prethodna
naredna
BHK 541
SIMOVIĆ, Miodrag
        Međunarodno krivično pravo / Miodrag N. Simović, Milan Blagojević, Vladimir M. Simović. - 2. izd.(izmijenjeno i dopunjeno). - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 604 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 583-604 i uz tekst. - Registar.

341.4(075.8)
COBISS.BH-ID 3919384

BHK 542
SIMOVIĆ, Miodrag
        Mjesto i uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u zaštiti ljudskih prava / Miodrag N. Simović, Milena Simović. - Laktaši : Grafomark, 2009 (Laktaši : Grafomark). - 401 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 397-401 i uz tekst.

ISBN 978-99955-24-65-4

342.565.2:342.7(497.6)
COBISS.BH-ID 923928

BHK 543
        SMJERNICE za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini / [pripremili Elmedin Muratbegović ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 2013 (Mostar : Fram Ziral). - 70 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 1.500. - Bibliografija: str. 64-65 i uz tekst.

ISBN 978-9958-522-18-5

343.62-053.2(497.6)
342.726-053.2(497.6)
COBISS.BH-ID 20892422

BHK 544
        SMJERNICE za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini / [pripremili Elmedin Muratbegović ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 2013 (Mostar : Fram Ziral). - 70 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 1.500. - Bibliografija: str. 64-65 i uz tekst.

ISBN 978-9958-522-19-2

343.62-053.2(497.6)
342.726-053.2(497.6)
COBISS.BH-ID 20892678

BHK 545
        SMJERNICE za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini / [pripremili Elmedin Muratbegović ... [et al.]. - Sarajevo : Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 2013 (Mostar : Fram Ziral). - 70 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Bibliografija: str. 64-65 i uz tekst.

ISBN 978-9958-522-20-8

343.62-053.2(497.6)
342.726-053.2(497.6)
COBISS.BH-ID 20892934

BHK 546
STANKOVIĆ, Nedeljko
        Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji / Nedeljko Stanković, Dragan Tančić, Milena Jakšić. - Brčko : Evropski univerzitet, 2013 (Banja Luka : Markos). - [4], 217 str. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 210-217 i uz tekst. - Sadrži i: Hamurabijev zakonik

ISBN 978-99955-775-4-4

340.12(075.8)
321.01(075.8)
COBISS.BH-ID 4018968

BHK 547
STANKOVIĆ, Nedeljko
        Terorizam i finansiranje terorizma / Nedeljko Stanković. - Brčko : Evropski univerzitet, 2014 (Banja Luka : Markos). - 284 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 270-284 i uz tekst.

ISBN 978-99976-605-7-2

343.359.2
343.28:34
COBISS.BH-ID 21990918

BHK 548
        SUDIJE u pravnom sistemu : izbor sudija u Srbiji i zemljama Regiona / uredili Edin Šarčević, Vladan Petrov. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2013 (Sarajevo : Rabic). - 145 str. ; 21 cm

Autori priloga: str. 145. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-1960-8-9

347.962.2(497.11)(082)
COBISS.BH-ID 20798726

BHK 549
TAUBER, Eli
        Holokaust u Bosni i Hercegovini / Eli Tauber. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 640 str. : ilustr. ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 639-640. - Bibliografija: str. 577-614 i uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-740-83-1 (Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava)

341.485(=411.16)(497.6)"1939/1945"
COBISS.BH-ID 21806598

BHK 550
TERKO, Ermin
        Kolektivni ugovori : perspektive kolektivnog ugovaranja u BiH u svjetlu eurointegracija / Ermin Terko. - Sarajevo : E. Terko, 2014 (Sarajevo : Media biro). - 220 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 215-220 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0354-0-1

349.22:331.106.24(497.6)
COBISS.BH-ID 21455110

BHK 551
TODOROVIĆ, Ljubo
        Registar propisa Bosne i Hercegovine / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 933 str. ; 29 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Tiraž 400.
- - Prve dopune Registra propisa Bosne i Hercegovine / priredio Ljubo Todorović. - 76 str. ; 24 cm
- - Druge dopune Registra propisa Bosne i Hercegovine / priredio Ljubo Todorović. - 85 str. ; 24 cm
- - Treće dopune Registra propisa Bosne i Hercegovine / priredio Ljubo Todorović. - 90 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-041-06-8

