prethodna
naredna
BHK 331
        TUZLANSKI kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 32 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 21519110

BHK 332
UDOVIČIĆ, Radenko
        Vjerodostojnost medija : teorijske i praktične dileme / Radenko Udovičić. - Sarajevo : Media plan institut, 2012 (Sarajevo : Blicdruk). - 228 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 219-227 i uz tekst

ISBN 978-9958-514-03-6

316.774:165.023(497.6)
COBISS.BH-ID 19342598

BHK 333
        UNSKO-sanski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 30 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20669446

BHK 334
        UNSKO-sanski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 31 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 21518598

BHK 335
        ZAPADNOHERCEGOVAČKI kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 26 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20670214

BHK 336
        ZAPADNOHERCEGOVAČKI kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 27 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 21518086

BHK 337
        ZENIČKO-dobojski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 30 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 20671238

BHK 338
        ZENIČKO-dobojski kanton u brojkama / [priredio] Federalni zavod za statistiku. - Sarajevo : Federalni zavod za statistiku, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 31 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 100.

311.314(497.6-24)
COBISS.BH-ID 21519878


305 STUDIJE RODA


BHK 339
HRELJA Hasečić, Dženita
        Manual for monitoring and evaluating youth policies and strategies by applying the principles and methods of gender-responsive budgeting / [Dženita Hrelja Hasečić, Aida Sušić]. - Sarajevo : Institute for Youth Development Kult, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 73 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Prijevod djela: Priručnik za monitoring i evaluaciju politika prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja. - Tiraž 350. - Bibliografija: str. 71-73 i uz tekst.

ISBN 978-9958-1946-6-5

305-055.1/.2:336.14(4)(035)
364.2-053.6/.8(4)(035)
COBISS.BH-ID 20907270

BHK 340
HRELJA Hasečić, Dženita
        Priručnik za monitoring i evaluaciju politika i strategija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja / [autorice Dženita Hrelja Hasečić, Aida Sušić]. - Sarajevo : Institut za razvoj mladih Kult, 2013 (Sarajevo : Amos Graf). - 73 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 350. - Bibliografija: str. 71-73 i uz tekst.

ISBN 978-9958-1946-5-8

305-055.1/.2:336.14(4)(035)
364.2-053.6/.8(4)(035)
COBISS.BH-ID 20897798

BHK 341
MILINOVIĆ, Jelena
        Ravnopravnost polova u radu i zapošljavanju u Republici Srpskoj / [publikaciju pripremile Jelena Milinović, Spomenka Krunić]. - Banja Luka : Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2011 (Banja Luka : Compex). - 74 str. : tabele ; 24 cm

Ćir. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 71 i uz tekst.

ISBN 978-99955-82-08-1

331.5:305-055.1/.2(497.6)
COBISS.BH-ID 2284056

BHK 342
        PRIRUČNIK za uvođenje principa ravnopravnosti polova : knjiga sa praktičnim metodama za uvođenje principa ravnopravnosti polova. - Banja Luka : Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2011 (Banja Luka : Europrint). - 75 str. : ilustr. ; 24 cm

Prijevod djela: Gender mainstreaming manual. - Tiraž 500

ISBN 978-99955-82-05-0

305-055.1/.2(035)
342.722-055.1/.2(035)
COBISS.BH-ID 2149400

BHK 343
ŠAIN, Mladen
        Priručnik za obuku iz oblasti jednakopravnosti spolova / Mladen Šain. - 1. izd. - Sarajevo : Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 95 str. ; 30 cm

Tekst na hrv. jeziku. - Tiraž 120. - Bibliografija: str. 45 i uz tekst.

ISBN 978-9958-549-01-4

342.726:305(035)
COBISS.BH-ID 19740934

BHK 344
ŠAIN, Mladen
        Priručnik za obuku iz oblasti ravnopravnosti polova / Mladen Šain. - 1. izd. - Sarajevo : Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 97 str. ; 30 cm

Tekst na srp. jeziku. - Ćir. - Tiraž 80. - Bibliografija: str. 45 i uz tekst.

ISBN 978-9958-549-02-1

342.726:305(035)
COBISS.BH-ID 19741190

BHK 345
ŠAIN, Mladen
        Priručnik za obuku iz oblasti ravnopravnosti spolova / Mladen Šain. - 1. izd. - Sarajevo : Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 96 str. ; 30 cm

Tekst na bos. jeziku. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 45 i uz tekst.

ISBN 978-9958-549-00-7

342.726:305(035)
COBISS.BH-ID 19740678


305-055.2 ŽENSKE STUDIJE


BHK 346
FRGAČIĆ, Gordana
        Zašto smo manje plaćene? : priručnik za žene koje žele više i bolje u poslovnom svijetu u kojem ipak vladaju muškarci / Gordana Frgačić. - Zagreb ; Sarajevo ; Beograd : V.B.Z., 2012 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Stručno popularna)

Slika autorice i bilješka o njoj na zadnjem kor. listu. - Predgovor / Željko Zoričić: str. 7-9

ISBN 978-953-304-416-3 (Zagreb)
ISBN 978-9958-32-115-3 (Sarajevo)
ISBN 978-86-7998-260-5 (Beograd)

305:331.2-055.2(497.5)(035)
316.662-055.2(497.5)(035)
COBISS.BH-ID 19568646

BHK 347
        SUZBIJANJE nasilja nad ženama : minimalni standardi za službe podrške : finalni izvještaj / [publikaciju pripremile Jelena Milinović, Spomenka Krunić]. - Banja Luka : Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2011 (Banja Luka : Europrint). - 106 str. : tabele ; 24 cm

Ćir. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 101-105 i uz tekst.

