prethodna
naredna
BHK 421
KANDŽIJA, Vinko
        Upravljanje bankama / Vinko Kandžija, Igor Živko. - Mostar : Ekonomski fakultet ; Rijeka : Ekonomski fakultet, 2014 (Sarajevo : DES). - 407 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 393-407 i uz tekst

ISBN 978-9958-16-027-1 (Sarajevo)
ISBN 978-953-7813-20-8 (Rijeka)

336.71(075.8)
COBISS.BH-ID 21636870

BHK 422
KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem Evropski integracijski procesi i Bosna i Hercegovina u uslovima globalne ekonomske krize (2 ; 2011 ; Bosanska Krupa)
        Zbornik radova / 2. Konferencija sa međunarodnim učešćem Evropski integracijski procesi i Bosna i Hercegovina u uslovima globalne ekonomske krize, Bosanska Krupa, 10. decembar 2011. godine ; [urednik Željka Jungić]. - Bosanska Krupa : Visoka škola Koledž za industrijski i poslovni menadžment s pravom javnosti, [2012?] (Banja Luka : Europrint). - 190 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-9958-864-01-8

339.922(4-672 EU)(082)
338.124: 339.92(4-672 EU)(082)
COBISS.BH-ID 20006406

BHK 423
KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem "Perspektive ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine" (2010 ; Bosanska Krupa)
        Zbornik radova / Konferencija sa međunarodnim učešćem "Perspektive ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine", Bosanska Krupa, juni 2010. godine ; [organizacioni odbor Enis Džanić ... [et al.]. - Bosanska Krupa : Visoka škola Koledž za industrijski i poslovni menadžment s pravom javnosti, [2010] (Cazin : Grafis). - 156 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Abstracts.

ISBN 978-9958-864-00-1

338.1(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 19250182

BHK 424
KOTLER, Philip
        Marketing lokacija : kako privući ulaganja, industriju i turizam u gradove, države i nacije / Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving Rein ; [sa engleskog prevela Branka Ramadanović]. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2012 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 376 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Publicistika)

Prijevod djela: Marketing places. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-9958-41-456-5

338.12:339.138]:911.375
COBISS.BH-ID 19447814

BHK 425
KURTOVIĆ, Safet
        Međunarodno poslovanje / Safet Kurtović. - Sarajevo : S. Kurtović, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 449 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 250. - Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9958-534-99-7

339.9(075.8)
COBISS.BH-ID 20973062

BHK 426
LAGUMDŽIJA, Zlatko
        Kompetitivnost zemalja i regiona Jugoistočne Evrope : 2012.-2013. / Zlatko Lagumdžija. - Sarajevo : Revicon, 2012 (Fojnica : "Fojnica"). - 343 str. : graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 978-9958-757-34-1

338.12:005.61(4-12)"2012/2013"(047.1)
COBISS.BH-ID 20177414

BHK 427
MISITA, Nevenko
        Evropska unija : unutrašnje tržište / Nevenko Misita. - Sarajevo : Revicon, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - LVII, 374 str. ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-757-37-2

339.923:330.34(4-672EU)
COBISS.BH-ID 20880134

BHK 428
        MONETARNE finansije / Emir Hatunić ... [et al.]. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 152 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 151-152 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-147-5

336.7
COBISS.BH-ID 20854278

BHK 429
        MORALNOST kapitalizma : sve ono što vam vaši profesori neće reći : uključujući eseje od: Mario Vargas Llosa, Nobelovac iz oblasti književnosti, Vernon Smith, Nobelovac iz oblasti ekonomije, John Macky, jedan od osnivača "Whole Foods Market"-a / izabrao i priredio Tom G. Palmer ; [prijevod Ibrahim Zahirović]. - Zenica : Centar za poslovnu afirmaciju, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: Morality of capitalism. - Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0333-0-8

330.342.141:339.92](049.3)
COBISS.BH-ID 21312774

BHK 430
MULAOMEROVIĆ, Jasminko
        Speleoturizam u Bosni i Hercegovini / Jasminko Mulaomerović. - Sarajevo : Centar za krš i speleologiju, 2014 (Visoko : Remix). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 151-163.

ISBN 978-9958-9932-6-8

338.483.11:551.44(497.6)
COBISS.BH-ID 21466886

BHK 431
MURATOVIĆ, Husein
        Poslovno bankarstvo / Husein Muratović. - 1. izd. - Gradiška : Visoka škola Primus, 2013 (Cazin : Grafis). - 349 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Biblioteka Primus)

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 346-349 i uz tekst.

336.717(075.8)
COBISS.BH-ID 1024542706

BHK 432
PAJKIĆ, Sava
        Opljačkano, potcijenjeno, neiskorišteno : zadrugarstvo Bosne i Hercegovine / [Sava Pajkić]. - [Fojnica] : "Fojnica", 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Podatak o god. izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 206. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-17-040-9

334.73(497.6)
COBISS.BH-ID 20918278

BHK 433
        POSLOVNE finansije / Emin Hatunić ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 199 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 199 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-114-7

336.6
COBISS.BH-ID 20463366

BHK 434
        PRIRUČNIK za edukaciju i polaganja posebnog dijela ispita za turističke vodiče u Hercegovačko-neretvanskom kantonu / [glavni i odgovorni urednik Semin Borić]. - Mostar : Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, 2012 (Mostar : IC štamparija). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 120. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0934-0-1

338.48:908(497.6)(035)
COBISS.BH-ID 20131590

BHK 435
SADŽAK, Mile
        Ekonomska diplomacija BiH : non nova, sed nove / Mile Sadžak. - Sarajevo : DES, 2014 (Sarajevo : DES). - 152 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 105-108 i uz tekst