342.924(497.6)(094.5)(083.86)
COBISS.BH-ID 20911366

BHK 552
        TRANZICIONA pravda u postjugoslovenskim zemljama : izveštaj za 2010-2011. godinu / [priredila Sandra Orlović]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 147 str. ; 27 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-86-7932-049-0

341.322.5:343.13(497.1)"2010/2011"
COBISS.BH-ID 21243654

BHK 553
USTAVNI sud Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
        Ustavni sud Bosne i Hercegovine = Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina : 1964.-2014. / [urednik Mato Tadić]. - Sarajevo : Ustavni sud Bosne i Hercegovine, 2014 (Sarajevo : CPU). - 188 str. : fotogr. u bojama ; 26 cm

Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Lat. i ćir. - Tiraž 500.

ISBN 978-9958-0389-0-7

347.991(497.6)"1964/2014"
COBISS.BH-ID 21740550

BHK 554
        UTJECAJ različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini - preporuke za mjere prevencije i intervenicija / Zvjezdana Aličić ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 239-251.

ISBN 978-9958-31-182-6

343.91-053.6:343.85(497.6)(049.5)
COBISS.BH-ID 21645830

BHK 555
VASIĆ, Vladana
        Homofobni i tansfobni incidenti i zločini iz mržnje u Bosni i Hercegovini u periodu od marta do novembra 2013. godine / Vladana Vasić. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 30 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 24)

Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - Nasl. str. prištampanog prijevoda: Homophobic and transphobic hate crimes and incidents in Bosnia and Herzegovina. - Izvorni tekst i prijevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - O autorici: str. 29.

ISBN 978-9958-536-16-8

342.726:613.885]:343.4(497.6)"2013"
COBISS.BH-ID 20928518

BHK 556
ZLATOVIĆ, Dragan
        Nelojalna konkurencija i pravo intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini : pravni izvori, oblici pravne zaštite i sudska praksa / Dragan Zlatović. - Sarajevo : Privredna štampa, 2014 (Laktaši : Grafomark). - 625 str. ; 25 cm

Životopis autora: str. 625. - Bibliografija: str. 571-623 i uz tekst

ISBN 978-9958-637-56-8

347.77
COBISS.BH-ID 21656326

BHK 557
ZUKIĆ, Amir
        Demokratski izbori u Bosni i Hercegovini : 1990-2010. / Amir Zukić. - Sarajevo : Sarajevo Publishing, 2012 (Gračanica : Grin). - 533 str. : ilustr. ; 25 cm

Biografija autora: str. 533. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-21-588-9 (SP)

342.8(497.6)"1990/2010"
COBISS.BH-ID 19547910


35 JAVNA UPRAVA


BHK 558
ALISPAHIĆ, Bakir
        Osnovi metodike rada obavještajno-sigurnosnih službi / Bakir Alispahić. - Sarajevo ; Zagreb : "Šahinpašić", 2011 (Sarajevo : Amos Graf). - 201 str. : slika autora ; 25 cm

O autoru: str. [202]. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 195-201.

ISBN 978-9958-41-445-9

351.74/.76:355.40]:303.1
COBISS.BH-ID 19145734

BHK 559
        DRŽAVNA imovina : entitetsko ili državno vlasništvo? / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2012 (Sarajevo : Rabic). - 260 str. ; 20 cm

Autori priloga: str. 261. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-1960-5-8

351.711:347.23]:342.24(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 20222470

BHK 560
ERDIĆ, Nedžad
        Efektivna elektronska vlada u javnim upravama u BiH / Nedžad Erdić. - Sarajevo : Udruženje "Metamorfoza", 2013 (Zenica : Element). - 217 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 300. - Biografija autora: str. 4. - Bibliografija: str. 215-217 i uz tekst

ISBN 978-9958-0938-3-8

35.07:004.738.5
COBISS.BH-ID 20814086

BHK 561
FORUM gradonačelnika jugoistočne Evrope (2013 ; Sarajevo)
        Forum gradonačelnika jugoistočne Evrope, Sarajevo, 21. septembar 2013. : zbornik radova / urednici Jasmina Osmanković i Mirko Pejanović ; [prevod na engleski jezik Sarina Bakić, Nerma Tanović]. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, Centar za lokalnu i regionalnu samoupravu : Ekonomski institut, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 169 str. : ilustr. ; 24 cm

