prethodna
naredna
BHK 571
MATKOVIĆ, Blanka
        Poslijeratni komunistički zločini i grobišta u istočnoj Hercegovini : izvorni znanstveni članak / Blanka Matković. - Mostar : [Sveučilište], 2012 ([s. l. : s. n.]). - Str. 197-222 ; 24 cm

Bibliografija: str. 219-220 i uz tekst. - Abstract. - P.o.: Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1840-233X ; 2012, br. 9

355.291.6(=163.42)(497.6)"1945/..."
94(497.6)
COBISS.BH-ID 20496646

BHK 572
MILJKOVIĆ, Zuhdija
        Krug smrti : moje viđenje rata 1992-1995. godine na području Okruga Bihać / Zuhdija Miljković Hope. - Cazin : Grafis, 2014 (Cazin : Grafis). - 453 str. : fotogr. ; 25 cm

ISBN 978-9958-667-30-5

351.012(497.6)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"(092)
COBISS.BH-ID 21380102

BHK 573
SINANOVIĆ, Mirsad
        Nekrologij šehida i poginulih boraca 109./224. brdske brigade Doboj, šehidska mezarja i spomen obilježja / Mirsad Sinanović, Ismet Suljić. - Doboj Istok : BZK "Preporod", 2014 (Tešanj : Grafik komerc). - 324 str. : fotogr. ; 25 cm

ISBN 978-9958-9942-5-8

355.311.6:[355.11-053.99"364":929(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 21465350

BHK 574
SMAJIĆ, Muhamed
        Naša 101. brigada / Muhamed Smajić ; saradnici Muhamed Džananović ... [et al.]. - Sarajevo : Udruženje 101. brigada, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 622 str. : fotogr. (djelomice u bojama) ; 29 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 615-617 i uz tekst

ISBN 978-9958-0301-0-9

355.311.6(497.6 Sarajevo)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 20977926

BHK 575
        SVJEDOČITI zločin i bosnoljublje / Muharem Krzić i koautori. - Sarajevo : Bošnjačka liga, Pokret za ravnopravnost, 2003 ([Sarajevo] : Bemust). - 483 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Dokumenti / Bošnjačka liga, Pokret za ravnopravnost)

Tiraž 1.000. - Geneza zločina / Irfan Ajanović: str. 11-22.

355.01(497.6 Banja Luka)"1992/1994"(092)
COBISS.BH-ID 12356614

BHK 576
ŠADINLIJA, Mesud
        Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine : 1986.-1992. / Mesud Šadinlija. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2013 (Sarajevo : Printer). - 285 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 259-268 i uz tekst.

ISBN 978-9958-740-89-3

355.211.1(497.6)"1986/1992"
94(497.6)"1986/1992"
COBISS.BH-ID 20428038

BHK 577
TAFRO, Aziz
        Hadžići : zločin bez kazne / Aziz Tafro, Alen Almin Bašić. - Hadžići : autori, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 380 str. : fotogr., faks. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Podaci o autorima: str. 374.

ISBN 978-9958-0329-1-2

355.012(497.6 Hadžići)"1992/1995"(093.2)
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 21495558

BHK 578
TAFRO, Aziz
        Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini / Aziz Tafro. - Sarajevo : autor, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autoru: str. 261

ISBN 978-9958-534-91-1

355.216(497.6=161.1=14)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 20878342

BHK 579
TOKAČA, Mirsad
        Bosanska knjiga mrtvih : ljudski gubici u Bosni i Hercegovini 1991.-1995. = The Bosnian book of the dead : human losses in Bosnia and Herzegovina 1991-1995 / Mirsad Tokača ; [prevod na engleski Senada Kreso, Linda Popić, Selma Islamović] ; [ilustracije Elena Monaco ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Istraživačko dokumentacioni centar ; Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2012 (Čakovec : "Zrinski"). - 4 sv. (1008, 925, 993, 1149 str.) : tabele ; 25 cm

Uporedo bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9544-5-0

355.1-053.99"364"(497.5)"1991/1995"(083.89)
94(497.6)"1991/1995"
COBISS.BH-ID 19755526

BHK 580
        ŽENU krasi osmijeh junaka i ponos pobjednika : monografija žena Teočaka / urednici Ina Bilalić ... [et al.]. - Tuzla : Off-set ; Teočak : Udruženje žena Teočak, 2014 (Tuzla : Off-set). - 160 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-31-171-0

355.1-055.2:929(497.6 Teočak)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 21318918


36 SOCIJALNI RAD. SOCIJALNA POMOĆ. STANOVANJE. OSIGURANJE


BHK 581
ALIBABIĆ, Senija
        Encountering humanism / Senija Alibabic ; [translated by Edina Ciric ; illustration Dino Hadzic]. - Bihać : autor, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 91 str. : ilustr. ; 22 cm

Biofraphy: str. 91.