ISBN 978-9958-28-029-0

339.9:341.78
COBISS.BH-ID 20953606

BHK 436
ŠABOTIĆ, Izet
        Agrarne prilike u bosanskom ejaletu : (1839.-1878.) / Izet Šabotić. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika, 2013 (Tuzla : Off-set). - 283 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 259-271 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-794-11-7 (Arhiv Tuzlanskog kantona)

338.431(497.6)"1839/1878"
COBISS.BH-ID 20776710

BHK 437
ŠANTIĆ, Željko
        Javne financije / Željko Šantić. - Mostar : Ekonomski fakultet Sveučilišta, 2013 (Široki Brijeg : Logotip). - 464 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 452-464 i uz tekst

ISBN 978-9958-16-002-8

336.1/.5(075.8)
COBISS.BH-ID 20691462

BHK 438
        TEORIJA i praksa održivog razvoja / Zoran Trputec ... [et al.]. - Mostar : Fakultet za menadžment resursa - CKM ; Sarajevo : "Šahinpašić", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Pojmovnik: str. 269-271.

ISBN 978-9958-020-00-1 (Fakultet za menadžment resursa - CKM)
ISBN 978-9958-41-522-7 ("Šahinpašić")

330.34:502.131.1(075.8)
COBISS.BH-ID 21292294

BHK 439
UMIHANIĆ, Bahrija
        Planiranje razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine / Bahrija Umihanić. - Tuzla : Off-set : Centar za razvoj poduzetništva, 2014 (Tuzla : Off-set). - 217 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 213-217 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-149-9

334.713:330.34](497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 20900358

BHK 440
ZAKLAN, Damir
        Bankarstvo Bosne i Hercegovine / Damir Zaklan. - 1. izd. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Ekonomski fakultet, 2012 (Sarajevo : Amos Graf). - XIV, 230 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 225-230 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9469-8-1

336.71(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 20180998


34 PRAVO


BHK 441
AJANOVIĆ, Enver
        Osnovi upravnog prava Evropske unije : opći i posebni dio / Enver Ajanović. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 507 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 501-502 i uz tekst.

ISBN 978-9958-627-99-6

342.9:061.1EU(075.8)
COBISS.BH-ID 20495366

BHK 442
AJVAZ, Slađan
        Pravosudni sistem / Slađan Ajvaz. - 1. izd. - Mostar : Print Team, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 152 str. ; 24 cm

O autoru: str. 151. - Bibliografija: str. 148-150.

ISBN 978-9958-1940-9-2

347.97/.99(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 20758790

BHK 443
ALIJA, Ismet
        Pojmovnik prava intelektualnog vlasništva / Ismet Alija, Haris Hasić, Dženita Kliko Zec. - Travnik : Pravni fakultet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 496 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-640-39-1

347.78(031)
COBISS.BH-ID 21202182

BHK 444
ALIJA, Ismet
        Pozitivnopravna zaštita autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini / Ismet Alija, Haris Hasić. - Travnik : Pravni fakultet, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 189 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 181-187 i uz tekst.

ISBN 978-9958-640-47-6

347.78(497.6)(075.8)
COBISS.BH-ID 21788678

BHK 445
AVDIĆ, Ismet
        Demografske posljedice agresije : tešanjsko-dobojski prostor u okviru Republike BiH : (1992.-2006.) / Ismet Avdić. - Tešanj : Opća biblioteka, 2014 (Tešanj : Planjax). - 276 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 700. - Bilješka o autoru: str. 276. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 268-[274].

ISBN 978-9958-895-24-1

341.31:314.156(497.6 Tešanj)"1992/2006"
341.31:314.156(497.6 Doboj)"1992/2006"
COBISS.BH-ID 21005062

BHK 446
BABIĆ, Vladica
        Dječija pornografija i internet - interdisciplinarni ogledi / Vladica Babić. - Vitez : [V. Babić], 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 189-197 i uz tekst.

ISBN 978-9958-534-25-6

343.542:004.738.5
COBISS.BH-ID 20498438

BHK 447
BALIĆ, Hasan
        Međunarodni sud pravde : Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore / Hasan Balić, Ismet Alija, Avdija Kovačević. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 252 str. : fotogr. (djelomice u bojama), faks. ; 24 cm

Tiraž 600. - Bibliografija: str. 243-246 i uz tekst.

ISBN 978-9958-740-84-8

343.151:341.645.2
341.485(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 20308998

BHK 448
BAROŠ, Predrag
        Notar, nekretnine i privredna društva / Predrag Baroš. - Sarajevo : Privredna štampa, 2014 (Laktaši : Grafomark). - 305 str. : obrasci ; 25 cm

[O autoru]: str. 305. - Bibliografija: str. 295-304 i uz tekst

ISBN 978-9958-637-57-5

347.961(497.6)
COBISS.BH-ID 21738758

BHK 449
BARREIRO, Marinha
        Rozi izvještaj : godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH u 2012. godini / [Marinha Barreiro, Vladana Vasić, Saša Gavrić ; prevod eng-bhs Edita Miftari]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 58, 58 str. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava ; knj. 11)

Nasl. str. prištampanog prijevoda: Pink report. - Tekst na bos., hrv., srp. i engl. jeziku. - O autorima/cama: str. 54. - Bibliografija uz tekst.

ISBN 978-9958-536-07-6

342.726:613.885(497.6)"2012"
COBISS.BH-ID 20499718

BHK 450
BEGIĆ, Mujo
        Genocid u Ključu / Mujo Begić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2012 (Cazin : Grafis). - 408 str. : ilustr., faks. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 362-369 i uz tekst.

ISBN 978-9958-740-82-4

341.485(497.6 Ključ)"1992/1995"
94(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 19821830