prethodna
naredna
BHK 481
IKANOVIĆ, Jasminka
        Nasilje u porodici / Jasminka Ikanović. - Sarajevo : J. Ikanović, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 102 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 97-100 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-0367-7-4

343.54/.55
COBISS.BH-ID 21757958

BHK 482
IMAMOVIĆ, Mustafa
        Historija države i prava Bosne i Hercegovine / Mustafa Imamović. - 4. izd. - Sarajevo : University Press, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 419 str. ; 24 cm. - (Editio Iuristica ; knj. 33)

Tiraž 500. - Bibliografija uz pojedina poglavlja. - Registri.

ISBN 978-9958-673-21-4

340.15(497.6)(075.8)
342(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 20936198

BHK 483
        ISTRAŽIVANJE seksualnog nasilja počinjenog u ratu : obuka za policijske istražitelje u Bosni i Hercegovini. - [S. l. : s. n.], 201? (s. l. : s. n.]). - 1 sv. (razl. pag.) : ilustr. ; 32 cm

341.4:[341.322.5:343.541(075)
COBISS.BH-ID 23438086

BHK 484
        IZVAN četiri zida : priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama / [priručnik priredila Lejla Huremović]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 2)

Autori/ce: str. 155-156. - Bibliografija: str. 157-158 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9959-6-5

342.726-005.3:[316.776:176(035)
COBISS.BH-ID 20000262

BHK 485
KARO, Emina
        Tursko-bosanski pravni leksikon : (sa latinskim izrekama) = Türkçe-boşnakça hukuk sözlüğü : (Latince Terimler) / Emina Karo. - Travnik : Univerzitet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 190 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Kaynakça = Bibliografija: str. 189

ISBN 978-9958-640-46-9

34(038)=512.161=163.4*3
COBISS.BH-ID 21700614

BHK 486
KAVAZOVIĆ, Husein
        Dvije kodifikacije šerijatskog porodičnog prava : [komparativna studija] / Husein Kavazović. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2012 (Tuzla : Off-set). - 250 str. ; 25 cm

Podnasl. preuzet iz kolofona. - Bibliografija: str. 237-250 i uz tekst. - Summary.

ISBN 978-9958-23-330-2

348:28-741]:340.134
COBISS.BH-ID 20070662

BHK 487
KAZNENA politika kao instrument državne politike na kriminalitet (2014 ; Banja Luka)
        Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet : [zbornik radova], Banja Luka, 11-12. aprila 2014. / organizacioni odbor Slobodan Gavranović ... [et al.]. - Banja Luka : Ministarstvo Pravde Republike Srpske : Univerzitet : Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu : Službeni glasnik Republike Srpske, 2014 (Banja Luka : Službeni glasnik Republike Srpske). - 410 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Ćir. i lat. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts

ISBN 978-99938-22-40-0

343.241(082)
343.851:343.241(082)
343.9(082)
341.49(082)
COBISS.BH-ID 512999088

BHK 488
KELEŠTURA, Mensud
        Kako smo odbranili Zenicu 1992. godine / Mensud Keleštura. - Zenica : Meligrafprint, 2014 (Zenica : Meligrafprint). - 208 str. : fotogr., faks. ; 25 cm

Tiraž 300. - Biografija: str. 204-205. - Bibliografija: str. 199-200.

ISBN 978-9958-677-15-1

341.31:355.45(497.6 Zenica)"1992"(093.2)
94(497.6 Zenica)"1992"(093.2)
COBISS.BH-ID 21222662

BHK 489
        KO bira sudije ustavnog suda? : regionalni bilans teorije i prakse: : BiH, Srbija, Hrvatska i Makedonija / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2012 (Sarajevo : Rabic). - 286 str. ; 21 cm

Autori priloga: str. 285-286. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-1960-4-1

347.962.2:342.565(497)
COBISS.BH-ID 20123654

BHK 490
        KODEKS ustavnog prava Bosne i Hercegovine / urednik Nedim Ademović. - Sarajevo : Fondacija "Konrad Adenauer", Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 232 str. ; 30 cm

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Lat. i ćir. - Tiraž 400

ISBN 978-9958-9963-3-7

342(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 19273734

BHK 491
        KOMENTAR Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine / Ilija Babić ... [et al.]. - Sarajevo : Privredna štampa, 2014 (Laktaši : Grafomark). - 938 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 909-922. - Registar.