ISBN 978-9958-0304-0-6

364.2-056.24/.36-053.2(497.6 Bihać)
COBISS.BH-ID 21005830

BHK 582
ČIŠIĆ, Behija
        Socijalni položaj i zaštita starih osoba sa osvrtom na palijativnu njegu i zaštitu / Behija Čišić, Admir Mustafić. - Tuzla : PrintCom, 2013 (Tuzla : PrintCom). - 118 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 93-97.

ISBN 978-9958-13-075-5

364.4-053.9(497.6)(075.8)
616-083-053.9(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 20272646

BHK 583
HALIMIĆ, Šeherzada
        Towards a youth policy in FBiH : survey on the position and needs of youth in the Federation of BiH in 2013 / [authors Šeherzada Halimić, Kemal Koštrebić, Nejra Neimarlija ; translated by Amar Hadžidedić, Tamara Butigan]. - Sarajevo : Institute for Youth Development Kult, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 125 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Prijevod djela: Na putu ka politici prema mladima FBiH. - Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-1946-7-2

364.2-053.6/.8(497.6)
COBISS.BH-ID 20953350

BHK 584
        IZVJEŠĆE o siromaštvu 2012. / [priredio Miroslav Valenta ; uredničko vijeće Irma Araranković ... [et al.]. - Sarajevo : Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, [2013] ([Sarajevo] : Triptih). - VI, 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500

ISBN 978-9958-9434-3-0

364.662(497.6)"2012"(047.1)
COBISS.BH-ID 20270086

BHK 585
        KO, kako, zašto? : regionalna saradnja NVO-a u smanjenju socijalne isključenosti i siromaštva / [autori Žarko Papić ... [et al.] ; prevod Tijana Dmitrović, Tatjana Slijepčević]. - 1. izd. - Sarajevo : Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini : Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju, 2012 (Sarajevo : Triptih Design studio). - 204, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Who, how, why? : regional cooperation of NGOs in reducing social exclusion and poverty. - Bos. tekst i engl. prijevod. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Tiraž 700. - Bibliografija: str. 193-203 i uz tekst

364.6(497-15)
COBISS.BH-ID 512207821

BHK 586
KOSMAJAC, Jovo
        Bitka za čovjeka u sumraku istorije : penzijsko i invalidsko osiguranje u ratu i miru i njegova reforma u Republici Srpskoj / Jovo Kosmajac. - Banja Luka : Udruženje penzionera Republike Srpske, 2011 (Laktaši : Grafomark). - 286 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Ćir. - Tiraž 1.500. - Jedan život za stare i nemoćne / Neđo Šipovac: str. 11-21. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 279-281.

ISBN 978-99955-693-0-3

364.35(497.6 Republika Srpska)
364.324(497.6 Republika Srpska)
COBISS.BH-ID 1970712

BHK 587
        KRUG = Circle / priredile, prepared by Ranka Ninković-Papić, Tatjana Slijepčević. - 1. izd. - Sarajevo : Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini = Social Inclusion Foundation in Bosnia and Herzegovina, 2014 (Sarajevo : Triptih Design studio). - 141 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-069-01-7

364.61-056.24(497.6)
COBISS.BH-ID 20967430

BHK 588
        MI smo tu : analiza trenutnog stanja svih osoba sa invaliditetom i mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja u Bosni i Hercegovini / [autori/ce /authors Elvira Bešlija ... [et al.] ; prevod, translation Haris Mešinović]. - 1. izd. - Sarajevo : Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, 2014 (Sarajevo : Triptih Design Studio). - 103, 106 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: We are here. - Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Lat. i ćir. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-069-00-0

364.61:331.5-056.24(497.6)
COBISS.BH-ID 20928262

BHK 589
NEDIĆ, Jagoda
        Mjesto i uloga garantnog fonda u sistemu osiguranja / Jagoda Nedić. - 1. izd. - Doboj : Centar za kulturu i obrazovanje : Društvo Misionar, 2010 (Doboj : RPS grafika). - 228 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 500. - Biografski podaci: str. 227. - Bibliografija: str. 218-222 i uz tekst.

