prethodna
naredna
BHK 211
GOLOŠ, Dževad
        Izučavanje kiraeta u Bosni i Hercegovini : historijski pregled / Dževad Gološ. - Mostar : Fondacija "Darul Kur'an", 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 163-166 i uz tekst. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-0303-0-7

28-23
28-335:929
COBISS.BH-ID 21018118

BHK 212
HADŽIMULIĆ, Halid
        Prvi i posljednji ders / Halid Hadžimulić ; [priredio Šaban Gadžo]. - Sarajevo : Udruženje "Hadži Mujaga", 2012 (Sarajevo : Grafičar promet). - 195 str. : ilustr. ; 19 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0937-0-8

28-4
28:929 Hadžimulić H.
COBISS.BH-ID 20176390

BHK 213
al-HALIDI, Salah Abdulfattah
        Svijetli plan za marljivu dušu / Salah Halidi ; sa arapskog jezika preveo i priredio Ibrahim Hadžić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prijevod djela: El-hutta el-berrâka li zî en-nefs et-tevvâka. - Salah Halidi: str. 193-198

ISBN 978-9958-27-173-1

28:001
COBISS.BH-ID 20972806

BHK 214
HALILOVIĆ, Safvet
        Islam and the West in the thought of Muhammad Asad (Leopold Weiss) / Safvet Halilović ; translation from Bosnian Muhamed Pasanbegović. - 3rd enlarged ed. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 158 str. : slika autora ; 19 cm

Prijevod djela: Islam i Zapad u perspektivi Muhammeda Asada (Leopold Weiss). - About the author: str. 151-155. - Bibliografija: str. 147-149 i uz tekst.

ISBN 978-9958-27-140-3

28
316.75(1-15):28
28:929 Asad M.
COBISS.BH-ID 20577030

BHK 215
HALILOVIĆ, Safvet
        Islam i zapad u perspektivi Muhammeda Asada (Leopold Weiss) / Safvet Halilović. - 3. dopunjeno izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 148 str. ; 19 cm

O autoru: str. 143-[146]. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-110-6

27/28-67
28:929 Asad M
COBISS.BH-ID 20276230

BHK 216
HALILOVIĆ, Safvet
        Šta živi mogu učiniti za umrle / Safvet Halilović. - 3. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 79 str. ; 19 cm

O autoru: str. 75-78. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-27-108-3

28-725-4-557
COBISS.BH-ID 20275718

BHK 217
HAMENEI, Seyyid Ali
        Temelji islamske kulture : izbor iz govora vođe islamske revolucije : (1989-2009). Sv. 1 / Sejjid Ali Hamenei ; s perzijskog preveo Sabahudin Šarić. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra" u Bosni i Hercegovini, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 268 str. ; 18 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-657-73-3 (Cjelina)
ISBN 978-9958-657-74-0 (Sv. 1)

28-41:008(042)"1989/2009"
COBISS.BH-ID 21181190

BHK 218
Al-HANEFI, Nuruddin
        Utabane staze : do najveličanstvenijih vrela / Nûrud-dîn 'Aljju bnu Sultãn Muhammed, El-Mekkî, El-Hanefî, El-Kãrî ; [s arapskog preveo Salko Omerbegović]. - Visoko : Medžlis Islamske zajednice, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 305 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Delãilul-Hajrãt - mektebetu Dãrul-mustakbel. - Tekst lat. i arapsko pismo. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-9085-3-8

28-534.3
COBISS.BH-ID 20608518

BHK 219
HASANI, Mustafa
        Tumačenje i primjena šerijatskog prava o mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 1930. do 1940. godine / Mustafa Hasani. - Sarajevo : Fakultet islamskih nauka : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 362 str. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije ; knj. 13)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 343-358 i uz tekst

ISBN 978-9958-622-74-8 (Fakultet islamskih nauka)
ISBN 978-9958-23-388-3 (El-Kalem)

28-74-45(497.6)"1930/1940"
COBISS.BH-ID 21609478

BHK 220
HATHOUT, Hassan
        Čitanje muslimanskog uma / Hassan Hathout ; s engleskog prevela Naida Hota-Muminović. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 165 str. ; 23 cm

Prijevod djela: Reading the muslim mind. - Slika autora i bilješka o njemu na zadnjem kor. listu. - Predgovor / Ahmed Zeki Jamani: str. [11]-25. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Glosar: str. [157]-159. - Registar.