ISBN 978-9958-637-54-4

347.2(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 20987910

BHK 492
KORDIĆ, Vedran
        Shadow report on the progress of Bosnia and Herzegovina's European Union accession process : initiative for monitoring BiH's European Integration / [researcher Vedran Kordić ; editors Damir Banović, Tijana Cvjetičanin]. - Sarajevo : Centre for Political Studies, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 74 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (European Integrations ; book 1)

Bibliografija: str. 69-74 i uz tekst.

ISBN 978-9958-060-02-1

342.7(497.6):061.1EU
COBISS.BH-ID 20814598

BHK 493
        KRATKI vodič kroz profesionalno izvještavanje o LGBT temama / [priručnik priredile Jasmina Čaušević i Lejla Huremović]. - [Sarajevo] : Sarajevski otvoreni centar, [2013?] ([s. l. : s. n.]). - 32 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 13)

Kor. nasl.

ISBN 978-9958-536-08-3

342.726-055.3(497.6)(036)
COBISS.BH-ID 20500486

BHK 494
        KRIVIČNA djela počinjena iz mržnje : izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH / [urednici Edin Hodžić i Amra Mehmedić]. - Sarajevo : Analitika - Centar za društvena istraživanja, 2014 (Sarajevo : Blicdruk). - 177 str. : tabele ; 23 cm

O autoricama i autorima: str. 175-177. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-1922-4-1

343.4(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 20879110

BHK 495
LUČIĆ-Ćatić, Marija
        Procesuiranje kaznenih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini : perspektiva tužitelja / Marija Lučić-Ćatić, Amir Bajrić. - Sarajevo : Analitika - Centar za društvena istraživanja, 2013 (Sarajevo : Blicdruk). - 79 str. ; 30 cm

O autorima: str. 79. - Bibliografija: str. 71-77 i uz tekst.

ISBN 978-9958-1922-2-7

343.4(497.6)
COBISS.BH-ID 20839942

BHK 496
LJEVAK, Kristina
        Čekajući ravnopravnost 2 : analiza sadržaja izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u Bosni i Hercegovini u 2013. godini / Kristina Ljevak, Jasmina Čaušević, Lejla Huremović ; [prevod Jordan Maze]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 25)

O autoricama: str. 76. - Bibliografija: str. 74-75 i uz tekst. - Summary.

342.726-055.3:316.774(497.6)
COBISS.BH-ID 20950278

BHK 497
LJEVAK, Kristina
        Ka pozitivnim praksama 2 : izvještavanje medija u 2014. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini / Kristina Ljevak, Lejla Huremović, Sandra Zlotrg. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar : Fondacija "Heinrich Böll" : Fondacija CURE, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 69 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra ; knj. 28)

O autoricama: str. 57. - Bibliografija: str. 56 i uz tekst. - Rječnik osnovnih LGBT pojmova: str. 58-68.

ISBN 978-9958-536-21-2 (Sarajevski otvoreni centar)
ISBN 978-9958-577-15-4 (Fondacija "Heinrich Böll")
ISBN 978-9958-0988-4-0 (Fondacija CURE)

342.726:613.885]:316.774(497.6)(047)
COBISS.BH-ID 21743878

BHK 498
MAHMUTOVIĆ, Adnan
        Sve bliži Šengen / Adnan Mahmutović. - Fojnica : "Fojnica", 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 448 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 409-430 i uz tekst.

ISBN 978-9958-17-043-0

341.217(4-672EU:497.6)
COBISS.BH-ID 21199622

BHK 499
MAHMUTOVIĆ, Vahidin
        Robijaši KPD Zenica : 1918. do 1941. g. / Vahidin Mahmutović. - Tešanj : Planjax, 2014 (Tešanj : Planjax). - 319 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Biblioteka Logos / Planjax)

Bibliografija: str. 303-311 i uz tekst.

ISBN 978-9958-34-125-0

343.811-051(497.6 Zenica)"1918/1941"(091)
COBISS.BH-ID 20912390

BHK 500
MALJEVIĆ, Almir
        Vodič za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini / [Almir Maljević, Srđan Vujović]. - Sarajevo : Analitika - Centar za društvena istraživanja : Udruženje tužilaca/tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 78 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Autori: str. 77. - Bibliografija: str. 73-75 i uz tekst

ISBN 978-9958-1922-3-4

343.4(497.6)(036)
COBISS.BH-ID 20873222

BHK 501
MANKO, Enisa
        Organizovani kriminalitet iz ugla forenzičkog računovođe / Enisa Manko. - Sarajevo : Jordan studio, 2014 (Sarajevo : Agencija Perfecta). - 279 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Biografija: str. 279. - Bibliografija: str. 255-263 i uz tekst.

