prethodna
naredna
BHK 391
STANKOVIĆ, Nedeljko
        Problemi naučnog definisanja manjina : (studija slučaja o ruskoj nacionalnoj manjini u Ukrajini od januara 2014. do 24. IV 2014.) / Nedeljko Stanković. - Brčko : Evropski univerzitet, 2014 (Banja Luka : Markos). - 239 str. : tabele ; 26 cm

Lat. i ćir. - Tiraž 200. - Bibliografija: str. 233-238.

ISBN 978-99976-605-2-7

323.15
COBISS.BH-ID 210677772

BHK 392
ŠKARICA, Matej
        Propaganda kroz europsku povijest / Matej Škarica. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 143 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 25 cm. - (Biblioteka Komunikacij@)

O autoru: str. 143. - Bibliografija: str. 140-142 i uz tekst

ISBN 978-953-7035-77-8 (Zagreb)
ISBN 978-9958-587-66-5 (Sarajevo)

32.019.51:654.19(4)(091)
COBISS.BH-ID 20252166

BHK 393
VRIČKO, Josip
        Zapisi iz podzemlja : (2009.-2014.) / Josip Vričko. - Sarajevo : Rabic, 2014 (Sarajevo : Rabic). - 287 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-33-086-5

323(497.6)(049.3)
821.163.4(497.6)-4
COBISS.BH-ID 21313542

BHK 394
ZGODIĆ, Esad
        Politička zoologija : odabrane teme / Esad Zgodić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 462 str. ; 24 cm

Bilješka o autoru: str. [459]-462. - Bibliografija: str. 437-458.

ISBN 978-9958-27-161-8

32.01
COBISS.BH-ID 20839174

BHK 395
ZGODIĆ, Esad
        Teritorijalni nacionalizam : ideologija, zlotvorstvo i alternative / Esad Zgodić. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 536 str. ; 25 cm

Bilješka o autoru: str. 533-536. - Bibliografija: str. 499-531 i uz tekst.

ISBN 978-9958-740-80-0

323.1:[911.3:32
COBISS.BH-ID 19658502

BHK 396
ŽUNIĆ, Sabina
        Evropska politika lokalne samouprave i Bosna i Hercegovina / Sabina Žunić. - Sarajevo : S. Žunić, 2013 (Banja Luka : Atlantik). - 360 str. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 338-360 i uz tekst.

ISBN 978-9958-534-76-8

325(4)
325(497.6)
COBISS.BH-ID 20776454


33 EKONOMSKE NAUKE. PRIVREDA. RAD


BHK 397
ATKINSON, Robert D.
        Ekonomika inovacija : utrka za globalnu prednost / Robert D. Atkinson, Stephen J. Ezell ; [prevoditelj Miljenko Šimić]. - Neum : Mate, 2014 ([Grude] : Grafotisak). - 445 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Innovation economics. - O autorima: str. 445. - Bibliografija: str. 379-427. - Registar.

ISBN 978-9958-063-09-1

330.341:001.895
001.895
COBISS.BH-ID 21296646

BHK 398
BIBANOVIĆ, Zoran
        Sarajevo : guide book / [text Zoran Bibanović ; photography Haris Čalkić ; translation Michael Mehen, Jelena Vukobrat]. - Sarajevo : Connectum, 2011 (Sarajevo : Bemust). - 231 str. : fotogr. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Sarajevo : turistički vodič

ISBN 978-9958-29-015-2

338.48(497.6 Sarajevo)(036)
COBISS.BH-ID 18827270

BHK 399
BODIROŽA, Mladen
        Međunarodna ekonomija = International economics / Mladen M. Bodiroža. - 6. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Travnik : Ekonomski fakultet, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 588 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [589-597] i uz tekst.

ISBN 978-9958-527-05-0

339.5(075.8)
COBISS.BH-ID 19465734

BHK 400
BODIROŽA, Mladen
        Međunarodne finansije : finansijske i trgovinske institucije = International finances : financial and trade institutions / Mladen M. Bodiroža, Stevan Petković, Gordana Erić-Bodiroža. - 1. izd. = 1st ed. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 330 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 321-330 i uz tekst.