ISBN 978-99955-646-3-6 (Misionar)

368.027(497.6)
COBISS.BH-ID 1779480

BHK 590
SABLJICA, Samir
        Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini u procesu približavanja Evropskoj uniji / Samir Sabljica. - Sarajevo : Službeni list BiH, 2013 ([Sarajevo] : Službeni list BiH). - 226 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. - Bilješka o autoru: str. 226. - Bibliografija: str. 212-225 i uz tekst.

ISBN 978-9958-46-065-4

366.5(497.6):061.1EU
COBISS.BH-ID 20438790

BHK 591
        SMJERNICE za postupanje centara za mentalno zdravlje sa žrtvama trgovanja ljudima / [materijal pripremili Samir Rizvo ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine : Asocijacija XY, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 101 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 30. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-523-13-7

364-3:343.431(497.6)
COBISS.BH-ID 20633862

BHK 592
        SMJERNICE za postupanje centara za mentalno zdravlje sa žrtvama trgovine ljudima / [materijal pripremili Samir Rizvo ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo sigurnosti BiH : Asocijacija XY, 2013 ([s. l.] : F&M). - 97 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 30. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-523-12-0

364-3:343.431(497.6)
COBISS.BH-ID 20633606

BHK 593
        SMJERNICE za postupanje centara za mentalno zdravlje sa žrtvama trgovine ljudima / [materijal pripremili Samir Rizvo ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine : Asocijacija XY, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 108 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Tiraž 30. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-523-14-4

364-3:343.431(497.6)
COBISS.BH-ID 20634118


37 VASPITANJE. OBRAZOVANJE. NASTAVA


BHK 594
ARAPČIĆ, Adina
        Put do sretnog djeteta : priručnik za rad sa djecom s posebnim potrebama / Adina Arapčić, Dijana Musić. - Srebrenik : Printas, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 69 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija: str. 64-67.

ISBN 978-9958-547-04-1

376.1-056.24/.36-053.5(035)
COBISS.BH-ID 20911878

BHK 595
ATANASOV Piljek, Diana
        Moja glazba 2 : udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu devetogodišnje osnovne škole / Diana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar ; [ilustracije Maja Duvnjak]. - 1. izd. - Mostar : Alfa, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 52 str. : ilustr. u bojama, note ; 21 x 30 cm

- - Moja glazba 2 [Elektronski izvor] : udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu devetogodišnje osnovne škole. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-581-54-0

37.016:78(075.2)
COBISS.BH-ID 21416710

BHK 596
ATANASOV Piljek, Diana
        Moja glazba 4 : udžbenik za glazbenu kulturu u četvrtom razredu devetogodišnje osnovne škole / Diana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar ; [ilustracije Maja Duvnjak]. - 1. izd. - Mostar : Alfa, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 52 str. : ilustr. u bojama, note ; 21 x 30 cm

- - Moja glazba 4 [Elektronski izvor] : udžbenik za glazbenu kulturu u četvrtom razredu devetogodišnje osnovne škole. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-581-60-1

37.016:78(075.2)
COBISS.BH-ID 21418502

BHK 597
BAJRAMOVIĆ, Muris
        Kreativni postupci u nastavi književnosti / Muris Bajramović, Amel Alić. - Zenica : Opća biblioteka, 2012 (Grude : Grafotisak). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Biografije autora: str. 142. - Bibliografija: str. 136-137

ISBN 978-9958-9050-6-3

371.3:82(076)
COBISS.BH-ID 19936518

BHK 598
BEŠOVIĆ, Milica
        Kineziološka metodika u edukaciji (I) / Milica Bešović. - 1. izd. - Sarajevo : Bosanska riječ, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 919 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici ; knj. 212)

Tiraž 500

ISBN 978-9958-26-147-3

371.3:796.012(075.8)
COBISS.BH-ID 19139078

BHK 599
BEŠOVIĆ, Milica
        Kineziološka metodika u edukaciji (II) : metodika kineziološke edukacije djece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta / Milica Bešović. - Sarajevo : Bosanska riječ, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 402 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici ; knj. 213)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 378-402.

ISBN 978-9958-26-150-3

371.3:796.012(075.8)
COBISS.BH-ID 19243526

BHK 600
        CENTAR za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA) / [uredila Tijana Okić]. - Posebno izd. - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2013 (Sarajevo : DES). - 35 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 100

ISBN 978-9958-625-35-0

378.6:1](497.6 Sarajevo):061.61NIRSA
COBISS.BH-ID 20447750