ISBN 978-9958-27-158-8

28-1
COBISS.BH-ID 20813830

BHK 221
Al-HILÃLÎ, Salîm ibn 'Id
        Radost pogleda : komentar Rijadus-salihina. Dio 2 / Selim b. 'Id el-Hilali ; [prijevod s arapskog Amir Durmić]. - Sarajevo : Udruženje "Orijent", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 695 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl. na arap. jeziku. - Podatak o izdavaču preuzet iz CIP-a. - Tiraž 100. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-064-00-5

28-725-4/-5
COBISS.BH-ID 20869126

BHK 222
HUSIĆ, Aladin
        Hadž iz Bosne za vrijeme osmanske vladavine / Aladin Husić ; [karte Aladin Husić, Tarik Jesenković]. - 1. izd. - Sarajevo : Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 248 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija: str. 241-248 i uz tekst. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 229-240.

ISBN 978-9958-23-379-1

28-57(532)(091)
COBISS.BH-ID 21290246

BHK 223
HUSSAIN, Farjad
        Terapija kroz Kur'an i hadis : (mjerodavni vodič za razvoj ličnosti) / Ferjad A. Husein ; [prijevod Amir Mehić]. - Bužim : Ilum, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 300 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Uslubu-l-Kur'ani ve-s-sunneti fi tenmijeti-š-šahsijjeti. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-790-04-1

28:159.9
28-23-468.6
COBISS.BH-ID 20897542

BHK 224
IBN Talãl, Ghazî ibn Muhammad
        Ljubav u Kur'anu / Ghazi bin Muhammad bin Talal ; prijevod s arapskog Ajša Hadžimešić-Hafizović. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 371 str. ; 25 cm

Prijevod djela: Al-Hubb fî al-Qur'ãni al-karîm. - Bilješka o autoru: str. 9. - Bibliografija: str. 357-365.

ISBN 978-9958-23-376-0

28-23
COBISS.BH-ID 21250054

BHK 225
IBRAHIM, Muhammad
        Vječne poruke Kerbele / Muhammed Ibrahim Ajeti ; prevela s perzijskog Mediha Imamović. - Mostar : Fondacija "Baština duhovnosti", 2012 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 266 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Islamski nauk)

Prijevod djela: Barresi-ye tãrîkh-e 'Ashûra. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-867-17-0

28-9
COBISS.BH-ID 20051974

BHK 226
        ISLAMISCHE Charta / ins Deutsche übersetzt Lejla Begović. - Sarajevo : Dobra knjiga ; [Dublin] : Internationaler Verband der muslimischen Gelehrten, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 172 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: El-Misaku-l-islami. - Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-27-143-4

28-67
COBISS.BH-ID 20584454

BHK 227
        IZ riznice sufijskih mudrosti : savjeti i upute sljedbenicima Puta / sakupio i priredio Muhamed Gaši. - Tuzla : Harfo-graf, 2013 (Tuzla : Harfo-graf). - 155 str. ; 18 cm

Bibliografija: str. 155.

ISBN 978-9958-49-043-9

141.336
28-29
COBISS.BH-ID 20622854

BHK 228
        JÂ-sîn / uvodne napomene, prijevod i transkripcija Nijaz Šukrić. - 15. izd. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 76 str. ; 17 cm

Uporedo arap. tekst i bos. prijevod. - Podatak o godini izd. preuzet iz CIP-a

ISBN 978-9958-23-368-5

28-23-254
COBISS.BH-ID 20926726

BHK 229
JULARDŽIJA, Enes
        Dova : uloga i važnost dove u životu muslimana / Enes Julardžija. - Tešanj : Opća biblioteka, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 200 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Tradicija ; knj. 1)

O autoru: str. 193-194. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-895-26-5

28-534.3
COBISS.BH-ID 21214214

BHK 230
KANDHLAWI, Muhammad Zakariya
        Koristi od dobrih djela / Muhammed Zekerijja Kandehlevi ; preveo Džemaludin Latić. - Sarajevo : El-Kalem, 2014 (Tešanj : Planjax). - IX, 902 str. ; 26 cm

Prijevod djela: Faza il-e-aamal. - Pojedini dijelovi teksta na arap. i bos. jeziku. - Lat. i arapsko pismo. - Riječ prevodioca: str. I-IX. - Prevodiočeva napomena: str. [XI].