ISBN 978-9958-896-10-1

339.7(075.8)
COBISS.BH-ID 19281670

BHK 401
BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
        Postupci i prekršaji u indirektnom oporezivanju : prečišćeni i kompilirani zakoni, pravilnici, uputstvo sa izmjenama i dopunama / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 292 str. : obrasci ; 22 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-041-07-5

336.225.68(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 20944134

BHK 402
BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
        Priručnik o porezima i doprinosima : PDV, porez na dohodak i drugi prečišćeni propisi o javnim prihodima : Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, kantoni FBiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH / [priredio] Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 825 str. : tabele ; 30 cm. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 400. - Bibliografija i bilješke uz tekst.
- - Prve dopune Priručnika o porezima i doprinosima. - 66 str. : tabele ; 24 cm
- - Druge dopune Priručnika o porezima i doprinosima. - 101 str. : tabele ; 24 cm
- - Treće dopune Priručnika o porezima i doprinosima. - 74 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-9958-041-05-1

336.22(497.6)(094.5)
COBISS.BH-ID 20865286

BHK 403
BUČUK, Salih
        Spoljna trgovina i ekonomski razvoj / Salih Bučuk. - Mostar : [S. Bučuk], 2014 (Kakanj : Grafičar). - 183 str. : ilustr. ; 26 cm

O autoru: str. 182-183. - Bibliografija: str. 177-178 i uz tekst

ISBN 978-9958-0367-9-8

339.5:338.1(497.6)
COBISS.BH-ID 21801478

BHK 404
CHAUVIN, Jasmina
        Mladi - obrazovani i nezaposleni : zašto je nezaposlenost mladih tako visoka u BiH i kako je riješiti? / Jasmina B. Chauvin ; [prijevod Amar Hadžidedić, Tamara Butigan]. - Sarajevo : Institut za razvoj mladih Kult, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 61 str. : ilustr. ; 25 cm

Prijevod djela: Young, educated, and --- unemployed. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-1946-8-9

331.56-053.81(497.6)(049.5)
COBISS.BH-ID 21300486

BHK 405
ČOLAKOVIĆ, Irfan
        Mostar / [metin Irfan Çolakoviç ; çeviren Ramiza Smayiç ; fotoğraflar Ahmed Mehmedoviç ... [et al.]. - Mostar : [s. n.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - [83] str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

ISBN 978-9958-0340-0-8

338.48(497.6 Mostar)(036)
COBISS.BH-ID 21377286

BHK 406
ČOLAKOVIĆ, Irfan
        Mostar / [Tekst Irfan Čolaković ; Übersetzung Šeherzada Kasalo ; Fotografie Ahmed Mehmedović ... [et al.]. - Mostar : [s. n.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - [83] str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

ISBN 978-9958-0340-2-2

338.48(497.6 Mostar)(036)
COBISS.BH-ID 21377030

BHK 407
ČOLAKOVIĆ, Irfan
        Mostar / [testo Irfan Čolaković ; traduzione Jadranka Lasić ; foto Ahmed Mehmedović ... [et al.]. - Mostar : [s. n.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - [83] str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

ISBN 978-9958-0340-1-5

338.48(497.6 Mostar)(036)
COBISS.BH-ID 21378310

BHK 408
ČOLAKOVIĆ, Irfan
        Mostar / [text Irfan Čolaković ; translation Jasna Lizde ; photography Ahmed Mehmedović ... [et al.]. - Mostar : [s. n.], 2014 ([s. l. : s. n.]). - [84] str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

338.48(497.6 Mostar)(036)
COBISS.BH-ID 21397254

BHK 409
EFENDIĆ, Adnan
        Diaspora and development : Bosnia and Herzegovina / [authors Adnan Efendic, Bojana Babic, Anna Rebman]. - Sarajevo : Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 108 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-90 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9880-1-1

