Lugonja i suradnici. - Mostar : Sveučilište, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 2012 ([Mostar] : Print Team). - 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Mostaru = Manualia Universitas studiorum Mostariensis)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 193-194.

ISBN 978-9958-690-82-2

612.1/.8(075.8)
616-084(075.8)
COBISS.BH-ID 19495686