ISBN 978-99955-82-12-8

305-055.2:343.6
COBISS.BH-ID 2297624

BHK 348
        WOMEN documented : women and public life in Bosnia and Herzegovina in the 20th century / [authors Aida Spahić ... [et al.] ; translation Adisa Okerić Zaid, Lejla Efendić]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar = Sarajevo Open Center, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 205 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Gender Edition ; book 4)

Prijevod djela: Zabilježene. - Bio-notes of author, contributors and the editor: str. 187-189. - Bibliografija: str. 190-205 i uz tekst.

ISBN 978-9958-536-19-9

305-055.2(497.6)"19"
COBISS.BH-ID 21615622

BHK 349
        ŽENE u Bosni i Hercegovini : dolje ti rijeka, dolje ti je pruga / priredili Saša Gavrić i Hana Stojić ; fotografije Božica Babić. - 1. izd. - Sarajevo : Buybook : Goethe-Institut, 2011 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Reforma)

Biografije fotografkinje i priređivača: str. 178.

ISBN 978-9958-30-127-8 (Buybook)

305-055.2(497.6)
COBISS.BH-ID 19085318


32 POLITIKA


BHK 350
BAJTAL, Esad
        Zločini i laži Miloševićeve kripto-politike / Esad Bajtal. - Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 274 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 273-274 i uz tekst.

ISBN 978-9958-028-01-4

323(497.1):929 Milošević S.
159.9.923:929 Milošević S.
341.322.5(497.6)"1992/1995"
COBISS.BH-ID 21799174

BHK 351
BANDŽOVIĆ, Safet
        Bošnjaci i Turska : deosmanizacija Balkana i muhadžirski pokreti u XX stoljeću / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 674 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [639]-674 i uz tekst.

ISBN 978-9958-534-21-8

323.1(=163.4*3)(497)
94(=163.4*3)(497)
COBISS.BH-ID 20968198

BHK 352
BAŠIĆ, Nedžad
        Globalne strukturalne promjene : kreativna integracija i nova globalna sigurnosna paradigma / Nedžad Bašić. - Bihać : Grafičar, 2013 (Bihać : Grafičar). - 407 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 386-401 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-781-57-5

327:316.32]:355.40(082)
COBISS.BH-ID 20034054

BHK 353
CIPEK, Tihomir
        Kriza demokracije u Bosni i Hercegovini / Tihomir Cipek. - Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 (Banjaluka : Mikroprint). - 24 str. ; 29 cm

Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 21-24.

ISBN 978-9958-884-29-0

321.7(497.6)
COBISS.BH-ID 21400838

BHK 354
ČEHULIĆ-Vukadinović, Lidija
        Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi / Lidija Čehulić Vukadinović. - Podgorica : CID ; Zagreb : Politička kultura, 2010 (Beograd : Birograf). - 273 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [261]-273 i uz tekst.

ISBN 978-86-495-0418-9 (CID)
ISBN 978-953-258-045-7 (Politička kultura)

327.51(1-622 NATO)
COBISS.BH-ID 16603408

BHK 355
DÃSTÃN¡ B¡rak¡, 'Al¡
        Imam Homeini i islamski svijet / 'Ali Dastani Biraki ; s perzijskog preveo Muamer Kodrić. - Sarajevo : Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", 2012 ([Sarajevo] : Sabah-print). - 84 str. : slika I. Homeinija ; 21 cm

Prijevod djela: Emam Khomeini wa jahan-e eslam. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-845-08-6

323.13:28](55)
929 Khomeini R.
COBISS.BH-ID 20033286

BHK 356
DEJANOVIĆ, Momir
        [Dvadeset dvije]
        22 godine višepartizma u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj : partokratija umjesto demokratije / Momir Dejanović. - Sarajevo : Rabic, 2014 (Sarajevo : Rabic). - 277 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija: str. 265-277 i uz tekst.

ISBN 978-9958-33-090-2

329:342.8(497.6)
329:342.8(497.11)
329:342.8(497.5)
COBISS.BH-ID 21563910

BHK 357
DIZDAR, Nerin
        Politike kulturnog rasizma / Nerin Dizdar. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 187 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 177-181. - Registar.

ISBN 978-9958-27-215-8

323.1(497.6)
COBISS.BH-ID 21646086

BHK 358
        DOCTRINAL and practical aspects of the relationship between the state, churches/religous communities and individuals : scientific study / Nedim Ademović ... [et al.] ; [translation Aida Ademović ... [et al.]. - Sarajevo : Evropska akademija za primijenjena istraživanja i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 106 str. ; 30 cm

Na nasl. str.: Project Freedom of religion and inter-religious dialogue individual - community - state. - Bibliografija uz tekst.

322(082)
26/28-67(082)
COBISS.BH-ID 6779417

BHK 359
DOKIĆ, Branko
        Država apsurda : kolumne, izvodi iz intervjua i govora i političke inicijative / Branko Dokić ; [priredio Radovan Jović]. - 1. izd. - Laktaši : Grafomark, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 254 str. ; 21 cm

Ćir. - Tiraž 300. - Predgovor / Radovan Jović: str. 9-15.

ISBN 978-99955-57-60-7

323.2(497.6)"1996/2012"(047.6)
COBISS.BH-ID 3139608

BHK 360
        DOKTRINARNI i praktični aspekti odnosa između države, crkava/vjerskih zajednica i pojedinca : naučna studija / Nedim Ademović ... [et al.] ; [prevod Aida Ademović ... [et al.]. - Sarajevo : Evropska akademija za primijenjena istraživanja i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 98 str. ; 30 cm

Na nasl. str.: Projekt Sloboda i međureligijski dijalog : pojedinac - zajednice - država. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

322(082)
26/28-67(082)
COBISS.BH-ID 6779161