Na spor. nasl. str.: Forum of the mayors of SEE : proceedings. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-9958-598-55-5 (Fakultet političkih nauka)
ISBN 978-9958-687-14-3 (Ekonomski institut)

352.075.2(4-12)(082)
COBISS.BH-ID 21306630

BHK 562
KESEROVIĆ, Dragomir
        Sistem bezbjednosti Evropske unije / Dragomir Keserović. - Banja Luka : Fakultet za bezbjednost i zaštitu, 2012 (Gradiška : Studio Avalon). - 435 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 431-435 i uz tekst.

ISBN 978-99955-23-40-4

351.86(4-672EU)(075.8)
351.86(497-12)(075.8)
COBISS.BH-ID 3274264

BHK 563
MARTINOVIĆ, Drago
        Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi / Drago Martinović. - Široki Brijeg : Logotip, 2014 (Široki Brijeg : Logotip). - 232 str. : fotogr. u bojama, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 215-228 i uz tekst.

ISBN 978-9958-056-01-7

352:316.774(497.6)
COBISS.BH-ID 21429254

BHK 564
        PREGLED reforme sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini / Denis Hadžović ... [et al.]. - Sarajevo : Centar za sigurnosne studije, 2012 (Sarajevo : Sonic studio). - 195 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 187-194 i uz tekst

ISBN 978-9958-857-03-4

351.74/.76(497.6)
COBISS.BH-ID 19688454

BHK 565
ŠPAGO, Faik
        Uvod u metode upotrebe sredstava prisile / Faik Špago. - [Fojnica] : "Fojnica", 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 330 str. : ilustr. ; 24 cm

Na dnu nasl. str.: Sarajevo. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 319-320 i uz tekst.

ISBN 978-9958-17-054-6

351.74:343.226(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 21690886

BHK 566
TODOROVIĆ, Ljubo
        Javne nabavke : komentar novog Zakona, praktični primjeri okvirnih akata, izvodi iz pratećih zakona, sudska praksa iz obligacionih odnosa. Knj. 2 / Ljubo Todorović, Mensur Hadžimusić. - Sarajevo : Fineks, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 361 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-041-08-2

351.712.4(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 21303046


355/359 VOJNI POSLOVI. RATNA VJEŠTINA. VOJNE NAUKE. ODBRANA


BHK 567
ALIBABIĆ, Munir
        Tajni rat za Bosnu između Službe državne bezbjednosti RBiH i KOS-a JNA / Munir Alibabić Munja. - Sarajevo : [M. Alibabić], 2014 (Sarajevo : Print line). - 393 str. : fotogr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 391-393

ISBN 978-9958-0321-0-3

355.40(497.1:497.6)
355.02(497.6)
94(497.6)
COBISS.BH-ID 21240326

BHK 568
HUSEINOVIĆ, Avdo
        Stazama bosanskih vitezova / Avdo Huseinović. - Sarajevo : Udruženje "Pravda" ; Ženeva : Kulturno udruženje Bošnjaka, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 280 str. : fotogr., faks. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - O autoru: str. 275

ISBN 978-9958-0355-0-0

355.1-053.99"364":929(497.6)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 21462278

BHK 569
KAROVIĆ-Babić, Merisa
        Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992.-1995. / Merisa Karović-Babić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2014 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 345 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autorice. - Tiraž 1.000. - Biografija: str. [346]. - Bibliografija: str. 273-295 i uz tekst.

ISBN 978-9958-028-00-7

355.1-058.65(497.6 Sarajevo)"1992/1995"
355.012(497.6 Sarajevo)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 21784326

BHK 570
KRESO, Muharem
        Iskustva odbrane Bosne i Hercegovine / Muharem Kreso. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2013 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 561 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 561. - Manje poznati termini i pojmovi: str. 475-493. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 495-516. - Registri.

ISBN 978-9958-740-90-9

355.02:94](497.6)
COBISS.BH-ID 16972806