ISBN 978-9958-23-367-8

28-725-4/-5
COBISS.BH-ID 20910598

BHK 231
KLINO, Smaragda
        Hazreti Hatidža Kubra : naučno-literarna studija o hazreti Hatidži prvoj ženi Muhammeda, alejhi-s-selam : savremenost lika žene u povijesno univerzalnom / Smaragda Klino. - 2. izd. - Kaćuni [i. e. Busovača] : Tekija Mesudija, 2014 ([Sarajevo] : Štamparija "Nedib"). - 112 str. ; 22 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 107-109. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-1976-8-0

28-31:929
COBISS.BH-ID 4128038

BHK 232
KONFERENCIJA s međunarodnim učešćem Umjerenost kao metoda institucionalnog djelovanja islamskih obrazovnih ustanova regije (2013 ; Bihać)
        Zbornik radova / Konferencija s međunarodnim učešćem Umjerenost kao metoda institucionalnog djelovanja islamskih obrazovnih ustanova regije, Bihać, 2013. ; glavni urednik Sulejman Topoljak ; [prijevod na arapski jezik Hajrudin Hodžić, prijevod na engleski jezik Nedim Botić]. - Cazin : Grafis, 2013 (Cazin : Grafis). - 210 str. : ilustr. ; 30 cm

Na spor. nasl. str.: Proceedings / Conference with International Participation Moderation as a Method of Institutional Activity of Regional Islamic Educational Institutions, Bihac 2013. - Dio teksta i na arap. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

ISBN 978-9958-667-24-4

28-67(063)(082)
COBISS.BH-ID 20880646

BHK 233
KOVAČ, Mirnes
        Opsada islama : intervjui sa istaknutim svjetskim misliocima o islamu i muslimanima danas / Mirnes Kovač ; [predgovor Akbar Ahmed ; pogovor Enes Karić]. - 1. izd. - Sarajevo ; Zagreb : Buybook, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 447 str. : ilustr. ; 25 cm

Duh iluma u Bosni: str. 11-14. - Biografije sugovornika: str. 429-436. - Dijalog savremenih pogleda, mišljenja i nadanja: str. 423-427. - Registar.

ISBN 978-9958-30-236-7 (Sarajevo)
ISBN 978-9537-89-339-2 (Zagreb)

28-67(047.53)
COBISS.BH-ID 21785606

BHK 234
KURDIĆ, Šefik
        Smak svijeta evo dolazi! : zbirka vjerodostojnih hadisa s komentarom o predznacima smaka svijeta / Šefik Kurdić. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 299 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Bosanski Buhari ; knj. 2)

Bilješka o autoru: str. 281-283. - Bibliografija: str. 284-293 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-25-8

28-725-4/-5
COBISS.BH-ID 20310278

BHK 235
KURDIĆ, Šefik
        Šta svaki musliman treba da zna : stotinu aktualnih pitanja i stotinu utemeljenih odgovora / Šefik Kurdić. - 2. izd. - Zenica : Islamski pedagoški fakultet, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 412 str. ; 22 cm

Bilješka o autoru: str. 400-403. - Bibliografija: str. 390-399 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-697-21-0

28-4
COBISS.BH-ID 19626246

BHK 236
        KUR'ANSKE zanimljivosti : vodič malom mufessiru / Mithad R. Ćeman. - Sarajevo : M. Ćeman, 2014 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 72 str. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 66-71 i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-9574-5-1

28-254
COBISS.BH-ID 21666566

BHK 237
MALKIĆ, Mensur
        Hafiz Ćamil Silajdžić : život i djelo / Mensur Malkić. - Sarajevo : Tugra, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 251 str. : ilustr., faks. ; 25 cm

Riječ o autoru: str. 251. - Bibliografija: str. 244-250 i uz tekst.

ISBN 978-9958-660-48-1

28:929 Silajdžić Ć.
929 Silajdžić Ć.
COBISS.BH-ID 20969990

BHK 238
MANJI, Irshad
        Allah, sloboda i ljubav : hrabro pomiriti veru i slobodu / Irshad Manji ; prevod sa engleskog Svetlana Broz. - Sarajevo : GARIWO, 2012 (Sarajevo : Grafičar promet). - 284 str. ; 21 cm. - (Pitanje svih pitanja)

Prijevod djela: Allah, liberty, love. - Tiraž 2.500. - Bibliografija: str. 275-280.

ISBN 978-9958-9986-1-4

316.334.52:316.613.4]:28-13-184.3
COBISS.BH-ID 19517446

BHK 239
MA'REFAT, Muhammad Hady
        Uvođenje u kur'anske znanosti / Mohammad Hadi Ma'refat ; s perzijskog preveo Arman Berberac ; redakcija prijevoda Akbaš Lutfi. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra" u Bosni i Hercegovini : Džami'atu-l-Mustafa el-'alemijje, 2013 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 202 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-68-9 (Fondacija "Mulla Sadra")

28-256
COBISS.BH-ID 20413958

BHK 240
MISBÃH Yazdi, Muhammad Taqi
        Politička teorija islama. Sv. 1 / Muhammed Taqi Misbah Yazdi ; s perzijskog preveo Ahmed Zildžić. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra" u Bosni i Hercegovini, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 328 str. ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-657-71-9 (Cjelina)
ISBN 978-9958-657-72-6 (Sv. 1)

28:32
COBISS.BH-ID 21124870