ISBN 978-9958-055-03-4

343.9.024:336.7
COBISS.BH-ID 21604614

BHK 502
        MANUAL for observation of elections in BiH : 2012 local elections / [Suad Arnautović ... [et al.] ; translation Mubera Vulović]. - Sarajevo : Central Election Commission of Bosnia i Herzegovina, 2012 (Banja Luka : Atlantik bb). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 250. - Bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-555-08-4

342.8(497.6)"2012"(035)
COBISS.BH-ID 19856134

BHK 503
MEĐUNARODNA naučna konferencija Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH - koliko daleko možemo ići? (2013 ; Tuzla)
        Zbornik radova / Međunarodna naučna konferencija "Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH - koliko daleko možemo ići?", Tuzla, 13. i 14. decembar 2013. godine. - Tuzla : Pravni fakultet ; Sarajevo : Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta, 2014 ([Sarajevo] : Sabah print). - 666 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 150. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-609-70-1

34(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 21283590

BHK 504
MEĐUNARODNA naučna konferencija "Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 1992.-1995." (2012 ; Sarajevo)
        Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 1992.-1995. : zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije održane 29. februara i 1. marta 2012. u Sarajevu / urednik Mesud Šadinlija. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 934 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-740-98-5

341.31:355.45(497.6 Sarajevo)"1992/1995"(082)
COBISS.BH-ID 21753606

BHK 505
MEĐUNARODNA naučna konferencija Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (2013 ; Mostar)
        Međunarodna naučna konferencija Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, Mostar, 7. i 8. novembar 2013. : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednici Adil Trgo, Anita Duraković]. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Pravni fakultet : Univerzitet "Džemal Bijedić", Ekonomski fakultet, 2013 (Mostar : IC Štamparija). - 517 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-604-78-2

34:339.923(4-672EU:497.6)(082)
33:339.923(4-672EU:497.6)(082)
COBISS.BH-ID 20735750

BHK 506
MICHEL, Andrée
        Pravda i istina za Bosnu i Hercegovinu / Andrée Michel ; s francuskog prevela Sadžida Jerlagić. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2014 (Kragujevac : Grafostil). - 178 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Publicistika)

Prijevod djela: Justice et vérité pour la Bosnie-Herzégovine. - Bilješke: str. 83-87, 177-178.

ISBN 978-9958-41-515-9

341.31(497.6)
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 21164550

BHK 507
MIHAJLOVIĆ, Sanja
        Crtanje granica na zapadnom Balkanu : ljudska perspektiva : izvještaj za Bosnu i Hercegovinu / Sanja Mihajlović. - Sarajevo : Centar za sigurnosne studije, 2012 (Sarajevo : [Sonic studio]). - 16 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-857-02-7

342.22:341.222]:314.04(497.6)(047)
COBISS.BH-ID 19531014

BHK 508
MISITA, Nevenko
        Uvod u pravo Evropske unije / Nevenko Misita. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - XLIX, 376 str. ; 24 cm. - (Manualia Facultatis iuris Sarajevo)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 373-376 i uz tekst.

ISBN 978-9958-14-005-1

341.24(4-672EU)(075.8)
COBISS.BH-ID 21868294

BHK 509
MULAGIĆ, Elvedin
        Negiranje genocida nad Bošnjacima / Elvedin Mulagić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 700. - O autoru: str. 231. - Bibliografija: str. 209-229 i uz tekst.

ISBN 978-9958-740-97-8

341.485(=163.4*3)(497.6)"1992/1995"
343.4(497.6)
COBISS.BH-ID 21741318

BHK 510
MURTEZIĆ, Arben
        Disciplinska odgovornost u pravosuđu : uvod u međunarodne standarde i domaća praksa / Arben Murtezić, Alena Kurspahić, Marijana Sladoje. - Sarajevo : Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, 2013 (Sarajevo : Blicdruk). - 520 str. ; 24 cm

Predgovor / Milorad Novković: str. 7-8. - Bibliografija: str. 519-520 i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-046-04-9

347.97/.99:342.7]:347.919.8
COBISS.BH-ID 20855558