338.1(497.6):314.743(047)
314.743:338.1(497.6)(047)
COBISS.BH-ID 21760774

BHK 410
EFENDIĆ, Adnan
        Dijaspora i razvoj Bosne i Hercegovine : zaključci i preporuke / [Adnan Efendić, Bojana Babić, Anna Rebmann]. - Sarajevo : Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 12 str. ; 30 cm

338.1(497.6):314.743(047)
314.743:338.1(497.6)(047)
COBISS.BH-ID 22040070

BHK 411
FEHRIĆ, Fahrudin
        Marketing menadžment u trgovini / Fahrudin Fehrić, Miroslav Puljić. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 461 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 452-456 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-136-9

339.138
COBISS.BH-ID 20714246

BHK 412
FERIZOVIĆ, Mersud
        Principi marketinga kao ključna odrednica optimalizacije financiranja industrijskih poduzeća / Mersud Ferizović. - Bihać : Grafičar, 2013 (Bihać : Grafičar). - 165 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 200. - Podaci o autoru: str. 165. - Bibliografija: str. 162-163 i uz tekst. - Conclusions.

ISBN 978-9958-781-60-5

339.138:658.1
COBISS.BH-ID 20587270

BHK 413
GADŽIĆ, Mila
        Politika međunarodnog investiranja / Mila Gadžić. - Mostar : Sveučilište, 2014 (Široki Brijeg : Logotip). - 158 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 153-158 i uz tekst.

ISBN 978-9958-16-011-0

339.727.22
COBISS.BH-ID 20903942

BHK 414
GAFIĆ, Muhamed
        Olimpijske planine Sarajeva / Muhamed Gafić, Šemsudin Džeko. - Sarajevo : Turistička zajednica Kantona Sarajevo, 2011 (Sarajevo : Arka press). - 150 str. : fotogr. u bojama ; 22 cm

ISBN 978-9958-9691-8-8

338.48-44(234.422)
908(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 19191046

BHK 415
HALILOVIĆ, Safet
        Evropske integracije i Bosna i Hercegovina / Safet Halilović. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 264 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 259-264 i uz tekst.

ISBN 978-9958-598-50-0

339.924
COBISS.BH-ID 20801542

BHK 416
IBRELJIĆ, Izet
        Globalni finansijski sistem i problemi njegovog funkcionisanja / Izet Ibreljić, Amra Nuhanović. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 284 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 253-264 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-186-4

339.7(075.8)
COBISS.BH-ID 21743110

BHK 417
ILGÜN, Erkan
        Multinational enterprises, investors' behaviors and alternatives to foreign markets : basic concepts / Erkan Ilgün. - Sarajevo : International Burch University, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 68 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (IBU Publications)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 58-68 i uz tekst.

ISBN 978-9958-834-32-5

334.726:339.9(075.8)
COBISS.BH-ID 21008646

BHK 418
INTERNATIONAL Conference on Economic and Social Studies Regional Economic Development (2014 ; Sarajevo)
        Regional economic development / International Conference on Economic and Social Studies Regional Economic Development, 24-25 April, 2014, Sarajevo ; edited by Teoman Duman, Merdžana Obralić. - Sarajevo : International Burch University, 2014 (Sarajevo : International Burch University). - 980 str. : ilustr. ; 28 cm

Tiraž 400. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-834-39-4

330.34(063)(082)
COBISS.BH-ID 21522950

BHK 419
        JAVNE finansije / Emin Hatunić ... [et al.]. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 156 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 155-156 i uz tekst.

ISBN 978-9958-31-138-3

336.1/.5
COBISS.BH-ID 20762630

BHK 420
KALAČ, Halil
        Osnovi ekonomije / Halil Kalač. - Travnik : Pravni fakultet, 2013 (Fojnica : "Fojnica"). - 494 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Univerzitetski udžbenici)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 491-494 i uz tekst.

ISBN 978-9958-640-40-7

330(075.8)
COBISS.BH-ID 21239046